0

گزارش تصویری/ اصلاح مو زیر قیچی های هویت ساز!

 
paandraa
paandraa
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1256
محل سکونت : خوزستان

گزارش تصویری/ اصلاح مو زیر قیچی های هویت ساز!

نمونه ای از مُدهای مورد استفاده در برخی آرایشگاهها که این روزها توسط شبکه های ماهواره ای ترویج می شود ...

چهارشنبه 17 فروردین 1390  8:05 AM
تشکرات از این پست
paandraa
paandraa
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1256
محل سکونت : خوزستان
چهارشنبه 17 فروردین 1390  8:07 AM
تشکرات از این پست
paandraa
paandraa
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1256
محل سکونت : خوزستان
چهارشنبه 17 فروردین 1390  8:09 AM
تشکرات از این پست
paandraa
paandraa
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1256
محل سکونت : خوزستان
چهارشنبه 17 فروردین 1390  8:10 AM
تشکرات از این پست
paandraa
paandraa
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1256
محل سکونت : خوزستان
چهارشنبه 17 فروردین 1390  8:13 AM
تشکرات از این پست
paandraa
paandraa
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1256
محل سکونت : خوزستان
چهارشنبه 17 فروردین 1390  8:14 AM
تشکرات از این پست
paandraa
paandraa
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1256
محل سکونت : خوزستان
چهارشنبه 17 فروردین 1390  8:17 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها