0

جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان

 
amirpetrucci0261
amirpetrucci0261
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 27726
محل سکونت : http://zoomstar.ir/

جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان

/گزارش تصويري/
جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان

سرويس: عكس - گزارش تصويري
1390/01/01
03-21-2011
13:00:23
9001-00051: كد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: عكس - گزارش تصويري

كد خبر: 9001-00051

جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا
جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا
جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا
جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا
جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا جشن تحويل سال نو در مركز نگهداري معلولين ذهني نيمه شعبان/عليرضا صوت‌اكبر - ايسنا
دوشنبه 1 فروردین 1390  4:43 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها