0

بازشناسی پارس جنوبی در چشم انداز توسعه درون زا

 
ghasemkalak
ghasemkalak
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 19668
محل سکونت : خراسان رضوي

بازشناسی پارس جنوبی در چشم انداز توسعه درون زا

بازشناسی پارس جنوبی در چشم انداز توسعه درون زا

 

 شانا : پارس جنوبی یا پایتخت انرژی و قطب اقتصادی ایران در افق 1404 ، نمونه مدرنی از الگوی پیشرفت و توسعه درون زای ایرانی-اسلامی را در چارچوب پایبندی به " برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک" هدفگیری نموده به نحوی که روح حاکم بر همه اجزا از اندیشه استراتژیک، طراحی و تدوین برنامه تا فرایند اجرا، نظارت ومدیریت استراتژیک به رویکردی " ارزش آفرین، یادگیرنده و اثربخش" تبدیل شود.

در این میان اما، مدیریت استراتژیک تلاش می کند در مواجهه با مولفه های درونی و بیرونی موثر بر فضای سیستمی پارس جنوبی، ضمن بازخوانی اهداف و ترسیم جدید ماموریتها و با رویکرد آینده شناختی (فیوچرلوژی) چشم انداز جدیدی در افق 1404 طراحی و تبیین نماید.

پیشبرد اهداف توسعه ای پارس جنوبی و نیز مدیریت و اجرای عالمانه نقشه توسعه این منطقه متضمن اصلاحاتی ساختاری در بدنه طراحی، برنامه ریزی وعملیاتی این حوزه بزرگ انرژی است.

1- بقا و ارتقا سازمان ها و نهادها در عصر جهانی شدن اطلاعات، مستلزم اتخاذ رویکردهایی برنامه ای مبتنی بر اهداف کلان تعیین شده در اسناد توسعه ای است .پارس جنوبی به عنوان مهمترین حوزه محوری تولید انرژی کشوردر راستای دستیابی به آرمان های تصریح شده در سند چشم انداز نیازمندآسیب شناسی علمی و جامع رویکرد ها ، اهداف و عملکرد گذشته و نیز بازتعریف جدیدی از منطقه براساس ملاحظات رقابت در فضای جهانی امروز به ویژه در عرصه صنایع مرتبط با نفت و گاز می باشد.

بی شک بدون " تدوین طرح جامع " و پایبندی به آن، توسعه منطقه پارس جنوبی در مسیری خارج از اهداف کلان مورد نظر در اسناد بالادستی قرار خواهد گرفت.

طی یک سال گذشته تلاشهای وسیعی در جهت شناسایی چالش های پارس جنوبی صورت گرفته است؛ به طوری که با برگزاری اولین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه پارس جنوبی ضمن گردآوری اندیشمندان و نخبگان علمی و اجرایی کشور حول اهداف و آرمان های توسعه این منطقه، بسیاری از مولفه های کلیدی و اثر گذار بر روند توسعه این بخش مورد شناخت و استخراج قرار گرفت. 

بازشناسی اهداف ، سیاستها و راهبردهای توسعه در پارس جنوبی می تواند در قالب هم اندیشی های علمی و با نزدیکتر کردن تجارب علمی و اجرایی صاحبنظران این حوزه انجام گیرد.دومین مرحله این همایش که روز گذشته با حضور مقام عالی وزارت و برنامه ریزان، مدیران و تحلیل گران برجسته صنعت نفت آغاز به کار کرد، هم پیوندی و هم افزایی نخبگان علمی و صنعتی را به منظور  " تعیین نقشه راه توسعه در پارس جنوبی " مورد هدف نهایی قرار داده است.

2- " فردای پارس جنوبی" در قالب نتایج هم اندیشی های نخبگان نفتی، علمی و اجرایی باید به گونه ای طراحی شود تا علاوه بر چالش کشیدن رقبای جهانی بتواند حتی الگوی نمونه ای از "دانش نفتی ایرانی" را در قالب "صادرات خدمات فنی و مهندسی" در عصر اطلاعات و دانش به جهانیان ارائه نماید.

پارس جنوبی در قالب رویکرد "مدیریت دانای محور ارزش آفرین و اثر بخش" تلاش خواهد کرد مدت زمان توسعه و بهره برداری از پروژه های پارس جنوبی را به نصف استانداردهای جهانی آن، یعنی در یک دوره 35 ماهه به انجام برساند؛این در حالی است که بزرگترین شرکتهای نفتی اروپایی بیش از 70 ماه در اجرای پروژه های این منطقه زمان صرف کرده اند؛  قطعا طی موثر این مسیر جز در قالب طراحی استراتژی های کلان و عملیاتی طرحهای توسعه مبتنی بر رویکرد اثربخشی و کوتاه سازی فرایند ها امکان پذیر نخواهد بود.

امروز بهسازی و بازآفرینی فرایندهای تولید و توسعه پارس جنوبی مستلزم بازنگری اندیشه ای است تا بتواند در مقیاس جهانی ایفای نقش نماید.

3- تغییر نگرش به نیروی انسانی تحت عنوان " منابع زاینده و ارزش آفرین سازمان "، به عنوان اصلی انکار ناپذیر در اداره سازمانها قلمداد می شود.توسعه و تعالی سازمانی قطعا در گرو کارایی و اثر بخشی یعنی تابع توانمندی ، انگیزش و سلامت منابع انسانی است؛ از این جهت لازم است با تکیه بر شایسته سالاری و توسعه مهارت های شغلی، ضمن بارور کردن استعدادها و شور و اشتیاق نیروی انسانی، بستر های نویا توسعه و شتابان فردی سازمانی و ملی را هموار نماید.

امروزه مرز رقابت، " فناوری" است، پارس جنوبی در مقیاس تراز جهانی باید تولید کننده شاخصهای نرم افزاری باشد نه مصرف کننده شاخص های تولیدی دیگران . بنابراین تغییر نوع نگاه به توسعه پارس جنوبی باید معطوف به ارزش بخشی و ارتقا سهم کیفی نیروی انسانی در جهت تولید و تولید فناوری و تحقق صنعت نفت مبتنی بر دانش و توسعه دانش بنیان باشد.

4- رویکرد نرم افزاری جدید به مبحث مدیریت پارس جنوبی در قالب توسعه فازهای موجود و طراحی فازهای جدید این منطقه، به عنوان حلقه واسط بین تمامی حوزه های منطقه پارس جنوبی ایفای نقش کرده و بایستی در این رهیافت خلاق و نوگرا،" اندیشه درون زا کردن توسعه پارس جنوبی" با عنایت به قابلیتها و توانمندیهای حال و آینده مهندسی پروژه ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت حرکت از جنبش سخت افزاری پارس جنوبی به سوی اهداف و نتایج نرم افزاری این منطقه با رویکرد صدور دانش فنی نفت و گاز از آرمانهای اعلام شده است که این مهم باید در قالب عملیاتی نمودن برنامه های توسعه درون زای منطقه، برنامه پنجم توسعه کشور، استفاده از ابزارها و استراتژی های جدید دانشی، مالی و منابع انسانی اجرایی شود؛ بدون تردید در یک افق زمانی میان مدت، آثار این رویکرد و جنبش نرم افزاری جدی در مدیریت پارس جنوبی ، بی اثر سازی تحریم ها را در یک مقیاس جهانی از خود نشان خواهد داد.

در این میان اما ترویج و پایبندی به استراتژی برد- برد در قالب" تئوری بازیها" در مدیریت سیستمی این مجموعه می تواند روند حرکتی توسعه سخت افزاری منطقه را به جنبش و خیزش نرم افزاری دانش بومی نفتی تسریع بخشد.

5- " مدیریت سیستمی جدید " در قالب نظام برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک تلاش می کند با حذف نقاط ضعف ، تدابیر و تهدیدها، فضای مناسبی در گسترش مولفه های  قوتها و فرصت¬ها ایجاد نماید. توسعه سیستمی و پایدار پارس جنوبی در چشم اندازی که تحت عنوان " پارس فردا" از آن یاد می شود باید علاوه بر ذخایر نفتی و استحصال گاز به سایر جنبه های توسعه یافتگی اجتماعی، فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی آن توجه داشته باشد.

سیمای آینده پارس جنوبی در قالب تقویت زمینه های توسعه گردشگری، شیلات، کشاورزی و ترکیبی از صنایع بالادستی و پایین دستی در نظر گرفته خواهد شد.

نقشه راه جامع و یکپارچه توسعه طرحهای پارس جنوبی باید خاصیت هم افزایی داشته باشد  به نحوی که هم پیوندی و همسویی بین حوزه های مختلف توسعه این منطقه، نمادی از ارزش آفرینی، عدالت محوری و توسعه یافتگی ایران اسلامی باشد. تداوم این رویکرد ما را از یک تقلید کننده نفتی به یک الگو ساز جهانی و پیشتار صنعتی و فناوری مبدل خواهد ساخت.

پارس جنوبی تلاش می کند تا در قالب " استراتژی متمایز و متنوع از گذشته"، بازآفرینی شیوه های جدید تولید و توسعه را در مواجهه با برنامه برداشت صیانتی و منصفانه با کشور قطر در چارچوب روشهای متعارف و توافق نامه های بین المللی عملیاتی سازد. بدون تردید آهنگ همنوایی در پیشبرد اهداف ملی  توسعه ای پارس جنوبی با همگرایی تمامی سیاستگذاران و برنامه ریزان عرصه های مختلف علمی و اجرایی کشور به صدا در خواهد آمد.


سه شنبه 17 اسفند 1389  5:54 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها