0

احساسات خود را كنترل كنيد

 
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37203
محل سکونت : ایران زمین

احساسات خود را كنترل كنيد

ايـن بار ميخواهيم درسي از کتاب تلنگرهاي زندگي را براي شـما بازگو کنيم. ماجراي جالبي است. در رستوران مــحل بوديم که ناگهان يکي از مشتري هـا خونـسردي خــود را از دست داد و و کلماتي را بر زبان آورد که نبايد ميگفت.

جريان از اين قرار بود:

مشتري: من اين صورتحساب لعنتي رو پرداخت نميکنم.
متصدي: عذر مي خـوام، امـا تـمـام افـراد ملزم به پرداخت
صورتحسابشون هستند    مشتري: شنيدي چي گفتم احمق، من پرداخت نميکنم، شما داريد پول زيادي از مردم ميگيريد.
متصدي: اگر اشتباهي در جمع هزينه ها صـورت گـرفـته بـاشـه ما با کمال ميل اونو رفع ميکنيم. اجازه بديد من فيش شما رو ببينم.
مشتري: مرديکه لعنتي شما دارين دزدي ميکنين، من ديگه پامو اينجا نمي زارم.

حدس بزنيد چه اتفاقي افتاد؟ بعد از اينکه ضـربـه مـحـکـمي بـه دهــان او وارد شد و تمام ظرف ها را شست و همه جا را طي کشيد، کارکنان قهوه خانه او را مثل زباله بـه بــيرون پرت کردند. چه کار بي نظيري. آن آدم كم عقل مسـبـب وقـوع هـمه اين اتفاقات دلخراش بود. دفعه بعد ياد ميگيرد که بهتر است مثل يک فرد متشخص رفتار کند.

در کار مساله شخصي وجود ندارد                                 
به طور حتم يکي از مهمترين مواردي که در زندگي وجود دارد کنترل احساس است. عده بسيار زيادي از مردم نمي توانند بر احساست خـود غلبه کنند و به همين دليل تمام فرصت هاي زندگي خود را از دست ميدهند. اين امر نقش بسيار مهمي را در زندگي شغلي شما ايفا ميکند، زيرا بدون داشتن کنترل نفس تمام کارها بر هم مي ريزد و به ديگران نشان مي دهيد که هيچ گونه کنترلي بر روي رفتار خود نداريد پس هنگاميکه شما نميتوانيد نفس خود را کنترل کنيد چگونه ميتوانيد کارکنان يک شرکت را اداره کنيد و يک تجارت بزرگ راه بياندازيد؟               

اگر بر احساسات خود تسلط نداشته باشيد هيچ گاه نمي توانيد بر ديگران تسلط داشته باشيد و آنها را مديريت کنيد. کسب و کار در روابط با مردم معني پيدا ميکند و اگر نتوانيد بر احساسات خود غلبه کنيد نه تنها موفق نمي شويد بلکه اين امر باعث افت شما نيز مي شود. عده اي از افراد آرامش و خونسردي خود را به راحتي و بر سر مسايل جزئي از دست مي دهند و فقط مي خواهند به شخص مقابل حمله ور شوند و تا مي توانند او را کتک بزنند. اما توصيه ما به اين دسته از افراد اين است که از خواب غفلت بيدار شوند و واقعيات زندگي را آنچنان که هست ببينند.

مقايسه عقل و احساس                                      
رفتار انسانها بر پايه دو اصل استوار است: عقلاني و عاطفي. براي اکثر مردم بخش عاطفي غالب است. آنها تنها عواطف را به عنوان حکمران اعمال خود مي شناسند. اين رفتار تنها به دو دليل از انسان سر ميزند: يکي اينکه آنقدر تنبل هستند که توان فکر کردن در مورد مسايل مختلف را ندارند يا اينکه اصلا مغزي وجود ندارد که بتوانند به وسيله آن فکر کنند. عده بسيار کمي هم بر اساس عقل و منطق زندگي مي کنند و همين تعداد کم هستند که جهان را اداره مي کنند . آنها جزيي ترين مسايل را محاسبه مي کنند و به احساسات خود اجازه نمي دهند که مانند سدي بر سر راه انجام کارهايشان قرار گيرند.    

اولين راه مبارزه با معضل عواطف کنترل خشم و جلوگيري از عصبانيت است. بعضي از افراد مثل دوستان، همکاران و حتي خبرنگاران براي رسيدن به اهداف خود شيوه خاصي دارند. آنها در ابتدا سعي مي کنند شما را خشمگين کنند تا تعادل روحي خود را از دست داده و از دايره عقل و منطق خارج شويد. هنگاميکه خونسردي و آرامش از دست برود ديگر امکان فکر کردن وجود ندارد بنابراين آنها مي توانند به آساني به اهداف شوم خود دست پيدا کنند.    

اگر شخصي که در ابتدا داستان او را براي شما تعريف کرديم بعد از اينکه متوجه وجود اشکال در صورتحساب مي شد به متصدي مراجعه مي کرد و خواستار رفع نقص مي شد، از وقوع تمام اتفاقات ناخوشايند جلوگيري مي کرد. ولي در عوض آن مرد بدترين راه يعني از دست دادن آرامش و خونسردي را انتخاب کرد و به همين دليل چند دندان خود را از دست داد.

 

 احساسات خود را کنترل کنيد                                         
در اينجا هدف دست کشيدن کامل از احساسات نيست بلکه بايد به ديگران اثبات کنيد که توانايي غلبه بر عواطف خود را در شراط مختلف داريد.                   

احساسات به طرق مختلف از قبيل: تن صدا، ايما و اشاره، ژست و ادا و اطوار منتقل ميشوند. پس براي کنترل احساسات بايد به طور آگاهانه بر روي تمام موارد، از صحبت کردن گرفته تا حرکات بدن تسلط کامل داشته باشيد.

کنترل گفتار                                             
کنترل گفته هايي که از دهان شما خارج ميشود بسيار آسان است. فقط کافي است در جواب سخنان توهين آميز و ناخوشايند دهان خود را باز نکنيد تا هيچ کلمه تحقيرآميزي از آن خارج نشود.                                                                                               

در اين حالت ممکن است مورد توهين قرار گيريد اما هميشه به خاطر داشته باشيد که تنها در حيطه کاري و به خاطر شغل شماست و به شخصيت دروني شما مربوط نمي شود. با چنين ديدي از زندگي هيچ کس هرگز نمي تواند شما را آزرده خاطر سازد. اگر کسي صدايش را براي شما بلند کرد و بحث و جدل راه انداخت، شما نبايد واکنش مشابه در مقابل او انجام دهيد. کاري کنيد که او به اعتماد به نفس شما پي برد و از فرياد زدن به شدت پرهيز کنيد. با اين کار اثبات ميکنيد که فرد خونسردي هستيد و با اقتدار کامل ميتوانيد کار خود را دنبال کنيد.       

 تن صداي خود را بلند نکنيد و از استدلال هاي منطقي بهره بگيريد. به خاطر هر مساله جزيي عصباني نشويد. تنها چند استدلال منطقي مي تواند همه چيز را به حالت عادي بازگرداند، البته شايد کمي وقتگير باشد اما موفقيت نهايي از آن شماست.                  

هيچ گاه پاسخ طعن آميز و نيشدار به گفته هاي شخص مقابل ندهيد. اين امر تعجب افراد را بر مي انگيزد، زيرا آنها ميخواهند به درون شما نفوذ کنند اما شما به آنها اين اجازه را نمي دهيد. با اين کار او عصباني ميشود و به شکل يک آدم احمق و نامعقول در مي آيد.

واکنش اعضاي بدن خود را کنترل کنيد                               
کنترل کردن عکس العمل هاي مختلف بدن کار آساني نيست. همه ما هنگام عصبانيت واکنش هاي مخصوص به خود داريم که ديگران را متوجه احساسات ما مي کند و نهايتا آنها را به سمت افکار دروني ما رهنمون ميسازد. بايد تمرين کنيد که در هر وضعيت عاطفي که به سر ميبريد شرايط نرمال خود را حفظ کنيد. با شنيدن خبر خوب يا بد تغييري در وضعيت ظاهري خود ايجاد نکنيد تا شخص مقابل از احساس واقعي شما با خبر نشود. حرکات چشم و دهان خود را کنترل کنيد، به طور طبيعي تنفس کنيد و دستها و پاهاي خود را بيش از اندازه تکان ندهيد. براي مثال اگر بعد از شنيدن خبري با پاي خود مکررا ضربه هاي آهسته به زمين وارد کنيد اين کار گوياي اين مطلب است که خبر مورد نظر باعث ايجاد عصبانيت در شما شده است، و شما ميخواهيد از اين طريق خشم خود را تخليه کنيد. شخص مقابل به سرعت متوجه موضوع شده و مي تواند براي شما عواقب خطرناکي را در بر داشته باشد.                                       

روح شما مانند يک زره جنگي است، هربار که عصباني شويد باعث ايجاد سوراخ کوچکي در آن مي شويد. با زياد شدن اين سوراخها دشمنان به راحتي مي توانند به شما حمله ور شوند و سر شما را از بدن جدا کنند. پس سعي کنيد هيچ گاه عصباني نشويد: و خونسردي خود را در تمام زمينه ها حفظ کنيد. قضاوت ديگران در مورد شما اهميت چنداني ندارد چون در مورد شخصيت شغليتان قضاوت مي کنند و خود واقعي شما را نمي شناسند پس به راحتي خشمگين نشويد تا بتوانيد در شغل خود به موفقيت دست پيدا کنيد.

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

abdollah_esrafili@yahoo.com

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

سه شنبه 17 اسفند 1389  2:03 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها