0

سلطانيه: آژانس نقش خود را در تقويت زيرساختارهاي ايمني هسته‌يي حفظ کند

 
ghasemkalak
ghasemkalak
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 19668
محل سکونت : خراسان رضوي

سلطانيه: آژانس نقش خود را در تقويت زيرساختارهاي ايمني هسته‌يي حفظ کند

 

سلطانيه: آژانس نقش خود را در تقويت زيرساختارهاي ايمني هسته‌يي حفظ کند

علي‌اصغر سلطانيه تاكيد كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي مي‌بايد نقش محوري خود را در زمينه تقويت زيرساختارهاي ايمني هسته‌يي حفظ کند.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌اصغر سلطانيه، سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران به عنوان رئيس گروه 77 و چين در اجلاس شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي که از امروز تا يک هفته در وين ادامه دارد درباره اقدامات آژانس در زمينه ايمني اظهار كرد: گروه 77 و چين ضمن ملاحظه عملکرد جامعه بين المللي در زمينه‌هاي ايمني هسته‌يي در سال 2010 از آژانس مي‌خواهد کمک‌هاي خود به کشورهاي در حال توسعه را در حل چالش‌ها و ايجاد زير ساختار ايمني، نظارت و مديريت بر تاسيسات هسته‌يي و استفاده از پرتوهاي يون ساز افزايش دهد.

 

وي ادامه داد: گروه 77 مسئوليت اصلي ايمني و حفاظت مواد هسته‌يي و راديواکتيو را تماما بر عهده کشورهاي عضو مي‌داند و نبايستي مسائل ايمني و حفاظتي مانع توسعه و بهره برداري از فن آوري هسته‌يي براي مصارف صلح آميز شود. سلطانيه خاطرنشان كرد: آژانس مي‌بايد نقش محوري خود را در زمينه تقويت زيرساختارهاي ايمني هسته‌يي حفظ کند. گروه بر اهميت اشتراک گذاري دانش، تبادل اطلاعات مديريت دانش هسته‌يي و ظرفيت سازي و تدوين استانداردهاي ايمني تاکيد مي‌کند. گروه فروشندگان فن آوري هسته‌يي را موظف به حصول اطمينان از دسترسي بهره برداران به تمام اطلاعات و منابع لازم براي عملکرد ايمن مي‌داند و از آژانس مي‌خواهد در اين موضوع نقش تسهيل کننده داشته باشد.

وي ادامه داد: گروه از تاسيس جلسات همکاري نظام‌هاي ايمني در سال 2010 استقبال مي‌کند. گروه از اينکه در سال 2010 برخي کشورها رخدادهاي خود را به سيستم بين المللي گزارش دهي اطلاع نداده‌اند اظهار عدم رضايت مي‌کند. گروه بر اهميت رويکرد نظاممند و يکپارچه آژانس در بهبود توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي فردي و سازماني و ارتقاء قابليت‌ها در زمينه ايمني هسته‌يي در کشورهاي در حال توسعه تاکيد مي‌کند.

رئيس گروه 77 و چين خاطرنشان كرد: گروه 77 و چين همچنين تاکيد مي‌کند در حاليکه آژانس موظف به تدوين استانداردهاي ايمني هسته‌يي است ولي نقش آژانس در زمينه حفاظت هسته‌يي محدود به ارائه مشاوره (در صورت درخواست کشور عضو) است. گروه در حاليکه از انتشار استانداردهاي ايمني آژانس استقبال مي‌کند اما تاکيد دارد که رعايت آنها نبايد به عنوان پيش شرط تصميم گيري‌ها در خصوص پروژه‌هاي همکاري فني استفاده شود.

وي در پايان اظهار كرد: گروه از کاهش پرتوگيري شغلي استقبال مي‌کند و آژانس را تشويق به ارائه دوره‌هاي آموزشي و کارگاه‌هاي آموزشي در زمينه آمادگي و واکنش اضطراري به شرايط حادثه مي‌کند.

دوشنبه 16 اسفند 1389  10:13 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها