0

با تلاش پژوهشگران كشور محقق شد: افزايش سلامت فرآورده‌هاي طيور با نانو ذرات نقره

 
svh2005
svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران

با تلاش پژوهشگران كشور محقق شد: افزايش سلامت فرآورده‌هاي طيور با نانو ذرات نقره

پژوهش محققان دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس که با هدف افزايش سلامت فرآورده‌هاي طيور به ويژه تخم مرغ انجام شد، نشان داد که افزودن نانوسيلور به خوراک مرغ‌هاي تخم‌گذار بهترين کارايي را در کاهش بار ميکروبي دستگاه گوارش و بهبود توليد دارد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، استفاده از ضدعفوني کننده‌هاي خوراک با هدف افزايش سلامت فرآورده‌هاي طيور به‌ ويژه تخم مرغ مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. فتح‌الله نقي زاده، کارشناس ارشد رشته پرورش و توليد طيور ضمن بيان مطلب فوق در خصوص طرح تحقيقاتي پايان‌نامه خود كه با راهنمايي دکتر محمد امير کريمي ترشيزي و مشاوره دکتر شعبان رحيمي از اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس انجام داده است، گفت: به منظور بررسي اثر ضدعفوني کنند‌گي نانوسيلور و ضدعفوني کننده‌هاي مختلف خوراک بر عملکرد، سيستم ايمني، فلور ميکروبي دستگاه گوارش و مورفولوژي روده با استفاده از 90 قطعه مرغ تخم‌گذار در 5 گروه شامل شاهد، فورمايسين، فرمالين، نانوسيلور آشاميدني و نانوسيلور خوراكي اين پژوهش انجام شد.

وي ادامه داد: بيشترين ظرفيت بافري مربوط به گروه فورمايسين بود. افزودن فرمالين، فورمايسين و نانوسيلور به خوراک آلوده بيشترين کاهش باکتريايي را ايجاد كرد. در کل دوره بيشترين مصرف خوراک در گروه شاهد و فورمايسين و کمترين براي گروه‌هاي نانوسيلور بود. فورمايسين بالاترين وزن تخم مرغ را ايجاد كرد. بين دو روش استفاده از نانوسيلور تفاوت معني‌داري از نظر درصد توليد، وزن تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ مشاهده نشد، اما در گروه نانوسيلور در خوراک وزن تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ در مقايسه با آب آشاميدني بيشتر بود.

نقي‌زاده افزود: استفاده از فورمايسين و نانوسيلور موجب افزايش كلسترول زرده در مقايسه با شاهد و فرمالين شد. در دو نوع شيوه استفاده نانوسيلور بيشترين پاسخ ايمني در گروه‌ نانوسيلور در آب مشاهده شد که با گروه نانوسيلور در خوراک تفاوت معني‌داري داشت. همه افزودني‌ها سبب کاهش تعداد کل باکتري‌هاي دستگاه گوارش شدند. باكتري‌هاي اسيد لاكتيك در سكوم تحت تاثير نانوسيلور و فرمالين در مقايسه با گروه‌هاي شاهد و فورمايسين افزايش يافت. همه افزودني‌هاي مورد آزمايش در مقايسه با شاهد باکتري‌هاي گرم منفي ايلئوم را كاهش دادند.

وي در پايان تاکيد کرد: به طور كلي افزودن فورمايسين و نانوسيلور به خوراک مرغ‌هاي تخم‌گذار بهترين کارايي را در کاهش بارميکروبي دستگاه گوارش و بهبود توليد داشت.

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

دوشنبه 16 اسفند 1389  8:44 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها