0

پوشاك هخامنشی

 
dastanpor
dastanpor
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 777
محل سکونت : تهران

پوشاك هخامنشی

پوشاک هخامنشی

بطور كلی لباس پارسیان عبارت بود از یك بالا پوش شبیه شنل یك دامن پرچین كه بالا پوش و دامن در محل كمر دارای یك كمربند چرمی بوده است.
 پو شاك مردان پارسی

بطور كلی لباس پارسیان عبارت بود از یك بالا پوش شبیه شنل یك دامن پرچین كه بالا پوش و دامن در محل كمر دارای یك كمربند چرمی بوده است.

بالا پوش:

بالا پوش پوششی مانند شنل است در بعضی ها جلوی آن باز و بعضی بسته است.بالاپوش جلو بسته كه از سرپوشیده می شده دارای یقه ایست كه از نقطه چال گردن دور گردن قرار میگرد.
بلندی بالا پوش به اندازه بالا تنه است. ودرمحل كمر ختم می شود در این قسمت كمر به شكل لیفه تمام چینهای پشت بالا پوش جلو باز روی چال گردن بوسیله دكمه ای بهم وصل می شود.

 دامن پار سیان بر دو نوع است:

نوع اول یك راسته چین و دومی دارای دوراسته چین.

1- دامنیك راسته چین در جلوی دامن دارای چینهائی است كه از دو طرف چپ و راست به صورت منحنی هائی افتاده و به پشت دامن می رود. درو سر این چینهای جلو به پهلوهای دامن دوخته شده است.دامن در كمر دارای حاشیه یالیف كمر می باشد.
 
2-دامن دو راسته چین از پهلوها وپشت ماننددامن یك راسته چین است ولی در جلو بجای یك راسته چین دارای دو راسته چین است كه از یكدیگر بوسیله یك پارچه یا چین- های افقی به بلندی دامن فاصله دارند.

در مواقعیكه دامن و بالاپوش برتن می باشد،كمر لیف این دو بر روی هم منطبق است.

وهریك جداگانه بوسیله بند لیف محكم شده اند.روی هر دویك كمربندچرمی(به منظور نگهداری سلاح)بسته می شده.

  پارسیان لباس خودرا ازپارچه های نقش ونگاردار با رنگهای گیرا وپرشكوه تهیه می- كرده اند.

 كلاه پارسیان:

كلاه پارسی از جنس نَمد بوده است.(مگر كلاه های جنگی كه از آهن و مُفرُغ ساخته می شده است)

 كفش پارسی:

یك نوع كفشی است كه از لحاظ شكل خیلی ساده می باشد و چون جوراب به پا كشیده می شود و به نظر می رسد كه برای دوخته شدن درز را از راه پشت پاشنه و رویه كفش می دادند.

دور دهانه كفش پادشاهان هخامنشی و ماد زركوب بوده است.

نوع دیگر كفش در زیر خود تخت اضافه نداشته و پاشنه از بیرون ندارد و مانند كفش مادی (نوع اول) پاشنه آن از داخل كار گذاشته شده است زبانه بلندی در جلو در زیر محل بند كفش دارد كه بوسیله سه بند و گل چرمی كه از سوراخهای مقابل خود رد می شوند روبه كفش بر روی هم جمع می شود كفشها اغلب برنگهای زرد حنائی و ار غوانی تهیه می شده است.

پو شاك زنان پارسی

اصولا لباس زنان این دوره ممكن است كه اختلافی با لباس مردانشان نداشته یا لباس مردان با اندكی اختلاف مورد استفاده زنان نیز قرار می گرفته است و فقط اختلافی كه دارد تزئینات پیش سینه و شكل آن است.

كفشهایشان نیز همان است كه مردان پارسی به پا می كردند.

در چند مورد لباس زنان بومی عبارت بود از پوششی ساده بلند یا دارای راسته چین و آستین گوتاه كه در پائین دامن از زانو به پائین شرابه هائی تا مچ می رسیده برتن میكرده اند.

نوع دیگر پوشش چادری بوده مستطیل كه بر سر می افكندند در زیر آن یك پیراهن دامن بلند در زیر این پیراهن پیراهنی بلندتر كه تا مچ می رسیده بر تن می كردنده اند.

نوع1-پوشش ساده راسته چین دار و آستین كوتاه ، دامن از زانو به پائین شرابه هایی تا مچ پا آویزان است.

نوع2-چادر مستطیلی كه بر سر می اداخته اند ودر زیر آن یك پیراهن دامن بلند و در زیر این پیراهن یك پیراهن دیگر بلندتر كه تا مچ پا می رسید بر تن می كردند.

پو شاك جنگی پارسی

پوشاك جنگی پارسیان و پو شاك جنگی هخامنشیان بدین شكل بوده و از سلاح هائی شامل( تیر ، سپر ، شمشیر ، قمه ، زره ، جوشن و كلاه خود با پر) استفاده می كرده اند.

 
دوشنبه 23 آذر 1388  10:33 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها