0

حقیقتی کوچک برای 100% ساختن زندگی

 
samsam
samsam
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 50672
محل سکونت : یزد

حقیقتی کوچک برای 100% ساختن زندگی

اگر:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .

باشد...آن گاه داریم: .
کار سختHARD WORK
H+A+R+D+W+O+R+K
8+1+18+4+23+15+18+11=98%

دانشKNOWLEDGE
K+N+O+W+L+E+D+G+E
11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

دوست داشتنLOVE
L+O+V+E
12+15+22+5=54%

شانسLUCK
L+U+C+K
12+21+3+11=47% .

پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟!!!

پول؟MONEY
M+O+N+E+Y
13+15+14+5+25=72%

رهبریLEADERSHIP؟
L+E+A+D+E+R+S+H+I+P
12+5+1+4+5+18+19+8+9+16=97%

هر مساله ای راه حلی دارد کافیست فقط نگرشمان را تغییر دهیم.

نگرشATTITTUDE
A+T+T+I+T+U+D+E
10+20+20+9+20+21+4+5=100%

این نگرش ما نسبت زندگیست که زندگی را 100% میسازد.نگرشتان را تغییر دهید تا بتوانید زندگیتان را تغییر دهید.
ATTITTUDE is every thing

 

چهار راه برای رسیدن به آرامش:
1.نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا  2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا  3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا  4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا

پل ارتباطی : samsamdragon@gmail.com

تالارهای تحت مدیریت :

مطالب عمومی کامپیوتراخبار و تکنولوژی های جدیدسیستم های عاملنرم افزارسخت افزارشبکه

 

دوشنبه 23 آذر 1388  8:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها