0

قوانین ضربه پنالتی

 
sajad1991
sajad1991
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 1356
محل سکونت : آذربایجان شرقی

قوانین ضربه پنالتی

  وقتی که بازیکنی یکی از خطاهای ده گانه که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در جریان باشد را انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می گردد.
- از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می گردد.
- اگر در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی، پنالتی روی دهد اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

وضعیت توپ و بازیکنان


- توپ


توپ می بایستی ثابت روی نقطه پنالتی قرار گیرد.

- بازیکن زننده پنالتی


باید به طور مشخص معرفی گردد.


- دروازه بان تیم مدافع


روی خط دروازه روبروی زننده ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار گیرد، تا با ضربه به توپ، ضربه پنالتی زده شود.


- موقعیت سایر بازیکنان بجز زننده ضربه


1. در داخل زمین بازی باشند.

2. خارج از محوطه جریمه باشند.

3. به فاصله 15/9 متر از نقطه پنالتی باشند.


- داور


تا زمانی که بازیکنان وضعیتی برابر قانون نداشته باشند، داور برای زدن پنالتی علامت نمی دهد.
تصمیم گیری زمانی که ضربه پنالتی به طور کامل اجرا شد.

- چگونگی اجرا


1. بازیکن زننده ضربه پنالتی، باید ضربه را به طرف جلو بزند.
2. او نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگر تماس یابد.
3. وقتی که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد توپ در بازی خواهد بود.
وقتی که در زمان عادی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی روی دهد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا دوباره زده شود.

گل محسوب خواهد شد: اگر قبل از عبور توپ بین دو تیر عمودی و زیر تیر افقی توپ با تیرهای دروازه و یا دروازه بان تماس پیدا کند.

- تخلفات / تنبیهات

چنانچه داور برای زدن ضربه پنالتی، علامت بدهد ولی قبل از اینکه ضربه زده شود و توپ در بازی قرار گیرد، یکی از حالات زیر صورت پذیرد:
بازیکن زننده ضربه، قوانین بازی را نقض کند و یا یک بازیکن همدسته زننده ضربه پنالتی، قوانین بازی را نقض کند و به داخل محوطه جریمه وارد شود و یا فاصله 15/9 متر را نقض کند،
1. داور اجازه می دهد که پنالتی زده شود.
2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب نمی شود و ضربه پنالتی تکرار می شود.
3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود.
اگر یکی از بازیکنان مدافع و یکی از بازیکنان مهاجم، قوانین بازی را نقض کنند، ضربه پنالتی تکرار می شود.


اگر بعد از اینکه ضربه پنالتی زده شد:
1. زننده ضربه مجدداً توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر (بجز دستهایش) لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم ای تیم مقابل و از محلی که خطا صورت گرفته اعلام می گردد.
2. زننده ضربه عمداً توپ را از تماس با بازیکن دیگر با دستهایش لمس نماید، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می شود.

3. توپ در حین حرکت به جلو با شیئی خارجی تماس پیدا کند، ضربه تکرار می شود.

اگر توپ توسط دروازه بان و یا با برخورد به تیرهای دروازه به داخل زمین برگشت و با شیئی خارجی تماس پیدا نمود:
1. داور بازی را متوقف می کند.
2. بازی را مجدداً با رها کردن توپ از محل تماس با شیء خارجی، شروع می کند. (دراپ بال)

اگر دروازه بان قوانین بازی را نقض کند:
1. داور اجازه می دهد که ضربه زده شود.
2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.
3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.
اگر بازیکن همدسته دروازه بان به داخل محوطه جریمه وارد یا فاصله 15/9 متر را نقض کند:

1. داور اجازه می دهد که ضربه پنالتی زده شود.

2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.
3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.


 

 
 
الا ان نصرالله قریب
آگاه باشید یاری و نصرت خداوند بسیار نزدیک است
جمعه 20 آذر 1388  5:54 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها