0

تست اعتیاد به اینترنت

 
rasekhooner
rasekhooner
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 169
محل سکونت : اصفهان

تست اعتیاد به اینترنت

تست اعتیاد به اینترنت IAT     یكی از معتبرترین تست‌های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است كه توسط دكتر كیمبرلی یانگ ابداع شده است. در تست IAT     هرچه نمره شما بیشتر باشد، اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. نمرات هم به ترتیب از یك تا پنج هستند. در پایان، باید مجموع نمراتی را كه به بیست پرسش زیر می‌دهید، جمع بزنید. برای محاسبه مجموع نمرات خودتان، می‌توانید از ماشین‌حساب ویندوز كمك بگیرید. در صورتی که یک گزینه شامل حال شما نمی شود و شما اصلا آن کار را انجام نمیدهید برای آن گزینه نمره صفر در نظر بگیرید .بهترین نمره(0) و بدترین نمره (100) میباشد.

      

   

چقدر بیشتر از آنچه كه قصد دارید، در اینترنت می‌مانید؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود
   

   

   

چقدر بخاطر آنلاین ماندن، اعضای خانواده را نادیده گرفته‌اید؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می‌دهید؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

چقدر از طریق اینترنت، با كاربران دیگر رابطه برقرار می‌كنید؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر دیگران از شما، بخاطر میزان آنلاین بودن‌تان شاكی هستند؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر بخاطر اینترنت، نمرات و كارهایتان در مدرسه اُفت كرده است؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر ایمیل‌هایتان را پیش از كارهای ضروری دیگرتان چك می‌كنید؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر عملكرد كاری و بهره‌وری شما، بخاطر اینترنت آسیب دیده است؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

وقتی از شما می‌پرسند كه چه كارهایی آنلاین انجام می‌دهید، چقدر در موضع تدافعی یا پنهان‌كاری قرار می‌گیرید؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر افكار آزار دهنده در زندگی را با افكار آرام‌بخش در اینترنت خنثی می‌كنید؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود  

   

   

چقدر وقتی در اینترنت هستید، احساس می‌كنید توان پیش‌بینی امور را دارید؟  

  ۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر فكر می‌كنید كه زندگی بدون اینترنت، چیزی كسالت‌بار؛ تهی و بی‌لذت است؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود   د  

 

   

چقدر وقتی كسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می‌شود، غُر می‌زنید؛ فریاد می‌زنید یا عصبانی می‌شوید؟  

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر بخاطر قطع نكردن اینترنت، دچار بی‌خوابی هستید؟  

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر فكر می‌كنید در حالت آفلاین، حواس‌پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را بكار می‌برید: فقط چند دقیقه مونده، الان میام.  


۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

 

   

چقدر سعی كرده‌اید از میزان آنلاین بودن خود بكاهید و موفق نشده‌اید؟  

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودن‌تان را از دیگران مخفی كنید؟  

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود  

 

   

چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می‌دهید؟

 
۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود      

   

   

چقدر وقتی آفلاین هستید، احساس افسردگی و عصبیت دارید كه با آنلاین شدن از بین می‌رود؟  

۱-به ندرت ۲-گاه گاهی ۳-غالباً ۴-بكرات ۵-همیشه شامل حال من نمی‌شود  

 

طلائیه یعنی شهید

جمعه 13 آذر 1388  12:22 PM
تشکرات از این پست
cooper
cooper
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 689
محل سکونت : سمنان

پاسخ به:تست اعتیاد به اینترنت

جالب بود
Learn from yesterday, live for today,hope for tomorrow.The important thing is not to stop questioning.
Albert Einstei

 

جمعه 13 آذر 1388  1:32 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها