0

برگ زيتون ؛ كاهش دهنده فشارخون است

 
azadeh7
azadeh7
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 442
محل سکونت : اصفهان

برگ زيتون ؛ كاهش دهنده فشارخون است


نتايج تحقيقات اخير نشان مي‌دهد، برگ زيتون حاوي تركيباتي موثر در كاهش فشارخون است كه مي‌تواند به عنوان يك درمان كمكي مناسب در كنترل خطر پيشرفت عوارض قلبي عروقي در بيماران مبتلا به پرفشاري خون استفاده شود. FarsPatogh.COm ~ سرگرمی تفریــحی

اين مطالعه با هدف تعيين اثر برگ زيتون بر كاهش فشار خون‌ توسط مهدي صابري، دانشيار گروه فارماكولوژي و سم‌شناسي مركز تحقيقات علوم اعصاب كاربردي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله (عج) صورت گرفته است.

در اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني 64 بيمار مبتلا به پرفشاري خون ملايم تا متوسط كه در طول يك‌سال به درمانگاه قلب بيمارستان بقيه ‌الله الاعظم (عج) مراجعه مي‌كردند، به طور تصادفي در يكي از دو گروه درمان با پودر برگ زيتون روزانه 1000 ميلي‌گرم يا پلاسبو قرار گرفتند.

اطلاعات دموگرافيك، خطر آترواسكلروز، سابقه بيماري‌هاي همراه و نيز حداقل و حداكثر فشارخون سيستولي و دياستولي، ميانگين فشارهاي سيستولي و دياستولي و تعداد ضربان قلب بيماران پيش از شروع، در طول درمان و پس از اتمام درمان ثبت شد.

طبق نتايج بررسي، كاهش معني‌دار فشارخون در مقادير متوسط سيستوليك در گروه تحت درمان با برگ زيتون رخ داد ، اما كاهش فشار خون دياستوليك و فشار متوسط شرياني در اين گروه در مقايسه با قبل از درمان، تفاوت چنداني نداشت.

در مقابل، در گروه تحت درمان با پلاسبو مقادير فشارخون سيستوليك و دياستوليك و فشار متوسط شرياني به طور معني‌داري افزايش نشان داد.

در ضمن مقايسه بين گروه تحت درمان با برگ زيتون و گروه تحت درمان با پلاسبو، نشان داد كه فشارهاي سيستوليك و دياستوليك در گروه تحت درمان با برگ زيتون، به طور بسيار معني‌داري كاهش يافته است.

براساس يافته‌هاي به دست آمده از بررسي حاضر مي‌توان گفت برگ زيتون در كاهش فشارخون موثر بوده و به طور خاص داراي اثر كاهندگي در مورد فشار خون سيستوليك است.

با توجه به نقش فشار خون ايزوله سيستوليك در بروز مشكلات بيماران، اين داروي گياهي يك درمان كمكي مناسب جهت كاهش خطر پيشرفت عوارض قلبي عروقي در بيماران دچار پرفشاري به حساب مي‌آيد.


mobile

 

یک شنبه 8 آذر 1388  2:31 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها