0

عملکرد تنفسي بيني نبايد فداي زيبايي آن شود

 
tala2207
tala2207

عملکرد تنفسي بيني نبايد فداي زيبايي آن شود

ايسنا: رييس انجمن تحقيقات راينولوژي ايران گفت: «حفظ عملکرد بيني در جراحي هاي زيبايي بسياراهميت دارد و نبايد به خاطر زيبايي بيني در عملکرد آن به عنوان اولين معبر و گذرگاه تنفس نقص ايجاد کرد.»

محسن نرافي تصريح کرد: «بيماراني وجود دارند که بيني خود را کوچک و زيبا کرده اند اما آرزوي خوابيدن يا نفس کشيدن راحت دارند.» اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران ادامه داد: «يک عمل جراحي زيبايي بيني مناسب، عملي است که بيني زيبا و طبيعي به نظر آيد و بيني اي زيباست که به صورت تناسب داشته باشد لذا در زيبايي بيني، هميشه قوس دادن زياد به بيني زيبا نيست.» نراقي اضافه کرد: «جنبه دومي که بايد در يک جراحي بيني مناسب مدنظر قرار گيرد، حفظ عملکرد بيني است و بايد به گونه اي باشد که در اين عمل فردي که قبل از عمل، تنفس راحتي دارد پس از عمل هم  آن تنفس راحت را داشته باشد و فردي هم که قبل از عمل تنفس مشکل دارد بايد پس از عمل اين مشکل رفع شود.

منبع: هفته نامه سلامت - ش 234
یک شنبه 1 آذر 1388  11:22 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها