0

نتايج يک تحقيق جديد درباره ارتباط چاقي ديابت نوع دو

 
tala2207
tala2207

نتايج يک تحقيق جديد درباره ارتباط چاقي ديابت نوع دو

سلامتيران: پژوهشگران دانشگاه موناش ادعا مي کنند که به طور دقيق تري توانسته اند. رابطه بين چاقي و ديابت نوع دوم را نشان دهند. به گفته اين محققان، وزن کم کردن در مراحل ابتدايي تشخيص بيماري ديابت، پيامدهاي مثبت کاهش وزن و درنتيجه کنترل بهتر ديابت را افزايش مي دهد. به گزارش پرس تي وي، دانشمندان خاطر نشان کردند که اين کشف تازه به توليد داروهايي براي پيشگيري از بروز ديابت منجر خواهد شد. براساس مطالعات پيشين، اشخاصي که بعد از تشخيص ديابت نوع دوم به زودي وزن خود را کم مي کنند، کنترل بهتري روي فشارخون و قند خونشان مي توانند داشته باشند. محققان با اين کشف به مسيري تازه براي پيشگيري از ديابت دست يافته اند. به گفته پژوهشگران، کشف اين رابطه نشان مي دهدکه چرا چاقي باعث تشديد احتمال ابتلا به ديابت مي شود.

منبع: هفته نامه سلامت - ش 234
یک شنبه 1 آذر 1388  11:17 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها