0

از ضدافسردگي ها براي درمان اوتيسم استفاده نکنيد

 
tala2207
tala2207

از ضدافسردگي ها براي درمان اوتيسم استفاده نکنيد

سلامتيران: پژوهش هاي تازه دانشمندان نشان مي دهد که داروي ضدافسردگي سيتالوپرام مؤثرتر از دارونماها در درمان اوتيسم کودکان نيست.

دانشمندان معتقدند داروهاي ضدافسردگي شايعي که براي کمک به درمان کودکان اوتيسم براي کنترل رفتارهاي تکراري اين کودکان به کار مي رود، تأثير آنچناني در درمان اين بيماري ندارد. نتايج تحقيقات نشان دهنده آن است که بايد در مورد داروهاي ضدافسردگي مؤثر در اوتيسم و ساير داروهاي درمان کننده اين بيماري تحقيقات بيشتري صورت گيرد.

یک شنبه 1 آذر 1388  11:16 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها