0

قلب خوش بين ها سالم تر است

 
tala2207
tala2207

قلب خوش بين ها سالم تر است

نتايج بررسي هاي محققان دانشگاه پترزبورگ روي 97 هزار زن به مدت 8 سال نشان داده است زناني که خوش بين تر هستند، قلب سالم تري دارند و اميد به زندگي در آنها بالا است، به طوري که احتمال بروز ناراحتي هاي قلبي در آنها کمتر از 9 درصد و احتمال مرگ در اثر ناراحتي هاي قلبي در اين افراد کمتر از 30 درصد است. همچنين احتمال مرگ در خوش بين ها 14 درصد کمتر از بدبين ها است. خوش بيني بر سيستم اعصاب، دستگاه ايمني و هورموني تأثير گذاشته و سبب مي شود فرد خوش بين زندگي سالم تري را تجربه کند. اين در حالي است که افراد بدبين و کينه توز بيشتر در اثر ناراحتي هاي قلبي عروقي جانشان را از دست مي دهند.

منبع: هفته نامه سلامت - ش 234.

یک شنبه 1 آذر 1388  11:14 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها