0

استفاده از حشره کش ها در سيستم دفاعي افراد تأثير سوء دارد

 
tala2207
tala2207

استفاده از حشره کش ها در سيستم دفاعي افراد تأثير سوء دارد

 

باشگاه خبرنگاران جوان: استفاد از حشره کش ها در کودکان، افراد مسن و زنان باردار که سيستم ايمني بدن شان ضعيف است تأثيرات سوء دارد.

سبزواري سم شناس محيط افزود: «در فصل تابستان استفاده از حشره کش ها در بين افراد زياد مي شود..» وي ادامه داد: «استفاده از حشره کش ها در کودکان، افراد مسن و زنان باردار به علت آسيب به سيستم دفاعي بدن مضر است. ولي در افرادي که تغذيه مناسبي دارند و بدن آنان مقاومت تر است عوارض کمتري نسبت به ديگر افراد دارد.» سبزواري يادآورشد: «حشره کش ها در سيستم هورموني بدن مؤثر بوده و مي توانند در سيستم باروري مشکل ايجاد کنند.» وي در خصوص تأثير حشره کش ها بر روي محيط تصريح کرد: «سم پاشي روي محصولات کشاورزي براي از بين بردن حشرات عوارض سوء براي افراد به دنبال داشته و با ارگانيسم بدن تداخل پيدا مي کند.

منبع: هفته نامه سلامت - ش 234.

یک شنبه 1 آذر 1388  11:07 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها