0

اهداي خون در ماه رمضان

 
tala2207
tala2207

اهداي خون در ماه رمضان

 

سلامتيران: اهداي خون ساعت هاي اول پس از سحر مشکلي ندارد اما چون پس از آن فرد نمي تواند از مايعات استفاده کند ممکن است دچار سرگيجه شده و در نهايت مجبور به شکستن روزه شود.

دکتر پيمان عشقي ضمن بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار سلامتيران افزود: «ما دو دسته اهدا کننده داريم. يک دسته اهدا کننده هايي که کاملاً سالم هستند و مي توانند روزه بگيرند و از طرفي منع پزشکي براي اهداي خون ندارند. توصيه ما به اين افراد اين است که در ساعات بين افطار تا سحر به پايگاه هاي انتقال خون مراجه کرده و خون خود را اهدا کنند.» فوق تخصص خون و آنکولوژي ادامه داد: «دسته ديگر از اهدا کننده ها آنهايي هستند که به دليلي، عذر شرعي داشته و نمي توانند روزه بگيرند مثل افرادي که مشکل گوارش دارند، افرادي که به هر دليل مسافر هستند، اقليت هاي مذهبي يا کليه افرادي که به هر دليل روزه نمي گيرند، اما از لحاظ اهداي خون مشکلي ندارند. به اين دسته افراد توصيه مي کنيم براي آنکه هموطنانمان در دو هفته اول ماه رمضان با مشکل کمبود خون مواجه نشوند، به پايگاه ها مراجعه کرده و اهداي خون کنند.» وي با بيان اينکه سازمان انتقال خون جهت ايمني خون و ايمني فرد اهدا کننده هيچ گاه از استاندارهاي خود کوتاه نمي آيد، گفت: «فرد اهدا کننده در هر شرايطي مجاز به اهداي خون نيست و بايد از نظر وزن، سن، بيماري، مصرف انواع داروها، رفتارهاي پرخطر و... منطبق با استانداردهاي سازمان انتقال خون باشد و اگر خون گيري سبب آسيب به فرد اهدا کننده شود و يا خون گرفته شده استاندارد لازم را نداشته باشد، خونگيري انجام نخواهد شد.»

عشقي يکي از قوانين براي هداي خون را ناشتا نبودن فرد اهدا کننده بيان کرد و گفت: «يکي از موانع اهداي خون اين است که فرد نبايد ناشتا باشد بلکه در دو ساعت اخير تغذيه کرده  وبتواند چند ساعت بعد از اهدا نيز جهت جبران کمبود حجم خون تغديه کند. در غير اين صورت ممکن است فرد دچار ضعف و سرگيجه شده و تعادلش را از دست بدهد. به اين دليل بهتر است افراد در ساعات بين افطار تا سحر و ترجيحاً يکي، دو ساعت بعد از افطار به پايگاه ها مراجعه کرده و اهداي خون کنند تا بتواند پس از آن به مقدار کافي مايعات بخورند.

یک شنبه 1 آذر 1388  11:04 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها