0

ده نکته براي خودسازي

 
tala2207
tala2207

ده نکته براي خودسازي

 

1 ـ با يک مساله ساده شروع کنيد ، مثل نوشتن دفترچه خاطرات که مي تواند احساسات واقعي خود را در آن بيان کنيد . وقتي احساسات خود را روي کاغذ مي آوريد ، خودتان هم آنها را بهتر درک مي کنيد .

2 ـ روزي چند دقيقه به خود فکر کنيد . اين کار مي تواند به شما در شناختن خودتان کمک کند . شب ها موقع خواب به خودتان در يک مکان آرام فکر کنيد .

3 ـ با مردم مهربان باشيد و به آنها محبت کنيد . با محبت به ديگران احساس خوبي به شما دست خواهد داد .

4 ـ درباره ي خودتان مطالعه کنيد و توانايي هاي خود را با ديگران مقايسه و به ارزش ها و اعتقادات خود فکر کنيد .

5 ـ اعتماد به نفس خود را افزايش دهيد .

6 ـ مدتي به لباس خود اهميت ندهيد . البته هر انساني بايد لباس تميز و آراسته باشد اما سعي کنيد به ظاهرتان خيلي اهميت ندهيد و خود را فراموش کنيد .

7 ـ از کارهايي که انجام مي دهيد ، لذت ببريد . البته منظور کارهاي خوب و خداپسندانه است .

8 ـ درباره ي خانواده ، اقوام و ريشه خانوادگي خود تحقيق کنيد .

9 ـ ورزش کنيد . نرمش در هواي آزاد ، روحيه انسان را تقويت مي کند .

10 ـ اگر ايراد و مشکلي در وضعيت ظاهري خود داريد ، سعي کنيد ناديده بگيريد و با اعتماد به نفس وارد اجتماع شويد و با غرور نسبت به وجود خود رفتار کنيد . البته غرور بيش از حد ناپسند است .

یک شنبه 1 آذر 1388  11:04 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها