0

خطر مصرف داروهاي ضدافسردگي در دوران بارداري

 
tala2207
tala2207

خطر مصرف داروهاي ضدافسردگي در دوران بارداري

 

نتايج بررسي هاي جديد نشان داده است که مصرف داروهاي ضدافسردگي مانند فلوکستين درماه هاي ابتدايي بارداري خطر بروز نارسايي قلبي را در نوزاد افزايش مي دهد.

پژوهشگران دانمارکي درآخرين تحقيقات خود دريافته اند که مصرف اين گروه از داروهاي ضدافسردگي از آغاز بارداري خطر بروز نارسايي ها و مشکلات قلبي را در نوزاد تا دو برابر افرايش مي دهد. به گفته اين محققان، مصرف گروه ديگري از داروهاي ضدافسردگي از خانواده بازدارنده هاي انتخابي سروتونيني موسوم به SSRIها براي زنان باردار و کودکان آنها خطر مشابهي را ندارد. اين پژوهش توسط محققان دانشگاه آرهوس دانمارک روي کودکان متولد شده در دانمارک بين سال هاي 1996 تا 2003 صورت گرفته است. اين محققان تأکيد کرده علاوه بر فلوکستين دو داروي ديگر به نام هاي سرترالين و سيتالوپرام نيز ظاهراً بيش از ساير داروها اين خطر را تشديد مي کند.

یک شنبه 1 آذر 1388  10:45 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها