0

راز سفيد شدن موها کشف شد

 
tala2207
tala2207

راز سفيد شدن موها کشف شد

طبق آخرين خبر محققان آلماني و انگليسي علت تغيير رنگ موها را تشخيص دادند.اکثريت افراد با بالا رفتن سن با سفيدي موهاي خود مواجه مي شوند که اين محققان راز آن را فاش کردند.

اين گزارش حاکي از آن است که وجود راديکال هاي  آزاد اکسيژن دليل خاکستري نشدن رنگ موهاست."پروفسورهانيزدکر"محقق انستيتوبيوفيزيک در دانشگاه مانيز آلمان اظهار داشت با افزايش سن ميزان پيروکسيد هيدروژن که منشاء تغيير رنگ موهاست در پياز مو بيشتر مي شود.گفتني است در بدن انسان آنزيمي وجود دارد که پيروکسيد هيدروژن را به آب و اکسيژن تجزيه مي کند که با بالا رفتن سن از مقدار اين آنزيم کاسته و در مقابل بر مقدار پيروکسيد هيدروژن افزوده مي شود.پيروکسيد هيدروژن با اکسيده کردن يک اسيدآمينه (متيونين)به آنزيم ديگري (تيروسينار)حمله مي کند.اين آنزيم سنتز شده و از مقدار آن کم مي شود.در نتيجه مقدار رنگدانه ملانين نيز کاهش ميابد.هم چنين پيروکسيد هيدروژن برروي ساير آنزيم هاي مورد نياز براي ترميم پروتئين هاي آسيب ديده نيز تأثير منفي مي گذارد که نهايتاً سفيدي موها را به همراه دارد.

یک شنبه 1 آذر 1388  10:34 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها