0

حذف گزینه Screen Saverاز پنجره Display Propertice

 
دسترسی سریع به انجمن ها