0

گفته های بزرگان

 
takhtejamshid
takhtejamshid
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 494
محل سکونت : اصفهان

گفته های بزرگان

آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد. ارد بزرگ


بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهر

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل كارنگی

استوارترین پیمانها آنهایست كه با اندیشه مان پذیرفته ایم . ارد بزرگ

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته

همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ عشق از جنس چیست ؟ این فرا طبیعی از كدامین طبیعت جاری شده است؟ زیبایی زاده ی عشق است. عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها . توجه ای متواضعانه به هر آنچه كه متواضع و بی پیرایه است . توجه ای زنده به همه ی زندگی ها . بوبن 


تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یك هنجار همیشگی است . ارد بزرگ

با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنون

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه كرد . پلوتارك

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . ارد بزرگ

زمانی‌ كه‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نیستم‌ فقر و تنگدستی‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ كنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوستر

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسكیو

آنكه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد . ارد بزرگ

مشكلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا

كسی كه از هیچ چیز كوچكی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیكور

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است . ارد بزرگ

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. كنفسیوس

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبر

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس كه به خود بگویم این بار كار ناتمام را ، پایان می دهم . ارد بزرگ

آرامش مدام نیز كسل كننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچه


mobile
سلام
چهارشنبه 20 آبان 1388  8:35 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها