0

آموزش تعمیر موتور پراید

 
ebrahimi64
ebrahimi64
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1388 
تعداد پست ها : 2352
محل سکونت : اصفهان

آموزش تعمیر موتور پراید

آموزش تعمیر موتور پراید
برای راحتی کار موتور بلوکه سیلندر را توسط 3 عدد پیچ به رابط پایه موتور بسته و پایه را به پایه موتور می بندیم .
ع0
برای باز کردن سر سیلندر به ترتیب زیر عمل می کنیم .
1- پیچهای روی پولی واتر پمپ را باز می کنیم . و آن را خارج می کنیم .
2-پیچهای دور قاب تسمه تایمینگ را باز کرده و قاب را خارج می کنیم .
ع 1
3- توجه داشته با شید در موتور های که میل سوپاپ روی سرسیلندر قرار دارد قبل از باز کردن باید سیلندر یک را در نقطه مرگ بالا قرار داد . برای این کار باید علامت روی پولی را با شاخص پلاستیکی روی قاب پایین تسمه تایمینگ میزان کرد همچنین علامت روی دنده میل سوپاپ را با شاخص روی سرسیلندر میزان می کنیم مانند مثال زیر .
ع2
4-حالا باید پولی میل لنگ را باز کنیم ولی برای باز کردن این پیچ باید جلوی حرکت میل لنگ را بگیریم تا پیچ باز شود برای قفل کردن میل لنگ از ابزار مخصوص برای قفل کردن استفاده می کنیم این ابزار را باید بین دنده فلایویل . بلوکه ببندیم تا موتور میل قفل شود . مانند عکس زیر
ع3
5- بعد از باز کردن پولی در پوش پلاستیکی پایین تسمه تایمینگ را در می آوریم .
6-برای باز کردن تسمه تسمه پیچ نگهدارنده تسمه سفت کن را شل کرده و توسط ابزار آ« را عقب می کشیم . و دوباره پیچ را سفت می کنیم . حال تسمه را در می آوریم . برای در آوردن خود تسمه سفت کن دوباره پیچ آ« را شل کرده و با استفاده از دم با ریک فنر آن را در می آوریم . حال پیچ را باز کرده و آن را خارج می کنیم .
ع4
7- خار دنده میل لنگ را در آورده و دنده میل لنگ را در می آوریم .
ئ ع5
8-وایر ها را جدا کرده پیچ نگهدارنده دلکو را باز کرده و دلکو را خارج می کنیم .

9- پیچهای چدنی دود را باز کرده و آن را خارج می کنیم .
ع6
10-پیچهای چدنی هوا یا مانیفلود هوا را باز می کنیم . و آن را به همراه مجموعه کاربراتور یاinjectors در می اوریم .
ع7
11- دو عدد پیچ نگهدارنده پمپ بنزین را باز کرده و آن را خارج می کنیم .
ع8
12 برای باز کردن سرسیلندر پیچهای در پوش سوپاپ را باز کرده و در پوش را خهارج می کنیم .
ع9
پیچهای بزرگ سرسیلندر که سرسیلندر را به بلوکه وصل کرده را به ترتیب هلزونی از خارج به داخل باز می کنیم .حالا می توانیم سرسیلندر را بلند کنیم .
ع10
13- برای باز کردن قطعات خود سرسیلندر باید سرسیلندر را روی میز کار قرار داده و سرسیلندر را از نظرات زیر کنترل می کنیم .
1- ضخامت و تابدیدگی
2- کنترل سوپاپها فنر سوپاپها سیت وگاید سوپاپ
3-کنترل میل انگشتی و انگشتی و ملی سوپاپ .
برای کنترل باید از ابزار دقیق میکرو متر و کولیس و ساعت اندیکاتور استفاده کرد . در اینجا نحوه استفاده از این ابزار را بصورت مختصر نشان دادم اگر دوست دارید نحوه دقیق استفتده را بدانید بگید تا بزارم .
14 برای باز کردن سرسیلندر ابتدا میل سوپاپ را با استفاده از آچار مناسب قفل کرده و پیچ دنده میل سوپاپ را باز می کنیم .
ع11
پیچهای میل انگشتی را به روش هلزونی از خارج به داخل باز می کنیم و میل انگشتی را با انگشتیها را در می آوریم .
ع12
15- ضامن نگهدارنده میل سوپاپ را باز کرده و میل سوپاپ را از پهلو خارج می کنیم .
ع13
16- پیچهای پوسته ترموستات را در آورده و آن را به همراه خود ترموستات خارج می کنیم .
ع14
17- قبل از باز کردن سوپاپها نشتی آن را باید کنترل کرد برای این کار باید سرسیلندر برگردانیم . و از سمت محفظه احتراق روی سوپاپ را پودر بپاشیم . و دوباره سرسیلندر را بر گردانیم و از داخل مجرای ورودی و خروجی موتور مقداری گازویئل ویا نفت پشت سوپاپها بریزیم و بعد از زمانی سرسیلندر را بر گردانیم و اثر نشتی را ببینیم مانند شکل زیر
ع15
18- برای باز کردن سوپاپ فنر سوپاپ گیت و سیت باید با استفاده از ابزار سوپاپ جمع کن فنر سوپاپ را جمع کرده و دوعدد خار آن را آزاد کنیم .توجه داشته باشید که جای سوپاپها و فنرها نباید جا بجا شود پس بهتر است با سنبه علامت بزنید .
ع16
19- برای در آوردن کاسه نمد یا لاستیک گیت از ابزار مخصوص استفاده کرده و آن را در می آوریم .
ع17
قطعاتی که در شکل زیر می بینید قطعات باز شده از سرسیلندر هستند .
ع 18
20 سرسیلندر بر اثر حرارت زیاد تاب بر می دارد برای آزمایش سرسیلندر از نظر تاب از خطکش فلزی و فیلر استفاده می کنیم . خطکش را روی سرسیلندر قرار داده و فیلر را زیر خطکش فرو می کنیم اگر فیلر بین خط کش و سرسیلندر رفت سر سیلندر تاب دارد . این عمل در شش جهت و با فیلر 0.15 باید انجام داد اگر تاب بیش از0.15 باشد سرسیلندر باید ماشین کاری شود . بین سیلندر 2 و3 تاب بیشتر است .
ع 19
21- سوپاپ دود و بنزین باید دقیق کنترل شود .ضخامت وجه سوپاپ بنزین باید 1میلیمتر و سوپاپ دود 1.3 میلیمتر باشه .قطر ساق سوپاپ 6.98 میلیمتر است که اگر کمتر از 6.92 میلیمتر برسه باید سوپاپ عوض شود .
ع21
22- برای کنترل گیت سوپاپ پایه ساعت را روی ساق سوپاپ قرار داده و ساعت را صفر می کنیم حال با دم باریک ساق را گرفته و تکان می دهیم و لقی را با ساعت اندازه می گیریم .مقدار ان حداکثر 0.2 میلیمتر است .برای تعویض آن می توان از سنبه و چکش استفاده کرد توجه داشته باشید گیت سوپاپ باید خلاف جهت محفظه احتراق خارج شود .گیت سوپاپهای دود و بنزین می توانند در جای یکدیگر استفاده شوند گیت یک خار فنری داره که در هنگام نسب باید به سرسیلندر برسه تا گیت را ثابت کند .
ع22
23- سیت سوپاپ در سر سیلندر قابل تعویض هستند ناحیه قرمز رنگ در شکل زیر سیت را نسان می دهد
ع23
24-فنر سوپاپ از دو نظر باید کنترل شود ارتفاع فنر بر اثر خستگی فنر کم می شود ارتفاع آن 43.6 میلیمتر است تا حداقل 42.2 مجاز است . انحراف لبه فنر نسبت به خط قائم باید 1.4 الی 1.5 میلیمتر باشه .انحراف بیشتر باعث خوردگی در گیت سوپاپ می شود
ع24
25 - میل سوپاپ باید از نظر موارد زیر کنترل بشه
1-سائیدگی هشت عدد بادامک 36.09 میلیمتر اندازه استاندارد بادامک و حداقل 35.89 میلیمتر باشه
2- سائیدگی بادامک پمپ بنزین 34.2 میلیمتر اندازه استاندارد بادامک و حداقل33.6 میلیمتر باشه
3-سائیدگی سه محور تکیه گاه روی سرسیلندر تکیگاه وسط 43.41 الی 43.42 میلیمتره تکیگاه جلو و عقب 43.44 الی 43.46 میلیمتر است مقدار دوپهنی نباید بیشتر از 0.05 باشه
ع25
4 تابدیدگی میل سوپاپ تاب نباید بیش از 0.03 میلیمتر باشد
ع26
5- خلاصی میل سوپاپ در سرسیلندر باید اندازه گیری بشه حداکثر 0.15 میلمتر
26- میل انگشتی باید از نظر تاب و خوردگی در نشستگاه کنترل بشه و خلاصی انگشتی در میل انگشتی باید کنترل بشه حد مجاز 0.1میلیمتر

زندگی را با خانواده ام دوست دارم

یک شنبه 17 آبان 1388  10:43 AM
تشکرات از این پست
seyyedminoo
دسترسی سریع به انجمن ها