0

استخدام

 
mohammadghadery
mohammadghadery
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 51
محل سکونت : فارس

استخدام

دعوت به همكاري كارشناس فناوري اطلاعات نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي تكميل نيروي متخصص در زمينه فناوري اطلاعات براي ستاد و كليه مراكز استانهاي كشور از طريق مصاحبه تخصصي و گزينش ، از آقايان دعوت به همكاري مي نمايد .

رديف

رشته تحصيلي مورد نياز

مقطع تحصيلي

جنسيت

*استان

 محل خدمت

عنوان پست سازماني

تعداد

مورد نياز

كد محل درخواست خدمت

1

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

آذربايجان شرقي

كارشناس فناوري اطلاعات

1

102

2

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

آذربايجان غربي

كارشناس فناوري اطلاعات

1

103

3

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

اصفهان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

104

4

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

اردبيل

كارشناس فناوري اطلاعات

1

105

*5

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد /كارشناسي (با اولويت كارشناسي ارشد)

مرد

ايلام

كارشناس فناوري اطلاعات

1

106

**6

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد /كارشناسي (با اولويت كارشناسي ارشد)

مرد

بوشهر

كارشناس فناوري اطلاعات

1

107

**7

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد /كارشناسي (با اولويت كارشناسي ارشد)

مرد

چهارمحال و بختياري

كارشناس فناوري اطلاعات

1

108

8

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

خراسان شمالي

كارشناس فناوري اطلاعات

1

109

9

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

خراسان رضوي

كارشناس فناوري اطلاعات

1

110

**10

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد /كارشناسي (با اولويت كارشناسي ارشد)

مرد

خراسان جنوبي

كارشناس فناوري اطلاعات

1

111

11

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

خوزستان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

112

12

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

زنجان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

113

13

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

سمنان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

114

**14

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد /كارشناسي (با اولويت كارشناسي ارشد)

مرد

سيستان و بلوچستان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

115

15

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

فارس

كارشناس فناوري اطلاعات

1

116

16

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

قم

كارشناس فناوري اطلاعات

1

117

17

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

قزوين

كارشناس فناوري اطلاعات

1

118

**18

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد /كارشناسي (با اولويت كارشناسي ارشد)

مرد

كردستان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

119

19

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

كرمان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

120

20

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

كرمانشاه

كارشناس فناوري اطلاعات

1

121

**21

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد /كارشناسي (با اولويت كارشناسي ارشد)

مرد

كهگيلويه و بويراحمد

كارشناس فناوري اطلاعات

1

122

22

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

گلستان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

123

23

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

گيلان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

124

24

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

لرستان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

125

25

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

مركزي

كارشناس فناوري اطلاعات

1

126

26

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

مازندران

كارشناس فناوري اطلاعات

1

127

27

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد

مرد

همدان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

128

**28

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

كارشناسي ارشد /كارشناسي (با اولويت كارشناسي ارشد)

مرد

هرمزگان

كارشناس فناوري اطلاعات

1

129

29 

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)

 كارشناسي ارشد

 

مرد

يزد

كارشناس فناوري اطلاعات

1

130

باسمه تعالي

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور دعوت به همكاري مي نمايد

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي تكميل نيروي متخصص در رشته شغلي فناوري اطلاعات براي كليه مراكز استانهاي كشور از طريق آزمون متمركز و مصاحبه تخصصي وگزينش از آقايان داراي شرايط ذيل ، دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت فرم جذب به پورتال نهاد به آدرس (WWW.IRANPL.IR  ) مراجعه فرمايند.

·        شرايط عمومي و اختصاصي :

الف) شرايط عمومي :

1)      تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي

2)      تابعيت جمهوري اسلامي ايران

3)      اعتقاد قلبي و التزام عملي به احكام اسلام ، ولايت مطلقه فقيه و قوانين جمهوري اسلامي

4)      دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي

5)      برخورداري از سلامت جسمي و رواني

6)      دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت

7)      نداشتن رابطه استخدامي با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان قطعيت پذيرش در نهاد

ب) شرايط اختصاصي :

1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته مهندسي كامپيوتر ( كليه گرايش ها ) ، صادره از يكي از دانشگاه ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري

تبصره : در 7 استان ايلام ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري ، خراسان جنوبي ، كردستان ، كهگيلويه و بويراحمد ، و هرمزگان ، مدرك تحصيلي مورد قبول ، كارشناسي ارشد يا كارشناسي مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها ) با اولويت كارشناسي ارشد خواهد بود.

2) دارا بودن حداكثر سن 32 سال تمام براي متقاضيان داراي مدرك  تحصيلي كارشناسي ارشد و 30 سال تمام براي متقاضيان  داراي مدرك تحصيلي كارشناسي تا پايان تاريخ 29/12/89 .

تبصره :  مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.

3) داشتن حداقل معدل 14

4) ارائه تعهد قانوني مبني بر اشتغال در محل خدمت پذيرفته شده.

5) در بكارگيري نيروي انساني ، در شرايط مساوي ، اولويت با متقاضيان بومي مي باشد.

تبصره : به داوطلبي بومي گفته مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:

الف- محل تولد داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد.

ب- حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه و دانشگاه ) را در محل مورد تقاضا طي كرده باشد

6) افراد داراي دانش فني و مهارت به شرح ذيل در اولويت پذيرش خواهند بود :

1-6- كارشناس نرم افزار ( تحليل گر و برنامه نويس)

0 تسلط برزبان برنامه نويسي C# و مفاهيم شي گرايي

0 تسلط بر زبان هاي برنامه نويسي NET  شامل (NET0 VB، NET0ASP   و ......)

0تسلط بر 2008 ،2005،SQLSERVER

0 تسلط بر JAVASCRIPTدر محيط وب و AJAX

0 تسلط بر الگوهاي طراحي ،  الگوهاي معماري و الگوهاي مهندسي مجدد

0 تسلط بر متدولوژي RUP  و زبان مدلسازي UML

2-6- كارشناس شبكه

0 تسلط بر راه اندازي و مديريت انواع شبكه

0 تسلط بر Active directory ،  Isa server، IIS ،EXchange  و ....( ترجيحاً داراي مدرك MCSE)

0 تسلط بر پيكر بندي و مديريت تجهيزات شبكه از جمله  سوئيچ ها و روترهاي Cisco ( ترجيحاً داراي مدرك CCNA و CCNP)

0 دارابودن توانايي كار با Firewall هاي سخت افزاري و تجربه كار با نرم افزار هاي Accounting

0آشنايي كامل با مفاهيم شبكه و مباحث مربوط به امنيت شبكه

0 آشنايي با سيستم عامل Linux و كار با Qmail

3-6-كارشناس سخت افزار

0 تسلط بر پشتيباني و رفع ايراد تجهيزات سخت افزاري ( سرور ، رايانه ، سوئيچ ، روتر ، مانيتور ، پرينتر ، اسكنر و .....)

0 تسلط بر اسمبل كردن رايانه ها

0 تسلط بر نگهداري و پشتيباني از سرورها HP  و IBM

0 آشنايي و تسلط بر سيستم عامل  هاي لينوكس ، ويندوز 2008 سرور  ، ويندوز 2003 سرور ، ويندوز7 و ويندوز xp

0 توانايي كار با تجهيزات backup گيري

0 آشنايي و توانايي كار با سوئيچ ها و روترهاي Cisco

4-6-كارشناس فناوري اطلاعات

0 آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي NET.

0 تسلط بر 2008، 2005، SQLSERVER

0 تسلط بر راه اندازي و مديريت شبكه و آشنايي كامل با Isa server   و IIS

0 تسلط كامل بر اسمبل  كردن رايانه ها و پشتيباني و رفع ايراد تجهيزات سخت افزاري

0 تسلط بر نگهداري و پشتيباني از سرورها HP

0 آشنايي وتوانايي كار با سوئيچ ها و روترها ي  Cisco

7) متقاضيان داراي حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط در اولويت جذب خواهند بود .

8) شركت در آزمون ، تا اعلام نتايج نهايي اسامي پذيرفته شدگان ، هيچگونه حقي براي متقاضي جذب  ايجاد نمي كند. متقاضي با علم به اين موضوع در آزمون شركت مي نمايد.

مدارك مورد نياز جهت ورود به محل برگزاري آزمون:

-         اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 147279558 نزد بانك تجارت شعبه فلسطين – كشاورز شماره كد 322 به نام نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت به عنوان حق ثبت  نام.

-        تبصره: وجه پرداخت شده بابت ثبت نام ،  قابل استرداد نخواهد بود.

-        كارت ورود به جلسه آزمون.

-        به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي.

 

ج)مراحل جذب :

مرحله اول ) ثبت نام :

1) دريافت فرم درخواست جذب از طريق سامانه اينترنتي ثبت نام موجود بر روي پورتال نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به آدرس www.iranpl.ir)) امكانپذير خواهد بود و متقاضيان مي بايست حداكثر تا تاريخ 10/11/1389 فرم تكميل شده را به همراه كپي آخرين مدرك تحصيلي ، كپي كارت ملي و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  به آدرس پست الكترونيكي it@iranpl.ir  ارسال نمايند.

2)  چنانجه در هريك از مراحل ورود به خدمت ، مشخص گردد كه داوطلب مداركي خلاف واقع ارائه نموده است ، از ادامه مراحل جذب محروم خواهد شد.

مرحله دوم ) برگزاري آزمون عمومي

تاريخ برگزاري آزمون :

تاريخ برگزاري آزمون روز جمعه مورخ  29/11/1389 راس ساعت 8:30 خواهد بود.

محل برگزاري آزمون :

داوطلبان شركت در آزمون در هريك از استانها از تاريخ 23/11/1389به منظور آگاهي از محل برگزاري آزمون به آدرس پورتال نهاد (WWW.IRANPL.IR) ، مراجعه نمايند.

 

مرحله سوم ) مصاحبه :

1)      به منظور ارزيابي صلاحيت هاي فردي شامل مهارت هاي فني ، اخلاق اسلامي و حرفه اي و توانمنديهاي فردي ، افراد برگزيده شده تا سقف سه برابر ظرفيت در مصاحبه شركت مي نمايند.

2)      انجام ارزيابي صلاحيت ها در حوزه هاي فني و تخصصي ، مصاحبه ديني ، روانشناسي و گزينش انجام خواهد گرفت .
جدول تعداد نيروي درخواستي براساس محل خدمت

 

 
 

          *محل خدمت در كليه استان ها مركز استان خواهد بود .

      **در 7 استان ايلام ، بوشهر ، چهارمحال و بختياري ، خراسان جنوبي ، كردستان ، كهگيلويه وبويراحمد و هرمزگان مدرك تحصيلي مورد قبول كارشناسي ارشد يا كارشناسي مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها ) با اولويت كارشناسي ارشد خواهد بود .


 

 

 

 

براي دانلود فرم ثبت نام اينجا را كليك كنيد

 

خدا همیشه با من است

چهارشنبه 6 بهمن 1389  12:56 PM
تشکرات از این پست
alimoradis
دسترسی سریع به انجمن ها