0

افسانه ی شکل گیری جنگل رقصان

 
benhour
benhour
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 1566
محل سکونت : خراسان رضوی

افسانه ی شکل گیری جنگل رقصان

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir


اين جنگل خارق العاده يك پارك ملي است كه در درياي بالتيك قرار دارد . اين جنگل  يك پديده طبيعي منحصر به فرد است. در اين جنگل تنه درختان طوري در خود پيچيده اند كه گويي در حال رقص اند. حتي بعضي از تنه ها به شكل حلقوي در خود پيچيده اند. مردم اين منطقه باورهايي دارند. يكي از آنها اين است كه هر كس آرزويي بكند و از داخل يكي از اين حلقه ها رد شود آرزويش برآورده مي شود. باور ديگر مي گويد اين حلقه ها مرزهاي حريم هاي داراي  انرژي مثبت و منفي هستند يعني در يك سمت اين حلقه ها انرژي مثبت در فضا جاريست و در سمت ديگر انرژي منفي و اگر شخصي از سمت داراي انرژي منفي وارد حلقه شده و از سمت ديگر خارج شود يك سال به عمرش اضافه مي شود.

 

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.irعلت اصلي  شكل گيري عجيب درختان اين جنگل هنوز ناشناخته است اما فرضيه هايي در اين زمينه وجود دارد مثل فشار باد، حشرات يا بيدهايي كه به مدت 5 تا 20 سال شاخه هاي كوچك درختان را مورد حمله قرار داده اند،  جوانه هاي آسيب رسان و حتي جريان سركش انرژي.

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

 

افسانه شكل گيري جنگل رقصان
براي اين شكل گيري عجيب درختان اين منطقه افسانه اي وجود دارد . بارتي شاهزاده آلماني كه براي شكار به اين منطقه آمده بود در حال تعقيب يك گوزن كوچك بود كه آواز عجيبي شنيد. او به محل صدا رفت و دختري را در حال نواختن چنگ ديد. اسم اين دخترمسيحي پراديسلاوا بود.  شاهزاده به پراديسلاوا پيشنهاد ازدواج داد ولي او پاسخ داد كه فقط با يك مرد همكيش خود ازدواج مي كند. بارتي هم پذيرفت كه مسيحي شود به شرط اينكه دختر بتواند ثابت كند كه خداي نامريي كه به او اعتقاد دارد قدرتمندتر از درختان اين ناحيه است. پراديسلاوا شروع به نواختن كرد تمام پرندگان خاموش شدند و درختان شروع به رقصيدن كردند. در اين هنگام شاهزاده بازوبندش را از دستش بيرون آورد و آن را به نامزدش داد. و بدينسان در سالهاي دور در اين منطقه جنگلي رقصان شكل گرفت.

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

در حقيقت اين جنگل در سال 1961  براي حفاظت و جلوگيري از تخريب ويژگيهاي منحصر به فرد  
Curonian Spit -زمين شني كه سطح آن پوشيده از لايه نازكي از خاك كه در طول دهه ها شكل گرفته- ايجاد شده است.

عضویت در
جذاب ترین گروه
اینترنتی
www.todaypix.ir

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی
www.todaypix.ir

عضویت
در جذاب ترین گروه
اینترنتی www.todaypix.ir

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی www.todaypix.ir


 

راسخون مونس دلها

چهارشنبه 6 بهمن 1389  8:03 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها