0

خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)

 
alimoradis
alimoradis
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : آذر 1389 
تعداد پست ها : 7040
محل سکونت : آذربايجان غربي

خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)

این خانواده متعلق به راسته کپور ماهی شکلان (Cypriniformes) می باشد.

مشخصات کلی خانواده کپورماهیان:

 • بدن پوشیده از فلسهای دایره ای(Cycloid).
 • فلسها اغلب بسیار ریز هستند و بعضی ماهیان این خانواده نیز عاری از فلس میباشند.
 • دندان حلقی یک تا سه ردیفی و تعداد آنها در هر ردیف کمتر از نه عدد. استخوانهای حلقی داسی شکل بوده و خوب رشد کرده است.
 • دارای دندان آسیای کوچکی نیز می باشند.
 • کیسه شنا دارای 2 تا 3 حفره می باشد.
 • ساکن آب شیرین و بصورت مهاجر در دریا نیز وجود دارند. از نظر شکل ظاهری بسیار متنوع هستند.
 • در بعضی گونه های خانواده کپورماهیان، در موقع تخمریزی سر و بدن آنها از برآمدگیهای مرواریدی (Epitilial) پوشیده می شود.
 • لبها معمولا باریک. دهان نیمه هلالی یا به شکل شکاف عرضی و ممکن است انتهایی، فوقانی، تحتانی و نیمه تحتانی باشد.
 • فک بالایی معمولا توسط استخوان پیش فکی احاطه شده
 • در اطراف دهان معمولا سبیلک مشاهده میشود. سبیلک حداکثر2 جفت(درجنس Gobiobotia چهار جفت)
 • بعضی از گونه ها دارای شعاعهای خارمانند در باله پشتی می باشند.

از این خانواده در آبهای داخلی ایران هفتاد و هشت گونه شناسایی شده اند که بعضی دارای زیرگونه هایی نیز هستند،. جهت مشاهده جزئیات مربوط به هر گونه، از صفحه گونه در منوی بالا استفاده نمائید:

 • 1. Abramis brama orientalis >> ماهی سیم
 • 2. Acanthalburnus microlepis >> مروارید ماهی لب نازک
 • 3. Acanthalburnus urmianus >> مروارید ماهی ارومیه
 • 4. Acanthobrama marmid >> شبه ساردین، کالاشپا
 • 5. Alburnoides bipunctatus >> ماهی خیاطه
 • 6. Alburnus charusini >> مروارید ماهی، کولی
 • 7. Alburnus filippi >> مرواریدماهی کورا
 • 8. Aspidoparia morar >> ماهی کارپلت
 • 9. Aspius aspius taeniatus >> ماش ماهی خزر
 • 10. Aspius vorax >> ماهی شِلِج
 • 11. Barbus barbulus >> سس ماهی، بِرزِم
 • 12. Barbus brachycephalus caspius >> سس ماهی خزری، زرد پر
 • 13. Barbus capito >> سس ماهی سربزرگ، زردک، زرد پر
 • 14. Barbus esocinus >> سونگ
 • 15. Barbus grypus >> شیربُت
 • 16. Barbus kersin >> بِرزِم
 • 17. Barbus kosswigi >> ابو هِنِج
 • 18. Barbus lacerta >> سس ماهی کورا، بلیزِم
 • 19. Barbus luteus >> سس ماهی طلایی، حِمری
 • 20. Barbus mursa >> سس ماهی کلفت لب، زردک قلمی
 • 21. Barbus mystaceus
 • 22. Barbus pectoralis >> توئینی، بَسان
 • 23. Barbus plebejus >> سس ماهی ایتالیایی
 • 24. Barbus sharpeyi >> بِنّی
 • 25. Barbus subquincunciatus >> سلیمانی، سس ماهی خال سیاه
 • 26. Barbus xanthopterus >> سس ماهی، گتان
 • 27. Barilius mesopotamicus
 • 28. Blicca bjoerkna transcaucasica >> ماهی سیم نما، سیم پرک
 • 29. Capoeta aculeata >> شوم، زرده پر
 • 30. Capoeta barroisi >>دشت ارژنی، سیاه ماهی
 • 31. Capoeta buhsei >> شمشیری، ماهی سبیلی
 • 32. Capoeta capoeta >> سیاه ماهی(چند زیرگونه)
 • 33. Capoeta damascina >> سیاه ماهی
 • 34. Capoeta fusca >> سیاه ماهی
 • 35. Capoeta saadi
 • 36. Capoeta trutta >> توئینی، شیرماهی، برگ بیدی
 • 37. Carassius auratus >> ماهی حوض وحشی، کاراس
 • 38. Chalcalburnus atropatenae
 • 39. Chalcalburnus chalcoides >> سفید کولی، اسلک
 • 40. Chalcalburnus mossulensis >> شاه کولی
 • 41. Chondrostoma cyri
 • 42. Chondrostoma regium >> نازُک
 • 43. Crossocheilus latius
 • 44. Ctenopharyngodon idella >> کپورعلفخوار
 • 45. Cyprinion kais >> بوتوک، لوتک
 • 46. Cyprinion macrostomum یا (C. macrostomus) >> لوتک، بوتوک
 • 47. Cyprinion tenuiradius
 • 48. Cyprinion watsoni
 • 49. Cyprinus carpio >> کپور معمولی
 • 50. Garra persica >> گِل چراغ
 • 51. Garra rossica >> گِل چراغ
 • 52. Garra rufa >> گِل چراغ
 • 53. Garra variabilis >> ماهی سنگی، سنگ لیس
 • 54. Gobio gobio >> گاو ماهی
 • 55. Gobio persus >> گاوماهی ایرانی
 • 56. Hemiculter leucisculus >> تیز کولی
 • 57. Hemigrammocapoeta elegans
 • 58. Hypophthalmichthys molitrix >> کپور نقره ای
 • 59. Hypophthalmichthys nobilis >> کپور سرگنده
 • 60. Iranocypris typhlops >> ماهی کور غار
 • 61. Leucaspius delineatus >> ماهی ریز نقره ای
 • 62. Leuciscus cephalus >> ماهی سرمخروطی قفقاز، ماهی سفید رودخانه
 • 63. Leuciscus lepidus >> ماهی کاوار
 • 64. Leuciscus ulanus
 • 65. Pelecus cultratus >> شمشیر ماهی آب شیرین
 • 66. Pseudophoxinus persidis
 • 67. Pseudorasbora parva >> آمور نما
 • 68. Rhodeus sericeus >> ماهی مخرج لوله ای
 • 69. Rutilus frisii kutum >> ماهی سفید
 • 70. Rutilus rutilus caspicus >> کولمه خزری
 • 71. Scardinius erythrophthalmus >> سرخ باله
 • 72. Schizocypris altidorsalis
 • 73. Schizopygopsis stoliczkai >> کپور برفی پامیر
 • 74. Schizothorax intermedius >>
 • 75. Schizothorax pelzami >> خواجو، شیرماهی
 • 76. Schizothorax zarudnyi >> اَنجک
 • 77. Tinca tinca >> لای ماهی
 • 78. Vimba vimba persa >> سیاه کولی

 

پراکنش:

پراکنش خانواده کپورماهیان تقریبا تمامی نواحی ایران را در بر میگیرد.

 

سه شنبه 5 بهمن 1389  9:26 AM
تشکرات از این پست
dokhtar
دسترسی سریع به انجمن ها