0

تاريخچه حجاب و علل پيدايش آن(1)

 
hasantaleb
hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان

تاريخچه حجاب و علل پيدايش آن(1)

نويسنده: علامه شهيدمرتضي مطهري(رحمت الله عليه)
منبع: مجموعه آثار جلد نوزدهم ، علامه شهيدمرتضي مطهري(رحمت الله عليه)
تاريخچه حجاب

اطلاع من از جنبه تاريخي كامل نيست.اطلاع تاريخي ما آنگاه كامل است كه‏بتوانيم درباره همه مللي كه قبل از اسلام بوده‏اند اظهار نظر كنيم.قدر مسلم اين است‏كه قبل از اسلام در ميان بعضي ملل حجاب وجود داشته است.
تا آنجا كه من در كتابهاي مربوطه خوانده‏ام در ايران باستان و در ميان قوم يهود واحتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سخت‏تر بوده‏است،اما در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسيله اسلام در عرب پيداشده است.
ويل دورانت در صفحه 30 جلد 12 تاريخ تمدن(ترجمه فارسي)راجع به قوم‏يهود و قانون تلمود مي‏نويسد:
«اگر زني به نقض قانون يهود مي‏پرداخت چنانكه مثلا بي‏آنكه چيزي بر سر داشت‏به ميان مردم مي‏رفت و يا در شارع عام نخ مي‏رشت‏يا با هر سنخي از مردان درد دل‏مي‏كرد يا صدايش آنقدر بلند بود كه چون در خانه‏اش تكلم مي‏نمود همسايگانش‏مي‏توانستند سخنان او را بشنوند،در آن صورت مرد حق داشت‏بدون پرداخت‏مهريه او را طلاق دهد.»
عليهذا حجابي كه در قوم يهود معمول بوده است از حجاب اسلامي-چنانكه بعداشرح خواهيم داد-بسي سخت‏تر و مشكلتر بوده است.
در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 552 راجع به ايرانيان قديم مي‏گويد:
«در زمان زردشت زنان منزلتي عالي داشتند،با كمال آزادي و با روي گشاده درميان مردم آمد و شد مي‏كردند...»
آنگاه چنين مي‏گويد:
«پس از داريوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان تنزل پيدا كرد.زنان فقيرچون براي كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم بودند آزادي خود را حفظكردند ولي در مورد زنان ديگر گوشه نشيني زمان حيض كه برايشان واجب بودرفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگي اجتماعي‏شان را فرا گرفت،و اين امر خودمبناي پرده پوشي در ميان مسلمانان به شمار مي‏رود.زنان طبقات بالاي اجتماع‏جرات آن را نداشتند كه جز در تخت روان روپوش‏دار از خانه بيرون بيايند و هرگزبه آنان اجازه داده نمي‏شد كه آشكارا با مردان آميزش كنند.زنان شوهردار حق‏نداشتند هيچ مردي را ولو پدر يا برادرشان باشد ببينند.در نقشهايي كه از ايران‏باستان بر جاي مانده هيچ صورت زن ديده نمي‏شود و نامي از ايشان به نظرنمي‏رسد...»
چنانكه ملاحظه مي‏فرماييد حجاب سخت و شديدي در ايران باستان حكمفرمابوده،حتي پدران و برادران نسبت‏به زن شوهردار نامحرم شمرده مي‏شده‏اند.
به عقيده ويل دورانت مقررات شديدي كه طبق رسوم و آئين كهن مجوسي درباره‏زن حائض اجرا مي‏شده كه در اتاقي محبوس بوده،همه از او در مدت عادت زنانگي‏دوري مي‏جسته‏اند و از معاشرت با او پرهيز داشته‏اند،سبب اصلي پيدا شدن حجاب‏در ايران باستان بوده است.در ميان يهوديان نيز چنين مقرراتي درباره زن حائض اجرامي‏شده است.
اما اينكه مي‏گويد:«و اين امر خود مبناي پرده‏پوشي در ميان مسلمانان به شمار مي‏رود»منظورش چيست؟
آيا مقصود اين است كه علت رواج حجاب در ميان مسلمانان نيز مقررات خشني‏است كه درباره زن حائض اجرا مي‏شود؟! همه مي‏دانيم كه در اسلام چنين مقرراتي‏هرگز وجود نداشته است و ندارد.زن حائض در اسلام فقط از برخي عبادات واجب‏نظير نماز و روزه معاف است و همخوابگي با او نيز در مدت عادت زنانگي جايزنيست،ولي زن حائض از نظر معاشرت با ديگران هيچ گونه ممنوعيتي ندارد كه عملامجبور به گوشه نشيني شود.
و اگر مقصود اين است كه حجاب رايج ميان مسلمانان عادتي است كه از ايرانيان‏پس از مسلمان شدنشان به ساير مسلمانان سرايت كرد،باز هم سخن نادرستي است،زيرا قبل از اينكه ايرانيان مسلمان شوند آيات مربوط به حجاب نازل شده است.
از سخنان ديگر ويل دورانت هر دو مطلب فهميده مي‏شود يعني هم مدعي است‏كه حجاب به وسيله ايرانيان پس از مسلمانان شدنشان در ميان مسلمانان رواج يافت‏و هم مدعي است كه ترك همخوابگي با زن حائض،در حجاب زنان مسلمان و لااقل‏در گوشه‏گيري آنان مؤثر بوده است.
در جلد 11 صفحه 112(ترجمه فارسي)مي‏گويد:
«ارتباط عرب با ايران از موجبات رواج حجاب و لواط در قلمرو اسلام بود.عربان‏از دلفريبي زن بيم داشتند و پيوسته دلباخته آن بودند و نفوذ طبيعي وي را با ترديدمعمولي مردان درباره عفاف و فضيلت زن تلافي مي‏كردند.عمر به قوم خودمي‏گفت:با زنان مشورت كنند و خلاف راي ايشان رفتار كنند.ولي به قرن اول‏هجري مسلمانان زن را در حجاب نكرده بودند،مردان و زنان با يكديگر ملاقات‏مي‏كردند و در كوچه‏ها پهلو به پهلوي مي‏رفتند و در مسجد با هم نماز مي‏كردند. حجاب و خواجه‏داري در ايام وليد دوم(126-127 هجري)معمول شد. گوشه‏گيري زنان از آنجا پديد آمد كه در ايام حيض و نفاس بر مردان حرام بودند.»
در صفحه 111 مي‏گويد:
«پيمبر از پوشيدن جامه گشاد نهي كرده بود،اما بعضي عربان اين دستور را نديده مي‏گرفتند.همه طبقات زيورهايي داشتند.زنان پيكر خود را به نيم تنه و كمربندبراق و جامه گشاد و رنگارنگ مي‏آراستند،موي خود را به زيبايي دسته مي‏كردنديا به دو طرف سر مي‏ريختند،يا به دسته‏ها بافته به پشت‏سر مي‏آويختند و گاهي‏اوقات با رشته‏هاي سياه ابريشم نمايش آن را بيشتر مي‏كردند.غالبا خود را به‏جواهر و گل مي‏آراستند.پس از سال‏97 هجري چهره خويش را از زير چشم به‏نقاب مي‏پوشيدند.از آن پس اين عادت همچنان رواج بود.»
ويل دورانت در جلد 10 تاريخ تمدن صفحه‏233 راجع به ايرانيان باستان‏مي‏گويد:
«داشتن متعه بلا مانع بود.اين متعه‏ها مانند معشوقه‏هاي يوناني آزاد بودند كه درميان مردم ظاهر و در ضيافت مردان حاضر شوند،اما زنان قانوني معمولا دراندرون خانه نگهداري مي‏شدند.اين رسم ديرين ايراني به اسلام منتقل شد.»
ويل دورانت طوري سخن مي‏گويد كه گويي در زمان پيغمبر كوچكترين دستوري‏درباره پوشيدگي زن وجود نداشته است و پيغمبر فقط از پوشيدن جامه گشاد نهي كرده‏بوده است!و زنان مسلمان تا اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجري با بي‏حجابي‏كامل رفت و آمد مي‏كرده‏اند.و حال آنكه قطعا چنين نيست.تاريخ قطعي بر خلاف آن‏شهادت مي‏دهد.بدون شك زن جاهليت همچنان بوده كه ويل دورانت توصيف مي‏كندولي اسلام در اين جهت تحولي به وجود آورد.عايشه همواره زنان انصار را اينچنين‏ستايش مي‏كرد:
«مرحبا به زنان انصار.همينكه آيات سوره نور نازل شد يك نفر از آنان ديده نشدكه مانند سابق بيرون بيابد.سر خود را با روسريهاي مشكي مي‏پوشيدند.گويي‏كلاغ روي سرشان نشسته است.» (1)
در سنن ابو داود جلد 2 صفحه 382 همين مطلب را از ام سلمه نقل مي‏كند با اين‏تفاوت كه ام سلمه مي‏گويد:
«پس از آنكه آيه سوره احزاب يدنين عليهن من جلابيبهن نازل شد زنان انصارچنين كردند.»
«كنت گوبينو»در كتاب سه سال در ايران نيز معتقد است كه حجاب شديد دوره‏ساساني،در دوره اسلام در ميان ايرانيان باقي ماند.او معتقد است كه آنچه در ايران‏ساساني بوده است تنها پوشيدگي زن نبوده است‏بلكه مخفي نگه داشتن زن بوده است. مدعي است كه خودسري موبدان و شاهزادگان آن دوره به قدري بود كه اگر كسي زن‏خوشگلي در خانه داشت نمي‏گذاشت كسي از وجودش آگاه گردد و حتي الامكان او راپنهان مي‏كرد زيرا اگر معلوم مي‏شد كه چنين خانم خوشگلي در خانه‏اش هست ديگرمالك او و احيانا مالك جان خودش هم نبود.
«جواهر لعل نهرو»نخست وزير فقيد هند نيز معتقد است كه حجاب از ملل‏غير مسلمان روم و ايران به جهان اسلام وارد شد.در كتاب نگاهي به تاريخ جهان جلداول صفحه 328 ضمن ستايش از تمدن اسلامي به تغييراتي كه بعدها پيدا شد اشاره‏مي‏كند و از آن جمله مي‏گويد:
«يك تغيير بزرگ و تاسف‏آور نيز تدريجا روي نمود و آن در وضع زنان بود.درميان زنان عرب رسم حجاب و پرده وجود نداشت.زنان عرب جدا از مردان وپنهان از ايشان زندگي نمي‏كردند بلكه در اماكن عمومي حضور مي‏يافتند،به‏مسجدها و مجالس وعظ و خطابه مي‏رفتند و حتي خودشان به وعظ و خطابه‏مي‏پرداختند.اما عربها نيز بر اثر موفقيتها تدريجا بيش از پيش رسمي را كه در دوامپراطوري مجاورشان يعني امپراطوري روم شرقي و امپراطوري ايران وجودداشت اقتباس كردند.عربها امپراطوري روم را شكست دادند و به امپراطوري ايران‏پايان بخشيدند.اما خودشان هم گرفتار عادات و آداب ناپسند اين امپراطوريهاگشتند.به قراري كه نقل شده است مخصوصا بر اثر نفوذ امپراطوري قسطنطنيه وايران بود كه رسم جدايي زنان از مردان و پرده نشيني ايشان در ميان عربها رواج‏پيدا كرد.تدريجا سيستم‏«حرم‏»آغاز گرديد و مردها و زنها از هم جدا گشتند.»
سخن درستي نيست.فقط بعدها بر اثر معاشرت اعراب مسلمان با تازه مسلمانان‏غير عرب،حجاب از آنچه در زمان رسول اكرم وجود داشت‏شديدتر شد نه اينكه‏اسلام اساسا به پوشش زن هيچ عنايتي نداشته است.
از سخنان نهرو برمي‏آيد كه روميان نيز(شايد تحت تاثير قوم يهود)حجاب‏داشته‏اند و رسم حرمسراداري نيز از روم و ايران به دربار خلفاي اسلامي راه يافت. اين نكته را ديگران نيز تاييد كرده‏اند.
در هند نيز حجاب سخت و شديدي حكمفرما بوده است ولي درست روشن‏نيست كه قبل از نفوذ اسلام در هند وجود داشته است و يا بعدها پس از نفوذ اسلام درهند رواج يافته است و هندوان غير مسلمان تحت تاثير مسلمانان و مخصوصامسلمانان ايراني حجاب زن را پذيرفته‏اند.آنچه مسلم است اين است كه حجاب‏هندي نيز نظير حجاب ايران باستان سخت و شديد بوده است.از گفتار ويل دورانت درجلد دوم تاريخ تمدن برمي‏آيد كه حجاب هندي به وسيله ايرانيان مسلمان در هندرواج يافته است.
نهرو پس از سخناني كه از او نقل كرديم مي‏گويد:
«متاسفانه اين رسم ناپسند كم كم يكي از خصوصيات جامعه اسلامي شد و هند نيزوقتي مسلمانان بدين جا آمدند آن را آموخت.»
به عقيده نهرو حجاب هند به واسطه مسلمانان به هند آمده است.
ولي اگر تمايل به رياضت و ترك لذت را يكي از علل پديد آمدن حجاب بدانيم‏بايد قبول كنيم كه هند از قديمترين ايام حجاب را پذيرفته است،زيرا هند از مراكزقديم رياضت و پليد شمردن لذات مادي بوده است.
راسل در زناشويي و اخلاق صفحه 135 مي‏گويد:
«اخلاق جنسي آنچنان كه در جوامع متمدن ديده مي‏شود از دو منبع سرچشمه‏مي‏گيرد:يكي تمايل به اطمينان پدري،و ديگري اعتقاد مرتاضانه به خبيث‏بودن‏عشق.اخلاق جنسي در اعصار ما قبل مسيحيت و در ممالك خاور دور تا به امروزفقط از منبع اول منشعب مي‏شود و استثناي آن هند و ايران است كه ظاهرا رياضت طلبي در آنجا پديد آمده و در سراسر جهان پراكنده شده است.»
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه قبل از اسلام حجاب در جهان وجودداشته است و اسلام مبتكر آن نيست،اما اينكه حدود حجاب اسلامي با حجابي كه درملل باستاني بود يكي است‏يا نه،و ديگر اينكه علت و فلسفه‏اي كه از نظر اسلام‏حجاب را لازم مي‏سازد همان علت و فلسفه است كه در جاهاي ديگر جهان منشاپديد آمدن حجاب شده است‏يا نه، مطالبي است كه در قسمتهاي بعدي به تفصيل‏درباره آنها سخن خواهيم گفت.

بخش دوم: علل پيدا شدن حجاب

علت و فلسفه پيدا شدن حجاب چيست؟چطور شد كه در ميان همه يا بعضي ملل‏باستاني پديد آمد؟اسلام كه ديني است كه در همه دستورهاي خويش فلسفه ومنظوري دارد چرا و روي چه مصلحتي حجاب را تاييد و يا تاسيس كرد؟
مخالفان حجاب سعي كرده‏اند جريانات ظالمانه‏اي را به عنوان علت پيدا شدن‏حجاب ذكر كنند،و در اين جهت ميان حجاب اسلامي و غير اسلامي فرق نمي‏گذارند،چنين وانمود مي‏كنند كه حجاب اسلامي نيز از همين جريانات ظالمانه سرچشمه‏مي‏گيرد.
در باب علت پيدا شدن حجاب نظريات گوناگوني ابراز شده است و غالبا اين‏علتها براي ظالمانه يا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذكر شده است.ما مجموع آنها را ذكرمي‏كنيم.نظرياتي كه به دست آورده‏ايم بعضي فلسفي و بعضي اجتماعي و بعضي‏اخلاقي و بعضي اقتصادي و بعضي رواني است كه ذيلا ذكر مي‏شود:
1.ميل به رياضت و رهبانيت(ريشه فلسفي)
2.عدم امنيت و عدالت اجتماعي(ريشه اجتماعي)
3.پدر شاهي و تسلط مرد بر زن و استثمار نيروي وي در جهت منافع اقتصادي‏مرد(ريشه اقتصادي)
4.حسادت و خودخواهي مرد(ريشه اخلاقي)
5.عادت زنانگي زن و احساس او به اينكه در خلقت از مرد چيزي كم دارد،به‏علاوه مقررات خشني كه در زمينه پليدي او و ترك معاشرت با او در ايام عادت وضع‏شده است(ريشه رواني)
علل نامبرده يا به هيچ وجه تاثيري در پيدا شدن حجاب در هيچ نقطه از جهان‏نداشته است و بي‏جهت آنها را به نام لت‏حجاب ذكر كرده‏اند و يا فرضا در پديد آمدن‏بعضي از سيستمهاي غير اسلامي تاثير داشته است در حجاب اسلامي تاثير نداشته‏است‏يعني حكمت و فلسفه‏اي كه در اسلام سبب تشريع حجاب شده،نبوده است.
همان طور كه ملاحظه مي‏شود مخالفان حجاب گاهي آن را زاييده يك طرز تفكرفلسفي خاص درباره جهان و لذات جهان معرفي مي‏كنند و گاهي ريشه سياسي واجتماعي براي آن ذكر مي‏كنند و گاهي آن را معلول علل اقتصادي مي‏دانند و گاهي‏جنبه‏هاي خاص اخلاقي يا رواني را در پديد آمدن آن دخالت مي‏دهند.
ما هر يك از اين علل را ذكر و سپس انتقاد مي‏كنيم و ثابت مي‏كنيم كه اسلام درفلسفه اجتماعي خود به هيچ يك از اين جهات نظر نداشته است و هيچ يك از آنها بامباني مسلم و شناخته شده اسلام وفق نمي‏دهد و در خاتمه به يك علت اساسي اشاره‏مي‏كنيم كه از نظر ما موجه‏ترين آنها به شمار مي‏رود.

رياضت و رهبانيت

ارتباط مساله پوشش با فلسفه رياضت و رهبانيت از اين جهت است كه چون زن‏بزرگترين موضوع خوشي و كامراني بشر است،اگر زن و مرد معاشر و محشور بايكديگر باشند،خواه ناخواه دنبال لذتجويي و كاميابي مي‏روند.پيروان فلسفه‏رهبانيت و ترك لذت براي اينكه محيط را كاملا با زهد و رياضت‏سازگار كنند بين زن‏و مرد حريم قائل شده پوشش را وضع كرده‏اند،كما اينكه با چيزهاي ديگري هم كه‏نظير زن محرك لذت و بهجت‏بوده است مبارزه كرده‏اند.پديد آمدن پوشش طبق اين‏نظريه،دنباله و نتيجه پليد دانستن ازدواج و مقدس شمردن عزوبت است.
ايده رياضت و ترك دنيا همان طوري كه در موضوع مال فلسفه فقر طلبي و پشت‏پا زدن به همه وسائل مادي را به وجود آورده است،در مورد زن فلسفه تجرد طلبي ومخالفت‏با جمال را ايجاد كرده است.بلند نگه داشتن مو كه در ميان سيكها، هندوها وبعضي دراويش معمول است نيز از مظاهر مخالفت‏با جمال و مبارزه با شهوت و ازثمرات فلسفه طرد لذت و ميل به رياضت است.مي‏گويند كوتاه كردن و ستردن مو،سبب فزوني رغبت جنسي مي‏گردد و بلند كردن آن موجب تقليل و كاهش آن است.
در اينجا بد نيست قسمتي از گفته برتراند راسل را در اين موضوع بياوريم.وي دركتاب زناشويي و اخلاق صفحه 30 مي‏گويد:
«بخصوص در قرون اول مسيحيت اين طرز فكر سن پل(بولس مقدس)از طرف‏كليسا اشاعه تمام يافت و تجرد مفهوم تقدس به خود گرفت و عده بيشماري راه‏بيابان پيش گرفتند تا شيطان را منكوب سازند،شيطاني كه هر آن ذهن آنان را ازتخيلات شهواني مملو مي‏ساخت.كليسا ضمنا با استحمام به مبارزه پرداخت زيراخطوط بدن،انسان را به طرف گناه مي‏راند.كليسا چرك بدن را تحسين كرده رايحه‏بوي بدن صورت تقدس را به خود گرفت زيرا باز به نظر سن پل ظافت‏بدن وآرايش آن با نظافت روح منافات دارد.شپش مرواريد خدا شناخته شد...»
اينجا اين پرسش پيش مي‏آيد كه اساسا علت تمايل بشر به رياضت و رهبانيت‏چيست؟بشر طبعا بايد كامجو و لذت‏طلب باشد.پرهيز از لذت و محروم كردن خودبايد دليلي داشته باشد.
چنانكه مي‏دانيم رهبانيت و دشمني با لذت جرياني بوده كه در بسياري از نقاطجهان وجود داشته است.از جمله مراكز آن در مشرق زمين هندوستان و درمغرب زمين يونان بوده است.نحله‏«كلبي‏»كه يكي از نحله‏هاي فلسفي است و دريونان رواج داشته است طرفدار فقر و مخالف لذت مادي بوده است. (2) يكي از علل پديد آمدن اين گونه افكار و عقايد،تمايل بشر براي وصول به حقيقت‏است.اين تمايل در بعضي افراد فوق العاده شديد است و اگر با اين عقيده ضميمه گرددكه كشف حقيقت از براي روح آنگاه حاصل مي‏شود كه بدن و تمايلات بدني وجسماني مقهور گردد،قهرا منجر به رياضت و رهبانيت مي‏گردد.به عبارت ديگر،اين انديشه كه وصول به حق جز از راه فنا و نيستي و مخالفت‏با هواي نفس ميسر نيست،علت اصلي پديد آمدن رياضت و رهبانيت است.
علت ديگر پديده رياضت آميخته بودن لذات مادي به پاره‏اي از رنجهاي معنوي‏است.بشر ديده است كه همواره در كنار لذتهاي مادي يك عده رنجهاي روحي وجوددارد.مثلا ديده است كه هر چند داشتن ثروت موجب يك سلسله خوشيها وكامرانيهاست اما هزاران ناراحتيها و اضطرابها و تحمل ذلتها در تحصيل و در نگهداري‏آن وجود دارد.بشر ديده است كه آزادي و استغناء و علو طبع خود را به واسطه اين‏لذات مادي از دست مي‏دهد;از اين رو از همه آن لذات چشم پوشيده، تجرد و استغناءرا پيشه خود ساخته است.
شايد در رياضت هندي،عامل اول و در فقر طلبي كلبي يوناني عامل دوم بيشترمؤثر بوده است.
علل ديگري نيز براي پديد آمدن رياضت و گريز از لذت ذكر كرده‏اند.از آن جمله‏اينكه محروميت و شكست در موفقيتهاي مادي مخصوصا شكست در عشق سبب‏توجه به رياضت مي‏گردد.روح بشر پس از اين نوع شكستها انتقام خود را از لذتهاي‏مادي بدين صورت مي‏گيرد كه آنها را پليد مي‏شناسد و فلسفه‏اي براي پليدي آنهامي‏سازد.
افراط در خوشگذراني و كامجويي عامل ديگر توجه به رياضت است.ظرفيت‏جسماني انسان براي لذت محدود است.افراط در كامجويي و لذات جسماني وتحميل بيش از اندازه ظرفيت‏بر بدن موجب عكس العمل شديد روحي مخصوصا درسنين پيري مي‏گردد.خستگي،سرخوردگي به وجود مي‏آورد.
تاثير اين دو علت را نبايد انكار كرد ولي مسلما اينها علت منحصر نمي‏باشند. تاثير اين دو علت‏بدين نحو است كه پس از شكستها و عدم موفقيتها و يا خستگيها وفرسودگيها انديشه وصول به حقيقت در روح بيدار مي‏گردد.توجه به ماديات وغرق شدن در انديشه‏هاي مادي،خود مانعي است‏براي اينكه انسان درباره ازليت وابديت و حقيقت جاوداني بينديشد و در اين جهت فكر و تلاش كند كه از كجا آمده‏ام ودر كجا هستم و به كجا مي‏روم؟اما همينكه به واسطه شكست و يا خستگي حالت گريزو بي‏رغبتي نسبت‏به ماديت در روح پديد آمد،انديشه در مطلقات بلا مزاحم مانده‏جان مي‏گيرد.اين دو عامل هميشه به كمك عامل اول سبب توجه به رياضت مي‏شود. و البته بعضي از افرادي كه به سوي رياضت كشيده مي‏شوند تحت تاثير اين دو عامل‏مي‏باشند نه همه آنها.
بررسي
اكنون ببينيم از نظر اسلام و طرز تفكري كه اسلام به جهان عرضه داشته است آياچنين تعليل و توجيهي براي پوشش صحيح است؟
اسلام خوشبختانه يك طرز تفكر و جهان بيني روشن دارد،نظرش درباره انسان‏و جهان و لذت روشن است و به خوبي مي‏توان فهميد كه آيا چنين انديشه‏اي درجهان بيني اسلام وجود دارد يا نه؟
ما منكر نيستيم كه رهبانيت و ترك لذت در نقاطي از جهان وجود داشته است وشايد بتوان پوشش زن را در جاهايي كه چنين فكري حكومت مي‏كرده است از ثمرات‏آن دانست،ولي اسلام كه پوشش را تعيين كرد نه در هيچ جا به چنين علتي استنادجسته است و نه چنين فلسفه‏اي با روح اسلام و با ساير دستورهاي آن قابل تطبيق‏است.
اصولا اسلام با فكر رياضت و رهبانيت‏سخت مبارزه كرده است و اين مطلب رامستشرقين اروپايي هم قبول دارند.اسلام به نظافت تشويق كرده،به جاي اينكه شپش‏را مرواريد خدا بشناسد گفته است:النظافة من الايمان.پيغمبر اكرم شخصي را ديددر حالي كه موهايش ژوليده و جامه‏هايش چركين بود و بدحال مي‏نمود.فرمود:«من‏الدين المتعة‏» (3) يعني تمتع و بهره بردن از نعمتهاي خدا جزو دين است.و هم آن حضرت‏فرمود:«بئس العبد القاذورة‏» (4) يعني بدترين بنده شخص چركين و كثيف است.
امير المؤمنين عليه السلام فرمود:«ان الله جميل يحب الجمال‏» (5) خداوند زيباست و زيبايي رادوست مي‏دارد.امام صادق فرمود:«خداوند زيباست و دوست مي‏دارد كه بنده‏اي‏خود را بيارايد و زيبا نمايد و بر عكس فقر را و تظاهر به فقر را دشمن مي‏دارد.اگرخداوند نعمتي به شما عنايت كرد بايد اثر آن نعمت در زندگي شما نمايان گردد.»به آن‏حضرت گفتند چگونه اثر نعمت‏خدا نمايان گردد؟فرمود:«به اينكه جامه شخص نظيف باشد،بوي خوش استعمال كند،خانه خود را با گچ سفيد كند،بيرون خانه راجاروب كند،حتي پيش از غروب چراغها را روشن كند كه بر وسعت رزق‏مي‏افزايد.» (6)
در قديمي‏ترين كتابهايي كه در دست داريم مانند كافي كه يادگار هزار سال پيش‏است،بحثي تحت عنوان‏«باب الزي و التجمل‏»وجود دارد.اسلام به كوتاه كردن وشانه كردن مو و به كار بردن بوي خوش و روغن زدن به سر سفارشهاي اكيد كرده است.
عده‏اي از اصحاب رسول اكرم به خاطر اينكه بهتر و بيشتر عبادت كنند و از لذات‏روحاني بهره‏مند شوند ترك زن و فرزند كردند،روزها روزه مي‏گرفتند و شبها عبادت‏مي‏كردند.همينكه رسول خدا آگاه شد آنها را منع كرد و گفت من كه پيشواي شما هستم‏چنين نيستم;بعضي روزها روزه مي‏گيرم،بعضي روزها افطار مي‏كنم;قسمتي از شب‏را عبادت مي‏كنم و قسمتي ديگر نزد زنهاي خود هستم.همين عده از رسول خدا اجازه‏خواستند كه براي اينكه ريشه تحريكات جنسي را از وجود خود بكنند خود را اخته‏كنند.رسول اكرم اجازه نداد،فرمود در اسلام اين كارها حرام است.
روزي سه زن به حضور رسول اكرم آمده از شوهران خود شكايت كردند.يكي‏گفت‏شوهر من گوشت نمي‏خورد.ديگري گفت‏شوهر من از بوي خوش اجتناب‏مي‏كند.سومي گفت‏شوهر من از زنان دوري مي‏كند.رسول خدا بي‏درنگ در حالي كه‏به علامت‏خشم ردايش را به زمين مي‏كشيد از خانه به مسجد رفت و بر منبر آمد وفرياد كرد:چه مي‏شود گروهي از ياران مرا كه ترك گوشت و بوي خوش و زن‏كرده‏اند؟!همانا من خودم،هم گوشت مي‏خورم و هم بوي خوش استعمال مي‏كنم و هم‏از زنان بهره مي‏گيرم.هر كس از روش من اعراض كند از من نيست. (7)
دستور كوتاه كردن لباس-بر خلاف معمول اعراب كه لباسهايشان به قدري بلندبود كه زمين را جاروب مي‏كرد-به خاطر نظافت است كه در اولين آيات نازله بررسول اكرم بيان شده است: و ثيابك فطهر (8).
همچنين استحباب پوشيدن جامه سفيد يكي به خاطر زيبايي است و ديگر به‏خاطر پاكيزگي است،زيرا لباس سفيد چرك را بهتر نمايان مي‏سازد و به همين موضوع‏در روايات اشاره شده است:البسوا البياض فانه اطيب و اطهر (9).رسول اكرم هنگامي كه‏مي‏خواست نزد اصحابش برود به آئينه نگاه مي‏كرد،موهاي خود را شانه و مرتب‏مي‏ساخت و ي‏گفت‏خداوند دوست مي‏دارد بنده‏اش را كه وقتي كه به حضور دوستان‏خود مي‏رود خود را آماده و زيبا سازد (10) يعني لباس سفيد بپوشد كه زيباتر و پاكيزه‏تراست.
قرآن كريم آفرينش وسائل تجمل را از لطفهاي خدا نسبت‏به بندگانش قلمدادكرده است و تحريم زينتهاي دنيا بر خود سخت مورد انتقاد قرآن قرار گرفته است: قل‏من حرم زينة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق (11).در احاديث اسلامي آمده است كه‏ائمه اطهار با متصوفه كرارا مباحثه كرده و مرام آنان را به استناد به همين آيه باطل نشان‏داده‏اند (12).
اسلام التذاذ و كامجويي زن و شوهر از يكديگر را نه تنها تقبيح نكرده است،ثوابهايي هم براي آن قائل شده است.شايد براي يك نفر فرنگي شگفت انگيز باشد اگربشنود اسلام مزاح و ملاعبه زن و شوهر،آرايش كردن زن براي شوهر،پاكيزه كردن‏شوهر خود را براي زن مستحب مي‏داند.در قديم كه به پيروي از كليسا همه گونه‏التذاذات شهواني را تقبيح مي‏كردند اين حرفها را تخطئه كرده حتي مسخره‏مي‏دانستند.
اسلام التذاذات جنسي در غير محدوده ازدواج قانوني را به شدت منع فرموده‏است و آن خود فلسفه خاصي دارد كه بعد توضيح خواهيم داد،ولي لذت جنسي درحدود قانون را تحسين كرده است تا جايي كه فرموده دوست داشتن زن از صفات‏پيغمبران است:من اخلاق الانبياء حب النساء. (13)
در اسلام زني كه در آرايش و زينت‏خود براي شوهر كوتاهي كند نكوهش شده‏است كما اينكه مرداني كه در ارضاء زن خود كوتاهي مي‏كنند نيز نكوهش شده‏اند.
حسن بن جهم مي‏گويد:بر حضرت موسي بن جعفر عليه السلام وارد شدم،ديدم خضاب‏فرموده است.گفتم رنگ مشكي به كار برده‏ايد؟فرمود:بلي،خضاب و آرايش در مردموجب افزايش پاكدامني در همسر اوست.برخي از زنان به اين جهت كه شوهرانشان‏خود را نمي‏آرايند عفاف را از دست مي‏دهند (14).
حديث ديگري از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده كه:«تنظفوا و لا تشبهوا باليهود»يعني‏نظيف باشيد و خودتان را شبيه به يهود نكنيد.بعد فرمود زنان يهودي كه زناكار شدندبدان جهت‏بود كه شوهرانشان كثيف بودند و مورد رغبت واقع نمي‏شدند.خودتان راپاكيزه كنيد تا زنانتان به شما راغب گردند (15).
عثمان بن مظعون يكي از اكابر صحابه رسول اكرم است،خواست‏به تقليد ازراهبان،به اصطلاح تارك دنيا شود،ترك زن و زندگي كرد و لذتها را بر خويش تحريم‏ساخت.
همسرش نزد رسول خدا آمده عرض كرد يا رسول الله!عثمان روزها را روزه‏مي‏گيرد و شبها به نماز برمي‏خيزد.پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم خشمگين شده برخاست‏به نزدوي آمد.عثمان مشغول نماز بود.صبر كرد تا نمازش تمام شد،فرمود:اي عثمان!خدامرا به رهبانيت دستور نفرموده است.دين من روشي منطبق بر واقعيت و در عين حال‏ساده و آسان است:«لم يرسلني الله تعالي بالرهبانية و لكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة‏» (16) يعني خداوند مرا براي رهبانيت و رياضت نفرستاده است،مرا براي شريعتي فطري وآسان و با گذشت فرستاده است.من نماز مي‏خوانم و روزه مي‏گيرم و با همسرانم نيزمباشرت دارم.هر كس كه دين مطابق با فطرت مرا دوست مي‏دارد بايد از من پيروي‏كند.ازدواج يكي از سنتهاي من است.

عدم امنيت

ريشه ديگري كه براي به وجود آمدن پوشش ذكر كرده‏اند ناامني است.درزمانهاي قديم بي‏عدالتي و ناامني بسيار بوده است.دست تجاوز زورمندان و قلدران‏به مال و ناموس مردم بيباكانه دراز بوده است.مردم اگر پول و ثروتي داشتند ناچاربودند به صورت دفينه در زير خاك پنهان كنند.علت مخفي ماندن گنجها اين است كه‏صاحبان طلا و ثروت جرات نمي‏كردند كه حتي بچه‏هاي خود را از پنهانگاه ثروت‏خود آگاه سازند;مي‏ترسيدند كه راز آنها به وسيله بچه‏ها فاش شود و مورد تجاوز وگزند قلدران واقع شوند.بدين ترتيب گاهي اتفاق مي‏افتاد كه پدر با مرگ ناگهاني ازدنيا مي‏رفت و فرصت نمي‏كرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد.قهرا دارايي او درزير خاكها مدفون مي‏ماند.جمله معروف‏«استر ذهبك و ذهابك و مذهبك‏»(پول ومسافرت و عقيده خود را آشكار نكن)يادگار آن زمانهاست.
همان طور كه در مورد ثروت امنيت نبود،راجع به زن هم امنيت وجود نداشت.هركس زن زيبايي داشت ناچار بود او را از نظر زورمندان مخفي نگه دارد،زيرا اگر آنهااطلاع پيدا مي‏كردند،او ديگر مالك زن خود نبود.
ايران دوره ساساني ناظر جنايتها و فجايع عجيبي در اين زمينه بوده است. شاهزادگان و موبدان و حتي كدخداها و اربابها هر گاه از وجود زن زيبايي در يك خانه مطلع مي‏شدند به آن خانه مي‏ريختند و زن را از خانه شوهرش بيرون مي‏كشيدند. درآن موقع سخن از پوشش و حجاب نبود،سخن از به اصطلاح قايم كردن و مخفي داشتن‏زن بود كه احدي نفهمد.ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن قضاياي شرم‏آوري‏در اين باره از ايران قديم نقل مي‏كند.كنت گوبينو در كتاب سه سال در ايران مي‏گويد: «حجابي كه هم اكنون در ايران است‏بيش از آن اندازه كه مستند به اسلام باشد مستند به‏ايران قبل از اسلام است.»و مي‏نويسد كه در ايران قديم مردم هيچ امنيتي در مورد زنهانداشتند.
درباره انوشيروان-كه به غلط او را«عادل‏»خوانده‏اند-نقل شده كه وقتي يكي ازسرهنگان ارتش او زني زيبا داشت. انوشيروان به قصد تجاوز به زن او در غياب او به‏خانه‏اش رفت.زن جريان را براي شوهر خود نقل كرد.بيچاره شوهر ديد زنش را كه ازدست داده سهل است جانش نيز در خطر است.فورا زن خويش را طلاق گفت.وقتي‏انوشيروان مطلع شد كه وي زنش را طلاق داده است‏به او گفت‏شنيدم يك بوستان‏بسيار زيبايي داشته‏اي و اخيرا آن را رها كرده‏اي،چرا؟گفت جاي پاي شير در آن‏بوستان ديدم ترسيدم مرا بدرد.انوشيروان خنديد و گفت ديگر آن شير به آن بوستان‏نخواهد آمد.
اين ناامني‏ها اختصاص به ايران و به زمانهاي قديم نداشته است.داستان اذان‏نيمه شب كه در داستان راستان آورده‏ايم نشان مي‏دهد كه چگونه مشابه اين جريانها دردوران تسلط مردم ماوراء النهر بر دستگاه خلافت‏بغداد،در بغداد هم رواج داشته‏است.در همين زمانهاي نزديك خودمان يكي از شاهزادگان در اصفهان از اين گونه‏تجاوزها زياد داشته است و مردم اصفهان قصه‏هاي زيادي از زمان حكومت او نقل‏مي‏كنند.
بررسي
ما وجود ناامني‏ها و بي‏عدالتي‏هاي زمان گذشته و تاثير آنها را در مخفي كردن زن‏منكر نيستيم.
مسلما حجابهاي افراطي و عقايد افراطي درباره پوشيدن زن معلول همين نوع‏جريانهاي تاريخي است.ولي بايد ببينيم آيا فلسفه پوشش زن در اسلام همين امر بوده‏است؟
اولا اين سخن درست نيست كه در عصر ما امنيت كامل از نظر زن برقرار است.درهمين دنياي صنعتي اروپا و آمريكا كه به غلط آن را«دنياي متمدن‏»مي‏ناميم،احياناآمارهاي وحشت‏آوري از زناي به عنف مي‏خوانيم،چه رسد به دنياي به اصطلاح‏نيمه متمدن و تمام وحشي.تا در جهان حكومت‏شهوت برقرار است هرگز امنيت‏ناموسي وجود نخواهد داشت. منتها شكل قضيه تفاوت مي‏كند.يك وقت كسي مانندفلان خان و فلان قلدر مامور مسلح مي‏فرستد و زن كسي را از خانه‏اش بيرون‏مي‏كشند،يك وقت ديگر زني را در يك مجلس شب نشيني و در خلال رقص و دانس‏«قر»مي‏زنند و او را از شوهر و فرزند آواره مي‏كنند.اين گونه حوادث و يا حوادثي ازقبيل ربودن زنان و دختران به وسيله تاكسي يا وسيله ديگر زياد اتفاق مي‏افتد و درروزنامه‏ها مي‏خوانيم.در روزنامه اطلاعات مورخ‏6/9/47 تحت عنوان‏«زنان‏امريكا در معرض خطر حملات جنسي‏»مي‏نويسد:
«واشنگتن آسوشيتدپرس-سه پزشك محقق آمريكايي در گزارشي كه براي دولت‏امريكا تهيه كرده‏اند اعلام نموده‏اند كه در ميان ايالات امريكا لوس آنجلس از لحاظميزان‏«زناي به عنف‏»مقام اول را دارد و واشنگتن مقام سيزدهم را حائز است. البته‏اين بدان معني نيست كه زنان و دختران در واشنگتن از حملات جنسي درامانند،اماامنيت آنها از بسياري از شهرهاي بزرگ آمريكا بيشتر است.در هر صد هزارجمعيت لوس آنجلس 52 مورد زناي به عنف وجود دارد در حالي كه در واشنگتن‏اين رقم‏7/17 مي‏باشد.در نيويورك در مدت شش ماه 3000 شكايت از هتك‏ناموس به زور به اداره پليس رسيده است.سن اين عده شاكيان بين شش سال تاهشتاد و هشت‏سال بوده و قسمت اعظم شاكيان چهارده ساله بوده‏اند.»
پس اين ادعا كه در عصر ما امنيت ناموسي كامل برقرار است و صاحبان نواميس‏بايد از اين نظر خاطرشان جمع باشد ياوه‏اي بيش نيست.
ثانيا فرض كنيم امنيت ناموسي كامل در جهان برقرار شده و تجاوز به عنف ديگروجود ندارد و هر تجاوزي كه به نواميس مردم مي‏شود از روي رضاي طرفين است،ريشه نظر اسلام درباره پوشش چيست؟آيا نظر اسلام به عدم امنيت‏بوده تا گفته شوداكنون كه امنيت كامل برقرار شده دليلي براي پوشش نيست؟
مسلما علت دستور پوشش در اسلام عدم امنيت نبوده است.لا اقل علت منحصرو اساسي عدم امنيت نبوده است،زيرا اين امر نه در آثار اسلامي به عنوان علت پوشش‏معرفي شده است و نه چنين چيزي با تاريخ تطبيق مي‏كند.در ميان اعراب جاهليت‏پوشش نبود و در عين حال امنيت فردي به واسطه زندگي خاص قبيله‏اي و بدوي‏وجود داشت;يعني در همان وقت كه در ايران نا امني فردي و تجاوز به ناموس به حداعلي وجود داشت و پوشش هم بود،در عربستان اين گونه تجاوز بين افراد قبائل‏وجود نداشت.
امنيتي كه در زندگي قبيله‏اي وجود نداشت امنيت اجتماعي يعني امنيت گروهي‏بود و اين گونه عدم امنيت‏ها را پوشش نمي‏تواند چاره نمايد.به اين معني كه قبيله‏اي به‏قبيله ديگر شبيخون مي‏زد.در اين شبيخونها كه به وسيله قبيله بيگانه انجام مي‏شد همه‏چيز دستخوش غارت مي‏گرديد،هم مرد اسير مي‏شد و هم زن،پوشش زن براي اوامنيت نمي‏آورد.
زندگي اعراب جاهليت‏با همه تفاوت عظيم و فاحشي كه با زندگي صنعتي وماشيني عصر ما داشته،از اين جهت مانند عصر ما بوده يعني فحشا و زنا حتي در موردزنان شوهردار فراوان بوده است.ولي به خاطر يك نوع دموكراسي و نبودن حكومت‏استبدادي كسي زن كسي را به زور از خانه‏اش بيرون نمي‏كشيد.با اين تفاوت كه نوعي‏عدم امنيت فردي در زندگي ماشيني امروز هست كه در آن عصر نبود.
پوشش براي جلوگيري از تجاوز كساني است كه در يك جا زندگي مي‏كنند.بر حسب خوي و عادت قبيله‏اي بين افراد يك قبيله اين جور تجاوزها وجود نداشته‏است.لهذا نمي‏توانيم بگوييم كه اسلام صرفا به خاطر برقرار ساختن امنيت دستورپوشش را وضع كرد.
فلسفه اساسي پوشش چيز ديگر است كه توضيح خواهيم داد.در عين حال‏نمي‏خواهيم بگوييم كه مساله امنيت زن از گزند تجاوز مرد به هيچ وجه مورد توجه‏نبوده است.بعدا در آنجا كه به تفسير آيه‏«جلباب‏»مي‏پردازيم خواهيم ديد كه قرآن‏كريم بدين اصل توجه داشته است.مدعي اين موضوع نيز نيستيم كه در عصر ما اين‏فلسفه بي‏مورد است و امنيت كامل براي زن از ناحيه تجاوزات مردانه برقرار است.تجاوزات به عنف كه در كشورهاي به اصطلاح پيشرفته همه روزه رخ مي‏دهد،درروزنامه‏هاي ما هم منعكس است.

استثمار زن

بعضيها براي پوشش زن ريشه اقتصادي قائل شده گفته‏اند حريم و پوشش يادگارعهد مالكيت و تسلط مرد است.مردان به خاطر اينكه از وجود زنان بهره اقتصادي‏ببرند و آنها را مانند بردگان استثمار كنند،آنها را در خانه‏ها نگه مي‏داشتند،و براي‏اينكه فكر زن را قانع كنند كه خود به خود از خانه بيرون نرود و بيرون رفتن را كار بدي‏بداند فكر حجاب و خانه نشيني را خلق كردند.
گويندگان اين سخن سعي كرده‏اند مسائل ديگري از قبيل نفقه و مهر را نيزبر اساس مالكيت مرد نسبت‏به زن توجيه كنند.
در كتاب انتقاد بر قوانين اساسي و مدني ايران صفحه‏27 مي‏نويسد:
«هنگامي كه قانون مدني ايران تدوين شد هنوز از برده‏فروشي در بعضي از نقاطدنيا اثري به جا بود و در ايران نيز با اينكه اين كار علي الظاهر از ميان رفته بود ولي‏باز در مغز قانونگذاران آثاري از برده فروشي و آزار به زيردستان وجود داشت. زن‏را در آن دوره چون‏«مستاجره‏»مي‏پنداشتند.زن حق نداشت‏با مردان نشست وبرخاست كند و در اجتماعات راه يابد و به مقامات دولتي برسد.اگر صداي زن رانامحرم مي‏شنيد آن زن بر شوي خود حرام مي‏شد.خلاصه مردان آن دوره زن را چون ابزاري مي‏دانستند كه كار او منحصرا رسيدگي به امور خانه و پروردن فرزندبود و هنگامي كه اين ابزار مي‏خواست از خانه بيرون برود او را سر تا پا در چادري‏سياه مي‏پيچانيدند و روانه بازار يا خيابان مي‏كردند.»
علائم و نشانه‏هاي افترا و غرض و مرض از تمام اين نوشته پيداست.كي و كجاچنين قاعده‏اي وجود داشت كه اگر صداي زن را نامحرم مي‏شنيد بر شوي خود حرام‏مي‏شد؟آيا در جامعه‏اي كه دائما سخنرانان مذهبي‏اش از بالاي منابر خطابه زهراي‏مرضيه را در مسجد مدينه و خطابه‏هاي زينب كبري را در كوفه و شام به گوش مردم‏مي‏رسانند ممكن است چنين فكري در ميان مردم آن جامعه پيدا شود؟!كي و كجا زن‏در ايران اسلامي برده مرد بوده است؟همه مي‏دانند كه در خانواده‏هاي مسلمان بيش ازآنكه زن در خدمت مرد باشد مرد به حكم وظيفه اسلامي در خدمت زن بوده وسيله‏آسايش او را فراهم مي‏كرده است.زن در خانواده‏هايي مورد اهانت و تحقير و ظلم‏قرار گرفته كه روح اسلامي در آن خانواده‏ها نبوده يا ضعيف بوده است.
عجبا!مي‏گويد:«زن حق نداشت كه با مردان نشست و برخاست كند.»من‏مي‏گويم:بر عكس،در محيطهاي پاك اسلامي اين مرد بود كه حق نداشت در نشست وبرخاست‏ها از زن بيگانه بهره‏برداري كند.اين مرد است كه همواره حرص مي‏ورزد كه‏زن را وسيله چشم چراني و كامجويي خود قرار دهد.هيچ گاه مرد به طبع خود مايل‏نبوده حائلي ميان او و زن وجود داشته باشد و هر وقت كه اين حائل از ميان رفته آن كه‏برنده بوده مرد بوده است و آن كه باخته و وسيله شده زن.امروز كه مردان موفق شده‏اندبا نامهاي فريبنده‏«آزادي‏»و«تساوي‏»و غيره اين حائل را از ميان ببرند زن را درخدمت كثيف‏ترين مقاصد خويش گرفته‏اند.بردگي زن،امروز به چشم مي‏خورد كه‏براي تامين منافع مادي يك مرد در يك مؤسسه تجارتي خود را صد قلم براي جلب‏مشتري مرد مي‏آرايد و به صورت‏«مانكن‏»درمي‏آيد و شرف خود را در ازاء چندرغازحقوق مي‏فروشد.
اين نشست و برخاست‏ها كه امثال اين نويسنده آرزوي آن را مي‏كنند جزبهره‏كشي مرد و بهره‏دهي زن مفهومي ندارد. همه مي‏دانند نشست و برخاست‏ها درمحيطهاي پاك كه موضوع بهره‏كشي مرد از زن در ميان نبوده است هيچ گاه در جامعه‏اسلامي ممنوع نبوده است.
نويسنده همين كتاب،تاريخ روابط زن و مرد را از نظر جامعه شناسي به چهاردوره تقسيم مي‏كند:
دوره اول مرحله طبيعي و اشتراكي اوليه كه زن و مرد بدون هيچ گونه قيد و شرطي‏با هم خلطه و آميزش داشته‏اند.در اين دوره به عقيده اين نويسنده اساسا زندگي‏خانوادگي وجود نداشته است.
دوره دوم دوره تسلط مرد است.در اين دوره مرد بر زن غلبه كرده خود را مالك‏او دانسته او را همچون ابزاري در دمت‏خود درآورده است.حجاب يادگار اين دوره‏مي‏باشد.
دوره سوم مرحله قيام و اعتراض زن است.در اين مرحله زنان از ناسازگاري‏مردان به ستوه آمدند و در مقابل مظالم آنها ابتدا مقاومت كردند و چون دريافتند كه‏طبيعت‏خشن مردان به اين آساني حاضر نيست‏حق آنها را رعايت كند به منظوراحقاق حق خود متدرجا عليه مردان طغيان كردند،اتحاديه‏ها تشكيل دادند،به وسيله‏مطبوعات و كنفرانسها و دسته‏بندي‏ها با مردان مبارزه كردند.ضمنا چون دريافتند كه‏زورگويي مردان نتيجه تربيت ناسالم عهد كودكي و مخصوصا تبعيض بين پسران ودختران است در رفع نقايص آموزش و پرورش عمومي كوشيدند.
دوره چهارم مرحله تساوي حقوق زن و مرد است و به دوره اول شباهت كامل‏دارد.اين دوره از اواخر قرن نوزدهم شروع شده،هنوز در همه جا استقرار نيافته است.
از نظر اين منطق،پوشش زن عبارت است از زنداني شدن زن به دست مرد،وعلت اينكه مرد زن را اينچنين اسير مي‏كرده اين است كه مي‏خواسته هر چه بيشتر ازوجود او بهره اقتصادي ببرد.
بررسي
تقسيم تاريخ روابط زن و مرد به چهار دوره به نحوي كه ذكر شد تقليد نارسايي‏است از آنچه پيروان كمونيزم درباره ادوار تاريخي زندگي بشر از نظر عوامل اقتصادي‏كه به عقيده آنها زير بناي همه پديده‏هاي اجتماعي است ذكر كرده‏اند.آنها مي‏گويندادوار تاريخي بشر عبارت است از دوره اشتراك اوليه،دوره ملوك الطوايفي،دوره‏سرمايه‏داري و دوره كمونيزم و اشتراك ثانوي كه شباهت كامل به دوره اشتراك اوليه‏دارد.
آنچه درباره ادوار زندگي زن در كتاب سابق الذكر آمده كپيه‏اي است از آنجا ولي‏كپيه‏اي كه به هيچ حسابي درست درنمي‏آيد.به عقيده ما چنين دوره‏هايي در زندگي‏زن هرگز نبوده است و امكان نداشته وجود داشته باشد.همان دوره اولي كه به عنوان‏اشتراك اوليه معرفي مي‏كند،از لحاظ تاريخي جامعه شناسي به هيچ وجه مورد تصديق‏نيست.جامعه شناسي تاكنون نتوانسته است قرينه‏اي به دست‏بياورد كه دوره‏اي بربشر گذشته كه زندگي خانوادگي وجود نداشته است.به عقيده مورخين،دوره‏مادر شاهي بوده است ولي دوره كمونيزم جنسي نبوده است.ما درباره اين ادوارنمي‏خواهيم به تفصيل بحث كنيم،كافي است درباره خود اين مدعا كه مي‏گويندپوشش زن معلول مالكيت مرد نسبت‏به زن است‏بحث كنيم و آن را مورد بررسي قراردهيم:
ما اين جهت را كه در گذشته مرد به زن به چشم يك ابزار مي‏نگريست و از اوبهره‏كشي اقتصادي مي‏كرد،به صورت يك اصل كلي حاكم بر همه اجتماعات گذشته‏قبول نداريم.علائق عاطفي زوجيت هرگز اجازه نمي‏داده كه مردان به صورت يك‏«طبقه‏»زيردست‏بر زنان به صورت يك‏«طبقه‏»زيردست‏حكومت كنند،آنان رااستثمار نمايند;همچنانكه معقول نيست فرض كنيم در دوره‏هاي گذشته پدران ومادران به عنوان يك‏«طبقه‏»بر فرزندان به عنوان يك‏«طبقه‏»ديگر حكومت و آنها رااستثمار مي‏كرده‏اند.علائق عاطفي والدين و فرزندان همواره مانع چنين چيزي بوده‏است.علائق زوجين به يكديگر، حتي در اجتماعات گذشته،بيشتر عاطفي و عشقي‏بوده و زن با نيروي جاذبه و جمال خود بر قلب مرد حكومت كرده او را در خدمت‏خودگرفته است.مرد به ميل و رغبت‏خود نان‏آور زن شده و راضي شده او با خيال راحت‏به خود برسد و مايه تسكين قلب و ارضاي عاطفه عشقي او باشد;همچنانكه با ميل ورغبت‏خود،زن را در پشت جبهه جنگ برده خود به وظيفه سربازي و فداكاري و دفاع‏از زن و فرزند قيام كرده است.
در عين حال انكار نمي‏كنيم كه مرد در گذشته،هم به زن ظلم كرده و هم به فرزند،و از هر دوي اينها بهره‏كشي اقتصادي كرده است;همچنانكه به خود نيز ستم كرده‏است.مرد به علت جهالت و تعصبهاي بيجا(نه به قصد استثمار و بهره‏كشي) هم به خودظلم كرده هم به زن و فرزند.مرد در گذشته از لحاظ اقتصادي،هم در خدمت زن بوده‏هم از او بهره‏كشي اقتصادي كرده است.هر وقت طبيعت مرد به سوي خشونت گراييده عشق و عاطفه در وجودش ضعيف شده،از زن به صورت يك ابزار اقتصادي استفاده‏كرده است.ولي اين را به صورت يك اصل كلي حاكم بر تمام جوامع ما قبل[قرن] نوزدهم نمي‏توان ذكر كرد.
تجاوز به حقوق واقعي زن،استثمار زن،خشونت نسبت‏به او منحصر به ما قبل‏قرن‏19 نيست.در قرن نوزدهم و بيستم حقوق واقعي زن كمتر از گذشته پايمال نشده‏است.منتها چنانكه مي‏دانيم از مشخصات اين قرن اين است كه روي مقاصداستثمارگرانه سرپوشي از مفاهيم انساني گذاشته مي‏شود.
سخن ما درباره اسلام است.آيا اسلام در دستورات خود درباره پوشش و حريم‏ميان زن و مرد چه هدف و منظوري داشته است؟آيا خواسته است زن را از لحاظ‏اقتصادي در خدمت مرد قرار دهد؟!
قدر مسلم اين است كه حجاب در اسلام بدين منظور نيست.اسلام هرگز نخواسته‏مرد از زن بهره‏كشي اقتصادي كند، بلكه سخت‏با آن مبارزه كرده است.اسلام با قطعيت‏تامي كه به هيچ وجه قابل مناقشه نيست،اعلام كرده است كه مرد هيچ گونه حق استفاده‏اقتصادي از زن ندارد.اين مساله كه زن استقلال اقتصادي دارد از مسلمات قطعي‏اسلام است.كار زن از نظر اسلام متعلق به خود اوست.زن اگر مايل باشد،كاري كه درخانه به وي واگذار مي‏شود مجانا و تبرعا انجام مي‏دهد،و اگر نخواهد،مرد حق ندارداو را مجبور كند.حتي در شير دادن به طفل با اينكه زن اولويت دارد،اولويت او موجب‏سقوط حق اجرت او نيست،يعني اگر زن بخواهد فرزند خود را در مقابل مبلغي فرضايكهزار ريال در ماه شير بدهد و زن بيگانه‏اي هم به همين مبلغ حاضر است‏شير بدهدپدر بايد اولويت زن را رعايت كند.فقط در صورتي كه زن مبلغ بيشتري مطالبه مي‏كندمرد حق دارد طفل را به دايه‏اي كه اجرت كمتري مي‏گيرد بسپارد.زن مي‏تواند هر نوع‏كاري همين قدر كه فاسد كننده خانواده و مزاحم حقوق ازدواج نباشد براي خودانتخاب كند و درآمدش هم منحصرا متعلق به خود اوست.
اگر اسلام در حجاب،نظر به استثمار اقتصادي زن داشت‏بيگاري زن را براي مردتجويز مي‏كرد;معقول نيست كه از يك طرف براي زن استقلال اقتصادي قائل شود و ازطرف ديگر حجاب را به منظور استقلال و استثمار زن وضع كند.
پس اسلام چنين منظوري نداشته است.

حسادت

ريشه ديگري كه براي پيدا شدن حجاب ذكر كرده‏اند جنبه اخلاقي دارد.در اينجانيز مانند نظريه سابق علت پديد آمدن حجاب را تسلط مرد و اسارت زن معرفي‏كرده‏اند،با اين فرق كه در اينجا براي تسلط جويي مرد به جاي ريشه اقتصادي ريشه‏اخلاقي ذكر شده است;گفته‏اند علت اينكه مرد زن را بدين شكل اسير نگه مي‏داردحس خودپرستي و حسادت وي نسبت‏به مردان ديگر است.مرد نمي‏خواهد و رشك‏مي‏برد كه مردان ديگر و لو با نگاه كردن يا همسخن شدن از زني كه تحت اختيار اوست‏استفاده كنند.
به عقيده اين دسته،قوانين ديني و مذهبي با اينكه در جاهاي ديگر باخودخواهيها و خودپرستيها مبارزه كرده است در اينجا بر عكس عمل كرده روي اين‏خودخواهي مردان صحه گذاشته منظور آنها را تامين كرده است.
برتراند راسل مي‏گويد:بشر توانسته است تا حدي در مورد مال و ثروت برخودخواهي و بخل غالب گردد ولي در مورد زن نتوانسته است‏بر اين خودخواهي‏تسلط پيدا كند.از نظر راسل‏«غيرت‏»صفت ممدوحي نيست و ريشه آن نوعي بخل وامساك است.
مفهوم سخن راسل اين است كه اگر بذل و بخشش در مورد ثروت خوب است در مورد زن هم خوب است.چرا بخل و امساك و حسادت در مورد مال نكوهيده و درمورد زن ستوده است؟چرا نان و سفره داشتن و نمك خود را خورانيدن از لحاظ‏اخلاق اقتصادي مورد تمجيد و ستايش است و همين بذالي و گذشت و كام ديگران راشيرين كردن در اخلاق جنسي مذموم است؟به عقيده امثال راسل اين تفاوت علت‏معقولي ندارد،اخلاق نتوانسته است در مورد امور جنسي بر خودخواهي وتسلط جويي بشر غلبه كند،بر عكس تسليم خودپرستي شده همان رذيله را به نام‏«غيرت‏»از طرف مرد و به نام‏«عفاف‏»و«حجاب‏»از طرف زن تحت عنوان‏«اخلاق‏حسنه‏»پذيرفته است.
بررسي
از نظر ما در مرد تمايل به عفاف و پاكي زن وجود دارد،يعني مرد رغبت‏خاصي‏دارد كه همسرش پاك و دست نخورده باشد، همچنانكه در خود زن نيز تمايل خاصي‏به عفاف وجود دارد.البته در زن تمايل به اينكه شوهر با زن ديگر رابطه و آميزش‏نداشته باشد نيز وجود دارد ولي اين تمايل به عقيده ما ريشه ديگري دارد مغاير باريشه تمايل مشابهي كه در مرد است.آنچه در مرد وجود دارد غيرت است و ياآميخته‏اي است از حسادت و غيرت،ولي آنچه در زن وجود دارد صرفا حسادت‏است.
ما فعلا درباره لزوم عفاف مرد و ارزشش از نظر خودش و از نظر زن بحث‏نمي‏كنيم.
سخن ما فعلا درباره حسي است كه در مرد وجود دارد و به نام‏«غيرت‏»ناميده‏مي‏شود كه:اولا آيا غيرت همان حسادت است كه تغيير اسم داده است‏يا چيز ديگري‏است؟ثانيا آيا ريشه پوشش و حجاب اسلامي احترام به حس غيرت مرد ست‏ياجهات ديگري منظور است؟
اما قسمت اول:ما معتقديم كه حسادت و غيرت دو صفت كاملا متفاوت‏اند و هركدام ريشه‏اي جداگانه دارد.ريشه حسادت خودخواهي و از غرايز و احساسات‏شخصي مي‏باشد ولي غيرت يك حس اجتماعي و نوعي است و فايده و هدفش‏متوجه ديگران است.
غيرت،نوعي پاسباني است كه آفرينش براي مشخص بودن و مختلط نشدن نسلها در وجود بشر نهاده است.سر اينكه مرد حساسيت فوق العاده در جلوگيري ازآميزش همسرش با ديگران دارد اين است كه خلقت ماموريتي به او داده است تا نسب‏را در نسل آينده حفظ كند.اين احساس مانند احساس علاقه به فرزند است.همه كس‏مي‏داند كه فرزند چقدر رنج و زحمت و هزينه براي پدر و مادر دارد.اگر علاقه مفرطبشر به فرزند نبود احدي اقدام به تناسل و حفظ نسل نمي‏كرد.اگر حس غيرت هم درمرد نمي‏بود كه محل بذر را هميشه حفاظت و پاسباني كند.رابطه نسلها با يكديگر به‏كلي قطع مي‏شد، هيچ پدري فرزند خود را نمي‏شناخت و هيچ فرزندي پدر خود رانمي‏دانست كيست.قطع اين رابطه،اساس اجتماعي بودن بشر را متزلزل مي‏سازد.
پيشنهاد اينكه انسان به عنوان مبارزه با خودخواهي غيرت را كنار بگذارددرست مثل اين است كه پيشنهاد شود غريزه علاقه به فرزند را بلكه به طور كلي مطلق‏حس ترحم و عاطفه انساني را به عنوان اينكه يك ميل نفساني است ريشه كن كنيم; در صورتي كه اين يك ميل نفساني در درجات پايين حيواني نيست‏بلكه يك احساس‏عالي بشري است.
علاقه به حفظ نسل در زن هم وجود دارد،ولي در آنجا احتياج به پاسبان نيست،زيرا انتساب فرزند به مادر هميشه محفوظ است و اشتباه پذير نيست.از اينجا مي‏توان‏فهميد كه حساسيت زن در منع آميزش شوهر با ديگران،ريشه‏اي غير از حساسيت مرددر اين مساله دارد.احساس زن را مي‏توان ناشي از خودخواهي و انحصار طلبي‏دانست ولي احساس مرد چنانكه گفتيم جنبه نوعي و اجتماعي دارد.ما منكر حس‏حسادت و انحصار طلبي مرد نيستيم.ما مدعي هستيم كه فرضا مرد حسادت خود را بانيروي اخلاقي از ميان ببرد يك نوع حس اجتماعي در او وجود دارد كه اجازه‏نمي‏دهد با آميزش همسرش با مردان ديگر موافقت كند.ما مدعي هستيم‏منحصر شناختن علت‏حساسيت مرد به حس حسادت كه يك انحراف اخلاقي فردي‏است اشتباه است.
در برخي از روايات نيز بدين موضوع اشاره شده است كه آنچه در مردان است‏غيرت است و آنچه در زنان است‏حسادت.
براي توضيح اين مطلب مي‏توان يك نكته را افزود و آن اين است كه زن هميشه‏مي‏خواهد مطلوب و معشوق مرد باشد. جلوه‏گريها،دلبريها و خودنماييهاي زن همه‏براي جلب نظر مرد است.زن آنقدر كه مي‏خواهد مرد را عاشق دلخسته خويش كند طالب وصال و لذت جنسي نيست.اگر زن نمي‏خواهد كه شوهرش با زنان ديگرآميزش داشته باشد به اين جهت است كه مي‏خواهد مقام معشوق بودن و مطلوب بودن‏را خاص خود كند.ولي در مرد چنين احساسي وجود ندارد. اين گونه انحصار طلبي درسرشت مرد نيست.لهذا اگر مانع آميزش زنش با مردان ديگر است،ريشه‏اش همان‏حراست و نگهباني نسل است.
زن را با ثروت هم نبايد قياس كرد.ثروت با مصرف كردن از بين مي‏رود و لذامورد تنازع و كشمكش واقع مي‏شود و حس انحصار طلبي بشر جلو استفاده ديگران رامي‏گيرد.ولي كامجويي جنسي يك نفر مانع استفاده ديگران نيست.در اينجا مساله‏انبار كردن و احتكار مطرح نيست.
انسان اين حالت را دارد كه هر چه بيشتر در گرداب شهوات شخصي فرو رود وعفاف و تقوا و اراده اخلاقي را از كف بدهد احساس‏«غيرت‏»در وجودش ناتوان‏مي‏گردد.شهوت پرستان از اينكه همسران آنها مورد استفاده‏هاي ديگران قرار بگيرندرنج نمي‏برند و احيانا لذت مي‏برند و از چنين كارهايي دفاع مي‏كنند.برعكس،افرادي كه با خودخواهيها و شهوات نفساني مبارزه مي‏كنند و ريشه‏هاي حرص و آز وطمع و ماده‏پرستي را در وجود خود نابود مي‏كنند و به تمام معني‏«انسان‏»و«انساندوست‏»مي‏گردند و خود را وقف خدمت‏به خلق مي‏كنند و حس خدمت‏به نوع‏در آنان بيدار مي‏شود،! چنين اشخاصي غيورتر و نسبت‏به همسران خود حساسترمي‏گردند.اين گونه افراد حتي نسبت‏به ناموس ديگران نيز حساس مي‏گردند،يعني‏وجدانشان اجازه نمي‏دهد كه ناموس اجتماع مورد تجاوز قرار گيرد.ناموس اجتماع‏ناموس خودشان مي‏شود.
علي عليه السلام جمله عجيبي دارد.مي‏فرمايد:«ما زني غيور قط‏» (17) يعني هرگز يك‏انسان شريف و غيور زنا نمي‏كند. نفرموده است:انسان حسود زنا نمي‏كند،بلكه فرمودانسان غيور زنا نمي‏كند،چرا؟براي اينكه غيرت يك شرافت انساني و يك حساسيت‏انساني است نسبت‏به پاكي و طهارت جامعه.انسان غيور همان طور كه راضي‏نمي‏شود دامن ناموس خودش آلوده گردد،راضي نمي‏شود دامن ناموس اجتماع هم‏آلوده شود;زيرا غيرت غير از حسادت است;حسادت يك امر شخصي و فردي و ناشي از يك سلسله عقده‏هاي روحي است،اما غيرت يك احساس و عاطفه نوع‏بشري است.
اين خود دليل است كه‏«غيرت‏»از خودپرستي ناشي نمي‏شود،احساس خاصي‏است كه قانون خلقت‏براي تحكيم اساس زندگي خانوادگي كه يك زندگي طبيعي‏است نه قراردادي،ايجاد كرده است.
و اما اينكه آيا نظر اسلام درباره حجاب و پوشش احترام گزاردن به حس غيرت‏مرد است‏يا نه؟
جواب اين است كه بدون شك اسلام همان فلسفه‏اي كه در حس غيرت هست‏يعني حفاظت پاكي نسل و عدم اختلاط انساب را منظور نظر دارد،ولي علت‏حجاب‏اسلامي منحصر به اين نيست.در بخش بعد كه تحت عنوان‏«فلسفه پوشش و حجاب‏در اسلام‏»بحث‏خواهيم كرد،اين مطلب را توضيح خواهيم داد.

عادت زنانگي

به عقيده بعضي حجاب و خانه نشيني زن ريشه رواني دارد.زن از ابتدا در خودنسبت‏به مرد احساس حقارت مي‏كرده است از دو جهت:يكي احساس نقص عضوي‏نسبت‏به مرد،ديگري خونروي ماهانه و حين زايمان و حين ازاله بكارت.
اينكه عادت ماهانه نوعي پليدي و نقص است،فكري است كه از قديم در ميان‏بشر وجود داشته است و به همين دليل زنان در ايام عادت مانند يك شي‏ء پليد درگوشه‏اي محبوس بوده‏اند و از آنها دوري و اجتناب مي‏شده است.
شايد به همين علت است كه از پيغمبر اكرم درباره اين عادت سؤال شد.ولي‏آيه‏اي كه در پاسخ اين سؤال نازل شد اين نبود كه حيض پليدي است و زن حائض پليداست و با او معاشرت نكنيد،پاسخ رسيد كه نوعي بيماري تن است و در حين آن‏بيماري از همخوابگي احتراز كنيد(نه از معاشرت):
يسئلونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض (18).
از تو درباره حيض سؤال مي‏كنند.بگو نوعي بيماري است،در حال اين بيماري با زنان نزديكي نكنيد.
قرآن اين حال را فقط نوعي بيماري مانند ساير بيماريها خواند و هرگونه پليدي‏را از آن سلب كرد.
در سنن ابو داود جلد اول صفحه‏499 در شان نزول اين آيه مي‏نويسد:
«انس بن مالك گفت عادت يهود اين بود كه همينكه زني از آنها حائض مي‏شد او رااز خانه بيرون مي‏كردند،نه با او غذا مي‏خوردند و نه از ظرف او آب مي‏آشاميدند ونه با او در يك اتاق مي‏زيستند.لهذا از رسول خدا در اين باره سؤال شد و اين آيه‏نازل گشت.رسول خدا از دوري گزيدن از آنها منع كرد و فرمود جز همبستري هيچ‏ممنوعيت ديگري ندارند.»
از نظر اسلام زن حائض حكم يك انسان به اصطلاح‏«محدث‏»را يعني انسان‏فاقد وضو و غسل را دارد كه در آن حال از نماز و روزه محروم است.
هر موجب‏«حدث‏»نوعي پليدي است كه با«طهارت‏»يعني وضو يا غسل مرتفع‏مي‏گردد.بدين معني حيض را نيز مي‏توانيم مانند جنابت،خواب،بول و غيره پليدي‏بدانيم.ولي اين نوع پليدي اولا اختصاص به زن ندارد و ثانيا با غسل يا وضو مرتفع‏مي‏گردد.
در ميان يهوديان و زردشتيان با زن حائض مانند يك شي‏ء پليد رفتار مي‏شده‏است و اين جهت،هم در زن و هم در مرد اين فكر را به وجود آورده كه زن موجودپست و پليدي است،و مخصوصا خود زن در آن حالت احساس شرم و نقص مي‏كرده‏خود را مخفي مي‏ساخته است.
قبلا از ويل دورانت نقل كرده‏ايم كه گفت:
«پس از داريوش مقام زن مخصوصا در ميان طبقه ثروتمندان تنزل پيدا كرد.زنان‏فقير چون براي كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم بودند آزادي خود راحفظ كردند.ولي در مورد زنان ديگر گوشه‏نشيني زمان حيض كه برايشان واجب‏بود رفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگاني اجتماعي ايشان را فرا گرفت.»
و هم او مي‏گويد:
«نخستين مرتبه كه زن حيا و شرم را احساس كرد آن وقت‏بود كه فهميد در هنگام‏حيض نزديك شدن او با مرد ممنوع است.»
درباره اينكه زن ابتدا در خود احساس نقص مي‏كرده است و سبب شده كه هم‏خود او و هم مرد او را موجود پست‏بشمارد سخنان زيادي گفته شده است.خواه آن‏سخنان درست‏باشد و خواه نادرست،با فلسفه اسلام درباره زن و پوشيدگي زن‏رابطه‏اي ندارد.اسلام نه حيض را موجب پستي و حقارت زن مي‏داند و نه پوشيدگي رابه خاطر پستي و حقارت زن عنوان كرده است،بلكه منظورهاي ديگري داشته است،چنانكه بعدا خواهيم گفت.

بالا بردن ارزش

عللي كه قبلا ذكر كرديم كم و بيش مورد استفاده مخالفان پوشيدگي زن قرارگرفته است.به عقيده ما يك علت اساسي در كار است كه مورد غفلت واقع شده است. به عقيده ما ريشه اجتماعي پديد آمدن حريم و حائل ميان زن و مرد را در ميل به‏رياضت،يا ميل مرد به استثمار زن،يا حسادت مرد،يا عدم امنيت اجتماعي،يا عادت‏زنانگي نبايد جستجو كرد و لااقل بايد كمتر در اينها جستجو كرد.ريشه اين پديده رادر يك تدبير ماهرانه غريزي خود زن بايد جستجو كرد.
به طور كلي بحثي است درباره ريشه اخلاق جنسي زن از قبيل حيا و عفاف،و ازآن جمله است تمايل به ستر و پوشش خود از مرد.در اينجا نظرياتي ابراز شده است. دقيق‏ترين آنها اين است كه حيا و عفاف و ستر و پوشش تدبيري است كه خود زن بايك نوع الهام براي گرانبها كردن خود و حفظ موقعيت‏خود در برابر مرد به كار برده‏است.زن،با هوش فطري و با يك حس مخصوص به خود دريافته است كه از لحاظجسمي نمي‏تواند با مرد برابري كند و اگر بخواهد در ميدان زندگي با مرد پنجه نرم كنداز عهده زور بازوي مرد بر نمي‏آيد،و از طرف ديگر نقطه ضعف مرد را در همان نيازي‏يافته است كه خلقت در وجود مرد نهاده است كه او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهرمعشوقيت و مطلوبيت قرار داده است.در طبيعت،جنس نر گيرنده و دنبال كننده آفريده شده است.به قول ويل دورانت:
«آداب جفتجويي عبارت است از حمله براي تصرف در مردان،و عقب نشيني براي‏دلبري و فريبندگي در زنان...مرد طبعا جنگي و حيوان شكاري است،عملش مثبت‏و تهاجمي است.زن براي مرد همچون جايزه‏اي است كه بايد آن را بربايد.»
وقتي كه زن مقام و موقع خود را در برابر مرد يافت و نقطه ضعف مرد را در برابرخود دانست همان طور كه متوسل به زيور و خودآرايي و تجمل شد كه از آن راه قلب‏مرد را تصاحب كند،متوسل به دور نگه داشتن خود از دسترس مرد نيز شد. دانست كه‏نبايد خود را رايگان كند بلكه بايست آتش عشق و طلب او را تيزتر كند و در نتيجه‏مقام و موقع خود را بالا برد.
ويل دورانت مي‏گويد:
«حيا امر غريزي نيست‏بلكه اكتسابي است.زنان دريافتند كه دست و دل بازي مايه‏طعن و تحقير است و اين امر را به دختران خود ياد دادند.»
ويل دورانت مي‏گويد:
«خودداري از انبساط،و امساك در بذل و بخشش بهترين سلاح براي شكار مردان‏است.اگر اعضاي نهاني انسان را در معرض عام تشريح مي‏كردند توجه ما به آن‏جلب مي‏شد ولي رغبت و قصد به ندرت تحريك مي‏گرديد.مرد جوان به دنبال‏چشمان پر از حياست و بي‏آنكه بداند حس مي‏كند كه اين خودداري ظريفانه از يك‏لطف و رقت عالي خبر مي‏دهد.»
مولوي،عارف نازك انديش و دوربين خودمان،مثلي بسيار عالي در اين زمينه‏مي‏آورد.اول درباره تسلط معنوي زن بر مرد مي‏گويد:
زين للناس حق آراسته است زانچه حق آراست چون تانند رست چون پي يسكن اليهاش آفريد كي تواند آدم از حوا بريد رستم زال ار بود وز حمزه بيش هست در فرمان اسير زال خويش آنكه عالم مست گفتارش بدي كلميني يا حميرا مي‏زدي
آنگاه راجع به تاثير حريم و حائل ميان زن و مرد در افزايش قدرت و محبوبيت‏زن و در بالا بردن مقام او و در گداختن مرد در آتش عشق و سوز،مثلي لطيف مي‏آورد: آنها را به آب و آتش تشبيه مي‏كند،مي‏گويد مثل مرد مثل آب است و مثل زن مثل‏آتش،اگر حائل از ميان آب و آتش برداشته شود آب بر آتش غلبه مي‏كند و آن راخاموش مي‏سازد،اما اگر حائل و حاجبي ميان آندو برقرار گردد مثل اينكه آب را درديگي قرار دهند و آتش در زير آن ديگ روشن كنند،آن وقت است كه آتش آب راتحت تاثير خود قرار مي‏دهد،اندك اندك او را گرم مي‏كند و احيانا جوشش و غليان دراو به وجود مي‏آورد،تا آنجا كه سراسر وجود او را تبديل به بخار مي‏سازد.مي‏گويد:
آب غالب شد بر آتش از لهيب ز آتش او جوشد چو باشد در«حجيب‏» چونكه ديگي حايل آمد آندو را نيست كرد آن آب را كردش هوا
مرد برخلاف آنچه ابتدا تصور مي‏رود،در عمق روح خويش از ابتذال زن و ازتسليم و رايگاني او متنفر است.مرد هميشه عزت و استغناء و بي‏اعتنايي زن را نسبت‏به خود ستوده است.
ابن العفيف مي‏گويد:
تبدي النفار دلالا و هي آنسة يا حسن معني الرضا في صورة الغضب
نظامي مي‏گويد:
چه خوش نازي است ناز خوبرويان ز ديده رانده از ديده‏جويان
به طور كلي رابطه‏اي است ميان دست نارسي و فراق از يك طرف و عشق و سوز وگرانبهايي از طرف ديگر،همچنانكه رابطه‏اي است ميان عشق و سوز از يك طرف وميان هنر و زيبايي از طرف ديگر;يعني عشق در زمينه فراقها و دست نارسي‏هامي‏شكفد و هنر و زيبايي در زمينه عشق رشد و نمو مي‏يابد.
برتراند راسل مي‏گويد:
«از لحاظ هنر مايه تاسف است كه به آساني به زنان بتوان دست‏يافت و خيلي بهتراست كه وصال زنان دشوار باشد بدون آنكه غير ممكن گردد.»
هم او مي‏گويد:
«در جايي كه اخلاقيات كاملا آزاد باشد،انساني كه بالقوه ممكن است عشق‏شاعرانه‏اي داشته باشد عملا بر اثر موفقيتهاي متوالي به واسطه جاذبه شخصي‏خود،ندرتا نيازي به توسل به عاليترين تخيلات خود خواهد داشت.»
ويل دورانت در لذات فلسفه مي‏گويد:
«آنچه بجوييم و نيابيم عزيز و گرانبها مي‏گردد.زيبايي به قدرت ميل بستگي دارد وميل با اقناع و ارضاء،ضعيف و با منع و جلوگيري قوي مي‏گردد.»
از همه عجيب‏تر سخني است كه يكي از مجلات زنانه از آلفرد هيچكاك-كه به‏قول آن مجله به حسب فن و شغل فيلمسازي خود درباره زنان تجارب فراوان داردنقل مي‏كند.او مي‏گويد:
«من معتقدم كه زن هم بايد مثل فيلمي پر هيجان و پر آنتريك باشد،بدين معني كه‏ماهيت‏خود را كمتر نشان دهد و براي كشف خود مرد را به نيروي تخيل و تصورزيادتري وادارد.بايد زنان پيوسته بر همين شيوه رفتار كنند يعني كمتر ماهيت‏خودرا نشان دهند و بگذارند مرد براي كشف آنها بيشتر به خود زحمت دهد.»
ايضا همان مجله در شماره ديگري از همين شخص چنين نقل مي‏كند:
«زنان شرقي تا چند سال پيش به خاطر حجاب و نقاب و رويبندي كه به كارمي‏بردند خود به خود جذاب مي‏نمودند و همين مساله جاذبه نيرومندي بدانهامي‏داد،اما به تدريج‏با تلاشي كه زنان اين كشورها براي برابري با زنان غربي ازخود نشان مي‏دهند حجاب و پوششي كه ديروز بر زن شرقي كشيده شده بود ازميان مي‏رود و همراه آن از جاذبه جنسي او هم كاسته مي‏شود.»
مي‏گويند:«مشتاقي است مايه مهجوري.»اين صحيح است اما عكس آن هم‏صحيح است كه:«مهجوري است مايه مشتاقي‏».
امروز يكي از خلاهايي كه در دنياي اروپا و امريكا وجود دارد خلا عشق است.در كلمات دانشمندان اروپايي زياد اين نكته به چشم مي‏خورد كه اولين قرباني آزادي‏و بي‏بند و باري امروز زنان و مردان،عشق و شور و احساسات بسيار شديد و عالي‏است.در جهان امروز هرگز عشقهايي از نوع عشقهاي شرقي از قبيل عشقهاي مجنون‏و ليلي،و خسرو و شيرين رشد و نمو نمي‏كند.
نمي‏خواهم به جنبه تاريخي قصه مجنون و ليلي،و خسرو و شيرين تكيه كرده‏باشم،ولي اين قصه‏ها بيان كننده واقعياتي است كه در اجتماعات شرقي وجود داشته‏است.
از اين داستانها مي‏توان فهميد كه زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترسي مرد تاكجا پايه خود را بالا برده است و تا چه حد سر نياز مرد را به آستان خود فرود آورده‏است!قطعا درك زن اين حقيقت را در تمايل او به پوشش بدن خود و مخفي كردن خودبه صورت يك راز،تاثير فراوان داشته است.

پي نوشت :

1- كشاف،ذيل آيه 31 از سوره نور.
2- سر سلسله كلبيون يكي از شاگردان سقراط است‏به نام‏«انتيس طينس‏».او مانند استاد خود غايت وجودرا در كسب فضيلت دانست ولي فضيلت را در ترك همه تمتعات جسماني و روحاني مي‏دانست.گفته‏اند: «از اين جهت او و پيروانش را كلبيون مي‏گفتند كه گفتگوهاي انتيس طينس در محلي از شهر آتن واقع‏مي‏شد كه به مناسباتي آنجا را«سگ سفيد»مي‏خواندند;و نيز به سبب اينكه پيروان او در شيوه انصراف ازدنيا و اعراض از علايق دنيوي چنان مبالغه كردند كه از آداب و رسوم معاشرت و لوازم زندگاني متمدن نيزدست‏برداشته حالت دام و دد اختيار نمودند،با لباس كهنه و پاره و سر و پاي برهنه و موي ژوليده( مانندهيپي‏هاي عصر ما) ميان مردم مي‏رفتند و در گفتگو هر چه بر زبان ي‏گذشت‏بي‏ملاحظه مي‏گفتند،بلكه درزخم زبان اصرار داشتند و به فقر و تحمل رنج و درد سرفرازي مي‏كردند و همه قيود و حدودي كه مردم درزندگاني اجتماعي بدان مقيد شده‏اند ترك كرده حالت طبيعي را پيشه خود ساخته بودند. »(سير حكمت دراروپا،جلد اول صفحه 70)
3- وسائل،ج 1/ ص‏277
4- همان
5- همان
6- وسائل،ج 1/ ص 278
7- كافي تاليف محمد بن يعقوب كليني جلد 5 صفحه‏496،و وسائل جلد3 صفحه 14.براي روايات نهي ازتبتل و اختصا(رهبانيت و خود را اخته كردن)رجوع شود به صحيح بخاري،جلد7 صفحات 4 و 5 و 40 وصحيح مسلم،جلد 4 صفحه‏129 و جامع ترمذي،چاپ هند،صفحه‏173.
8- جامه‏هاي خويش را پاكيزه گردان:سوره المدثر،آيه 4.
9- وسائل الشيعه،ج 1/ ص 280
10- همان،ص 278
11- بگو چه كسي زينتهايي كه خدا براي بندگان خود آفريده و روزيهاي پاكيزه را حرام كرده است؟(سورة‏الاعراف،آيه 32)
12- رجوع شود به وسائل الشيعه،ج 1/ ص‏279
13- همان،ج‏3/ ص‏3
14- كافي،ج 5/ ص‏567
15- نهج الفصاحه
16- كافي،ج 5/ ص 494
17- نهج البلاغه،حكمت 305
18- بقره/ 222

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

سه شنبه 5 بهمن 1389  12:56 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها