0

اومانیسم به معنی انسان خدایی نیست!

 
in_the_name_of_human
in_the_name_of_human
کاربر جدید
تاریخ عضویت : تیر 1402 
تعداد پست ها : 0

اومانیسم به معنی انسان خدایی نیست!

برخی تبلیغ می کنند اومانیسم یا هیومنیسم یعنی انسان خدایی که این غلط است.

اومانیسم یعنی انسان با دموکراسی با استفاده از دانش حاصل از علوم تجربی و فلسفه و احساسات ، تمام قوانین را می تواند خودش برای زندگی خودش تدوین و وضع کند.

همچنین در اومانیسم اعدام و شکنجه جز برای قصاص ممکن نیست.

ابراز عقیده جریمه و زندان و شکنجهو اعدام ندارد.

تغییر دین زندان و اعدام و شکنجه ندارد.

مسائل جنسی و خیانت به قرارداد ازدواج برای زنان اعدام و شکنجه و زندان و فحش خوردن ندارد. مردان هم همینطور ولی در صورت تجاوز مجازات زندان هست.

پنج شنبه 9 فروردین 1403  10:57 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها