0

احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 
serat.monir
serat.monir
دوشنبه 21 شهریور 1401  1:36 PM
تشکرات از این پست
aftabm
aftabm
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 24813
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

نقل قول serat.monir

فلش کارت افلاکیان خاکی

فلش کارت افلاکیان خاکی

مشخصات کتاب

سرشناسه:معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی،1396

عنوان و نام پدیدآور:نام کتاب/ معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .

ناشر چاپی : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب

موضوع: شهیدان

اشاره

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

آخرِ مهربانی

زانوهای او همیشه خاکی بود، همیشۀ خدا. روزی راز این زانوهای خاکی را از سیدمجتبی پرسیدم. چیزی نگفت. اصرار هم که کردم، فایده نداشت. مجبور شدم خودم تحقیق کنم، ببینم چرا زانوهای سید همیشه خاکی است. بعد از چند روز تحقیق متوجه شدم که او هر روز صبح، مُصِر است که در برابر پدرش زانو بزند و دست های او را ببوسد. در خانه هم همیشه همین طور بود؛ با مادرش، با اعضای خانواده. در خانه دیگر از آن چریک مبارز خبری نبود. آنجا دیگر سراسر جاذبه می شد؛ آخرِ مهربانی.(1)

شهید سیدمجتبی هاشمی

ص:2


1- . خدا بود و دیگر هیچ نبود، ص71.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

منطق ما، منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است:(ِإنّا لِلهِ وَ إنّا إَلیْهِ راجِعُون ) با این منطق هیچ

قدرتی نمیتواند مقابله کند. جمعیتی که، ملتی که خودرا از خدا م یدانند و هم هچیز خود را از خدا م یدانند و رفتن

از اینجا را ب هسوی محبوب خود، مطلوب خود م یدانند،با این ملت نمی توانند مقابله کنند.آن که شهادت را در آغوش همچونعزیزی می پذیرند، آن کوردلان نمی توانند مقابله کنند.

ص:3

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

غیرمستقیم

هیچ وقت یادم نمی رود: روزی کفش های خودشان را که واکس می زدند، کفش های مهدی، پسر ارشدمان را هم واکس زدند. گفتم: «چرا این کار را کردید؟» گفت: «من نمی توانم مستقیم به پسرم بگویم که این کار را انجام بده؛ چون جوان است و امکان دارد به او بَر بخورد. می خواهم کفش هایش را واکس بزنم و عملاً این کار را به او بیاموزم.»(1)

شهید علی صیاد شیرازی

ص:4


1- . افلاکیان زمین، ص10تا15.

شهدا شمع محفل دوستا ناند. شهدا در قهقهۀ

مستان هشان و در شادیِ وصولشان « عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ »اند

و از نفوس مطمئن های هستند که موردخطاب (فَادْخُلِی

فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی)(1) پروردگارند.(2)

ص:5


1- 1 . فجر، 29 و 30 .
2- 2. صحیفۀ نور، ج 21 ، ص 148 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

به زحمت جارو را از دستش گرفتم. داشت

محوطه را آ ب وجارو م یکرد. کار هر روز

صبحش بود. ناراحت شد و گفت: «بگذار

خودم جارو کنم. ای نطوری بدی های درونم

هم جارو می شوند.(1)

ص:6


1- 1. ناصر طرهان ینژاد، اف کلایان زمین، ص 9.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

شهادت در راه خدا مسئل های نیست که بشود با پیروزی

در صحن ههای نبرد مقایسه شود. مقام شهادت، خود،

اوج بندگی و سیروسلوک در عالم معنویت است.(1)

ص:7


1- 1. صحیفۀ نور، ج 21 ، ص 88 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

شادی در خانه

دیر به دیر می آمد؛ اما تا پایش را می گذاشت توی خانه، بگو و بخندمان شروع می شد. خانه مان کوچک بود. گاهی صدایمان می رفت طبقۀ پایین. روزی همسایۀ پایینی به من گفت: «به خدا این قدر دلم

می خواهد وقتی که آقا مهدی می آید خانه، لای در خانه تان باز باشد و من ببینم شما زن و شوهر به همدیگر چه می گویید که این قدر می خندید؟»(1)

شهید مهدی باکری

ص:8


1- . یادگاران 3، ص24.
پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

ما تابع امر خداییم؛ به همین دلیل طالب شهادتیم و تنها

به همین دلیل است که زیر بار ذلت و بندگی غیرخدا

نمیرویم.(1)

ص:9


1- 1. صحیفۀ نور،ج 21 ، ص 81 .
پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

تصویر

تکمیل ایمان

در همان زمان که به جبهه رفت و آمد می کرد، درصدد ازدواج برآمد و موضوع را در میان گذاشت؛ ولی ما گفتیم: «ازدواج را به بعد از جنگ موکول کن.» شهید گفت: «برای تکمیل ایمان باید ازدواج کنم.»

می خواست از خانواده ای زن بگیرد که عفّت و حیا و حجاب را به درستی مراعات می کنند و در نوزده سالگی ازدواج کرد. برخوردش با همسر و خانوادۀ همسر بسیار خوب و با مهربانی و احترام کامل بود.»(1)

شهید حسین زارع کاریزی

ص:10


1- . قربانگاه عشق، ص108.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

سعادت را آ نها بردند که آن چیزی را که خدا به آ نها

داده بود، تقدیم کردند و ما عق بماندۀ آ نها هستیم.(1)

ص:11


1- 1. صحیفۀ نور، ج 13 ، ص 410 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

محاسبۀ روزانه

کاغذی توی دستش بود. به نوشتۀ روی کاغذ

که نگاه م یکرد، گاهی غمگین م یشد و

گاهی خو شحال. نتوانستم طاقت بیاورم.

پرسیدم: «آقارشید! چه توی آن کاغذ هست

که ای نقدر حالت را دگرگون م یکند؟ »

گفت: «حساب کارم است. هر کاری که از

صبح انجام م یدهم، م ینویسم. » گفتم:

«عجب حوصل های داری! مگر سن تو چقدر

است که حساب کار خوب و بدت را باید

داشته باشی؟! » جواب داد: «اگر بدانیم

داریم چه کار می کنیم، کمتر گناه می کنیم.(1)

ص:12


1- 1. نک: فاطمه روحی. پسران گ لبانو، ص 62 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

از هر قطرۀ خون شهیدِ ما که به زمین میریزد، انسا نهای

مصممتر و مبارزی به وجودمی آیند.(1)

ص:13


1- 1. صحیفۀ نور، ج 7، ص 1

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

اسیر که نیاورده ام

انگار نه انگار از جبهه رسیده است. از در که وارد شد، آستین ها را زد بالا و نشست کنار تشت لباس ها. گفتم: «کار شما نیست، کار من است!» خیلی جدّی گفت: «یعنی می خواهی بگویی این قدر دست وپاچلفتی ام؟!» گفتم: «نه بابا! می گویم این وظیفۀ من است!» زُل زد توی چشم هایم: «خانم جان! اسیر که نیاورده ام توی خانه ام! حالا بگذار این دو تکه رخت را هم ما بشوییم.»(1)

شهید حاج رضا شکری پور

ص:14


1- . ققنوس و آتش، ص65.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

آ نهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، آ نها باید

بترسند از موت. آ نها از شهادت باید بترسند. ما و شاگردان

مکتب توحید از شهادت نمی هراسیم، نمی ترسیم.(1)

ص:15


1- 1. صحیفۀ نور، ج 7، ص 182 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

توقدم های مرا محکم می کنی

منطقه که بود، مدت ها می شد من و بچه ها نمی دیدیمش. حسابی دلم می گرفت. می گفتم: «تو اصلاً می خواستی این کاره بشوی، چرا آمدی مرا گرفتی؟!» می گفت: «پس ما باید بی زن می ماندیم؟!» می گفتم: «من اگر سر تو نخواهم نِق بزنم، پس باید سر چه کسی نِق بزنم؟!» می گفت: «اشکالی ندارد؛ ولی کاری نکن اجر زحمت هایت را کم کنی. اصلاً پشت پردۀ همۀ این کارهای من، بودنِ توست که قدم های مرا محکم می کند.» نمی گذاشت اخمم باقی بماند. روش همیشگی اش بود. کاری می کرد که بخندم؛ آن وقت همۀ مشکلاتم تمام می شد.(1)

شهید عباس بابایی

ص:16


1- . آن سوی دیوار دل، ص80.

ما اگر شهید بشویم، قیدوبند دنیا را از روح برداشتیم و به

ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم.(1)

ص:17


1- 1. صحیفۀ نور، ج 15 ، ص 8.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

اولین هدیۀ چمران

یادم هست در یکی از سفرهایی که به روستاها می رفت، همراهش بودم. داخل ماشین هدیه ای به من داد. اولین هدیه اش به من بود و هنوز ازدواج نکرده بودیم. خیلی خوشحال شدم و همان جا بازش کردم. دیدم روسری است. یک روسری قرمز با گل های درشت. من جا خوردم؛ اما او لبخند زد و به شیرینی گفت: «بچه ها دوست دارند شما را با روسری ببینند.» از آن وقت روسری گذاشتم. او مرا مثل بچه ای کوچک قدم به قدم جلو برد و به سمت اسلام آورد. نُه ماه زیبا با هم داشتیم و بعد ازدواج کردیم.(1)

شهید مصطفی چمران

ص:18


1- . نیمۀ پنهان ماه 1؛ شهید چمران به روایت همسر، ص17و18.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

ما از خدا هستیم همه. همۀ عالم از خداست، جلوه

خداست و همۀ عالم ب هسوی او برخواهد گشت؛ پس

چه بهتر که برگشتن، اختیاری باشد و انتخابی و انسان

انتخاب کند شهادت را در راه خدا و انسان اختیار کند

موت را برای خدا و شهادت را برای اسلام.(1)

ص:19


1- 1. صحیفۀ نور، ج 14 ، ص 25

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

در برابرم به قامت می ایستاد

همیشه عادت داشت وقتی من وارد اتاق می شدم، بلند می شد و به قامت می ایستاد. روزی وقتی وارد شدم، روی زانویش ایستاد. ترسیدم. گفتم: «عباس، چیزی شده؟! پاهایت چطورند؟» خندید و گفت: «نه، شما بدعادت شده اید! من همیشه جلوی تو بلند می شوم، امروز خسته ام، به زانو ایستادم.» اصرار کردم که ناراحتی اش را بگوید. بعد از اصرار زیادِ من گفت: «چند روزی بود که پاهایم را از پوتین در نیاورده بودم، انگشتان پاهایم پوسیده است. نمی توانم روی پاهایم بایستم. عباس با همان حال، صبح روز بعد به منطقۀ جنگی رفت.(1)

شهید عباس کریمی

ص:20


1- . نشریۀ کمان، ش4، ص5.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

شهادت یک هدی های است از جانب خدای تبار کوتعالی

برای آن کسان یکه لایق هستند و دنبال هر شهادتی باید

تصمیم ها قوی تر بشود.(1)

ص:21


1- 1. هفت هنامۀ کمان، ش 4، ص 5.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

در بدترین روزها با هم خوش بودیم

هرچه سختی بود، با یک نگاهش می رفت. همین که جلوی همه برمی گشت می گفت: «یک موی خانم را نمی دهم به دنیا. تا آخر عمر نوکرش هستم»، خستگی هایم را می برد. می دیدم محکم پشتم

ایستاده. هیچ وقت بودنِ با منوچهر برایم عادت نشد. گاهی یادمان می رفت چه شرایطی داریم. بدترین روزها را با هم خوش بودیم. از خنده و شوخی اتاق را می گذاشتیم روی سرمان.(1)

شهید منوچهر مُدِق

ص:22


1- . شوکران 1، ص57و58.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

شهادت ارثی است که از اولیای ما به ما م یرسد. آ نها

باید از مردن بترسند که بعد از مرگ، موت را فنا م یدانند.

ما که بعد از موت را حیات بالاتر از این حیات میدانیم،

چه باکی داریم!(1)

ص:23


1- 1. صحیفۀ نور، ج 9، ص 3

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

هرطور خودت دوست داری!

شاید علاقه اش را خیلی به من نمی گفت، ولی در عمل خیلی به من توجه می کرد. با همین کارهایش غصۀ دوری از خانواده ام یادم می رفت. حقوق که می گرفت، می آمد خانه و تمام پولش را می گذاشت توی کمد من. می گفت: «هرطور خودت دوست داری، خرج کن.» خرید خانه با من بود. اگر خودش پول لازم داشت، می آمد و از من می گرفت.

هر وقت هم که دلم برای پدر و مادرم تنگ می شد، آزاد بودم یکی دو هفته بروم اصفهان. اصلاً سخت نمی گرفت. از اصفهان هم که برمی گشتم، می دیدم زندگی خیلی مرتب و تمیز است. لباس هایش را خودش می شست و آشپزخانه را مرتب می کرد.(1)

شهید یوسف کلاهدوز

ص:24


1- . نیمۀ پنهان ماه 8؛ کلاهدوز به روایت همسر شهید، ص27و28.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

امروز به فضل همین شهاد تها و ب هبرکت خون شهدا،

ملت ما، ملت سربلند و آبرومندی است و مل تها آبرو و

عزت را ای نگونه باید پیدا کنند.

ص:25

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

فقط غذا!

یوسف اصلاً کاری به کار من نداشت. نه به غذا ایراد می گرفت، نه به کارِ خانه. حتی اگر دو روز هم غذا درست نمی کردم، خم به ابرو نمی آورد. گاهی می گفت: «تو چر اینطوری هستی؟ ولش کن بابا! چه قدر به این چیزها اهمیت می دهی؟ هرچه شد می خوریم دیگر.»

بارها از او پرسیدم: «چه دوست داری برایت بپزم؟» می خندید و می گفت: «غذا! فقط غذا.» یادم نیست یک بار هم گفته باشد فلان غذا. همیشه هم سفارش می کرد: «یک جور غذا درست کن. مهمان هم که داشتیم، یک جور! زیاد درست کن؛ ولی متنوعش نکن.»(1)

شهید یوسف کلاهدوز

ص:26


1- . نیمۀ پنهان ماه 8؛ کلاهدوز به روایت همسر شهید، ص37.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

ایستادگی در مقابل دشمنان مقتدر و مسلط، زورگوی

ظالم و پرروی گستاخ، کار بسیار بزرگ و باعظمتی است.

این همان کاری است که مردم ما کردند و عظمت

ملت ما ب هخاطر همین شهادت جوانان شما و شجاعت

فرزندانتان بود.(1)

ص:27


1- . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظل هالعالی(، 24 آبان 13 68 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

وسایل مان را کادو می بردیم!

همان چند ماه اول، عباس کم کم در گوشم حرف هایی خواند که قبل از آن نشنیده بودم. می گفت: «آدم مگر روی زمین نمی تواند بنشیند؟! حتماً مبل می خواهد؟! آدم مگر حتماً باید توی لیوان کریستال آب بخورد؟!» مدام این حرف ها را در گوش من زمزمه می کرد. من هم که هم خیلی دوستش داشتم و هم خیلی قبولش ، آرام آرام راضی شدم.

این طرف و آن طرف که می رفتیم، وسایلمان را کادو می بردیم. عباس تلفن زده بود و از مادرم اجازه گرفته بود. بعد از مدتی خانه ای که همکارانم به شوخی می گفتند که باید بیایند وسیله هایش را کِش بروند، به خانه ای معمولی و ساده تبدیل شد.(1)

شهید عباس بابایی

ص:28


1- . آن سوی دیوار دل، ص75.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

شهید جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضای

الهی را گرفته است که بالاترین دستاوردهاست. به

شهادت در راه خدا، از این منظر نگاه کنیم. شهادت،

مرگ انسا نهای زیرک و هوشیار است که

نم یگذارند این جان، مفت از دستشان

برود و در مقابل، چیزی عایدشان

نشود.(1)

ص:29


1- 1. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظل هالعالی(، 25 مرداد 13 68 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

زندگی در یک اطاق کوچک

بالاخره مادرم راضی شد و او مرا با خودش برد. بعدها دوستانش گفتند: «آقاعبدالله چه راحت خانمش را بدون سور، فقط با گز و شیرینی برداشت و رفت.»

شیراز که رسیدیم، رفتیم مهمانسرایی که عده ای از روحانیان دیگر هم با خانواده هایشان آنجا بودند. زندگی مان با یک اتاق کوچک که دستشویی و حمام داشت، بدون آشپزخانه شروع شد. وقتی رسیدیم، وسایل اتاق را کمی جابه جا کردم. ریخت و پاش ها جمع شد. گفت: «زن داشتن عجب چیز خوبی است. من اصلاً فکر نمی کردم همین وسایل را اگر جور دیگری بچینم، بهتر می شود.»(1)

شهید حجت الاسلام والمسلمین عبدالله میثمی

ص:30


1- . چهل روز دیگر، ص18.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال

آنان که در این قافلۀ نور جان و سر باختند! خوشا به حال

آ نهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند!(1)

ص:31


1- 1. صحیفۀ نور، ج 21 ، ص 93

تصویر

 

وسایل زندگی شهید

همیشه توی فکر و خیالم، خانۀ آقای حسینی را با فرش های مجلل، مبلمان گران قیمت و تشکیلات آن چنانی تصور می کردم. برای این زندگی اشرافی، توجیه هم داشتم. می گفتم: «بالاخره فرماندۀ تیپ است!»

آن روز خیلی گریه کردم؛ اما نمی دانم چقدر طول کشید: بنا شده بود وسایل شهید را من بفرستم مشهد. فرش های مجللش، چند تا پتو بود! وسایل اشرافی و آن چنانی اش هم یخچالی کوچک بود و گازی رنگ ورورفته و کمی ظرف و ظروف. دوسه تا صندوق خالیِ مهمات هم کمد وسایلش بود!(1)

شهید سیدعلی حسینی

ص:32


1- . ساکنان ملک اعظم 3، ص43.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

شهدا علاوه بر مقامات رفیع معنوی که زبا نها و قلمها

از توصیف آن و چشم و د لها از مشاهدۀ آن ناتوا ناند،

مشعلدار پیروزی و استقلال

ملت اند و حق بزرگ آنان بر

گردن ملت، بسی عظیم است.(1)

ص:33


1- 1. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظل هالعالی(، 19 بهمن 13

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

گامِ اولِ دنیا

یادم می آید که ایشان در اتاقِ کار، روی زمین می نشست و کارهایش را انجام می داد. از این بابت احساس کردم که شاید معذب باشد. پیش قدم شدم و رفتم یک صندلی گرفتم؛ اما با دیدن آن برخلافِ انتظار اولیه ام نه تنها شاد نشد، بلکه ناراحت هم شد. گفت: «دنیا آهسته آهسته آدمی را در کام خود می برد. قدم اول را که برداشتی، تا آخر می روی. لذا باید همواره در همان گام اول باشی.»(1)

شهید علی صیاد شیرازی

ص:34


1- . اسطوره ها، ص89.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

اساساً جهاد واقعی و شهادت در راه خدا، جز با مقدم های از

اخلاص ها و توجه ها و جز با حرکت به سمت «انقطاع الی

الله » حاصل نمی شود.(1)

ص:35


1- 1. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظل هالعالی(، 10 اسفند 13 68 .

تصویر

دنیا را سه طلاقه کرده ام!

شهید چمران در یکی از یادداشت های خود نوشته است: «قبول شهادت، مرا آزاد کرده است. من آزادی خود را به هیچ چیز حتی به حیات خود نمی فروشم. من هنگام غم و درد، به علی(علیه السلام) می نگرم و هنگام شهادت، به حسین(علیه السلام). یک تاریخْ درد و غمِ شهادت، پشتوانۀ فداکاری ها و پایداری های من است. خدا خواست که من دنیا را برای همیشه سه طلاقه کنم و آرزو کنم که آرزویی نکنم.(1)

شهید مصطفی چمران

ص:36


1- . صنوبرهای سرخ، ص32.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

خداوندا! تو م یدانی که فرزندان این سرزمین در کنار

پدران و مادران خود برای عزت دین تو به شهادت

میرسند و با لبی خندان و دل یپر از شوق

و امید به جوار رحمت بیانتهای

تو با ل وپَر میکِشند.(1)

ص:37


1- 1. صحیفۀ نور، ج 20 ، ص 347 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

تعمیر دستۀ عینک

دستۀ عینکش که می شکست، سیمی پیدا می کرد و به جای لولای این عینک از آن استفاده می کرد. می گفتم: «حاج آقا، فِرِم این عینک را عوض کنید.» می گفت: «نه! این عینک خودم دیگر هیدرولیکی شده. خیلی خوب است.»

یک بار این عینک شکست. من با خوشحالی گفتم: «حاج آقا، دیگر می روید و عوضش می کنید.» روز بعد دیدم خوش حال است که جایی پیدا کرده که آن عینک را تعمیر می کنند. عصرِ آن روز با هم رفتیم آنجا. حدود 150 تومان داد و عینک را تعمیر کرد. خیلی خوش حالی می کرد و می گفت: «ببین مثل عینک نو شده است!»(1)

شهید حجت الاسلام والمسلمین عبدالله میثمی

ص:38


1- . چهل روز دیگر، ص35.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار

عاشقان و عارفان و د لسوختگان و دارالشفای آزادگان

خواهد بود. (1)

ص:39


1- 1. صحیفۀ نور، ج 21 ، ص 92 .

تصویر

یک مشت خاک بپاش به صورتم!

یادم هست یک بار وصیت کرد: «وقتی من را گذاشتید توی قبر، یک مشت خاک بپاش به صورتم.» پرسیدم: «چرا؟» گفت: «برای اینکه به خودم بیایم و ببینم دنیایی که به آن دل بسته بودم و به خاطرش معصیت می کردم، یعنی همین.» گفتم: «مگر تو چقدر گناه کرده ای؟» گفت: «خدا دوست ندارد بنده هایش را رسوا کند. خودم می دانم چه کاره ام.»(1)

شهید منوچهر مدق

ص:40


1- . اینک شوکران 1، ص64.

فداکاری شهیدان و گذشت خانواد هها و حضور رزمندگان

ما بود که ابرهای تیره و تار آن روزگار دشوار را از افق

زندگی این ملت زدود.(1)

ص:41


1- 1. بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، 1مهر 1372 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

این نامۀ اعمال من است!

شب ها که خانه بود، کاغذی را دست می گرفت و علامت می زد. شبی صدایم زد و گفت: «عیال، این کاغذ را دیده ای؟» گفتم: «نه! چه هست؟» گفت: «نامۀ عملم است! حساب و کتاب کارهایم. می خواهم بدانم هر روز دل چند نفر را شکسته ام، با چند نفر خوب بوده ام و چه کارهایی کرده ام.

همۀ این ها را می نویسم. گفتم نشان تو هم بدهم، شاید دوست داشتی که برای خودت درست کنی.»(1)

شهید محمدعلی خورشاهی

ص:42


1- . آخرین معادله، ص161.
پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطرۀ

خون، برای اعتای کلمۀ «الله » ایستاد هایم.(1)

ص:43


1- 1. صحیفۀ نور، ج 20 ، ص 199 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

اختلاف دو خانواده را حل کرد

بین دو خانواده کمی اختلاف بود. پدر و مادر مجید حسابی ناراحت بودند که به عروسی دعوت نشده بودند. وقتی مجید موضوع را فهمید، به خانواده اش گفت: «چیز مهمی اتفاق نیفتاده است، برویم خانۀ فلانی و عروسی بچه شان را تبریک بگوییم!» پدر و مادرش راضی نمی شدند. مجید رفت هدیه تهیه کرد و با اصرار، پدر و مادرش را به آنجا برد. این کارِ مجید باعث شد که اختلاف دو خانواده حل شود.(1)

شهید مجید جعفری

ص:44


1- . پسران گل بانو، ص121.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

پرچم عروج انسان به بام معنویت که امروز در

گوشه وکنار دنیا برافراشته میشود، درحقیقت پرچم

امام ما و شهیدان اوست. آنها زنده اند و روزبه روز زنده تر

خواهند شد.(1)

ص:45


1- 1. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظل هالعالی(، 19 بهمن 13 68 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

از جنس خاک

تازه وارد لشکر شده بودم. گذرم افتاد به آشپزخانه. دیدم یک نفر وردست آشپز، قابلمه جابه جا می کرد. فردایش جلوی درِ ستاد، همان شخص را دیدم که جارو می زد. شب جمع شدیم حسینیۀ اردوگاه. رئیس ستاد لشکر می خواست سخنرانی کند. همان شخص آمد و رفت پشت تریبون! تا دقایقی جمعیت پرشور فریاد می زد: «فرماندۀ آزاده، آماده ایم، آماده»(1)

شهید حاج رضا شکری پور

ص:46


1- . ققنوس و آتش، ص140.

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

شهیدان، جوانان مؤمن و فداکاری بودند که برای دفاع

از کشور و ملت در برابر متجاوزان به این آ بوخاک، جان

خود را در کف دست گرفته و با نام و

یاد خدا به میدان نبرد قدم نهادند.

ملت ما و ب هویژه جوانان امروز مدیون

شهیدا ناند. از خودگذشتگیِ آن

پا کبازان بود که اسام و استقلال

وآزادی را به ملت ایران هدیه کرد

و ادای حق بزرگ آنان و تکریم

یاد و نام آنان نشانۀ فداکاری به

ارز شهای والاست.(1)

ص:47


1- 1. بیانات رهبر معظم انقلابمدظل هالعالی، 4اسفند 1387 .

تصویر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

حساب سختِ نفس

دفترچه ای داشت که آخر شب اعمال خوب و بد خود را در آن یادداشت می کرد و نفس را به محکمۀ وجدان می برد. شبی دیدم که در مقابل گناه چشم، علامت مثبت گذاشت. گفتم: «کِی و کجا چشم تو مرتکب گناه شد؟!» و به شوخی ادامه دادم: «حتماً به کلاغ ها نگاه کردی که آن هم گناه کبیره است!» سر به زیر انداخت و گفت: «نه خانم! ما ظاهرمان از باطنمان بهتر است. امروز که آمدم محل کارِ تو، یکی از همکاران تو جلو آمد و احوال پرسی کرد که برای لحظه ای چشمم افتاد توی چشمش.»(1)

شهید حمیدرضا شریف الحسینی

ص:48


1- . شهرگان شهر، ج1، ص38.

این هشت سال، مظهری از برترین صفاتی است که یک جامعه میتواند به آ نها ببالد و از جوانان خودش انتظار

داشته باشد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است،مظهر معنویت و دینداری است، مظهر آرما نخواهی است، مظهر

ایثار و از خودگذشتگی است،مظهر ایستادگی و پایداری ومقاومت است، مظهر تدبیر وحکمت است.(1)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 


1- 1. بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، 24 شهریور 88 .

 

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
 • حوزه علمیه امام صادق خوراسگان
 • چهارشنبه ۲۳ شهریور ۰۱
 

احادیث تصویری امام زمان عجل الله تعالی فرجه

  • ۳۶

http://bayanbox.ir/view/5278249509931780273/Noor.Hadith.Logo.png

مجموعه احادیث تصویری حضرت امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف

 

حدیث شماره :۱

امام صادق علیه السلام: کسی که مایل است جزء یاران حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوی و اخلاق نیکو توأم گردد. بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳

ص: ۱

حدیث شماره :۲

حضرت مهدی علیه السلام در نامه مبارکش به سفیر خود محّمد بن عثمان فرمودند:

برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید، چون همین دعا موجب فرج شماست

منتخب الأثر، صفحه ۲۶۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۵

ص: ۲

حدیث شماره :۳

تصویر متناسب با صفحه گوشی همراه

حضرت مهدی علیه السلام در نامه مبارکش به سفیر خود محّمد بن عثمان فرمودند:

برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید، چون همین دعا موجب فرج شماست

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۶

ص: ۳

حدیث شماره :۴

امام حسین علیه السلام:

دوازده مهدی از ما است که نخستین آنان علی بن ابیطالب و آخرین آنها نهمین فرزند من است که امام قائم به حق است…

کمال الدین جلد ۱ باب ۳۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲

ص: ۴

حدیث شماره :۵

سالی دگرگذشت اما ندیدیم روی ماهت یابن الحسن جان

سالی دگر رفت اما نشنیدیم صدای گوش نوازت اقا جان

ان شاءالله امسال سال ظهورامام دل های منتظر،حضرت مهدی موعود عجله الله تعالی فرجه الشریف باشد

سال نو مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲

ص: ۵

حدیث شماره :۶

کسی که مایل است جزء یاران حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۷۸

ص: ۶

حدیث شماره :۷

ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجله الله تعالی فرجه الشریف را به سربازان گمنام ایشان تبریک عرض می نماییم

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۹۳

ص: ۷

حدیث شماره :۸

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات

بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج شود مهیا بفرست

بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

میلاد حضرت مهدی عج مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۹۶

ص: ۸

حدیث شماره :۹

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد

بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد

سوگند به هر چهارده آیه نور

سوگند به زخم های سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر می گردد

مهدی به میان شیعه برمی گردد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۹۸

ص: ۹

حدیث شماره :۱۰

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات

بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج شود مهیا بفرست

بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

میلاد حضرت مهدی عج مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۹۹

ص: ۱۰

حدیث شماره :۱۱

شاید آن روز که سهراب نوشت:

“تا شقایق هست زندگی باید کرد”

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید اینگونه نوشت:

هر گلی هم باشد، چه شقایق چه گل پیچک و یاس

زندگی بی مهدی

زندگی با غم هاست

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۰۰

ص: ۱۱

حدیث شماره :۱۲

امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:

همانا، من، امان و مایه ی ایمنی برای اهل زمینم؛ همان گونه که ستاره ها، سبب ایمنی اهل آسمان اند.

کمال الدین، ج۲، ص۴۸۵

میلاد حضرت مهدی عج مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۰۳

ص: ۱۲

حدیث شماره :۱۳

همه هست آرزویم که بیینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

به کسی جمال خود را ننموده ای و ببینم

همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

میلاد حضرت مهدی عج مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۰۵

ص: ۱۳

حدیث شماره :۱۴

یا مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف !

ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق!

میلاد تو، قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند

بیا و حُسن ختام زمان باش!

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۰۷

ص: ۱۴

حدیث شماره :۱۵

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند

نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند

مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار

من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۱۲

ص: ۱۵

حدیث شماره :۱۶

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح،

نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست .

میلاد مهدی موعود عج مبارک باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۱۳

ص: ۱۶

حدیث شماره :۱۷

عصر انتظار، ولادتت را به جشن گرفته است، ای گل نرگس

چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا

خجسته باد میلاد مولود نجات

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۱۵

ص: ۱۷

حدیث شماره :۱۸

ص: ۱۸

حدیث شماره :۱۹

امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانی هستند که منتظر ظهور حضرت مهدی علیه السلام هستند.

بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۹

ص: ۱۹

حدیث شماره :۲۰

امام_سجاد علیه السلام فرمودند:

بهترین مردم هر زمان کسانی هستند که منتظر ظهور حضرت مهدی علیه السلام هستند.

بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۷۷

ص: ۲۰

حدیث شماره :۲۱

امام صادق علیه السلام : کسی که مایل است جزء یاران حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوی و اخلاق نیکو توأم گردد.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۳۰

ص: ۲۱

حدیث شماره :۲۲

ص: ۲۲

حدیث شماره :۲۳

ولادت امام باقر علیه السلام بر شما مبارک

امام باقر علیه السلام : آنکه در انتظار امر ما بمیرد از اینکه در وسط خیمه مهدی و لشکرش از دنیا نرفته ضرر نکرده است.

کافی،ج۱ ، ص۳۷۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۰۵

ص: ۲۳

حدیث شماره :۲۴

امام صادق علیه السلام: کسی که مایل است جزء یاران حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوی و اخلاق نیکو توأم گردد. بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۲۵

ص: ۲۴

حدیث شماره :۲۵

امام مهدی علیه السلام: بهترین الگوی من دختر رسول خداست. الغیبه طوسی، ص۲۸۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۳۸

ص: ۲۵

حدیث شماره :۲۶

حضرت مهدی علیه السلام در نامه مبارکش به سفیر خود محّمد بن عثمان فرمود:

برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید، چون همین دعا موجب فرج شماست.

منتخب الأثر، ص ۲۶۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۰۸

ص: ۲۶

حدیث شماره :۲۷

حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف :

ما بر تمامی احوال و اخبار شما آگاه و آشنائیم و چیزی از شما نزد ما پنهان نیست.

بحارالأنوار، ج ۵۳، ص ۱۷۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۳۷

ص: ۲۷

حدیث شماره :۲۸

امام باقر علیه السلام : آنکه در انتظار امر ما بمیرد از اینکه در وسط خیمه مهدی و لشکرش از دنیا نرفته ضرر نکرده است. کافی، ج۱ ، ص۳۷۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۳۸

ص: ۲۸

حدیث شماره :۲۹

امام مهدی علیه السلام:

برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید، که فرج من فرج شما نیز هست.

کمال الدّین، ص ۴۸۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۳۱

ص: ۲۹

حدیث شماره :۳۰

امام مهدی علیه السلام:

دختر رسول خدا (فاطمه) برای من سرمشقی نیکو است.

الغیبه، طوسی، ص ۲۸۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۳۲

ص: ۳۰

حدیث شماره :۳۱

امام مهدی علیه السلام:

من یادگار خدا در زمین و جانشین و حجّت او بر شما هستم.

کمال الدّین، ص۳۳۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۳۳

ص: ۳۱

حدیث شماره :۳۲

امام صادق علیه السّلام فرمود:

کسی که مایل است جزء یاران حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد، باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوی و اخلاق نیکو توأم گردد.

بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۷۷

ص: ۳۲

حدیث شماره :۳۳

پیامبر (ص)

امت من در زمان مهدی علیه السلام از چنان نعمتی بهره مند می شوند که هرگز نظیر آن دیده نشده است.

منتخب الاثر ص۴۷۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۰۲

ص: ۳۳

حدیث شماره :۳۴

✅ امام مهدی علیه السّلام: هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبّت ما نزدیک شود . بحارالانوار،جلد۵۳،صفحه ۱۷۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۴۵

ص: ۳۴

حدیث شماره :۳۵

امام سجادعلیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانی هستند که منتظر ظهور حضرت مهدی علیه السلام هستند. بحارالأنوار، ج۵۲، ص ۱۲۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۷۴

ص: ۳۵

حدیث شماره :۳۶

امام سجاد علیه السلام

بهترین مردم هر زمان کسانی هستند که منتظر ظهور حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف هستند.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
 • حوزه علمیه امام صادق خوراسگان
 • جمعه ۱۴ مرداد ۰۱
 

احادیث تصویری امام عسکری علیه السلام

http://bayanbox.ir/view/5278249509931780273/Noor.Hadith.Logo.png

مجموعه احادیث تصویری حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

 

حدیث شماره :۱

امام عسکری علیه السلام:

چه زشت است در مؤمن خواسته ای باشد که او را به خواری کشاند

میزان الحکمه ج۶ صف۴۹۰

ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام بر شما مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲

ص: ۱

حدیث شماره :۲

امام حسن عسکری علیه السلام:

شادی نمودن در نزد غمْ زده ، از ادب به دور است

لَیسَ مِنَ الأَدَبِ إظهارُ الفَرَحِ عِندَ المَحزونِ

تحف العقول، صفحه ۴۸۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۴

ص: ۲

حدیث شماره :۳

امام عسکری علیه السلام:

شجاعت اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود تهوّر است

میزان الحکمه ج۵ صفحه۴۸۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱

ص: ۳

حدیث شماره :۴

امام حسن عسکری علیه السلام :

شادی نمودن در نزد غمْ زده، از ادب به دور است

لَیسَ مِنَ الأَدَبِ إظهارُ الفَرَحِ عِندَ المَحزونِ

تحف العقول، ص ۴۸۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۰

ص: ۴

حدیث شماره :۵

امام عسکری علیه السلام:

هرکه زیاد بخوابد، خواب های پریشان ببیند.

میزان الحکمه،ج۱۲، ص۴۹۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۶

ص: ۵

حدیث شماره :۶

امام حسن عسکری علیه السلام: مجادله مکن که احترامت از بین می رود.

تحف العقول، صفحه۴۸۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۹۵

ص: ۶

حدیث شماره :۷

امام حسن عسکری( علیه السلام ): به درستی که قلب گاهی آماده و گاهی خسته است، زمانی که قلب شما آمادگی داشت و با نشاط و سرحال بود، آن را به انجام نوافل وادارید، و زمانی که…

مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۷۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۳

ص: ۷

حدیث شماره :۸

امام جواد ( علیه السلام )

اَفضَلُ العِبادَهِ الإخلاصُ؛

برترین عبادت، اخلاص است.

تفسیر امام عسکری علیه السلام، ص ۳۲۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۲

ص: ۸

حدیث شماره :۹

امام حسن عسکری علیه السّلام: از نشانه های تواضع، سلام کردن به هر رهگذر است. بحارالانوار/۷۸/۳۷۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۰

ص: ۹

حدیث شماره :۱۰

امام حسن عسکری علیه السّلام: از خدا بترسید و مایه زینت ما باشید نه مایه زشتی و سرافکندگی ما. جواهرالحکم، ص۵۸۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۱

ص: ۱۰

حدیث شماره :۱۱

امام حسن عسکری علیه السّلام: دور اندیشی را حد و اندازه ای است که اگر بیشتر شود ترس است. بحارالانوار/۷۸/۳۷۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۲

ص: ۱۱

حدیث شماره :۱۲

امام حسن عسکری علیه السّلام: خشم، کلید هر بدی است. گزیده تحف العقول، حدیث ۵۰۰۲۸۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۳

ص: ۱۲

حدیث شماره :۱۳

امام حسن عسکری ( علیه السلام ): تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند. تحف العقول، ص۴۸۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۴

ص: ۱۳

حدیث شماره :۱۴

امام حسن عسکری ( علیه السلام ): خشم و غضب کلید هر گونه شرّ و بدی است. تحف العقول: جلد۲، ص۳۰۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۵

ص: ۱۴

حدیث شماره :۱۵

امام حسن عسکری ( علیه السلام ): هیچ بلایی نیست مگر این که در پیرامونش از طرف خدا نعمتی است. تحف العقول: ۵۲۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۶

ص: ۱۵

حدیث شماره :۱۶

امام عسکری علیه السلام : مجادله مکن که احترامت از بین می رود. تحف العقول : ۴۸۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۷

ص: ۱۶

حدیث شماره :۱۷

امام عسکری علیه السلام : هر که زیاد بخوابد، خواب های پریشان بیند. الدرّه الباهره : ۴۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۸

ص: ۱۷

حدیث شماره :۱۸

هشتم ماه ربیع الثانی، روز ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام بر شما مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲۹

ص: ۱۸

حدیث شماره :۱۹

امام حسن عسکری علیه السلام : چه قدر زشت است که انسان مومن، دلبستگی و خواسته ای داشته باشد که او را خوارکند. تحف العقول، ۴۸۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳۰

ص: ۱۹

حدیث شماره :۲۰

امام حسن عسکری علیه السلام : هر کس فردی را که استحقاق ستایش ندارد بستاید، خود را در مقام اتهام و بدگمانی قرار داده است. أعلام الدین: ۳۱۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳۱

ص: ۲۰

حدیث شماره :۲۱

امام حسن عسکری علیه السّلام: شادی کردن در حضور غمگین از ادب به دور است. تحف العقول، ۴۸۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳۲

ص: ۲۱

حدیث شماره :۲۲

امام حسن عسکری علیه السّلام: وصال خداوند سفری است که جز با مرکب شب زنده داری به دست نمی آید. بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳۳

ص: ۲۲

حدیث شماره :۲۳

امام حسن عسکری علیه السّلام: شجاعت را نیز اندازه ای است…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳۴

ص: ۲۳

حدیث شماره :۲۴

امام حسن عسکری علیه السّلام: صرفه جویی را حدی است…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳۵

ص: ۲۴

حدیث شماره :۲۵

امام حسن عسکری علیه السلام:

مؤمن را از سیمایش می شناسیم و منافق را از نشانه هایش.

الخرائج والجرائح، ج۲، ص ۷۳۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۰

ص: ۲۵

حدیث شماره :۲۶

امام حسن عسکری علیه السلام:

فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نمی ورزند.

تحف العقول، ص ۴۸۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۳

ص: ۲۶

حدیث شماره :۲۷

امام حسن عسکری علیه السلام:

به یقین شما در اجلهایی هستید رو به کاهش و در روزهایی هستید، شمارش شده، و مرگ هم ناگهان می آید.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۴

ص: ۲۷

حدیث شماره :۲۸

امام عسکری علیه السلام:

خداوند برای شرور و بدی ها قفل هائی قرار داده که کلید آنها شراب است و دروغ گفتن از شراب هم بدتر است!

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۵

ص: ۲۸

حدیث شماره :۲۹

امام عسکری علیه السلام:

از گناهانی که بخشوده نخواهد شد، آن است که انسان بگوید: «ای کاش گناه من همین باشد»

تحف العقول، صفحه ۳۶۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۶

ص: ۲۹

حدیث شماره :۳۰

امام عسکری علیه السلام:

در مقام ادب همین بس ک هرچه برای دیگران نمیپسندی،خود از ان دوری کنی

مسند الامام العسکری، ص ۲۸۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۷

ص: ۳۰

حدیث شماره :۳۱

امام عسکری علیه السلام:

هر که برادرش را در خلوت پند دهد، او را آراسته است، و هر کس برادرش را در جمع پند دهد، او را سرشکسته کرده است.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۸

ص: ۳۱

حدیث شماره :۳۲

امام حسن عسکری علیه السلام:

هر کس دنبال کار خدا باشد، خدا هم دنبال کار او خواهد بود.

إثبات الهداه، جلد۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۹

ص: ۳۲

حدیث شماره :۳۳

امام حسن عسکری علیه السلام:

مؤمن را از چهره اش می شناسیم.

الخرائج و الجرائح. جلد۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۰

ص: ۳۳

حدیث شماره :۳۴

امام حسن عسکری علیه السلام:

همه ی پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید همه آنها «دروغ» است.

نزهه الناظر و تنبیه الخواطر، ص ۱۴۵

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۱

ص: ۳۴

حدیث شماره :۳۵

امام حسن عسکری علیه السلام:

خشم و غضب کلید هرگونه بدی است.

تحف العقول، ج ۲، ص ۳۰۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۲

ص: ۳۵

حدیث شماره :۳۶

امام حسن عسکری علیه السلام:

بهترین برادر تو کسی است که: خطای تو را فراموش کند و نیکی تو را نسبت به خودش یادآوری کند.

اعلام الدّین، ۳۱۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۳

ص: ۳۶

حدیث شماره :۳۷

امام حسن عسکری علیه السلام :

هر کس در مصرف کردن آب وضو زیاده روی کند، همچون کسی است که وضو را شکسته است.

مستدرک الوسائل، جلد۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۴

ص: ۳۷

حدیث شماره :۳۸

امام حسن عسکری علیه السلام:

بر تو باد به میانه روی و اعتدال و پرهیز از ولخرجی و اسراف.

احقاق الحق، ج ۱۲، ص ۴۶۷

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۵

ص: ۳۸

حدیث شماره :۳۹

امام حسن عسکری علیه السلام:

شرک در میان مردم از ردّ پای مور بر فرش سیاه در شب تیره وتاریک مخفی تر است.

تحف العقول، ۴۸۷

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۶

ص: ۳۹

حدیث شماره :۴۰

امام حسن عسکری علیه السلام:

از همه مردم مجاهدتر کسی است که گناهان را ترک گوید.

بحارالانوار، جلد ۷۸، صفحه ۳۷۳

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۷

ص: ۴۰

حدیث شماره :۴۱

امام حسن عسکری علیه السلام:

ترک دادن اعتیادهای غلط افراد، همانند معجزه است!

بحارالانوار، جلد ۱۷، صفحه ۲۱۷

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۸

ص: ۴۱

حدیث شماره :۴۲

امام حسن عسکری علیه السلام:

اظهار شادمانی پیش انسان غمگین، از ادب نیست.

بحارالانوار، ج۷۵، ص ۳۷۴

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۹

ص: ۴۲

حدیث شماره :۴۳

امام حسن عسکری علیه السلام:

در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگری نمی پسندی، پرهیز کنی.

بحارالانوار، ج۷۵،ص ۳۷۷

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۰

ص: ۴۳

حدیث شماره :۴۴

امام حسن عسکری علیه السلام:

همه ی پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید همه آنها «دروغ» است.

نزهه الناظر و تنبیه الخواطر، ص ۱۴۵

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۱

ص: ۴۴

حدیث شماره :۴۵

امام حسن عسکری علیه السلام:

سلام کردن به هرکه بر او می گذری و نشستن در جای پایین مجلس، از تواضع است.

تحف العقول، ص ۴۸۷

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۲

ص: ۴۵

حدیث شماره :۴۶

امام حسن عسکری علیه السلام:

پرتلاش ترین و سخت کوش ترین مردم، کسی است که گناهان را ترک کند.

تحف العقول، ص ۴۸۹

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۳

ص: ۴۶

حدیث شماره :۴۷

امام حسن عسکری علیه السلام:

دل احمق در دهان اوست، و دهان حکیم و فرزانه در قلب اوست.

تحف العقول، ص ۴۸۹

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۴

ص: ۴۷

حدیث شماره :۴۸

امام حسن عسکری علیه السلام:

کم آسایش ترین مردم، کینه توز است.

فرهنگ سخنان امام عسکری ع، ص ۴۱۴

yon.ir/hadidgraph

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۵

ص: ۴۸

حدیث شماره :۴۹

امام حسن عسکری علیه السلام:

بهترین برادرانت کسی است که خطای تو را فراموش کند و نیکی تو را به یاد داشته باشد.

اعلام الدین، ص ۳۱۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۶

ص: ۴۹

حدیث شماره :۵۰

امام حسن عسکری علیه السلام:

هرکس از روی مردم شرم و پروا نکند، از خدا هم پروا نخواهد کرد.

فرهنگ سخنان امام عسکری ع، ص ۴۱۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۷

ص: ۵۰

حدیث شماره :۵۱

امام حسن عسکری علیه السلام:

دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن دو نیست: ایمان به خدا و سودرسانی به برادران.

تحف العقول، ص ۴۸۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۸

ص: ۵۱

حدیث شماره :۵۲

امام حسن عسکری علیه السلام:

عبادت، روزه و نماز بسیار نیست؛ بلکه عبادت، تفکر بسیار در امر خداوند است.

بحارالانوار، ج۷۵، ص ۳۷۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۹

ص: ۵۲

حدیث شماره :۵۳

امام حسن عسکری علیه السلام:

تمام پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده، و کلید آن، دروغ گویی است.

بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۳۷۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۷۰

ص: ۵۳

حدیث شماره :۵۴

امام حسن عسکری علیه السلام:

همانا رسیدن به خدا، سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب نمی توان به آن دست یافت.

اعلام الدّین، ص ۳۱۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳

 

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
 • حوزه علمیه امام صادق خوراسگان
 • پنجشنبه ۱۳ مرداد ۰۱
 

احادیث تصویری امام هادی علیه السلام

  • ۳۴

 

http://bayanbox.ir/view/5278249509931780273/Noor.Hadith.Logo.png

مجموعه احادیث تصویری حضرت امام هادی علیه السلام

 

حدیث شماره :۱

امام هادی علیه السلام _ در دعا _ :

ای آن که تیزی سختی ها با یاد او کُند می شود!

یا مَن یُفَلُّ بِذِکرِهِ حَدُّ الشَّدائِدِ

مُهج الدعوات، صفحه ۳۲۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۷

ص: ۱

حدیث شماره :۲

امام هادی علیه السلام:

بدان که اگر قبر عبد العظیم در شهر خودتان را زیارت کنی ، همچون کسی باشی که حسین بن علی را زیارت کرده باشد

میزان الحکمه جلد۵ صفحه ۱۲۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۲

ص: ۲

حدیث شماره :۳

هدیه مخاطبان

سلام؛ خسته نباشید، ما اردوی جهادی دندان پزشکی هستیم! از احادیث شما زیاد استفاده کردیم…

ادمین: شما هم خسته نباشید، اجرتون با حضرت حق

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۹

ص: ۳

حدیث شماره :۴

امام هادی علیه السلام:

شکرگزاری از نعمت، از خود نعمت بهتر است چون نعمت متاع دنیای فانی است و لکن شکر، نعمت جاودانه آخرت است

تحف العقول، صفحه ۴۸۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۸

ص: ۴

حدیث شماره :۵

امام هادی علیه السلام:

بر زیردستان خشمگین شدن نشانه پَستی است

اَلغَضَبُ عَلی مَن تَملِکُ لُؤمٌ

بحارالانوار، جلد۷۸، صفحه۳۷۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۲

ص: ۵

حدیث شماره :۶

تصویر پروفایل پیشنهادی

فرارسیدن ایام فاطمیه اول بر عزاداران تسلیت باد

کوچه را چون دوباره می نگرم، تا مدینه دلم کند پرواز

گریه، مادر،دوشنبه،در، کوچه. راستی! فاطمیه آمد باز

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۶

ص: ۶

حدیث شماره :۷

پروفایل پیشنهادی، ان شاءالله برای هفته آینده

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۴

ص: ۷

حدیث شماره :۸

امام هادی علیه السلام :

سرزنش کردن بهتر است از کینه به دل گرفتن

العِتابُ خَیرٌ مِن الحِقْدِ

میزان الحکمه ج ۳ ص ۱۳۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۲

ص: ۸

حدیث شماره :۹

امام هادی علیه السلام :

افسوسهای ناشی از کوتاهی نمودن در کار را به یاد آر و دوراندیشی را در پیش گیر

میزان الحکمه ج ۹ ص۱۱۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۱

ص: ۹

حدیث شماره :۱۰

▪شهادت امام هادی علیه السلام تسلیت باد .

ای در سپهر مجد و شرف ، رویت آفتاب

در بزم ما بتاب و رخ از دوستان متاب

از پا فتاده ایم، ز رحمت تو دست گیر

ما را که دل ز آتش داغت بود کباب

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۰

ص: ۱۰

حدیث شماره :۱۱

امام هادی علیه السلام فرمودند:

نفس انسان پذیراترین چیز است نسبت به آنچه به او بدهی و منع کننده ترین چیز است، آنگاه که او را محروم کنی.

بحارالانوار، ج۷۵، ص ۳۷۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۱

ص: ۱۱

حدیث شماره :۱۲

▪شهادت امام هادی علیه السلام تسلیت باد .

در مجلس مظلومیّت مردِ غریب

بنگر که دلم میان غمخانه گم است

این ناله ز ماتمِ امامِ هادی ست

معصوم دوازدهم امامِ دهم است

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۲

ص: ۱۲

حدیث شماره :۱۳

▪شهادت امام هادی علیه السلام تسلیت باد .

امروز که زمین و آسمان می گرید

از بهر غریب سامرا می گرید

جا دارد اگر که شیعه خون گریه کند

چون مهدی صاحب الزمان می گرید

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۳

ص: ۱۳

حدیث شماره :۱۴

امام هادی علیه السلام فرمودند:

بهتر از نیکی، انجام دهنده آن است و زیباتر از زیبا، گوینده ی آن است، و برتر از علم، عمل کننده ی به دانش است.

بحارالانوار، ج۷۵، ص ۳۷۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۴

ص: ۱۴

حدیث شماره :۱۵

صفا و مروه کجا و حریم یوسف زهرا

صفاست در حرم با صفای حضرت هادی

مقربان الهی فرشتگان بهشتی

کشند منت لطف و عطای حضرت هادی

▪شهادت امام هادی علیه السلام تسلیت باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۶

ص: ۱۵

حدیث شماره :۱۶

امام هادی علیه السلام فرمودند:

از نمونه های غرور نسبت به خدا آن است که «بنده»، بر گناه اصرار و پافشاری کند و از «خدا» امید آمرزش داشته باشد.

موسوعه سیره اهل البیت (علیهم السلام)، ج۳۳، ص ۲۱۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۷

ص: ۱۶

حدیث شماره :۱۷

امام هادی علیه السلام فرمودند:

اَلجاهِلُ اَسِیرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسیر زبان خویش است.

اعلام الدین، ص ۳۱۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۸

ص: ۱۷

حدیث شماره :۱۸

امام هادی علیه السلام فرمودند:

اگر مردم، در وادی گسترده ای راه بپویند، من در وادی مردی راه خواهم پیمود که تنها خداوند را خالصانه عبادت کند.

حیاه الامام علی الهادی علیه السلام ، ص ۱۶۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶۹

ص: ۱۸

حدیث شماره :۱۹

ز دست رفته شکیبم خدا کند که نصیبم

شود زیارت صحن و سرای حضرت هادی

درندگان زمین التجا برند به سویش

پرندگان هوا در هوای حضرت هادی

شهادت امام نقی علیه السلام تسلیت باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۰

ص: ۱۹

حدیث شماره :۲۰

امام هادی علیه السلام فرمودند:

مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفسِهِ کَثُرَ السَّاخِطُونَ عَلَیهِ؛

هر کس از خودش راضی باشد، دشمنان و بدخواهانش زیاد شود.

اعلام الدین، ص ۳۱۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۱

ص: ۲۰

حدیث شماره :۲۱

امام هادی علیه السلام:

کشمکش و جدال، دوستی کهن را خراب می کند و پیوند استوار را از هم می گسلد.

بحارالانوار، ج۷۵، ص ۳۶۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۲

ص: ۲۱

حدیث شماره :۲۲

شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام تسلیت باد.

تصویری زیبا مناسب برای پروفایل

ویژه سالروز شهادت امام علی النقی علیه السلام

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۳

ص: ۲۲

حدیث شماره :۲۳

شهادت امام علی النقی علیه السلام تسلیت باد.

امام هادی علیه السلام

معاشرت و دوستی با بدان، دلالت بر بدی کسی دارد که با آنان رفاقت می کند.

موسوعه سیره اهل البیت علیه السلام ، ج۳۳، ص ۲۰۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۴

ص: ۲۳

حدیث شماره :۲۴

امام هادی علیه السلام :

خداوند، دنیا را سرای بلا و آزمایش و آخرت را سرای ابدی قرار داده است و گرفتاری دنیا را سبب پاداش آخرت ساخته و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داده است.

تحف العقول، ص ۴۸۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۵

ص: ۲۴

حدیث شماره :۲۵

امام هادی علیه السلام:

مَنِ اتَّقَی اللهُ یُتَّقی وَ مَنْ اَطاعَ اللهُ یُطاعُ؛

هر که از خدا پروا کند، از او پروا می کنند و هر که از خدا اطاعت کند، اطاعتش می کنند.

تحف العقول، ص ۴۸۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۶

ص: ۲۵

حدیث شماره :۲۶

امام هادی علیه السلام:

دنیا بازار است که گروهی در آن سود برده و گروهی دیگر زیان کرده اند.

تحف العقول، ص ۴۸۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۷

ص: ۲۶

حدیث شماره :۲۷

مرا چه قدر که گردم گدای خاک نشینش

که هست خازن جنت گدای حضرت هادی

دهد به روح لطیف ملک، صفا و طراوت

ملاحت سخن دلربای حضرت هادی

شهادت امام نقی علیه السلام تسلیت باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۸

ص: ۲۷

حدیث شماره :۲۸

نزاید مادر گیتی ز بهر خدمت مردم

به جود و بخشش و لطف و سخای حضرت باقر

به ذرات جهان یکسر بود او هادی و رهبر

که جان عالمی گردد فدای حضرت باقر

میلاد امام باقر علیه السلام مبارک باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۸۵

ص: ۲۸

حدیث شماره :۲۹

امام هادی علیه السلام: اعتبار مردم در دنیا به مال است و در آخرت به عمل.

بحارالانوار، ج۷۸، ص۳۶۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۲۶

ص: ۲۹

حدیث شماره :۳۰

امام هادی علیه السلام:آن که از خودش راضی باشد، ناراضیان از او فراوان شوند. بحارالانوار، ج۷۲، ص۳۱۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۲۲

ص: ۳۰

حدیث شماره :۳۱

امام هادی علیه السلام :

وقت جان دادنت نزد خانواده ات را به یاد آر که در آن هنگام طبیبی جلوگیر مرگت و دوستی نفع رسانت نباشد.

مسند امام هادی، ص۳۰۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۹۹

ص: ۳۱

حدیث شماره :۳۲

امام علی النّقی الهادی علیه السلام: افسوس از کوتاهی در انجام دادن کار را با تصمیم گیری قاطع جبران کن.

بحارالانوار،ج ۷۵،ص ۳۷۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۶۲

ص: ۳۲

حدیث شماره :۳۳

امام هادی علیه السّلام: به یادآور آن هنگامی را که پیش روی خانواده ات در بستر مرگ افتاده ای و نه طبیبی می تواند جلو مردنت را بگیرد و نه دوستی به کارت می آید.

بحار الأنوار: ۷۸/۳۷۰/۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۸۶

ص: ۳۳

حدیث شماره :۳۴

امام جواد علیه السلام:

اَفضَلُ العِبادَهِ الإخلاصُ؛

برترین عبادت، اخلاص است.

تفسیر امام عسکری علیه السلام، ص ۳۲۹

 

 

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
 • حوزه علمیه امام صادق خوراسگان
 • چهارشنبه ۱۲ مرداد ۰۱
 

احادیث تصویری امام جواد علیه السلام

  • ۲۴

 

http://bayanbox.ir/view/5278249509931780273/Noor.Hadith.Logo.png

مجموعه احادیث تصویری حضرت امام جواد علیه السلام

 

حدیث شماره :۱

امام جواد علیه السلام:

نعمتی که شکر آن گزارده نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نشود

نِعمَهٌ لا تشکَرُ کَسیِّئَهٍ لا تُغْفَرُ

نزهه الناظر، ص۱۳۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴

ص: ۱

حدیث شماره :۲

امام جواد علیه السلام:

آشکار کردن چیزی، پیش از آن که استوار گردد، موجب تباهی آن می شود

إظهارُ الشَّیءِ قبلَ أن یَستَحکِمَ مَفسَدَهٌ لَهُ

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۱

ص: ۲

حدیث شماره :۳

امام جوادعلیه السلام:

برترین عبادت،اخلاص است.

میزان الحکمه ج۷ ص۲۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۱

ص: ۳

حدیث شماره :۴

امام جواد علیه السلام:

هر که تقوای الهی را پیشه خود کند، مورد محبّت مردم قرار می گیرد گرچه مردم خودشان اهل تقوا نباشند

بحارالانوار، جلد ۷۵، ص ۷۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۲

ص: ۴

حدیث شماره :۵

امام جواد علیه السلام:

آشکار کردن چیزی، پیش از آن که استوار گردد، موجب تباهی آن می شود

إظهارُ الشَّیءِ قبلَ أن یَستَحکِمَ مَفسَدَهٌ لَهُ

میزان الحکمه ج۵ ص ۲۶۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۲

ص: ۵

حدیث شماره :۶

امام جواد( علیه السلام ):

اعتمادِ به خداوند متعال، بهای هر چیز گرانی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی

الثِّقَهُ باللّهِ تعالی ثَمَنٌ لِکُلِّ غالٍ،و سُلَّمٌ إلی کُلِّ عالٍ

میزان الحکمه ج ۱۳ص ۴۵۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۲

ص: ۶

حدیث شماره :۷

امام جواد علیه السلام : اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی.

نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص ۱۳۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۰

ص: ۷

حدیث شماره :۸

امام جواد علیه السلام فرمودند:

دیدار برادران مایه سلامتی و رشد عقل است؛ اگرچه بسیار اندک باشد…

الامالی شیخ مفید، صفحه۳۲۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۳

ص: ۸

حدیث شماره :۹

امام جواد علیه السلام فرمودند:

مَنِ استَحسَنَ قَبیحاً کانَ شَریکاً فیهِ؛

هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است.

کشف الغمّه، ج۲، ص ۳۴۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۴

ص: ۹

حدیث شماره :۱۰

بشنوید از حضرت جبرئیل با صوت جلی

کوثر دوم مبارک باد بر آل علی

ای وجود جود ازجود وجودت یا جواد

دوستان و دشمنان مرهون جودت یا جواد

میلاد امام جواد ع مبارک باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۵

ص: ۱۰

حدیث شماره :۱۱

امام جواد علیه السلام:

هر کس برادرش را پنهانی پند دهد، او را آراسته است و هر که او را آشکارا موعظه کند، بدنام و بی آبرویش کرده است.

کشف الغمّه، ج۲، ص ۳۵۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۶

ص: ۱۱

حدیث شماره :۱۲

میلاد امام جواد ع مبارک باد

مژده ای یاران نگار آمد، نگار آمد نگار

بر تن هستی قرار آمد، قرار آمد قرار

غنچه ی زهرا به بار آمد، به بار آمد، به بار

عالم از یک گل بهار آمد، بهار آمد، بهار

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۷

ص: ۱۲

حدیث شماره :۱۳

امام جواد علیه السلام:

ألابِقاءُ عَلَی العَمَلِ اَشَدُّ مِنَ العَمَلِ؛

ایستادگی و استمرار بر کار، سخت تر از اصل کار است.

کافی، ج۲، ص ۲۹۶

میلاد امام محمدتقی علیه السلام مبارک باد.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۸

ص: ۱۳

حدیث شماره :۱۴

امام جواد علیه السلام:

اَلثِّقَهُ بِاللهِ ثَمَنٌ لِکُلِّ غالٍ، وَ سُلَّمٌ اِلی کُلِّ عالٍ؛

تکیه داشتن به خدا، بهای هر چیز ارزشمند و نردبانی برای رسیدن به هر بلندی است.

بحارالأنوار، ج۷۵، ص ۳۶۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۹

ص: ۱۴

حدیث شماره :۱۵

دامن ریحانه ات گردیده گلشن یا رضا

خانه ی تو ،قلب تو ، چشم تو روشتن یا رضا

ای رضائیون رخ ابن الرضا را بنگرید

رکن ایمان، حصن دین، کهف تقی را بنگرید

میلاد امام جواد ع مبارک باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۰

ص: ۱۵

حدیث شماره :۱۶

پدرت شاه خراسان و خودت گنج مقامی

پدرت حضرت خورشید و خودت گنج تمامی

غنچه ای نیست که عطر نفست را نشناسد

تو که ذکر صلواتی و درودی و سلامی

میلاد امام جواد علیه السلام مبارک باد.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۱

ص: ۱۶

حدیث شماره :۱۷

امام جواد علیه السلام:

اَفضَلُ العِبادَهِ الإخلاصُ؛

برترین عبادت، اخلاص است.

تفسیر امام عسکری علیه السلام، ص ۳۲۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۲

ص: ۱۷

حدیث شماره :۱۸

امام جواد علیه السلام:

توبه بر چهار پایه استوار است: پشیمانی به دل، استغفار به زبان، کار (و جبران) با اعضاء، و تصمیم بر اینکه به گناه باز نگردد.

کشف الغمّه، ج۲، ص۳۴۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۳

ص: ۱۸

حدیث شماره :۱۹

امام جواد علیه السلام: اعتماد به خدا بهای هر چیز گران بها و نردبانی به سوی هر بلندایی است. بحارالانوار، ج۷۸، ص ۳۴۶

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۰۵

ص: ۱۹

حدیث شماره :۲۰

امام جواد علیه السّلام: صبر را بالش خود قرار بده. تحف العقول، ص۴۷۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۴۵

ص: ۲۰

حدیث شماره :۲۱

امام جواد علیه السلام :مرگ انسان به سبب گناه بیش از مرگ با اجل است وزندگی به خاطرنیکوکاری بیش اززندگی عُمروسال است. الفصول المهمه ۲۷۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۶۹

ص: ۲۱

حدیث شماره :۲۲

امام جواد علیه السلام:

هر کس قبر عمّه ام (حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام) را در قم زیارت کند، بهشت پاداش او است.

کامل الزیارات ، ص ۵۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۱۱

ص: ۲۲

حدیث شماره :۲۳

امام جواد علیه السلام:

به تأخیر انداختن توبه، فریب خوردگی است.

گزیده تحف العقول، ح ۲۵۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۹۵

ص: ۲۳

حدیث شماره :۲۴

امام جواد علیه السلام:

نعمتی که سپاسگزاری نشود مانند گناهی است که آمرزیده نشود. (عیون الحکم و المواعظ، ص۴۹۷)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۲۸

ص: ۲۴

 

 
عزت مومن در بی نیازی او از مردم است.
مؤمن نیازمند سه خصلت است: ۱.توفیق از طرف خداوند متعال ۲.واعظ و نصیحت کننده ی درونی ۳.پند پذیر بودن
شهوتها را رها و با هوای نفس مخالفت کن و بدان که تو از چشم خدا دور و پنهان نیستی. پس مواظب باش که در چه حالتی خواهی بود؟
از مصاحبت با شخص بدکار بپرهیزف که چون شمشیر برهنه است، منظره اش نیکو و اثر (زخم) آن زشت است
چنان مباش که در آشکار، دوست خدا باشی و در نهان، دشمنش
هرکس پیش از آزمودن، تسلیم اطمینان شود (و قبل از امتحان، اعتماد کند) خود را در معرض هلاکت و فرجام رنج آور قرار داده است.
اعتماد به خداوند متعال، بهای هرچیز گرانی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی
کسی که راه ورود به کاری را نشناسد راه برون شدن از آن درمانده اش می کند.
هرکه به غیر خدا رو کند خداوند او را به همان واگذارد.
آن که از هوای نفس خود پیروی کند، آرزوی دشمنش را برآورده است.

 

 

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
 • حوزه علمیه امام صادق خوراسگان
 • سه شنبه ۱۱ مرداد ۰۱
 

احادیث تصویری امام رضا علیه السلام

  • ۹۴

 

http://bayanbox.ir/view/5278249509931780273/Noor.Hadith.Logo.png

مجموعه احادیث تصویری حضرت امام رضا علیه السلام

 

حدیث شماره :۱

امام رضا علیه السلام:

به خداوند گمان نیک ببر؛ زیرا خدای عزّ و جلّ می فرماید: من نزد گمان بنده مؤمن خویشم؛ اگر گمانِ او به من نیک باشد، مطابق آن گمان با او رفتار کنم و اگر…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

ص: ۱

حدیث شماره :۲

ص: ۲

حدیث شماره :۳

امام رضا علیه السلام:

هرکس می خواهد معده اش او را آزار نرساند،نباید میان غذا آب بنوشد تا غذاخوردن را به پایان رساند.هرکس میان غذا آب خورد بدنش به رطوبت گراید، معده اش ضعیف گردد و…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰

ص: ۳

حدیث شماره :۴

امام رضا علیه السلام:

آدم پیمان شکن از پیشامد بد در امان نیست

لا یَعْدَمُ المرءُ دائرهَ السّوءِ مَعَ نَکْثِ الصَّفْقهِ

میزان الحکمه جلد۲ صفحه ۸۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷

ص: ۴

حدیث شماره :۵

امام رضا علیه السلام:

ایمان چهار رکن است: توکّل کردن بر خداوند عزّوجلّ، راضی بودن به قضای او، تسلیم دربرابر فرمان خدا و واگذاری کارها به خدا

میزان الحکمه ج۱ ص ۴۴۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۴

ص: ۵

حدیث شماره :۶

ایران، خانواده ای به وسعت یک کشور

امام رضا علیه السلام : آنکه اندوه مومنی را برطرف کند، خداوند در قیامت غم از دلش بزداید

مَن فَرَّجَ عَن مُؤمِنٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَهِ

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۷

ص: ۶

حدیث شماره :۷

امام رضا علیه السلام:

هر کس بدنی سالم ، خیالی آسوده ، و خوراک روزش را داشته باشد، گویا دنیا را دارد

الخصال، صفحه ۱۶۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۵

ص: ۷

حدیث شماره :۸

امام رضا علیه السلام:

غذای خود را با سبُک ترین غذایی که بدنت را به اندازه عادتت و بر حسب اقامتگاه و فعالیّت ها و زمانه ات تغذیه می کند، آغاز کن

دانشنامه احادیث پزشکی ج۲ ص ۸۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۷

ص: ۸

حدیث شماره :۹

امام رضا علیه السلام:

بهترین ثروت و ذخیره انسان صدقه ای است که در راه خدا می دهد

مسندالامام رضا علیه السلام، جلد۲، صفحه۲۰۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۷

ص: ۹

حدیث شماره :۱۰

امام رضا علیه السلام :

اگر دوست داری که ثواب شهیدان کربلا را داشته باشی، هرگاه به یاد آن حادثه افتادی بگو: کاش من نیز با آنان بودم و با آنان به رستگاری بزرگ می رسیدم

وسائل الشیعه ج ۱۴ ص۴۱۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۴

ص: ۱۰

حدیث شماره :۱۱

امام رضا علیه السلام:

خدایا…(در زمینه ی خدمت و یاری رسانی به امام زمان)، شخص دیگری را جایگزین ما نکن، که این تبدیل هرچند برتو آسان است ولی بر ما بسی گران خواهد بود

مفاتیح الجنان

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۳

ص: ۱۱

حدیث شماره :۱۲

امام رضا علیه السلام:

خود را خوش بو کردن، از خوی پیامبران است!

کافی، جلد ۶، صفحه ۵۱۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۴

ص: ۱۲

حدیث شماره :۱۳

امام رضا علیه السلام:

سخاوتمند، از غذای مردم می خورد، تا مردم از غذای او بخورند، اما بخیل از غذای مردم نمی خورد تا آنها نیز از غذای او نخورند

عیون اخبارالرّضا، ج ۱، ص ۱۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۵

ص: ۱۳

حدیث شماره :۱۴

امام رضا علیه السلام:

بنگر چه چیزی با تو و معده تو سازگار است، و بدنت از آن نیرو می گیرد و آن را گوارا می داند؛ چنین غذایی را برای خود برگیر و آن را خوراک خود بدان

بحار، ج ۶۲، ص ۳۱۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۶

ص: ۱۴

حدیث شماره :۱۵

امام رضا علیه السلام:

هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، از خداوند سپاسگزاری نکرده است

میزان الحکمه، جلد ۱۳، صفحه ۴۹۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۷

ص: ۱۵

حدیث شماره :۱۶

امام رضا علیه السلام:

هر کس با مسلمانی فقیر رو به رو شود و به او سلامی متفاوت با سلامی کند که به ثروتمند می کند، روز قیامت…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۸

ص: ۱۶

حدیث شماره :۱۷

امام رضا علیه السلام:

بهترین دارایی انسان، اندوخته های صدقه است

خَیرُ مالِ المَرءِ ذَخائِرُ الصَّدَقَهِ

میزان الحکمه، جلد ۱۱، صفحه ۱۷۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۹

ص: ۱۷

حدیث شماره :۱۸

امام رضا علیه السلام:

آدم پیمان شکن از پیشامد بد در امان نیست

لا یَعْدَمُ المرءُ دائرهَ السّوءِ مَعَ نَکْثِ الصَّفْقهِ

میزان الحکمه جلد۲ صفحه ۸۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۰

ص: ۱۸

حدیث شماره :۱۹

امام رضا علیه السلام:

هرکس می خواهد معده اش او را آزار نرساند،نباید میان غذا آب بنوشد تا غذاخوردن را به پایان رساند.هرکس میان غذا آب خورد بدنش به رطوبت گراید، معده اش ضعیف گردد و…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۱

ص: ۱۹

حدیث شماره :۲۰

امام رضا علیه السلام :

یک کار نیک پنهانی، با هفتاد کار نیک [علنی] برابری می کند

المُستَتِرُ بالحَسَنهِ تَعدِلُ سَبعینَ حَسَنهً

میزان الحکمه، جلد ۴، صفحه ۳۴۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۸

ص: ۲۰

حدیث شماره :۲۱

اگر با همسرتون دعواتون شد یادتون باشه…

امام حسین علیه السلام:

هریک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع شود و یکی از آن دو، رضایت دیگری را بجوید، سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۳

ص: ۲۱

حدیث شماره :۲۲

امام رضا علیه السلام:

کسی که از خدا توفیق بخواهد، ولی تلاش نکند، در حقیقت، خودش را مسخره کرده است

تنبیه الخواطر ج ۲ ص ۱۱۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۷

ص: ۲۲

حدیث شماره :۲۳

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

از حقوق مهمان است که تا دَمِ در، با او بروی و بدرقه اش کنی

عیون أخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه۷

عید شما مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۷

ص: ۲۳

حدیث شماره :۲۴

امام علی علیه السلام :

پیوسته رضایتمند باش تا توانگری و کرامت همواره با تو همراه باشد

اِلزَمِ الرِّضا ؛ یَلزَمکَ الغَناءُ وَالکَرامَهُ

عیون الحکم والمواعظ ، ۸۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۱

ص: ۲۴

حدیث شماره :۲۵

امام رضا علیه السلام:

کسی که از خدا توفیق بخواهد ، ولی تلاش نکند ، در حقیقت ، خودش را مسخره کرده است

بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۳۵۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۷

ص: ۲۵

حدیث شماره :۲۶

امام رضا علیه السلام :

هر که روز عاشورا

روز سوگواری و اندوه و گریه اش باشد،

خداوند عزّ و جلّ روز قیامت را

روز شادی و سرور او قرار دهد.

میزان الحکمه جلد ۷، ص ۴۱۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۶

ص: ۲۶

حدیث شماره :۲۷

هدف ما جلب رضایت خداست…!

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۴

ص: ۲۷

حدیث شماره :۲۸

امام رضا علیه السلام:

سکوت، دری از درهای حکمت است؛

محبت می آورد و راهنمای هرگونه خیری است.

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۲

ص: ۲۸

حدیث شماره :۲۹

۹۴

ص: ۲۹

حدیث شماره :۳۰

امام رضا علیه السلام: هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماه های دیگر تمام قرآن را بخواند.

بحار،ج ۹۳، ص ۳۴۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۳۶

ص: ۳۰

حدیث شماره :۳۱

ص: ۳۱

حدیث شماره :۳۲

ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک

امام_رضا علیه السّلام فرمود: کسی که از پدر و مادر خویش سپاسگذاری نکند، شکر خداوند را نیز به جا نیاورده است.

بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۷۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۷۸

ص: ۳۲

حدیث شماره :۳۳

۴۲۰

ص: ۳۳

حدیث شماره :۳۴

۴۸۶

ص: ۳۴

حدیث شماره :۳۵

۵۰۲

ص: ۳۵

حدیث شماره :۳۶

امام رضا علیه السلام : خداوند هیچ اکل و شربی را حلال نکرده است مگر آنکه نفع و صلاح بشر در آن بوده و هیچ یک را حرام ننموده است مگر آنکه مایه ی زیان و مرگ و فساد است. مستدرک جلد۳ ص۷۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۲۴

ص: ۳۶

حدیث شماره :۳۷

از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود:

رسول خدا(ص) فرمود:

نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود.

اصول کافی، ج ۲، ص ۳۴۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۳۸

ص: ۳۷

حدیث شماره :۳۸

ص: ۳۸

حدیث شماره :۳۹

میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر مبارک

امام رضا علیه السلام:

هر که از پدر و مادرش سپاس گزاری نکند، خداوند را سپاس نگفته است.

الخصال، ص ۱۵۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۶۰

ص: ۳۹

حدیث شماره :۴۰

از امام رضا علیه السلام پرسیدند: حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند: اینکه با وجود خدا از هیچ کس نترسی.

امالی(صدوق) ص ۲۴۰

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۷۸

ص: ۴۰

حدیث شماره :۴۱

۶۰۸

ص: ۴۱

حدیث شماره :۴۲

امام رضا علیه السلام : هر که بیش از اندازه غذا بخورد، آن غذا گوارایش نمی شود و هر که به اندازه خورَد، نه کم و نه زیاد، آن غذا برایش سودمند خواهد بود…

(بحار: ج ۶۲: ۳۱۱)

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۱۲

ص: ۴۲

حدیث شماره :۴۳

امام رضا علیه السلام: ما حجت های خدا بر مردم هستیم و مادرمان فاطمه حجت خدا بر ماست. بهجه القلب المصطفی، ص۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۴۰

ص: ۴۳

حدیث شماره :۴۴

امام رضا علیه السّلام:

خود را با کار مداوم خسته نکنید و برای خود تفریح و تنوع قرار دهید.

بحار، ج۷۸، ص۳۴۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۳۴

ص: ۴۴

حدیث شماره :۴۵

حضرت فاطمه سلام الله علیها

خداوندا! از تو اعتقاد خالص و توحید را می خواهم، و این که در حالتِ خشم و رضا از تو بترسم و در حالت فقر و غنا اعتدال را رعایت کنم.

(بحارالانوار، ج ۹۴، ص ۲۲۵)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۵۱

ص: ۴۵

حدیث شماره :۴۶

امام رضا علیه السلام : آشامیدن آب سرد،پس ازخوردن چیز گرم و پس ازخوردن شیرینی، دندان ها را از بین می برد.دانش نامه احادیث پزشکی،ج۲،ص۱۵۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۰۶

ص: ۴۶

حدیث شماره :۴۷

۸۵۶

ص: ۴۷

حدیث شماره :۴۸

امام رضا علیه السلام

هر کس (حضرت معصومه علیهاالسلام) را در قم زیارت کند، چنان است که مرا زیارت کرده است.

کامل الزیارات، ص ۵۳۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۱۰

ص: ۴۸

حدیث شماره :۴۹

امام رضا علیه السلام

آن که باکوشش دنبال مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است پاداشی بزرگ تراز مجاهدان راه خدادارد.

تحف العقول، ص۸۰۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۹۹

ص: ۴۹

حدیث شماره :۵۰

امام رضا علیه السلام

برای ما، بادمجان زیاد تهیه کنید، چرا که در هنگام سرما،گرم و در هنگام گرما، سرد است.

طب الائمه، ص ۱۳۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۱۷

ص: ۵۰

حدیث شماره :۵۱

امام رضا علیه السلام

نخود برای کمر درد مفید است.

کافی، ج ۶، ص ۳۴۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۱۹

ص: ۵۱

حدیث شماره :۵۲

امام رضا علیه السلام

دوستی بیست ساله، در حکم خویشاوندی است.

بحارالأنوار، ج ۷۱، ص ۱۷۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۸۱

ص: ۵۲

حدیث شماره :۵۳

امام رضا علیه السلام

در شگفتم از کسی که بندگان را با ثروت خویش می خرد تا رهایشان کند، چگونه باخوش اخلاقیِ خویش آزادگان را نمی خرد.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۸۲

ص: ۵۳

حدیث شماره :۵۴

امام رضا علیه السلام

هرگاه برای شما پیشامد سختی روی داد از ما کمک و یاری بجوئید.

مستدرک الوسائل، ج۵، ص۲۲۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۹۷

ص: ۵۴

حدیث شماره :۵۵

امام رضا علیه السلام

آن که صاحب نعمت است باید که بر هزینه خانواده اش وسعت بخشد.

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۳۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۹۹

ص: ۵۵

حدیث شماره :۵۶

امام رضا علیه السلام

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود.

بحار، ج ۷۸, ص ۳۵۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۱

ص: ۵۶

حدیث شماره :۵۷

امام رضا علیه السلام

امام مونسی دلسوز، پدری مهربان و برادری همدل است.

مسند الامام الرضا ع، ج ۱، ص ۶۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۲

ص: ۵۷

حدیث شماره :۵۸

امام رضا علیه السلام

بر شما باد اسلحه پیامبران پرسیدند : اسلحه پیامبران چیست؟

فرمود: دعا

کافی, ج ۴ ,ص ۲۱۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۳

ص: ۵۸

حدیث شماره :۵۹

امام رضا علیه السلام

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش بر طرف سازد.

کافی, ج ۳, ص۲۶۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۴

ص: ۵۹

حدیث شماره :۶۰

امام رضا علیه السلام

بعد از انجام و اجبات، کاری بهتر از ایجاد خ_وشحالی برای مومن، نزد خداوند بزرگ نیست.

بحار, ج ۷۸,ص ۳۴۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۵

ص: ۶۰

حدیث شماره :۶۱

امام رضا علیه السلام

قرآن کلام خداست، از آن فراتر نروید و هدایت را در غیر قرآن مجویید، که گمراه می شوید.

مسند، ج ۱، ص ۳۰۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۶

ص: ۶۱

حدیث شماره :۶۲

امام رضا علیه السلام

ایمان عبارت است از: شناخت قلبی، اقرار و اعتراف زبانی و عمل با اعضا و جوارح.

تحت العقول، ص ۴۲۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۷

ص: ۶۲

حدیث شماره :۶۳

امام رضا علیه السلام

بهترین پیوند خویشاوندی، خود داری از آزار خویشاوندان است.

حف العقول, ص ۴۴۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۸

ص: ۶۳

حدیث شماره :۶۴

امام رضا علیه السلام

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشیدو دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

بحار, ج۷۸, ص۳۴۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۹

ص: ۶۴

حدیث شماره :۶۵

امام رضا علیه السلام

هر کس از خداوند، توفیق بطلبد ولی تلاش نکند، خودش را مسخره کرده است.

مسند الامام الرضا ع، ج ۱، ص ۲۸۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۰

ص: ۶۵

حدیث شماره :۶۶

امام رضا علیه السلام

دو گرگ درنده در گله ی بی چوپان، به اندازه ی ریاست طلبی در دین یک مسلمان زیانبار نیست.

اصول کافی، ج ۲، ص ۲۹۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۱

ص: ۶۶

حدیث شماره :۶۷

امام رضا علیه السلام

هر کس سپاسگزار بندگان نیکوکار نباشد، خدای متعال را هم سپاس نگفته است.

عیون اخبار الرضا ع، ج ۲، ص ۲۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۲

ص: ۶۷

حدیث شماره :۶۸

امام رضا علیه السلام

هر کس نتواند ما را زیارت کند، پس دوستان و پیروان شایسته ی ما را زیارت کند، تا پاداش زیارت ما برایش نوشته شود.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۳

ص: ۶۸

حدیث شماره :۶۹

امام رضا علیه السلام

دوستی با دوستان خدا واجب است…

وسائل الشیعه، ج۱۱، ص ۴۳۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۴

ص: ۶۹

حدیث شماره :۷۰

امام رضا علیه السلام

مبادا از هوای نفس پیروی کنی که در آن نابودی نهفته است.

مشکاه الأنوار، ص ۴۵۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۵

ص: ۷۰

حدیث شماره :۷۱

امام رضا علیه السلام

بهترین مال آن است که آب رو با آن محفوظ بماند.

بحار الأنوار ، ج ۷۸ ، ص ۳۵۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۶

ص: ۷۱

حدیث شماره :۷۲

امام رضا علیه السلام

مردم دو گونه اند: یابنده ای که به یافته اش بسنده نمی کند، و جوینده ای که نمی یابد.

بحار الأنوار ، ج ۷۸ ، ص ۲۵۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۷

ص: ۷۲

حدیث شماره :۷۳

امام رضا علیه السلام

بدان که عمل دائم کم با یقین و بصیرت نزد خدا بهتر است از عمل زیاد و سخت بدون یقین.

بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۳۴۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۸

ص: ۷۳

حدیث شماره :۷۴

امام رضا علیه السلام

برای دنیا آنچنان کار کن که گویا تا ابد زنده ای و برای آخرت آنچنان کار کن که گویا فردا خواهی مرد!

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۱۹

ص: ۷۴

حدیث شماره :۷۵

امام رضا علیه السلام

آن کس که تقلّب کند یا به مسلمانی زیان رساند یا به او نیرنگ زند از ما نیست.

(سفینه البحار ماده غش)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۰

ص: ۷۵

حدیث شماره :۷۶

امام رضا علیه السلام

هر کس نمی تواند کفاره ی گناهانش را بپردازد، بر محمد و آل محمد بسیار صلوات فرستد.

عیون اخبارالرضا ع، ج۱، ص۲۹۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۱

ص: ۷۶

حدیث شماره :۷۷

امام رضا علیه السلام

قرآن ریسمان محکم الهی ورشته استوار و مطمئن او در میان بندگان است.

بحارالأنوار، ج ۱۷، ص۲۱۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۲

ص: ۷۷

حدیث شماره :۷۸

امام رضا علیه السلام

هیچ خویشتنداریی سودمندتر از دوری از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.

فقه الرضا ع، ص ۳۵۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۳

ص: ۷۸

حدیث شماره :۷۹

امام رضا علیه السلام

هر کس وظایف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد خداوند و فرشتگان به او مباهات می کنند.

مستدرک الوسائل ج ۲ ص ۴۱۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۴

ص: ۷۹

حدیث شماره :۸۰

امام رضا علیه السلام

هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست.

سفینه البحار ۲ ص ۹۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۵

ص: ۸۰

حدیث شماره :۸۱

از حضرت رضا علیه السلام درباره خوشی دنیا سؤال شد، فرمود: وسعت منزل و زیادی دوستان

بحار الانوار ج۷۶، ص ۱۵۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۳۳

ص: ۸۱

حدیث شماره :۸۲

امام رضا علیه السلام

به درستی که خداوند، سر و صدا و تلف کردن مال و پر خواهشی را دوست ندارد.

تحف العقول ص ۴۶۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۳۴

ص: ۸۲

حدیث شماره :۸۳

امام رضا علیه السلام

دوستی با مردم، نیمی از عقل است.

تحف العقول، ص ۴۶۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۳۵

ص: ۸۳

حدیث شماره :۸۴

امام رضا علیه السلام

پنهان کننده کار نیک ( پاداشش ) برابر هفتاد حسنه است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۳۶

ص: ۸۴

حدیث شماره :۸۵

امام رضا علیه السلام

هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد .

امالی صدوق /۴۳۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۳۵

ص: ۸۵

حدیث شماره :۸۶

۶۷۶

ص: ۸۶

حدیث شماره :۸۷

ص: ۸۷

حدیث شماره :۸۸

ص: ۸۸

حدیث شماره :۸۹

امام رضا علیه السلام

کسی که قبرامام حسین علیه السلام رادرکرانه فرات زیارت کند مثل کسی است که خدارا زیارت کرده است. (مستدرک الوسائل ج۱۰ ص۲۵۰)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۸۳

ص: ۸۹

حدیث شماره :۹۰

امام رضا علیه السلام

تنگ دستی و نداری کلید تمام ناراحتی هاست. (مجمع الحکم، ص۲۹۶)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۲۶

ص: ۹۰

حدیث شماره :۹۱

امام رضا علیه السلام

خرج به اندازه، نصف معیشت است. (حلیه المتقین ص۴۴۸)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۵۷

ص: ۹۱

حدیث شماره :۹۲

امام رضا علیه السلام

هر کس در مقابل خوبی مردم تشکر نکند، از خدای عزّوجلّ تشکر نکرده است. (عیون الاخبارالرضا ج۲، ص۲۴)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۹۰

ص: ۹۲

حدیث شماره :۹۳

امام رضا علیه السلام

خوردن آب سرد بعد از چیزهای گرم و شیرینی، دندان ها را از بین می برد. (بحارالأنوار، ج ۶۲، ص ۳۲۱)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۹۸

ص: ۹۳

حدیث شماره :۹۴

امام رضا علیه السلام

انجیر استخوانها را محکم، رویش مو را زیاد میکند و با وجود آن احتیاجی به دارو نیست. (وسائل الشیعه ج۲۵، ص۱۷۰)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۱۹

ص: ۹۴

 

 

 
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
حدیث امام رضا علیه السلام, پوستر حدیث امام رضا علیه السلام
 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
 • حوزه علمیه امام صادق خوراسگان
 • دوشنبه ۱۰ مرداد ۰۱
 

احادیث تصویری امام کاظم علیه السلام

  • ۱۱

http://bayanbox.ir/view/5278249509931780273/Noor.Hadith.Logo.png

مجموعه احادیث تصویری حضرت امام کاظم علیه السلام

 

حدیث شماره :  ۱

امام کاظم علیه السلام:

چه گمان بری به آن توبه پذیرِ مهربانی که از دشمنش توبه می پذیرد، چه رسد به کسی که خشنودی اش را می جوید

تحف العقول صفحه ۳۹۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸

ص: ۱

حدیث شماره :۲

تصویر متناسب با صفحه گوشی همراه

امام کاظم علیه السلام:

چه گمان بری به آن توبه پذیرِ مهربانی که از دشمنش توبه می پذیرد، چه رسد به کسی که خشنودی اش را می جوید

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹

ص: ۲

حدیث شماره :۳

امام کاظم علیه السلام:

مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار

تحف العقول، ص۳۹۷

برای کمک به همه ی زلزله زدگان باید تلاش کنیم

و دل شکسته ای که از مرز گذشته….

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۳

ص: ۳

حدیث شماره :۴

امام کاظم علیه السلام:

ملایمت و مهربانی نیمی از زندگی است

الرِّفقُ نِصفُ العَیشِ

میزان الحکمه جلد۴ صفحه ۴۹۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۵

ص: ۴

حدیث شماره :۵

امام کاظم علیه السلام:

در دنیا، مانند کسی باش که در خانه ای ساکن است که مالک آن نیست و منتظر رفتن است

تحف العقول، ص ۳۹۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۳

ص: ۵

حدیث شماره :۶

امام کاظم علیه السلام:

مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار

تحف العقول، ص۳۹۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۷

ص: ۶

حدیث شماره :۷

امام کاظم علیه السلام:

دنیا به آب دریا می ماند که هر چه تشنه از آن بنوشد، تشنه تر می شود تا سرانجام او را می کشد

میزان الحکمه، جلد ۴، صفحه ۱۳۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۸

ص: ۷

حدیث شماره :۸

امام کاظم علیه السلام :

قُلِ الْحَقَّ وَ اِن کانَ فیهِ هَلاکُکَ فَاِنَّ فیهِ نَجاتَکَ…

حق را بگو اگر چه نابودی تو در آن باشد، زیرا که نجات تو در آن است

تحف العقول، ص ۴۰۸

روز خبرنگار مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۷

ص: ۸

حدیث شماره :۹

امام کاظم علیه السلام:

افطاری دادن تو به برادر روزه دارت ، برتر از روزه داریِ توست

فِطرُکَ أخاکَ الصّائِمَ أفضَلُ مِن صِیامِکَ

کافی، جلد۴ صفحه۶۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۸

ص: ۹

حدیث شماره :۱۰

امام کاظم علیه السلام :

هرگاه به کودکان وعده دادید، بدان وفا کنید؛ چرا که آنان بر این باورند که شما روزی شان را می دهید

کافی جلد ۶ صفحه ۵۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۲

ص: ۱۰

حدیث شماره :۱۱

امام کاظم علیه السلام:

پرهیز، آن نیست که چیزی را به کلّی وا بگذاری و هیچ نخوری؛ بلکه پرهیز، آن است که از چیزی بخوری، امّا کم بخوری!

دانشنامه احادیث پزشکی، جلد ۲، صفحه ۲۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۵

ص: ۱۱

حدیث شماره :۱۲

امام کاظم علیه السلام :

خردمندِ آگاه، کسی است که کاری را که یارای آن را ندارد، رها سازد

إنَّ العاقِلَ اللَّبیبَ مَن تَرَکَ ما لا طاقَهَ لَهُ بِهِ

تحف العقول، صفحه ۳۹۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۶

ص: ۱۲

حدیث شماره :۱۳

امام کاظم علیه السلام:

پایان اعمال شمابه این است که درحدّ توان خود، نیازهای برادرانتان را بر آورید وبه آنان نیکی کنید. در غیر این صورت، اعمال شما پذیرفته نشود

میزان الحکمه ج۳ ص۲۹۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۶

ص: ۱۳

حدیث شماره :۱۴

امام کاظم علیه السلام :

کم گویی، حکمت بزرگی است. پس همواره ساکت باشید؛ چرا که سکوت، [ مایه ]آسایش نیکو و سبک باری از بار گران و کاهش گناهان است

تحف العقول، ص ۳۹۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۱

ص: ۱۴

حدیث شماره :۱۵

امام کاظم علیه السلام:

هر که نتواند قبرهای ما را زیارت کند، قبور برادرانِ صالح ما را زیارت نماید

میزان الحکمه ج ۵ ص ۱۲۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۹

ص: ۱۵

حدیث شماره :۱۶

امام کاظم علیه السلام :

هرگاه به کودکان وعده دادید ، بدان وفا کنید ؛ چرا که آنان بر این باورند که شما روزی شان را می دهید

الکافی : ج ۶ ص ۵۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۴

ص: ۱۶

حدیث شماره :۱۷

امام کاظم علیه السلام:

مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار

تحف العقول، ص۳۹۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶

ص: ۱۷

حدیث شماره :۱۸

امام کاظم علیه السلام:

بازیگوشی پسر در دوران کودکی پسندیده است، برای این که در بزرگسالی بردبار شود.

میزان الحکمه، ج۶، ص ۲۵۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۳

ص: ۱۸

حدیث شماره :۱۹

امام کاظم علیه السلام:

در دنیا، مانند کسی باش که در خانه ای ساکن است که مال او نیست و منتظر رفتن است.

تحف العقول، ص۳۹۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۰

ص: ۱۹

حدیث شماره :۲۰

امام کاظم علیه السلام: هر کس ولخرجی و اسراف کند، نعمت از او زایل می شود.

تحف العقول، ص۴۰۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۱۸

ص: ۲۰

حدیث شماره :۲۱

امام کاظم علیه السلام

افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبی) بهتر است.

الکافی، ج ۴ ص ۶۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۴۰

ص: ۲۱

حدیث شماره :۲۲

امام کاظم علیه السلام

دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود.

بحار الانوار ج ۹۲ ص ۲۵۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۴۱

ص: ۲۲

حدیث شماره :۲۳

سلام بر هفتمین ستاره هدایت، امام موسی کاظم علیه السلام که کلامش زنجیرهای ناامیدی و تیرگی را از هم می گسلد و نامش آتش حرص و غضب را فرو می نشاند.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۲۵

ص: ۲۳

حدیث شماره :۲۴

ترسی از فقر ندارند گدایان کریم

دست خالی نروند از در احسان کریم

حاجت خواسته را چند برابر داده است،

طیب الله بِه این لطف فراوان کریم

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۲۶

ص: ۲۴

حدیث شماره :۲۵

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:

تجربه ها برای ادب کردن کافی است، و گذشت روزها برای موعظه و پند و یاد مرگ برای بازداشتن از گناهان بس است.

حیاه الامام موسی بن جعفر علیه السلام ، ج۱، ص۲۵۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۲۷

ص: ۲۵

حدیث شماره :۲۶

ترسی از فقر ندارند گدایان کریم

دست خالی نروند از در احسان کریم

حاجت خواسته را چن_د برابر داده است،

طیب الله بِه این لطف دو چندان کریم

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۲۸

ص: ۲۶

حدیث شماره :۲۷

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:

کار نیک بسیار را زیاد مشمارید، و گناهان کم را هم اندک به حساب نیاورید؛ چرا که گناهان اندک جمع می شوند، تا آن که گناه بزرگ و بسیار می گردند.

الامالی، ص۱۵۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۲۹

ص: ۲۷

حدیث شماره :۲۸

آن زمانی که دل مهیا شد

دفتر غم مقابلم وا شد

تا کِه آنرا ورق زدم دی_دم

نهمین صفحه نام موسی شد

حضرت کاظِم از عنایت خویش

نظری کرد و سینه غوغا شد

شهادت امام کاظم علیه السلام تسلیت باد.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۰

ص: ۲۸

حدیث شماره :۲۹

شهادت امام کاظم علیه السلام تسلیت باد

خدایا به حق امام کاظم علیه السلام توفیق کظم غیظ

در لحظات سخت امتحان را به همه ما عطا بفرما

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۱

ص: ۲۹

حدیث شماره :۳۰

امشب شب عزای امام عالمین است

دل را هوای قبر غریب کاظمین است

باب الحوائج امشب حاجت روا گردیده

مهدی به یاد جدش، صاحب عزا گردیده

آجرک الله یا بقیه الله

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۲

ص: ۳۰

حدیث شماره :۳۱

امام کاظم علیه السّلام:

هرگاه سه نفر در اتاقی بودند، دو نفرشان جدا از رفیق خود، نجوا و صحبتِ درِ گوشی نکنند؛ چرا که این کار، او را اندوهگین می سازد.

مسند الامام الکاظم علیه السلام ، ج۱، ص۴۹۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۳

ص: ۳۱

حدیث شماره :۳۲

چهار چوب نگاهت به چهار دیواری

اگر چه روز نداری، همیشه بیداری

مکیده است توان تو را لب زنجیر

برای دادن جان، جان من توان داری؟

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۴

ص: ۳۲

حدیث شماره :۳۳

امام کاظم علیه السّلام در سفارش به هشام فرمود:

مثل دنیا همچون آب دریاست (که شور است). تشنه هر چند از آن بنوشد، تشنه تر می شود، تا آن که او را می کشد.

بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۱۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۵

ص: ۳۳

حدیث شماره :۳۴

ای بنای حرم عدل و امان را بانی

وی ز رخسار تو آفاقْ همه نورانی

که گمان داشت که با آن همه تشریف و جلال

یوسف فاطمه یک عمر شود زندانی؟

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۶

ص: ۳۴

حدیث شماره :۳۵

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:

هر کس میانه روی و قناعت کند، نعمت بر او باقی می ماند. هر کس ولخرجی و اسراف کند، نعمت از دستش می رود.

بحارالأنوار، ج۷۵، ص۳۲۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۷

ص: ۳۵

حدیث شماره :۳۶

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت باد

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:

همانا بدنهای شما را بهایی جز بهشت نیست. پس آنها را به غیر بهشت نفروشید.

تحف العقول، ص۳۸۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۸

ص: ۳۶

حدیث شماره :۳۷

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت باد

کن روان اشک غم ای شیعه به دامان امروز

تسلیت ده به شهنشاه خراسان امروز

کشته شد موسی بن جعفر ز جفای هارون

زیر زنجیر بلا، گوشه ی زندان امروز

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳۹

ص: ۳۷

حدیث شماره :۳۸

کسی که روح الامین است طایر حرمش

هجوم حادثه بر هم زد آشیانش را

به حبس و بند و شهادت اگر چه راضی شد

به جان خرید بلاهای شیعیانش را…

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۰

ص: ۳۸

حدیث شماره :۳۹

تا که ما همسفر عشق به افلاک شویم

بارالها! مددی کن که همه پاک شویم

دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

در جوارحرم عشق همه خاک شویم

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۱

ص: ۳۹

حدیث شماره :۴۰

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:

اَلمَغبُونُ مَن غَبَنَ من عُمرِهِ ساعَهً؛

زیانکار، کسی است که ساعتی از عمر خویش را باخته است.

حیاه الامام موسی بن جعفر علیه السلام ، ج۱، ص۲۷۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۲

ص: ۴۰

حدیث شماره :۴۱

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:

در دین خدا دانا شوید؛ چرا که دین شناسی و فقه، کلید بصیرت و کمال عبادت است.

مسند الامام الکاظم علیه السلام ، ج۳، ص۲۴۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۳

ص: ۴۱

حدیث شماره :۴۲

امام کاظم علیه السلام

رجب ماه بزرگی است که خداوند [پاداش] نیکی ها را در آن دو چندان و گناهان را پاک می کند .

من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۹۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۰۴

ص: ۴۲

حدیث شماره :۴۳

امام موسی کاظم علیه السّلام: کسی که مزه سختی را نچشید، نیکی در نزد او جایگاهی ندارد. بحارالانوار، ج۷۸، ص۳۳۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۷۵

ص: ۴۳

حدیث شماره :۴۴

امام موسی کاظم علیه السلام:

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است.

تحف العقول ص ۴۰۳

امروز جمعه

۳۰ بهمن ۱۳۹۴

۱۰ جمادی الاول ۱۴۳۷

۱۹ فوریه ۲۰۱۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۷۹

ص: ۴۴

حدیث شماره :۴۵

امام کاظم علیه السلام در پاسخ به سوال درباره انسان فرومایه فرمود: کسی است که در کوچه و بازار چیز می خورد. وسائل الشیعه،

۱۶/۵۱۳/۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۹۶

ص: ۴۵

حدیث شماره :۴۶

امام کاظم علیه السلام :هیچ گاه دونفربه یکدیگر ناسزا نگویندمگراین که آن یک که برتر است به مرتبه آن که فروتر است سقوط کند.أعلام الدین ۳۰۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۴۵

ص: ۴۶

حدیث شماره :۴۷

امام کاظم علیه السلام : هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.فقه الرضا ص۳۵۸

✅ بهترین حکایتی که شنیده ام(در تصویر)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۵۶

ص: ۴۷

حدیث شماره :۴۸

امام کاظم علیه السلام

شلغم بخور، زیرا هیچ کس نیست که در او رگی از جذام نباشد، و شلغم این رگرا می سوزاند.

کافی، ج ۶ ، ص ۳۷۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۱۴

ص: ۴۸

حدیث شماره :۴۹

امام کاظم علیه السلام

خدای متعال تنها تربت کربلا را، برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است. (جامع احادیث الشیعه، ج ۱۲، ص ۵۳۳)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۹۸

ص: ۴۹

حدیث شماره :۵۰

امام کاظم علیه السلام

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است. (تحف العقول ص۴۰۳)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۳۴

ص: ۵۰

حدیث شماره :۵۱

امام کاظم علیه السلام

خوش همسایگی تنها این نیست که آزار نرسانی، بلکه خوش همسایگی این است که در برابر آزار و اذیت همسایه صبر داشته باشی.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۵۰

ص: ۵۱

حدیث شماره :۵۲

امام کاظم علیه السلام

بعد از علم قرآن هیچ علمی شریفتر از اخترشناسی نیست. (بحار ص ۲۵۲ ج ۵۸)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۳۳

ص: ۵۲

دیث شماره :۱۱

ای بنای حرم عدل و امان را بانی

وی ز رخسار تو آفاقْ همه نورانی

که گمان داشت که با آن همه تشریف و جلال

یوسف فاطمه یک عمر شود زندانی؟

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت باد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

 

 

 
حدیث امام موسی بن جعفر علیهما السلام
حدیث امام کاظم علیه السلام
حدیث امام کاظم علیه السلام
حدیث امام کاظم علیه السلام
حدیث امام موسی کاظم علیه السلام
حدیث امام موسی کاظم علیه السلام
حدیث امام کاظم علیه السلام
حدیث امام کاظم علیه السلام
حدیث امام کاظم علیه السلام
حدیث امام کاظم علیه السلام

 

 

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر
 • حوزه علمیه امام صادق خوراسگان
 • يكشنبه ۹ مرداد ۰۱
 

احادیث تصویری امام صادق علیه السلام

http://bayanbox.ir/view/5278249509931780273/Noor.Hadith.Logo.png

مجموعه احادیث تصویری حضرت امام صادق علیه السلام

 

حدیث شماره :۱

امام صادق علیه السلام:

به برادرت اعتماد مطلق نداشته باش؛ زیرا زمین خوردن بر اثر اعتماد، قابل جبران نیست

تحف العقول صفحه ۳۵۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳

ص: ۱

حدیث شماره :۲

امام صادق علیه السلام:

هرکس سه بار بر تو خشمگین شد و درباره ات سخنی ناروا نگفت، او را به دوستی بگیر

تنبیه الخواطر جلد۲ صفحه۱۱۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶

ص: ۲

حدیث شماره :۳

امام صادق علیه السلام _ به فضیل _ فرمود:

آیا با هم می نشینید و گفتگو می کنید؟ عرض کرد: آری، فدایت شوم. فرمود: من این مجالس را دوست دارم. ای فضیل ! راه ما را زنده نگه دارید…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳

ص: ۳

حدیث شماره :۴

امام صادق علیه السلام:

چشمانت را جز از روی مهربانی ودلسوزی به آنان(پدر و مادرت) خیره مکن وصدایت را ازصدای آنها بلندتر مگردان ودستهایت را بالای دستهای آنها مبر،و جلوتر از آنان راه مرو

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵

ص: ۴

حدیث شماره :۵

امام صادق علیه السلام: کسی که مایل است جزء یاران حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوی و اخلاق نیکو توأم گردد. بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳

ص: ۵

حدیث شماره :۶

امام صادق علیه السلام:

هرصنعتگری برای جلب مشتری ناگزیر ازداشتن سه خصلت است:

درکارش مهارت داشته باشد،

درکارش امانتدارباشد،

ورضایت خاطر کسی راکه به اوسفارش کار داده است،به دست آورد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵

ص: ۶

حدیث شماره :۷

امام صادق علیه السلام :

هرگز با خردمند و نابخرد، ستیزه مکن؛ که خردمند، دشمنت می دارد و نابخرد، آزارت می رساند

کافی جلد۲ صفحه۳۰۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹

ص: ۷

حدیث شماره :۸

امام صادق علیه السلام:

فرزند سه حق بر گردن پدرش دارد: مادر خوبی برایش انتخاب کند، نام نیکویی بر او بگذارد و در تربیت او بکوشد

میزان الحکمه جلد۱۳ صفحه ۵۰۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰

ص: ۸

حدیث شماره :۹

امام صادق علیه السلام: 

محبوبترین برادرانم نزد من، کسی است که عیبهایم را به من هدیه کند

أحَبُّ إخوانی إلَیَّ مَن أهدی إلَیَّ عُیوبی 

تحف العقول صفحه ۳۶۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳

ص: ۹

حدیث شماره :۱۰

امام صادق علیه السلام:

دل حرم خداست؛ پس غیر خدا را در حرم الهی جای مده!

القلب حرم الله، و لا تسکن حرم الله غیر الله

جامع الاخبار،ص۵۱۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵

ص: ۱۰

حدیث شماره :۱۱

امام صادق علیه السلام:

برادران، سه گونه اند: آن که [در راه دوست] از جان خود می گذرد. دیگری آن که از مال خود می گذرد و این دو در برادری خود صادق هستند. دیگری…

تحف العقول ص ۳۲۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹

ص: ۱۱

حدیث شماره :۱۲

امام صادق علیه السلام:

دو حریصند که سیری ناپذیرند: حریص دانش و حریص ثروت

مَنهومانِ لا یَشبَعانِ : مَنهومُ عِلمٍ ، و مَنهومُ مالٍ

میزان الحکمه ج۸ ص۲۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶

ص: ۱۲

حدیث شماره :۱۳

امام صادق علیه السلام:

هیچ بدنی در انجام آنچه نیّتِ بر آن قوی باشد، ناتوان نیست

ما ضَعُفَ بَدَنٌ عمّا قَوِیَت علَیهِ النِّیَّهُ

میزان الحکمه ج۱۲ ص۵۰۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱

ص: ۱۳

حدیث شماره :۱۴

امام صادق علیه السلام:

هرکس در راه طاعت خدا خرج نکند، به خرج کردن در راه معصیت خداوند عزّوجلّ گرفتار شود

بحارالأنوار، جلد ۹۳، صفحه۱۳۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۸

ص: ۱۴

حدیث شماره :۱۵

امام صادق علیه السلام:

برای دل، دو گوش است: روح ایمان خیر را نجوا می کند و شیطان شرّ را . پس هر کدام بر دیگری چیره شود، بر دل مسلّط می گردد

بحارالأنوار ج ۶۹ ص ۱۷۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۹

ص: ۱۵

حدیث شماره :۱۶

امام صادق علیه السلام :

خدای متعال، سرپیچی کننده از پدر و مادر را سرکش و تیره بخت قرار داده است

بحار الأنوار ج ۷۴ ص ۷۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۳

ص: ۱۶

حدیث شماره :۱۷

امام صادق علیه السلام:

هر که به سه چیز اعتماد کند، گول خورده است:

کسی که آنچه را شدنی نیست، باور کند

و به کسی که بدو اعتماد ندارد، تکیه کند

و در آنچه مالک آن نیست، چشم طمع بندد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۱

ص: ۱۷

حدیث شماره :۱۸

امام صادق علیه السلام:

سیب… از هر چیزی سریع تر به قلب فایده می بخشد

التُّفّاح… أَسْرَعُشَیْ ءٍ مَنْفَعَهً لِلْفُؤادِ

طب الائمه، صفحه ۱۳۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۲

ص: ۱۸

حدیث شماره :۱۹

امام صادق علیه السلام:

خوشا به حال کسی که آرزوهای پوچ، او را سرگرم و غافل نکند

طُوبی لِمن لَم تُلهِه الأمانیّ الکاذبه

بحارالانوار ج۷۸ ص۲۸۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۱

ص: ۱۹

حدیث شماره :۲۰

امام صادق علیه السلام:

هرگاه برادرت، نا خوانده بر تو وارد شد، همان غذایی که در خانه داری برایش بیاور و هرگاه او را دعوت کردی در پذیرایی از او زحمت بکش

میزان الحکمه جلد۶ صفحه ۴۵۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۳

ص: ۲۰

حدیث شماره :۲۱

امام صادق علیه السلام:

زن نسبت به شوهرِ سازگار خود سه نکته را باید رعایت کند…

میزان الحکمه جلد۵ صفحه۹۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۹

ص: ۲۱

حدیث شماره :۲۲

امام صادق علیه السلام:

دعا مخزن اجابت است، چنان که ابر مخزن باران است

الدُّعاءُ کَهفُ الإِجابَهِ، کَما أنَّ السَّحابَ کَهفُ المَطَرِ

کافی ج ۲ ص۴۷۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۰

ص: ۲۲

حدیث شماره :۲۳

امام صادق علیه السلام :

هر کس که به زیارت قبر حسین نایل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد خدای متعال او را در بلندترین درجه عالی مقامان ثبت می کند

من لا یحضره الفقیه ج ۲ ص ۵۸۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۳

ص: ۲۳

حدیث شماره :۲۴

امام صادق علیه السلام :

انار را با پیه آن بخورید؛ چرا که معده را می پالاید و ذهن را افزون می کند

المحاسن ، ج ۲ ، ص ۳۵۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳

ص: ۲۴

حدیث شماره :۲۵

امام صادق علیه السلام:

مؤمنان، در نیکی کردن ومهرورزی وهمدردی نسبت به یکدیگر، همانند یک پیکرند که هرگاه[عضوی از آن] به درد آید، دیگر اعضا را بی خوابی وتب، فرا می گیرد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۶

ص: ۲۵

حدیث شماره :۲۶

امام صادق علیه السلام مشاهده کردندکه سیبی رانیم خورده ازخانه بیرون انداخته اند، خشمگین شدندوفرمودند: اگرشما سیرهستید، خیلی ازمردم گرسنه اند خوب بود آن را به نیازمندش می دادید

بحار ج ۶۳ ص۴۳۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶

ص: ۲۶

حدیث شماره :۲۷

امام صادق علیه السلام:

هر کس به خانواده اش نیکی کند، عمرش دراز می شود

مَن حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهلِ بَیتِهِ ، مُدَّ لَهُ فی عُمُرِهِ

کافی، جلد ۲، صفحه ۱۰۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۶

ص: ۲۷

حدیث شماره :۲۸

امام صادق علیه السلام:

هرگاه عالم به علمش عمل نکند [ اثر ] موعظه اش از دل ها زایل می شود؛ آن چنان که باران از روی سنگ صاف می لغزد

کافی، ج ۱، ص ۴۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۲

ص: ۲۸

حدیث شماره :۲۹

امام صادق علیه السلام:

همین باد، اگر چند روزی نوزد همه چیز فاسد و متلاشی می شود

الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۲۳۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۳

ص: ۲۹

حدیث شماره :۳۰

امام صادق علیه السلام:

آنکه برای ظلمی که به ما واردشده، اندوهگین باشد، نفسش تسبیح وحزنش عبادت است

بحارالانوار ج ۴۴ ص ۲۷۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۲

ص: ۳۰

حدیث شماره :۳۱

امام صادق علیه السلام:

آنکه برای ظلمی که به ما وارد شده، اندوهگین باشد، نفسش تسبیح و حزنش عبادت است

بحار، ج ۴۴، ص ۲۷۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۰

ص: ۳۱

حدیث شماره :۳۲

امام صادق علیه السلام:

حسین خون قلبش را در راه خدا بخشید تا بندگان را از جهالت و گمراهی نجات دهد

فرازی از زیارت اربعین

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۱

ص: ۳۲

حدیث شماره :۳۳

امام صادق علیه السلام:

همه ی ما اهل بیت کشتی نجاتیم؛ اما کشتی جدم حسین وسیعتر و در عبور از امواج سهمگین دریاها سریعتر است

بحار، ج ۲۶، ص ۳۲۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۶

ص: ۳۳

حدیث شماره :۳۴

امام صادق علیه السلام :

…آنکه سخنان ما را نشر دهد و آن را دردل شیعیان استوار سازد از هزار عابد برتر است.

اصول کافی ج ۱ ص ۳۳

تشکر از روزنامه قدس که روزانه پوسترهای حدیث گراف را منتشر میکند

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۱

ص: ۳۴

حدیث شماره :۳۵

امام صادق علیه السلام:

با پدرانتان خوش رفتار باشید، تا فرزندانتان با شما خوشرفتاری کنند

بَرُّوا آباءکُم یَبَرَّکُم أبناؤکُم

میزان الحکمه، ج ۱۳، ص ۴۹۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۵

ص: ۳۵

حدیث شماره :۳۶

امام صادق علیه السلام:

به تبداران خود، سیب بدهید؛ چرا که هیچ چیز، سودمندتر از سیب نیست

أطعِموا مَحمومیکُمُ التُّفّاحَ ؛ فَما مِن شَیءٍ أنفَعَ مِنَ التُّفّاحِ .

کافی ج ۶ ص ۳۵۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۸

ص: ۳۶

حدیث شماره :۳۷

امام صادق علیه السلام:

دنیا را خداوند عزّوجلّ به دوست و دشمنش می دهد؛ ولی ایمان را جز به کسی که دوستش دارد، نمی دهد

کافی جلد ۲ صفحه ۲۱۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۲

ص: ۳۷

حدیث شماره :۳۸

امام صادق علیه السلام:

در هر هفته، یک بار گوشت بخورید و خود و فرزندانتان را بدان عادت ندهید؛ زیرا…

دانشنامه احادیث پزشکی، جلد ۲، صفحه ۱۲۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷

ص: ۳۸

حدیث شماره :۳۹

امام صادق علیه السلام:

هر کس بی همسری را همسر بدهد، از کسانی است که خداوند عز و جل در روز قیامت، به او نظر [ لطف ] می افکنَد!

کافی، جلد ۵، صفحه ۳۳۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۰

ص: ۳۹

حدیث شماره :۴۰

امام صادق علیه السلام:

شکر نعمت پرهیز از کارهای حرام است و شکر کامل گفتن اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ می باشد

کافی، جلد۲، صفحه۵۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۰

ص: ۴۰

حدیث شماره :۴۱

امام صادق علیه السلام:

همانا مؤمن خواب هولناک می بیند و به سبب آن گناهانش بخشوده می شود

إنّ المؤمنَ لَیُهَوَّلُ علیه فی مَنامِهِ فتُغفَرُ لَهُ ذُنوبُهُ

میزان الحکمه جلد۴ صفحه ۲۹۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۴

ص: ۴۱

حدیث شماره :۴۲

امام صادق علیه السلام:

هیچ گاه پیامبر خدا درباره چیزی که گذشته بود، نمی فرمود: کاش غیر این بود

کافی، جلد۲، صفحه۶۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۹

ص: ۴۲

حدیث شماره :۴۳

امام صادق علیه السلام:

هر که به دنیا دل بسته شود، دلش به سه چیز بسته می شود: اندوه پایان ناپذیر، آرزوی دست نیافتنی، و امید نارسیدنی

کافی، ج ۲، ص ۳۲۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۴

ص: ۴۳

حدیث شماره :۴۴

امام صادق علیه السلام:

دعا پیوسته در حجاب است، تا آن گاه که بر محمّد صلی الله علیه و آله وسلم و خاندان محمّد صلی الله علیه و آله وسلم ، درود فرستاده شود.

کافی، ج ۲، ص ۴۹۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۵

ص: ۴۴

حدیث شماره :۴۵

امام صادق علیه السلام:

خردمند، کسی را سبُک نمی شمارد

العاقِلُ لا یَستَخِفُّ بِأَحَدٍ

تحف العقول، صفحه ۳۲۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۶

ص: ۴۵

حدیث شماره :۴۶

امام صادق علیه السلام:

خودرأی، بر لغزشگاه های خطا ایستاده است

المُستَبِدُّ بِرَأیِهِ مَوقوفٌ عَلی مَداحِضِ الزَّلَلِ

أعلام الدین، ص ۳۰۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۷

ص: ۴۶

حدیث شماره :۴۷

امام صادق علیه السلام:

سه چیز برای فرزند بر عهده پدر است: مادر خوب برای او برگزیدن، نام نیک بر او نهادن، و تلاش فراوان در تربیت او نمودن

تحف العقول ص ۳۲۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۸

ص: ۴۷

حدیث شماره :۴۸

امام صادق علیه السلام:

بنویسید که تا ننویسید حفظ نمی کنید

اُکتُبوا فَإِنَّکُم لا تَحفَظونَ حَتّی تَکتُبوا

کافی جلد۱ صفحه۵۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۰

ص: ۴۸

حدیث شماره :۴۹

امام صادق علیه السلام :

نگاه کردن، تیری از تیرهای زهرآلود ابلیس است. هرکه برای خداوند عزّ و جلّ و نه برای غیر او، چشم خود را فرو بندد خداوند در پی آن ایمانی به او ارزانی دارد که مزه اش را بچشد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۱

ص: ۴۹

حدیث شماره :۵۰

امام صادق علیه السلام:

هرکه شرم کند، دانش اش اندک شود

مَن رَقَّ وَجهُهُ رَقَّ عِلمُهُ

کافی، جلد ۲، صفحه ۱۰۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۲

ص: ۵۰

حدیث شماره :۵۱

امام صادق علیه السلام :

کسانی که به خاطر گناهان می میرند، بیش از کسانی هستند که به خاطر اَجَل ها [یشان ]می میرند، و کسانی که به سبب نیکوکاری زندگی می کنند…

تنبیه الخواطر، ج ۲ ص ۸۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۳

ص: ۵۱

حدیث شماره :۵۲

امام صادق علیه السلام:

در میان عالِمان، کسانی هستند که دوست دارند دانش خویش را پنهان بدارند و [کسی] از آنان نیاموزد. چنین کسانی در دَرَکِ اوّلِ آتش اند

خصال، صفحه ۳۵۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۷

ص: ۵۲

حدیث شماره :۵۳

امام صادق علیه السلام :

هرکه از دوستی با احمق دوری نکند بزودی خلق و خوی او را به خود گیرد

مَن لَم یَجْتَنِبْ مُصادقَهَ الأحمَقِ أوْشَکَ أنْ یَتَخلّقَ بأخْلاقِهِ

میزان الحکمه ج۳ ص۲۳۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۱

ص: ۵۳

حدیث شماره :۵۴

امام صادق علیه السلام:

هرکه همواره انتظار داشته باشدکه دوستش او را بر خودمقدّم دارد، همیشه خشمگین خواهد بود

مَن لَم یَرضَ مِن صَدیقِهِ إلاَّ الإِیثارَ عَلی نَفسِهِ دامَ سَخَطُهُ

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳

ص: ۵۴

حدیث شماره :۵۵

امام صادق علیه السلام :

هرگز با خردمند و نابخرد، ستیزه مکن؛ که خردمند، دشمنت می دارد و نابخرد، آزارت می رساند

کافی جلد۲ صفحه۳۰۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۵

ص: ۵۵

حدیث شماره :۵۶

امام صادق علیه السلام:

برای خانواده ات تلاش کن. مبادا آنان برای تو کار و تلاش کنند!

کافی، جلد ۵، صفحه ۱۴۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۲

ص: ۵۶

حدیث شماره :۵۷

امام صادق علیه السلام:

صله رحم کنید؛ زیرا صله رحم، باعث تأخیر اجل و افزایش سال های عمر می شود.

صِلوا أرحامَکُم ، فَفی صِلَتِها مَنسَأَهٌ فِی الأَجَلِ ، وزِیادَهٌ فِی العَدَدِ.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۲

ص: ۵۷

حدیث شماره :۵۸

امام صادق علیه السلام :

کسی که شب و روز بزرگترین همّ و غمش دنیا باشد، خداوند متعال فقر را در برابر چشمانش قرار دهد و کارش را پریشان سازد و از دنیا جز به آنچه خداوند قسمتش کرده است نرسد

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۶

ص: ۵۸

حدیث شماره :۵۹

امام صادق علیه السلام:

کسی که بدون بینش و آگاهی عمل کند، چون کسی است که در بیراهه رود. او هر چه بیشتر بشتابد دورتر می شود

میزان الحکمه جلد۸ ص۸۸۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۴

ص: ۵۹

حدیث شماره :۶۰

امام صادق علیه السلام :

در عدم آگاهی انسان به مدت عمرش اندیشه کن. اگر او به عمر کوتاهش پی می برد، هیچ لذتی نمی برد و با علم به مرگ و انتظار آن، زندگی برای او گوارا و شیرین نبود

توحید مفضّل

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۰

ص: ۶۰

حدیث شماره :۶۱

امام صادق علیه السلام:

سوراخ بینی، در پایین آن قرارداده شده است تا بیماری (عفونت)هایی که از مغز فرو می آید، از آن پایین بیاید و بوها از آن بالا برود و به مشام برسد، در حالی که…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳

ص: ۶۱

حدیث شماره :۶۲

امام صادق علیه السلام :

آب دهان، پیوسته به سوی دهان جاری است و گلو و زبان کوچک را تر نگه می دارد تا نخشکد، و باعث هلاک انسان نشوند. همچنین اگر تری دهان نباشد که غذا را نرم و گوارا نماید…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۷

ص: ۶۲

حدیث شماره :۶۳

امام صادق علیه السلام :

صدقه ای که خدا آن را دوست دارد عبارت است از : اصلاح میان مردم هرگاه رابطه شان تیره شد، و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند

میزان الحکمه ج۶ ص۲۲۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۸

ص: ۶۳

حدیث شماره :۶۴

امام صادق علیه السلام :

بسی نگاه که حسرتی طولانی به بار آورده است!

کَم مِن نَظرَهٍ أورَثَت حَسرَهً طَویلَهً!

میزان الحکمه جلد۱۲ صفحه ۲۳۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۱

ص: ۶۴

حدیث شماره :۶۵

امام صادق علیه السّلام:

به حُسنِ تدبیری که در آفرینش موها

و ناخن ها به کار رفته بیندیش و عبرت بگیر.

چون این دو…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۶

ص: ۶۵

حدیث شماره :۶۶

امام صادق علیه السلام:

بدانید از ما نیست کسی که برای همسایه خود، همسایه خوبی نباشد

اِعلَموا أنَّهُ لَیسَ مِنّا مَن لَم یُحسِن مُجاوَرَهَ مَن جاوَرَهُ

کافی، جلد ۲ صفحه ۶۶۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۹

ص: ۶۶

حدیث شماره :۶۷

امام صادق علیه السّلام:

بدان که نعمت فراموشی بسیار بزرگتر از نعمت حافظه و یادآوری است. اگر(نعمت) فراموشی نبود…

توحید مفضّل، ص۷۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۱

ص: ۶۷

حدیث شماره :۶۸

امام صادق علیه السلام:

هرگاه کسی را دوست داشتی آن را به او خبر ده

إذا أحْبَبتَ رَجُلاً فأخْبِرْهُ

میزان الحکمه جلد۱ صفحه ۷۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۳

ص: ۶۸

حدیث شماره :۶۹

امام صادق علیه السلام :

هنگامی که تکبیره الإحرام نماز را گفتی، به آن توجّه داشته باش… خداوند به دل غافل، چیزی عطا نمی کند

دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۵۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۲

ص: ۶۹

حدیث شماره :۷۰

امام صادق علیه السلام :

سه چیز از خوش بختی است: همسر سازگار، و فرزندان نیک، و این که مرد، درآمدش را در شهر خود به دست آورد و [بتواند] به نزد خانواده اش رفت و آمد نماید

کافی، ج ۵ ، ص ۲۵۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۸

ص: ۷۰

حدیث شماره :۷۱

امام صادق علیه السلام:

هر که ریاست خواهد، هلاک شود

مَن أرادَ الرئاسهَ هَلَکَ

میزان الحکمه، جلد۴، صفحه۳۱۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۹

ص: ۷۱

حدیث شماره :۷۲

امام صادق علیه السلام :

ازخویهای نادان این است که قبل از شنیدن[مطلب] پاسخ می دهد و پیش از آن که[مقصود گوینده را ]بفهمد به مخالفت برمی خیزد و ندانسته حکم می کند

میزان الحکمه ج۲ ص۳۵۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۰

ص: ۷۲

حدیث شماره :۷۳

امام صادق علیه السلام :

هرگاه دو شخص مؤمن یکدیگر را ببینند، برترین آن دو، کسی است که برادرش را بیشتر دوست می دارد

المحاسن، جلد۱، صفحه۴۱۱

عید شما مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۴

ص: ۷۳

حدیث شماره :۷۴

امام صادق علیه السلام:

از خوش بین بودن بهره ای برگیر، تا با آن دلت را آرام کنی و کارَت پیش رود

میزان الحکمه جلد۶ صفحه ۵۶۸

عید شما مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۸

ص: ۷۴

حدیث شماره :۷۵

امام صادق علیه السلام :

مسافرت خود را با صدقه دادن آغاز کن و هرگاه خواستی بیرون برو؛ زیرا [با صدقه دادن ]سلامت سفرت را می خری

میزان الحکمه ج۵ ص ۳۰۹

عید شما مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۵

ص: ۷۵

حدیث شماره :۷۶

امام صادق علیه السلام:

با افراد هم سطح خودت همسفر شو

میزان الحکمه جلد۵ صفحه ۳۱۴

عید شما مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۶

ص: ۷۶

حدیث شماره :۷۷

امام صادق علیه السلام :

هیچ کس نیست که تکبّر ورزد، مگر بر اثر خواری و حقارتی که در خود می یابد

ما مِن أحَدٍ یَتِیهُ إلاّ مِن ذِلَّهٍ یَجِدُها فی نفسِهِ

میزان الحکمه جلد۱۰ صفحه ۲۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۴

ص: ۷۷

حدیث شماره :۷۸

امام صادق علیه السلام :

مقصود این نیست که کدام یک بیشتر عمل می کنید، بلکه…

نیّت درست

آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید

آیه ۲ سوره ملک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۷

ص: ۷۸

حدیث شماره :۷۹

امام صادق علیه السلام :

به دوستی آدم افسرده تکیه مکن… در زمانی که کاملاً به او اعتماد داری، تنهایت می گذارد و در اوج ارتباطت با او، از تو می بُرد

میزان الحکمه ج۶ ص۹۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۷

ص: ۷۹

حدیث شماره :۸۰

امام صادق علیه السلام :

اگر خواهی که به گستردگی حکمت آفریدگار، و ناچیزی دانش آفریدگان پی بری، به انواع ماهیهای دریاها و جنبندگان آبی و…

میزان الحکمه جلد۳ صفحه ۴۵۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۱

ص: ۸۰

حدیث شماره :۸۱

امام صادق علیه السلام :

دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند، برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد عزب بخواند

میزان الحکمه ج۵ ص۸۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۰

ص: ۸۱

حدیث شماره :۸۲

امام صادق علیه السلام :

خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود که: در زمان آسایشت به یاد من باش، تا من هنگام گرفتاری ات دعای تو را اجابت کنم

میزان الحکمه جلد۴ صفحه ۲۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۱

ص: ۸۲

حدیث شماره :۸۳

امام صادق علیه السلام :

آدمی گناهی می کند و بدان سبب از نماز شب محروم می شود

إنَّ الرَّجُلَ یُذنِبُ الذَّنبَ فَیُحرَمُ صلاهَ اللَّیلِ

میزان الحکمه جلد۶ صفحه ۳۴۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۳

ص: ۸۳

حدیث شماره :۸۴

امام صادق علیه السلام :

خداوندِ والا نام، حافظِ کسی است که دوست خود را حفظ کند

إنَّ اللّه َ جَلَّ ذِکرُهُ لَیَحفَظُ مَن یَحفَظُ صَدیقَهُ

کافی جلد۸ صفحه ۱۶۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۹

ص: ۸۴

حدیث شماره :۸۵

امام صادق علیه السلام:

سه چیز برای فرزند بر عهده پدر است: مادر خوب برای او برگزیدن، نام نیک بر او نهادن، و تلاش فراوان در تربیت او نمودن!

تحف العقول، ص ۳۲۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۸

ص: ۸۵

حدیث شماره :۸۶

امام صادق علیه السلام :

در آنچه بدن را سالم نگه می دارد اسراف نیست… بلکه اسراف در چیزهایی است که مال را تلف کند و به بدن زیان رساند

میزان الحکمه جلد۵ صفحه۲۸۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۲

ص: ۸۶

حدیث شماره :۸۷

امام صادق علیه السلام :

بر تو باد بخشندگی و خوش خویی؛ زیرا همان گونه که گوهرِ درشتِ وسط گردنبند مایه زیبایی آن است، این دو خصلت نیز مایه زینت مرد هستند

میزان الحکمه جلد۵ صفحه ۱۳۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۳

ص: ۸۷

حدیث شماره :۸۸

امام صادق علیه السلام:

هر کس بتواند مستقیم و یا با واسطه، نیاز مؤمنی را برآورد و از انجام آن خودداری نماید خداوند عزّوجل او را در قیامت با چهره ای سیاه و چشمانی کبود و…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۴

ص: ۸۸

حدیث شماره :۸۹

امام صادق علیه السلام:

همه خوبی در خانه ای قرار داده شده و کلید آن، دل برکندن از دنیا قرار داده شده است!

میزان الحکمه، ج ۳، ص ۵۵۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۶

ص: ۸۹

حدیث شماره :۹۰

امام صادق علیه السلام :

مردی خدمت سرورمان امام صادق علیه السلام آمد و از ناداری شکوه کرد.

حضرت فرمود: چنان نیست که تو می گویی و به نظر من تو فقیر نیستی…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۵

ص: ۹۰

حدیث شماره :۹۱

امام صادق علیه السلام :

هر که با خانواده اش نیکوکار باشد، عمرش زیاد شود

مَن حَسُنَ بِرُّهُ بِأهلِ بَیتِهِ زِیدَ فی عُمرِهِ

میزان الحکمه جلد ۸ ص۱۳۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۹

ص: ۹۱

حدیث شماره :۹۲

امام صادق علیه السلام:

هر کس شب را با گفتن تسبیحات فاطمه علیهاالسلام بخوابد، از شمار مردان و زنانی است که بسیار یاد خدا می کنند

بحار الأنوار ، ج ۸۷ ص ۱۷۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۹

ص: ۹۲

حدیث شماره :۹۳

امام صادق علیه السلام:

هر گاه مؤمنی بتواند برادر خود را یاری رساند، اما تنهایش گذارد، خداوند در دنیا و آخرت او را تنها گذارد.

میزان الحکمه ج۳۳، ص ۲۵۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۱

ص: ۹۳

حدیث شماره :۹۴

امام صادق علیه السلام :

هر زنی که به شوهرش بگوید : «من هرگز از روی تو ، خیری ندیده ام » ، اعمالش بر باد می رود

من لا یحضره الفقیه : ج ۳ ص ۴۴۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۲

ص: ۹۴

حدیث شماره :۹۵

امام صادق علیه السلام :

درهای معصیت را با استعاذه(گفتن «اعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم»)ببندید و درهای طاعت را با تسمیه(گفتن «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم») بگشایید

میزان الحکمه ج۹ ص ۳۵۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۳

ص: ۹۵

حدیث شماره :۹۶

امام صادق علیه السلام :

کسی که به فکر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد، تا زمانی که در فکر نیاز او باشد، خداوند در کار نیاز وی باشد

میزان الحکمه ج۳ ص۲۴۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۵

ص: ۹۶

حدیث شماره :۹۷

امام صادق علیه السلام :

هر کس به تو بی احترامی کرد، خودت را در مرتبه او قرار مده

میزان الحکمه ج ۱۰ ص ۱۶۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۹

ص: ۹۷

حدیث شماره :۹۸

امام صادق علیه السلام :

اسرافکار سه نشانه دارد : آنچه در شأنِ او نیست می خرد و آنچه برازنده او نیست می پوشد و آنچه فراخور حالِ او نیست می خورد

میزان الحکمه ج۵ ص۲۸۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۰

ص: ۹۸

حدیث شماره :۹۹

امام صادق علیه السلام:

بر شما باد کاهو؛ چراکه خون را تصفیه می کند

عَلَیکُم بِالخَسِّ ؛ فَإِنَّهُ یُصَفِّی الدَّمَ

المحاسن، ج۲، ص۳۲۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۶

ص: ۹۹

حدیث شماره :۱۰۰

امام صادق علیه السلام :

به کسی بنگر که توانش کم تر از تو است و نه آن که توانش بیش از تو است . این شیوه تو را به آن چه قسمتت گشته ، بیش تر خرسند می سازد و شایسته افزونی نعمت پروردگارت می کند.

تحف العقول : ۳۶۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۴

ص: ۱۰۰

حدیث شماره :۱۰۱

امام صادق علیه السلام:

بدهی، غصّه ی شب و خواری روز است

تحف العقول، ص۳۵۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۸

ص: ۱۰۱

حدیث شماره :۱۰۲

امام صادق علیه السلام:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای هر اتفاقی که می افتاد و می گذشت، نمی فرمود: کاش جز آن شده بود

کافی، ج۲، کتاب الایمان والکفر

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۴

ص: ۱۰۲

حدیث شماره :۱۰۳

امام صادق علیه السلام :

خودت بارِ خود را به دوش بکش، که اگر چنین نکنی، کسی دیگر بار تو را به دوش نمی کشد.

میزان الحکمه ج ۷ ص ۳۹۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۱

ص: ۱۰۳

حدیث شماره :۱۰۴

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که خداوند خیر را برای او اراده کرده باشد، در قلبش محبت امام حسین علیه السلام را قرار داده، و در دلش محبت زیارت آن حضرت را می اندازد

کامل الزیارات، ص ۲۶۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۷

ص: ۱۰۴

حدیث شماره :۱۰۵

امام صادق علیه السلام:

همین باد، اگر چند روزی نوزد،

همه چیزها فاسد و متلاشی می شوند

الاحتجاج، ج۲، ص ۲۳۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۸

ص: ۱۰۵

حدیث شماره :۱۰۶

امام صادق علیه السلام:

هرچیزی با چیزی آرام می گیرد و مؤمن با برادر مؤمن خود آرامش می یابد چنان که پرنده با همجنس خود آرام می گیرد.

میزان الحکمه، ج۱، ص ۶۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۵

ص: ۱۰۶

حدیث شماره :۱۰۷

امام صادق علیه السلام:

هرکس دخترش را به شرابخوار بدهد،

پیوند خویشاوندی او را بریده است.

کافی، ج۵، ص ۳۴۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶

ص: ۱۰۷

حدیث شماره :۱۰۸

امام صادق علیه السلام:

کینه مؤمن یک لحظه است و زمانی که از برادر خود جدا شد، در دل خود کینه ای نسبت به او نگه نمی دارد، اما کینه کافر مادام العمر است.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۴

ص: ۱۰۸

حدیث شماره :۱۰۹

امام صادق علیه السلام : اگر دست خود را تا آرنج در دهان اژدها کنی بهتر است تا این که دست نیاز به سوی تازه به دوران رسیده دراز کنی.

تحف العقول : ۳۶۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۶

ص: ۱۰۹

حدیث شماره :۱۱۰

امام صادق علیه السلام:

هرکه برای دنیا غمگین شود،

از پروردگار خویش ناخشنود است.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۸

ص: ۱۱۰

حدیث شماره :۱۱۱

امام صادق علیه السلام:

حب خداوند زمانی که باطن و درون بنده اش را روشن نماید

او را از هر دل مشغولی و سرگرمی باز می دارد.

بحار،ج۱۵،ص۷۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۶

ص: ۱۱۱

حدیث شماره :۱۱۲

امام صادق علیه السلام :

سنگین ترین چیزی که در روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود

صلوات بر محمّد و اهل بیت اوست.

وسائل الشیعه،ج۷،ص۱۹۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۸

ص: ۱۱۲

حدیث شماره :۱۱۳

امام صادق علیه السلام : نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست. زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند.

بحار، ج ۷۴، ص ۷۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۹۴

ص: ۱۱۳

حدیث شماره :۱۱۴

امام صادق علیه السلام: در همه کارهایی که برایت پیش می آید، محتاط باش.

میزان الحکمه، ج۳، ص۲۶۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۳۲

ص: ۱۱۴

حدیث شماره :۱۱۵

امام صادق علیه السلام: شب قدر، در هر سال، هست و روز شب قدر، مثل شب قدر است.

بحار، ج۹۸، ص۱۲۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۴۳

ص: ۱۱۵

حدیث شماره :۱۱۶

امام صادق علیه السّلام فرمودند:

قَلبُ شَهرِ رَمَضانَ لَیلَهُ القَدرِ؛

قلب ماه رمضان، شب قدر است.

بحار الأنوار ، ج ۵۸ ، ص ۳۷۶

التماس دعا

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۷۳

ص: ۱۱۶

حدیث شماره :۱۱۷

امام صادق علیه السلام می فرمایند که چون شب قدر می رسد، منادی از آسمان هفتم از پشت عرش ندا سر می دهد، حق تعالی آمرزید هر که را به زیارت قبر حسین علیه السلام آمده است.

منبع: مفاتیح النجان

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۷۵

ص: ۱۱۷

حدیث شماره :۱۱۸

امام صادق علیه السّلام فرمودند:

مقدّرات در شب نوزدهم تعیین، در شب بیست و یکم تأیید و در شب بیست و سوم [ماه رمضان] امضا می شود.

الکافی، ج ۴، ص ۱۵۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۰۷۷

ص: ۱۱۸

حدیث شماره :۱۱۹

امام صادق علیه السلام :

به دوستی آدم افسرده اعتماد مکن… آدم افسرده در زمانی که کاملا به او اعتماد داری، تنهایت می گذاردو در اوج ارتباطت با او،از تو می بُرد.

میزان الحکمه ج۶ص۹۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۱۰

ص: ۱۱۹

حدیث شماره :۱۲۰

امام صادق علیه السلام:

آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.

الکافی، ج ۴، ص ۸۷، ح ۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۴۲

ص: ۱۲۰

حدیث شماره :۱۲۱

حلول ماه رمضان مبارک

امام صادق علیه السلام : روزه دار دو شادی دارد : یک شادی هنگام گشودن روزه اش و شادی دیگر هنگام دیدار با پروردگارش .

میزان الحکمه ج۶ ص۳۹۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۴۵

ص: ۱۲۱

حدیث شماره :۱۲۲

امام صادق علیه السلام: دروغ گفته است کسی که گمان کند از شیعیان ماست اما به رهبری غیر ما گردن نهد.

وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۸۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۴۹

ص: ۱۲۲

حدیث شماره :۱۲۳

امام صادق علیه السلام فرمودند:

سه کس را جز در سه جا نتوان شناخت:

انسان بردبار را به هنگام خشم،

شجاع را به گاه نبرد،

و برادر را به وقت نیاز.

تحف العقول ص۳۲۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۱۸۲

ص: ۱۲۳

حدیث شماره :۱۲۴

امام صادق علیه السلام فرمود: هرگز بدنی از آنچه که «نیّت» و انگیزه نسبت به آن قوی باشد، ضعیف و ناتوان نمی شود.

بحارالأنوار، ج ۶۷، ص ۲۰۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۲۳

ص: ۱۲۴

حدیث شماره :۱۲۵

امام صادق علیه السلام : با روی گرداندن و پاسخ ندادن با نادان روبرو شو، تا مردم یاورت شوند؛ زیرا هرکس به نادان پاسخ دهد، گویی هیزم بر آتش می نهد.

مصباح الشریعه: ۳۱۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۲۴

ص: ۱۲۵

حدیث شماره :۱۲۶

میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان مبارک

امام صادق علیه السلام:

جوانان را دریاب، زیرا که آنان سریع تر به کارهای خیر روی می آورند.

کافی، ج ۸، ص ۹۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۲۸

ص: ۱۲۶

حدیث شماره :۱۲۷

میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان مبارک باد.

امام صادق علیه السلام:

جوانان را دریاب، زیرا که آنان سریع تر به کارهای خیر روی می آورند.

کافی، ج ۸، ص ۹۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۳۷

ص: ۱۲۷

حدیث شماره :۱۲۸

امام صادق علیه السلام : ولایت امیر مؤمنان که در[ دل ]من است، از ولادت یافتن من از[ نسل ]او برایم دوست داشتنی تر است.

دانش نامه امیرالمؤمنین علیه السلام برپایه قرآن،حدیث و تاریخ، ج۸، ص۴۳۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۳۹

ص: ۱۲۸

حدیث شماره :۱۲۹

امام صادق علیه السلام در جواب کسی که پرسیده بود :چه عملی در ماه شعبان برتر است؟ فرمودند: صدقه و استغفار .

اقبال الأعمال ، ج ۳ ، ص ۲۹۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۴۱

ص: ۱۲۹

حدیث شماره :۱۳۰

امام صادق علیه السلام: سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند.

کافی(ط-الاسلامیه) ج۲، ص۶۴۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۴۹

ص: ۱۳۰

حدیث شماره :۱۳۱

امام صادق علیه السلام

عموی ما، عبّاس، دارای بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود؛ همراه با امام حسین علیه السلامجهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید.

عمده الطّالب، ص ۳۵۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۶۹

ص: ۱۳۱

حدیث شماره :۱۳۲

امام صادق علیه السلام: هر مؤمنی چیزی را از مؤمنی دیگر دریغ دارد که بدان نیاز دارد و او هم بر آن توانا است که از خود یا دیگری برای او بدهد…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۹۰

ص: ۱۳۲

حدیث شماره :۱۳۳

امام صادق علیه السلام : همانا نیروی مؤمن در دل اوست.مگر نه این است که می بینید بدنی ضعیف وپیکری نحیف دارد وبا این حال شب را به عبادت می گذراند و روز،روزه می گیرد.

من لا یحضره الفقیه ۳/۵۶۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۲۹۲

ص: ۱۳۳

حدیث شماره :۱۳۴

امام صادق علیه السلام:

سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود صلوات بر محمد و اهل بیت اوست.

وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۱۹۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۲۴

ص: ۱۳۴

حدیث شماره :۱۳۵

امام صادق علیه السلام: هر که غضب خود را نگه دارد، خدا عیب او را بپوشاند.

اصول کافی، ج۳، ص۴۱۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۴۴

ص: ۱۳۵

حدیث شماره :۱۳۶

امام صادق علیه السلام: زن همانا گردنبندی است، نیک بنگر که چه گردنبندی را به گردنت آویزان می کنی.

وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۴

ص: ۱۳۶

حدیث شماره :۱۳۷

امام صادق علیه السلام: به فرزندانتان حدیث بیاموزید، پیش از آنکه مرجئه به سوی آنان بشتابند.

الکافی، ج۶، ص۴۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۵۶

ص: ۱۳۷

حدیث شماره :۱۳۸

امام صادق علیه السلام: از نگاه[ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهی تخم شهوت را در دل می کارد و همین برای فتنه ی صاحب آن دل بس است.

تحف العقول ص ۳۰۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۳۶۷

ص: ۱۳۸

حدیث شماره :۱۳۹

امام صادق علیه السلام : هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه خداوند از ایمان او انیس و دلارامی برای او قرار می دهد، چندان که اگر بر قلّه ای باشد احساس تنهایی نکند.

میزان الحکمه، ج۱، ص۴۸۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۰۸

ص: ۱۳۹

حدیث شماره :۱۴۰

امام صادق علیه السلام :

دوستت را از راز خود آگاه مکن، مگر بر رازی که اگر دشمن از آن آگاه شود نتواند به تو زیانی رساند؛ زیرا دوست نیز ممکن است روزی دشمن شود.

مشکاه الأنوار: ۵۵۷/۱۸۸۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۲۵

ص: ۱۴۰

حدیث شماره :۱۴۱

امام صادق علیه السلام : کسی که مایل است جزء یاران حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوی و اخلاق نیکو توأم گردد.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۳۰

ص: ۱۴۱

حدیث شماره :۱۴۲

حاج میرزا عابد نهاوندی

امام صادق علیه السلام: ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبروریزی ما.

مشکاه الانوار، ص۶۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۴۵

ص: ۱۴۲

حدیث شماره :۱۴۳

امام صادق علیه السلام: دل حرم خداست، پس در حرم خدا، غیر خدا را ساکن مکن.

بحارالانوار، ج۷۰، ص۲۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۷۹

ص: ۱۴۳

حدیث شماره :۱۴۴

امام صادق علیه السلام: فرزندانتان را گرامی بدارید و آداب آنها را نیکو سازید، تا خداوند شما را بیامرزد.

بحارالانوار، ج۱۶، ص۸۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۴۸۰

ص: ۱۴۴

حدیث شماره :۱۴۵

شیخ رجبعلی خیاط و فرزند دار شدن مستاجر

امام صادق علیه السلام: ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبروریزی ما.

مشکاه الانوار، ص۶۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۱۲

ص: ۱۴۵

حدیث شماره :۱۴۶

افتتاح طرح تاکسی کتاب در سبزوار

امام صادق علیه السلام: ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبروریزی ما.

مشکاه الانوار، ص۶۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۱۶

ص: ۱۴۶

حدیث شماره :۱۴۷

امام صادق علیه السلام : کسی که وارد بر جاهایی از موارد تهمت شود، و در میان مردم متهم گردد، باید خودش را سرزنش کند. جامع احادیث شیعه،ج۲۰،ص۲۱۱و۲۱۲

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۲۳

ص: ۱۴۷

حدیث شماره :۱۴۸

امام صادق علیه السلام : نفست را به خاطر خودت به زحمت و مشقت بیانداز زیرا اگر چنین نکنی دیگری خودش را برای تو به زحمت نمی افکند.

کافی، ج ۲ ، ص ۴۵۴

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۳۲

ص: ۱۴۸

حدیث شماره :۱۴۹

امام صادق علیه السلام

فاطمه را زهرا نامیدند، چون روزی سه بار در چشم علی علیه السلام می درخشید.

بحارالانوار، ج۴۳، ص ۱۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۳۴

ص: ۱۴۹

حدیث شماره :۱۵۰

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که از روی نفرت به پدر و مادرش که باو ستم کرده اند نگاه کند، نمازش در درگاه الهی پذیرفته نمی شود.

اصول کافی، ج ۴، ص ۵۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۳۹

ص: ۱۵۰

حدیث شماره :۱۵۱

امام صادق علیه السلام

چشمهایت را جز از روی دلسوزی و مهربانی با پدر و مادر خیره مکن و صدایت را بلندتر از صدای آنها نکن و جلوتر از آنان راه مرو.

بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۹

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۴۷

ص: ۱۵۱

حدیث شماره :۱۵۲

میلاد با سعادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز زن مبارک

امام صادق علیه السلام فرمود:

هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند.

بحار الانوار، ج۷۴، ص۷۷

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۵۰

ص: ۱۵۲

حدیث شماره :۱۵۳

امام صادق علیه السلام: بیشترین خیر و برکت در زنان است.

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۸۵

روز مادر و روز زن مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۶۷

ص: ۱۵۳

حدیث شماره :۱۵۴

امام صادق علیه السلام: هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد بر فضیلت ایمانش افزوده می شود.

من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۵۱

روز مادر و روز زن مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۷۰

ص: ۱۵۴

حدیث شماره :۱۵۵

امام صادق علیه السلام : هر گاه کسی گناه کند،نقطه سیاهی در دلش پدید می آید. اگر توبه کرد، آن سیاهی برطرف می شود و اگر بیشتر گناه کرد…

اصول کافی، ج۲، ص۲۷۱

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۷۷

ص: ۱۵۵

حدیث شماره :۱۵۶

امام صادق علیه السلام : در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هر کس برای خدا تواضع کند، او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پَست گردانند.

کافی، ج۲، ص۱۲۲

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۷۹

ص: ۱۵۶

حدیث شماره :۱۵۷

امام صادق علیه السلام: هیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی که در نفس خود می یابد.

وسایل الشیعه ج۱۵ ص۳۸۰

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۸۲

ص: ۱۵۷

حدیث شماره :۱۵۸

امام صادق علیه السلام فرمودند: چه بسیار آرزومندانی که چیزهایی را آرزو می کنند که خیر و صلاح آنان در آن آرزو نیست.

بحارالانوار، جلد ۷۵ ، صفحه ۲۴۳

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۸۴

ص: ۱۵۸

حدیث شماره :۱۵۹

امام صادق علیه السلام: ملعون است، ملعون، کسی که برادرش دستِ صلح و آشتی به سوی او دراز کند و او آشتی نکند. میزان الحکمه۱، صفحه۷۸

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۱۱

ص: ۱۵۹

حدیث شماره :۱۶۰

امام صادق علیه السلام: رها کردن کسب و کار، عقل را کم می کند.

کافی (ط-الاسلامیه) ج ۵ ، ص ۱۴۸

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۱۳

ص: ۱۶۰

حدیث شماره :۱۶۱

امام صادق علیه السلام : نوروز، روزی است که پروردگار از بندگان پیمان گرفته است او را عبادت کنند و بدو شرک نورزند و به فرستادگانش و امامان علیه السلام ایمان آورند.بحارالانوار، ج ۵۹، ص ۹۲

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۱۴

ص: ۱۶۱

حدیث شماره :۱۶۲

امام صادق علیه السلام : هرگاه نوروز شد غسل کن و پاکیزه ترین لباس های خود را بپوش و خود را با بهترین عطرهایت خوشبو نما. وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۴۲۸

عیدتون مبارک

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۱۶

ص: ۱۶۲

حدیث شماره :۱۶۳

امام صادق علیه السلام : عوامل نجات بخش عبارتند از : اطعام کردن، سلام گفتن به همگان و نماز خواندن در شب هنگامی که مردم خفته اند. المحاسن : ۲ / ۱۴۱ / ۱۳۶۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۲۴

ص: ۱۶۳

حدیث شماره :۱۶۴

امام صادق علیه السلام: کسی که مایل است جزء یاران حضرت مهدی عجله الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوی و اخلاق نیکو توأم گردد. بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۲۵

ص: ۱۶۴

حدیث شماره :۱۶۵

امام صادق علیه السلام : هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیهاالسلام دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده است. بحارالانوار، ج ۲۳، ص۶۵۴

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۴۴

ص: ۱۶۵

حدیث شماره :۱۶۶

امام صادق علیه السلام:

راز تو جزئی از خون توست، پس نباید که در رگهای غیر تو جریان یابد.

بحار الأنوار:۷۵/۷۱/۱۵

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۰۵

ص: ۱۶۶

حدیث شماره :۱۶۷

امام صادق علیه السلام:

آزاری که قائم علیه السلام به هنگام قیام خویش از جاهلان آخرالزمان می بیند، بسیار سخت تر از آزاری است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از مردم جاهلیت دید.

غیبه نعمانی، ص۳۰۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۰۹

ص: ۱۶۷

حدیث شماره :۱۶۸

امام صادق علیه السلام: به وسیله ای به غیر از زبانتان دعوت کننده مردم باشید. کافی، ج۲، ص۷۸

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۱۳

ص: ۱۶۸

حدیث شماره :۱۶۹

امام صادق علیه السلام: دختران نیکی هایی هستند که در برابر آن پاداش داده می شود. و پسران…

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۱۷

ص: ۱۶۹

حدیث شماره :۱۷۰

امام صادق علیه السلام: هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد بر فضیلت ایمانمش افزوده می شود. من لایحضرالفقیه، جلد۳، ص۲۵۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۲۴

ص: ۱۷۰

حدیث شماره :۱۷۱

امام صادق علیه السلام

حضرت فاطمه علیهاالسلام هر صبح شنبه به سوی قبور شهیدان می رفت و بر سر قبر حمزه می نشست و برای او از خدا طلب رحمت و آمرزش می کرد.

(التهذیب، ج۱، ص ۴۶۵)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۵۳

ص: ۱۷۱

حدیث شماره :۱۷۲

امام صادق علیه السلام : هر میوه ای آلودگی به همراه دارد. پس اگر خواستید میوه بخورید، آن را با آب بشویید. کافی، ج۶، ص۳۵۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۶۷

ص: ۱۷۲

حدیث شماره :۱۷۳

امام صادق علیه السلام: انسان برای عمر طولانی آفریده شده است اما با عدم رعایت بهداشت، عمر خود را کوتاه می کند. وسائل، ج۱، ص۱۰۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۷۱

ص: ۱۷۳

حدیث شماره :۱۷۴

امام صادق علیه السّلام: بدون تردید، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش، رح_م می کند. کافی، جلد۶، صفحه ۵۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۹۹

ص: ۱۷۴

حدیث شماره :۱۷۵

امام صادق علیه السّلام می فرمایند:

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از دمیدن در غذا یا آشامیدنی نهی فرمود.

وسائل الشیعه، ۱۶/۵۱۸/۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۰۳

ص: ۱۷۵

حدیث شماره :۱۷۶

امام صادق علیه السّلام: بالاترین آسایش، امید برکندن از مردم است. تحف العقول، ص۳۶۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۴۱

ص: ۱۷۶

حدیث شماره :۱۷۷

امام صادق علیه السلام : محبوبترین جرعه نزد خداوند عزّ و جلّ که آدمی آن را می نوشد، جرعه خشمی است که در دلش به گردش در می آید و او آن را یا با صبر و یا با بردباری ف_رو م_ی برد. الکافی : ۲/۱۱۱/۱۳

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۴۴

ص: ۱۷۷

حدیث شماره :۱۷۸

امام صادق علیه السلام : انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمی کند بلکه میانه روی را پیشه خود می سازد. مجموعه الاخبار، الباب ۳۰، حدیث ۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۴۶

ص: ۱۷۸

حدیث شماره :۱۷۹

امام صادق علیه السلام : هر کس با اطعام خود مومنی را سیر کند، احدی جز خدا پاداش اخروی او را نمی داند!… مفاتیح الحیاه، ص۲۸۱

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۸۶۴

ص: ۱۷۹

حدیث شماره :۱۸۰

امام صادق علیه السلام:

رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بی میلی به دنیا سبب راحتی قلب و بدن است.

 

تحف العقول، ص ۳۵۸۵۸۶

ص: ۲۰۹

حدیث شماره :۲۱۰

امام صادق علیه السلام

همان گونه که خدای عزّوجلّ به شما دستور داده، با هم پیوند داشته باشید و برادرانی نیکوکار باشید.

وسایل الشیعه

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۵۹۳

ص: ۲۱۰

حدیث شماره :۲۱۱

امام صادق علیه السلام

هرگاه بنده استغفار کند نامه عملش بالا رود در حالیکه می درخشد.

اصول کافی جلد ۴ صفحه ۲۶۶

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۲۳

ص: ۲۱۱

حدیث شماره :۲۱۲

امام صادق علیه السلام

هر کس به طرف مسجد برود پایش رابر هیچ تر و خشکی نمی گذارد مگر اینکه زمین برای اوتسبیح می گوید.

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۳۲

ص: ۲۱۲

حدیث شماره :۲۱۳

امام صادق علیه السلام

انسان مؤمن اسراف نمی کند بلکه میانه روی را پیشه خود می سازد.

مجموعه الاخبار، الباب ۳۰

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۶۵۹

ص: ۲۱۳

حدیث شماره :۲۱۴

امام صادق علیه السلام

کربلا از خاک بیت المقدس است. (کامل الزیارات، ص ۲۶۹، باب ۸۸)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۶۲

ص: ۲۱۴

حدیث شماره :۲۱۵

امام صادق علیه السلام

به یقین، شیعیان ما آنانند که دلهایشان از هر نوع فریبکاری، کینه ودشمنی پاک وسالم باشد. (بحارالانوار، ج۶۸، ص۱۵۶)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۶۸

ص: ۲۱۵

حدیث شماره :۲۱۶

امام صادق علیه السلام

جایگاه قبر امام حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است. (کامل الزیارات، ص۲۷۱)

پاسخ به:احادیث مفهومی و تصویری زیبا از چهارده معصوم علیهم السلام

۷۶۹

ص: ۲۱۶

حدیث شماره :۲۱۷

امام صادق علیه السلام

هرکس دوست دارد روز قیامت، بر سرسفره های نور بنشیند باید از زائران امام حسین علیه السلام باشد. (بحارالانوار، ج۹۸، ص۷۲)

 

۷۷۹

ص: ۲۱۷

حدیث شماره :۲۱۸

امام صادق علیه السلام