0

ما از یک مدل شبکه عصبی BP آموزش دیده برای پیش بینی

 
navidcar
navidcar
کاربر جدید
تاریخ عضویت : شهریور 1401 
تعداد پست ها : 1

ما از یک مدل شبکه عصبی BP آموزش دیده برای پیش بینی

اجاره خودروبر

 - خودروبر نوید - 

navidcar - https://navidcar.com/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88-5-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86

نیسان خودروبر - https://navidcar.com/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88-3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2

درخواست خودروبر - https://navidcar.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88-4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%86

سه شنبه 8 شهریور 1401  10:34 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها