42

طمع

انسان پرهیزکار، در پی انتخاب درست است و فرد طمع کار، در پی انتخاب درشت.

خشم

خشم، رعدی است که باران پشیمانی را به دنبال دارد.

تأخیر در اجابت دعا

نیاز، نخستین تلنگر برای ارتباط با خداست و تأخیر در اجابت دعا، جهتْ دادن به نیازها برای رسیدن به ارزش والای بندگی است.

خلوص

اسیرترین انسان، کسی است که متوقع تمجید و مهر دیگران باشد.

طمع

طمع کار، بدهکار می شود و بدهکار، اسیر.

گناه

گناه می تواند در یک جامعه به شکل قانون درآید و آن، هنگامی است که همه در برابر گناه یکدیگر بی اعتنا باشند.

خوی خوش

انسان در هر معاشرت، تصویری از خود به جای می گذارد که اگر با خوش خویی همراه باشد، دیگر از مرور آلبوم گذشته اش هراسی ندارد.

پشیمانی و توبه

وقتی کارهای گذشته خود را مرور می کنیم و شرمنده می شویم، به این معنی است که امروز، شخص بهتری شده ایم.

بهترین شکل آراستگی به فضیلت

به فضایل انسانی آن قدر عادت کن که انجام دادن آن، برای تو تفریح باشد، نه وظیفه.

از تو حرکت

اعتقاد به شانس، زاییده سستی و تنبلی است؛ زیرا هیچ رودی بدون حرکت، به دریا نمی رسد.

تواضع

دانه نیکی های خود به دیگران را در خاک تواضع پنهان کنید تا با گذشت زمان، وجود شما گل کند.

صبر

عجله کردن، کار انسان ضعیف است. او زمانی را که ممکن است در طول آن به شکست بیندیشد، عجولانه از خود می گیرد؛ زیرا از تصور شکست نیز می هراسد.

تمام دگرگونی ها در جهان، مستلزم گذشت زمانند، ولی بیشتر ما هنگام رویارویی با مشکلات، این مطلب را فراموش می کنیم.

عمل به علم

حتی خطرناک ترین مجرمان نیز قادرند انشایی درباره انسان بودن بنویسند. آنچه انسان ها را متمایز می کند، عمل کردن به دانسته هاست.

اراده

ما ایستاده ایم و قطار زمان به آهستگی، فرصت ها را از مقابلمان رد می کند. اگر کوپه های خالی می روند، تقصیر اراده ماست.

تجمل پرستی

زندگی، محل پهن کردن بساط تجمل نیست؛ زیرا رودخانه هرچه خود را در زمین های اطراف گسترده تر کند، بیشتر فرو می رود و سرانجام، خشک خواهد شد.

صبر

گره مشکلات را هر چه بکشید، محکم تر می شود. با کمی حوصله و نرمی، می توان گره ها را از هم گشود.

کار خیر و روحیه بهتر

منتظرِ داشتنِ بهترین روحیه برای انجام دادن کار خیر نباشید؛ زیرا تنها با انجام دادن کار خیر است که می توانید روحیه ای بهتر داشته باشید.

حجاب

حجاب زن، تابلویی است در رهگذار که درجه وفاداری او به خانواده را به همگان نشان می دهد. (بدانید که بدترین افراد نیز معنای خوبی را می فهمند.)

تقویت عشق ورزی در خانواده

در خانواده، یکدیگر را برای عشق ورزیدن سوژه قرار دهید؛ زیرا عشق، نیروی فوق العاده ای در انسان ایجاد می کند تا بتواند کارهای دشوار را انجام دهد.

صرف غذا با خانواده

یکی از لحظه های لذت بخش در خانواده، هنگام صرف غذاست. پس مراقب باشید نوش جانتان شود، نه نیش جانتان.

تحول روحی

وقتی کسی تغییری مثبت در خود ایجاد می کند، گذشته را به او یادآوری نکنید که پشیمان خواهد شد.

شادی

از شادی های کوچک، برای خود شادی های بزرگ بسازید؛ زیرا گرمی هر آتشی، با شعله ای کوچک آغاز شده است.

والدین و پرهیز از نفرین

نفرین، اسلحه ای است در دست والدین که می تواند، روح فرزند را بکُشد. پس حتّی المقدور هرگز از آن استفاده نکنید.

زن، راست گویی و ایمان

راست گویی و ایمان، سلاح زن است که با آن می تواند، به محترمانه ترین و شیرین ترین روش، دل همسرش را تسخیر خود سازد.

زن و سکوت مرموز

زن، کشتی بان منزل است که اگر مرد بیهوده بر او طوفان کند، خود نیز همراه او از ساحل نجات دور خواهد افتاد.

ارزش ایمان

ایمان، بالی ست که رهروان را بر (فراز) جاده زندگی پیش می برد، ولی بی ایمان، تمام خار و خس مسیر را حس می کند و افتان و خیزان می رود.

بدخُلق ها در کار خود معذورند

بدخلقی های دیگران، نتیجه درگیری آنها با خودشان است و در بیشتر موارد، نباید به شما بربخورد.

خوب باش، تا محبوب باشی

لازم نیست برای جلب دوستی دیگران، به رنگ آنها درآیید. سالم و ارزشمند زندگی کنید. دیگران، خود به خود جویا و خواهان منش شما خواهند شد.

لذت عبادت، به جای خواستن حاجت

نشانه عبادت، پذیرفته شده آن است که حاجت انسان در نظرش کوچک می شود و لذت عبادت، جای حاجت را می گیرد.

مفهوم ناامیدی

ناامیدی، انکار کردن ذات خداوند در وجود خویشتن است.

ارتباط تفریح با احساس خوشبختی

تفریح، فرصتی است برای درک خوشبختی، ولی کسانی که به کار خود علاقه دارند، چون در هنگام انجام دادن آن احساس تفریح می کنند، همیشه حس خوشبختی دارند.

لذت شاد کردن دیگران

وقتی لذت شاد کردن دیگران را بچشی، دیگر لذت خود را نخواهی خواست.