0

عکس نوشته های شهید بهشتی(1)

 
aftabm
aftabm
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 25043
محل سکونت : اصفهان

عکس نوشته های شهید بهشتی(1)

 

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

 

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

عکس نوشته های شهید بهشتی

منابع:

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-264/704113-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

https://www.jamaran.news

https://harfetaze.com/170897/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/

https://harfetaze.com/170897/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/

https://www.dana.ir/news/799736.html/

 

چهارشنبه 8 تیر 1401  1:37 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها