0

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر + تاریخچه، اهداف

 
aftabm
aftabm
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 25047
محل سکونت : اصفهان

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر + تاریخچه، اهداف

یاریگر هم باشیم

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
 
نجات معتاد نجات فرد نیست ، نجات جامعه است امام خمینی ( ره ) ۵ تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر " آيا کنترل زندگی شما در دست مواد مخدر است؟ زندگی و اجتماع شما ، محل حضور مواد مخدر نيست." اين جمله از سوی سازمان ملل شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر سال 2007 انتخاب شده است.

تاريخچه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

کنفرانس بين المللی مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر از تاريخ 17 تا 26 ژوئن 1987 در شهر "وين" به منظور ابراز عزم سياسی ملتها در امر مبارزه با پديده خانمان سوز و شوم مواد مخدر تشکيل شد و در آن سندی با عنوان C.M.O به تصويب کشورهای شرکت کننده رسيد. اين سند خط مشی همه جانبه اقدامات در امر کنترل مواد مخدر را از سوی کشورهای شرکت کننده مشخص و آنان را متعهد نموده است تا اقدامات بين المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر را قاطعانه دنبال کنند. در اين کنفرانس سندی در چهار فصل تنظيم شد که بيش از 35 مورد اقدام عملی را همچون ارزيابی ميزان مصرف، پيشگيری از طريق آموزش، نقش رسانه ها در بازگشت معتادان به دامن اجتماع و معالجه آنان، ريشه کنی مزارع غير مجاز خشخاش، نابودی شبکه های عمده قاچاق مواد مخدر، همکاريهای حقوقی کشورها و غيره را در خود جای داده است. اين سند در 26 ژوئن مصادف با 5 تيرماه به اتفاق آراء مورد تأييد و تصويب کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و سالروز تصويب اين سند به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام شد.

اعتیاد یــک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش خواهد بود و فـــرد مـــعتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می‏ گردد. اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گـــــردد. همچنین ویــرانگری‏ هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى‌اندازد. پدیده شوم قاچاق موادمخدر بیش از آنکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین ‏المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و  راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافته است.  تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع به شمار می‏ رود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزى به حدى است که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنکه ماموریتى در راستاى وظایف مصرحه نیروى انتظامى باشد، اقدامى است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانى در انحطاط اخلاقى جوامع با اهداف خاص سیاسی. موادمخدر آنچنان آرام و بی ‏صدا برجسم و روان مصرف‏ کننده مستولى می‏گردد که هیچ معتادى آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی ‏آورد. اعتیاد سبب تباهى میلیون‏ها مغز فعال می‏شود که سرمایه‏ هاى آینده جامعه بشرى بشمار می ‏روند. اگر درصد کمى از کودکانى که والدین آنها معتاد هستند به سوى بزهکارى سوق داده شوند، بعد از گذشت چندین سال تعداد بزهکاران در این مملکت به هزاران نفر خواهد رسید. اعتیاد بیش از یک میلیارد نفر از اعضاء خانواده معتادان را در جهان بطور مستقیم با مشکلات ناشى از این آسیب مواجه نموده است. موادمخدر منشاء وقوع بسیارى از جرائم اجتماعى نظیر قتل، تجاوز، سرقت و ... می‏باشد. کشور ما در مقابله با ورود و شیوع این مواد خانمانسوز، بمنظور کنترل و حفاظت مرزهاى شرقى اقدام به احداث بیش از هزار کیلومتر جاده، ده‏ها پاسگاه مرزی، برجک و دیده‏بانى و حفر چندین کیلومتر کانال و ... نموده است و هزاران نفر از فرزندان این مرز و بوم نیز به شهادت رسیده‏ اند.

۲۶ ژوئن برابر با پنج تیرماه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری ابراز عزم سیاسی ملت‌ها در امر مبارزه با پدیده خانمان سوز مواد مخدر، کنترل آن و انجام اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

به گزارش ایمنا، اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی عوارض جسمی و روانی بسیاری دارد و از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی به شمار می‌رود. عوارض ناشی از اعتیاد باعث رکود اجتماعی در زمینه‌‏های مختلف می‌شود و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است. اگر علل گرایش افراد به مواد مخدر بررسی و برطرف نشود، درمان جسمی و روانی نیز نتیجه بخش نخواهد بود. ریشه کن کردن اعتیاد به طور کامل امکان پذیر نیست ولی می‌توان با تلاش و تدبیر آن را کنترل کرد و با ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه باعث پیشگیری از اعتیاد شد.

در تاریخ ۱۷ تا ۲۶ ژوئن سال ۱۹۸۷ کنفرانس بین‌المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شهر وین تشکیل شد. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس سندی به نام C.M.O را تصویب کردند که خط مشی همه جانبه اقدامات لازم جهت کنترل مواد مخدر را از سوی کشورهای شرکت کننده مشخص می‌کرد و این کشورها را متعهد کرد تا فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را به طور جدی انجام دهند. این سند در چهار فصل تنظیم شد و در آن حدود ۳۵ مورد از اقدامات عملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کنترل اعتیاد در جوامع ذکر شد.

این موارد شامل ارزیابی میزان مصرف، ریشه کنی مزارع غیر مجاز خشخاش، نقش رسانه‌ها در بازگشت معتادان به دامن اجتماع و معالجه آنان، نابودی شبکه‌های عمده قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از طریق آموزش، همکاری‌های حقوقی کشورها است. از آنجا که این سند در روز ۲۶ ژوئن برابر با با کسب اکثریت آرا کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تصویب شد، این روز را به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری کردند.

 

تاریخچه مواد مخدر در ایران

دٌوّل استكباری و در رأس آنها انگلیس ، همزمان با رسوخ در اركان ،مواد مخدر را رواج دادند كه حتی برخی از شاهان صفوی نیز به آن روی آورده  و معتاد شدند. با شروع حكومت قاجار بر مبنای سیاست انگلیس كه خواهان تضعیف همسایگان هندوستان بود ، تریاك كشی چنان در ایران رواج یافت كه حتی تصویر " ناصرالدین شاه " را همانند نقش سكه بر حقه های وافور منقوش ساختند و بدینسان به آن رسمیت بخشیدند و در همین ایام نیز كشت  خشخاش را ترویج كردند و برای اولین بار در " ماهان ِ كرمان " مرغوب ترین نوع این محصول را كاشتند.

 

 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر,26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر, 5 تیر روز مبارزه با مواد مخدر

ناصرالدین شاه قاجار در حال قلیان کشیدن در شکارگاه

 در زمان حكومت سلسله پهلوی ، سطح زیر كشت تا میزان 33000 هكتار افزایش یافت و علاوه بر تریاكهای سناتوری كه اسباب عیش طبقه اشراف و ثروتمندان ، وكلا و نمایندگان مجلس ، درباریان و خوانین بود ، برای اولین بار مرزهای كشور به روی هروئین گشوده شد و از حدود سال 1340 جوانان این مرز و بوم در معرض یكی از مهمترین توطئه های قدرتمندان ( مواد مخدر ) قرار گرفتند و ایران كه در مسیر ترانزیت مواد مخدر آسیا به اروپا قرار دارد ، بزرگترین لطمه ها را متحمل شد.استكبار جهانی كه  شكست عظیمی را از انقلاب اسلامی متحمل شده بود جهت غوطه ور كردن جوانان كشور در دام اعتیاد ، با توطئه ای حساب شده توزیع مواد مخدر را در ایران افزایش داد.


هدف روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

این روز با هدف کنترل مواد مخدر و ابراز عزم سیاسی ملت‌ها در امر مبارزه با آن، تقویت همکاری و اقدام جهانی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و آشنایی قشر جوان با آسیب‌های اعتیاد به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شد.

   مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در تمامی جوامع بین‌المللی مراسم‌های مختلفی با هدف مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، درمان افراد گرفتار شده به بیماری اعتیاد و توانمند سازی و نگهداری افراد بهبود یافته برگزار می‌شود. در ایران نیز این مراسم هر ساله با عنوان «مبارزه، ایثار و شهادت» و با حضور مسئولان سازمان‌های فعال در عرصه کنترل مواد مخدر، نمایندگان آژانس‌های سازمان ملل متحد و جوامع بین‌الملل برپا می‌شود.


اقدامات ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد

امروزه اعتیاد یکی از مهم‌ترین دغدغه و آسیب‌های اجتماعی در اکثر کشورهاست و هر ساله مبلغ زیادی در راستای کنترل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر هزینه می‌شود. در ایران ۲۴ دستگاه و سازمان مختلف برای مهار این بلای خانمان سوز تلاش می‌کنند، همچنین برای حفاظت از مرزهای کشور، اقدام به احداث هزاران کیلومتر جاده، چندین پاسگاه مرزی، برجک و دیده‏بانی و حفر چندین کیلومتر کانال شده است.
پیشینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران

در ابتدا با رهنمودهای امام خمینی (ره)، مبارزه با قاچاق مواد مخدر در قالب کمیته‌های انقلاب اسلامی آغاز شد. با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ مبارزه با قاچاق مواد مخدر رسماً آغاز شد. بعد از آن با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۸، به تدریج این مبارزه شکل سازمان یافته به خود گرفت و با همکاری نیروهای انتظامی این نهاد هماهنگی لازم را در زمینه ادامه این مبارزه انجام می‌دهد.


تاریخچه مواد مخدر در جهان

برخی اسناد موجود حاکی از آن است که حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد بشر با مواد مخدر آشنا شده است. « لین» دانشمند اهل روم بود که برای اولین بار شیره غلیظ خشخاش را به نام اپیوم عرضه کرد. اپیوم به معنی شیره و از ریشه "OPOS " است که از کلمه " AHIPENA " گرفته شده و بنا به تلفظ‌های دیگر " اٌفیون " یا " هپیون " نیز خوانده می‌شود.‌

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر + تاریخچه، اهداف و شعار
تاریخچه مواد مخدر در ایران

از زمانی که دولت‌های استکباری از جمله انگلیس در ارکان دولت ایران نفوذ کردند، به گسترش مواد مخدر در کشور پرداختند و نتیجه این شد که حتی برخی از شاهان کشور نیز دچار اعتیاد شدند. با آغاز حکومت قاجار در راستای سیاست انگلیس، به قدری تریاک کشی در ایران گسترش یافت که کاشت خشخاش را ترویج دادند و به تریاک کشی رسمیت بخشیدند. برای اولین بار نیز در زمان حکومت پهلوی هروئین به کشور وارد شد و از این زمان بود که جوانان کشورمان به طور جدی در معرض یکی از مهمترین توطئه‌های قدرتمندان (مواد مخدر) قرار گرفتند.


پیشگیری از اعتیاد

برای پیشگیری از اعتیاد راه‌ها و روش‌های زیادی با توجه به عوامل مختلف می‌توان به کار گرفت. برخی از راهکارهای کلی در این زمینه عبارتند از:

    ارتقا آموزش و دانش همگانی و استفاده درست از رسانه‌ها برای آگاهی دادن به مردم در مورد خطرات مواد مخدر
    تبدیل تهدیدات فضای مجازی به فرصت‌های مثبت و سازنده
    برنامه‌ریزی نهادها و مسئولین کشوری، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر
    توجه به کودکان و نوجوانان و نیازهای آنان با افزایش حمایت و سرمایه گذاری مؤثر برای رفاه خانواده‌ها
    جلوگیری از دستیابی آسان به مواد مخدر
    جلوگیری از قاچاق مواد مخدر
    همکاری و تلاش همه جانبه خانواده‌ها، مدارس، جوامع مدنی، مذهبی و سازمان‌ها برای پاک سازی جوامع از مواد مخدر
    تلاش سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی در راستای باز توانی مصرف کنندگان مواد مخدر

 

مثال هایی از راههای موثر در پیشگیری از ابتلا به اعتیاد در سطح خانواده

    آموزش به خانواده ها در جهت رفع مشکلات روانی فرزندانشان و اهمیت قایل شدن به خواسته های آن ها.
    گروه همسالان، بخصوص در شروع مصرف سیگار، بسیار تاثیرگزارند. بعضی از دوستی ها صرفاً حول محور مصرف مواد شکل می گیرد.بنابراین بایستی دوستان فرزندانتان را بشناسید و کنترل غیر مستقیم و نظارت بر روابط فرزندانتان داشته باشید .
    عضو شدن فرزندان در گروه های هنری، ورزشی و مانند آن، تا از این طریق فرزندانی که روحیه ضعیف و افسرده دارند، نقاط مثبت خود را بشناسند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.
    والدین باید ارتباط با فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقلال رأی دهند و در تصمیم گیری ها با فرزندان مشورت کنند.
    جلوگیری از بحث و مجادله والدین و تقویت روحیه گذشت و بخشش در خانواده.
    والدین باید پشتوانه مادی و معنوی فرزندان در موقعیت های شغلی، تحصیلی و… باشند.
    تمامی خواسته های فرزندان را نباید بدون چون و چرا برآورده ساخت، بلکه اجازه دهند فرزندان سختی زندگی را کمی احساس نمایند تا زمانی که در اجتماع قرار گرفتند و با مشکلی روبه رو شدند، بتوانند با آن مقابله کنند.
    خانواده ها باید عیوب فردی و اجتماعی فرزندان را به آنان تذکر دهند تا فرزندان کمبودها و نقص های دوران کودکی خود را به دوران بزرگسالی منتقل نکنند و در پی رفع عیوب خود باشند.
    والدین نباید بین فرزندان خود تبعیض قایل شوند.
    توجه و کنترل فرزند از نظر پول خرج کردن و سعی در رفع نیازهای مالی فرزندان در حدّ معقول.
    نظارت بر وضعیت تحصیلی و شغلی فرزندان.
     آموزش فرزندان و آشنا کردن آنان با عوارض اعتیاد به جای محدود کردن آنان.
    افراد خانواده نباید در مهمانی هایی که در آن ها به طور تفنّنی از مواد مخدّر استفاده می شود، شرکت نمایند.

 

مثال هایی از راه های موثر در پیشگیری از ابتلا به اعتیاد در سطح جامعه

    توسعه همه جانبه امکانات و مراکز درمانی اعتیاد ، مراکز مشاوره و فرهنگ سازی در جهت مراجعه به مشاور برای کاهش و حل مشکلات روان شناختی.
    اشاره کردن و متذکر شدن این مطلب که ، حتی یک مرتبه مصرف کردن مواد مخدّر ممکن است منجر به اعتیاد شود. تا میل به استفاده از مواد مخدّر را، حتی برای یک مرتبه هم در افراد از بین ببرند.
    ایجاد سرگرمی های مثبت و سازنده برای اینکه افراد به دلایل تفنّنی به اعتیاد روی نیاورند.
    آموزش همگانی و همه جانبه افراد ِجامعه به لحاظ شناخت خویشتن انسانی و تقویت عزّت نفس.
    از بین بردن تصورات باطل در خانواده ها مانند این تصور که «با مصرف مواد مخدّر، مشکلات زندگی فراموش می شود و زندگی به نحوی زیبا تغییر می یابد.
    شناسایی افرادی که از نظر شخصیتی متعادل نیستند (مثلا در مدارس، توسط معلمان و…) و آموزش آن ها برای دوری از اعتیاد.
    اجرای طرح قانونی که از کودکان بی سرپرست حمایت شود.
    حمایت از خانواده های فقیر توسط دولت وایجاد بازار کار برای جوانان و نوجوانان.
    ایجاد شغل در شرایط خاص برای افراد معتاد، به نحوی که هم جنبه درآمدی برای آن ها داشته باشد و هم اینکه با کنترل وبرنامه ریزی برای آن ها زمینه ترک اعتیاد پی ریزی گردد.
    از بین بردن دسترسی آسان به مواد مخدر.
    قاطعیت در اجرای قوانین و مبارزه با مواد مخدرو کنترل شدید مرزهای کشور و برخورد اصلاحی با معتادان.
    ایجاد زمینه اشتغال برای همه اقشار جامعه.
    ارتقای فرهنگی افراد جامعه از طریق ارتقای سطح آموزش.
    توجه به امکانات مورد نیاز مردم ساکن محیط های دورافتاده و پایین شهر، و ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی (سینما، استخر، شهربازی و…) که متناسب با نیاز و وضعیت مردم آن مناطق باشد.
    ایجاد امکانات رفاهی و مشاغل مورد نیاز روستاییان در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت آن ها به شهرها.
    نمایش دادن دوستی های ناباب و عواقب حاصل از آن، از طریق فیلم و رسانه های دیگر.
    حمایت از دانش آموزان معتاد و تربیت و اصلاح آنان، به منظور بازگشت به جامعه.

 

مثال هایی از راههای موثر در پیشگیری از ابتلا به اعتیاد در سطح رسانه های گروهی

 از طریق رسانه های همگانی باید برنامه هایی را پخش کرد که بر کانون گرم خانواده تأکید کند به نحوی که بر زندگی خانوادگی همراه با محبت وبه حضور و همدلی والدین تأکید نماید.
 تلاش صدا و سیما برای بیان عواقب اعتیاد به مواد مخدّر از طریق ساختن فیلم، میزگرد، جلسات مشاوره ای و…

باید بدانیم که بهترین راه دفاع در برابر مبارزه با ابتلا به بیماری اعتیاد رعایت امور پیشگیرانه است و در این راستا با توجه به نکاتی که ذکر شد نیاز به یک مشارکت جمعی از سوی دولت،مسئولین و افراد جامعه است .اگر هر کدام یک از ما بتوانیم در جایگاه خود و با توجه به ایفای نقشی که در جامعه داریم یک سد محکم در برابر ابتلا به اعتیاد باشیم مسلما در کاهش ابتلا و شیوع این بیماری سهم موثری را خواهیم داشت و به دنبال آن رفتارهای بزهکارانه و انواع جرائم در جامعه به حداقل خواهد رسید و باطبع تمامی افراد جامعه می توانند از آرامش و آسایش بیشتری همراه با سلامت جسمی – روانی برخوردار باشند.
 

قهرمانان مبارزه با مواد مخدر

ایران همواره هزینه زیادی را جهت مبارزه با مواد مخدر پرداخت کرده است؛ از تقدیم ۴۰۰۰ شهید گرفته تا میلیاردها تومان هزینه مالی که در این اینفوگرافیک به آن‌ها پرداخته شده است.

مبارزه با قاچاق مواد مخدر با رهنمودهای امام خمینی رحمةالله و با همّت جوانان مسلمان در قالب كمیته های انقلاب اسلامی آغاز شد. این مبارزه ، با تشكیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 و تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر ، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 19/5/68 به تدریج شكل سازمان یافته به خود گرفت و با ادغام نیروهای انتظامی موج فزاینده ای به خود گرفته است و ستاد مبارزه با مواد مخدر كه ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد ، هماهنگی لازم را در زمینه ادامه این مبارزه انجام می دهد.

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر + تاریخچه، اهداف

منبع:

https://arakmu.ac.ir/vcsc/fa/news/18267/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1

https://www.imna.ir/news/503272/

https://guilan.ac.ir/-/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-26-%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86-%D9%80-5-%D8%AA%D8%A6%D8%B1 https://www.mehrnews.com/photo/5245809/

https://www.beytoote.com/art/decorum/international3-day2-against.html

 

یک شنبه 5 تیر 1401  9:34 AM
تشکرات از این پست
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 23141
محل سکونت : کرمانشاه

پاسخ به:روز جهانی مبارزه با مواد مخدر + تاریخچه، اهداف

مواد مخدر (Narcotic) یا سرخوش نما، نامی عمومی برای انواع مختلفی از دارو‌ها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی شده و معمولاً خرید و فروش آن‌ها ممنوع است. انواع مختلفی از مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارند و به همین دلیل، فرد معتاد در طول زمان، برای ارضا و احیای حس نئشگی، معمولاً از مادهٔ مخدر به مخدری قوی‌تر نیازمند می‌شود. بنابر آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ میلادی، از میان ۲۲۰ میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر اعتیادآور در جهان، بیش از ۱۶۰ میلیون نفر (افزون بر ۷۰ درصد) حشیش و فراورده‌های گیاه شاه‌دانه هندی (کانابیس) استفاده می‌کنند. 

دوشنبه 6 تیر 1401  6:40 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
دسترسی سریع به انجمن ها