0

صفت تفضیلی

 
rasekhoon_mobile
rasekhoon_mobile
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 845
محل سکونت : اصفهان

صفت تفضیلی

صفت تفضیلی :

صفت تفضیلی برای مقایسه برتری دو اسم نسبت بهم بکار می رود. مانند علی از مریم بلندقدتر است. در این جمله بلندقدتر صفت تفضیلی می باشد.

در زبان انگلیسی صفت تفضیلی با افزودن -er به انتهای صفتهای تک سیلابی بدست می آید. مثال :

tall : بلند ► taller : بلندتر
Ali is taller than Mary. علی از ماری قدبلندتر است

than در جملاتی که دارای صفات تفضیلی هستند به معنی (از) جهت مقایسه دو اسم بکار می رود. مثال :

This book is not cheaper than that book.
این کتاب ارزان تر از آن کتاب نیست

توجه : هنگام افزودن -er به انتهای صفتهای تک سیلابی که حرف انتهای آنها بی صدا بوده و حرف ماقبل آخر صدادار است، ‌حرف انتهایی تکرار می شود. مانند hotter , bigger , fatter

سیلابها در زبان انگلیسی :

به لغاتی مانند cat , dog , horse که در یک بخش ادا می شوند ،‌کلمات تک سیلابی گفته می شود. لغاتی مانند monkey , dolphin که در دو بخش ادا می شوند ، کلمات دو سیلابی گفته می شوند. همینطور لغاتی مانند kangaroo , elephant که در سه بخش ادا گردیده و سه سیلابی هستند.

همانطور که دیدید در صفتهای تک سیلابی مانند tall و old ، صفت تفضیلی با افزودن -er به انتهای لغت تشکیل می شود. مانند: taller و older

صفت تفضیلی چند سیلابی :

در صفتهای دو یا چند سیلابی مانند beautiful ، صفت تفضیلی با افزودن more به ابتدای لغت تشکیل می شود. مانند : more beautiful

به مثالهایی در این زمینه توجه نمایید:

My mother is older than your mother.
مادر من از مادر تو مسن تر است

My father is more hardworking than my uncle.
پدر من از عمویم سختکوش تر است
صفت های تفضیلی بی قاعده :

بعضی صفتهای تفضیلی بی قاعده بوده و با افزودن -er به انتهای صفت ساخته نمی شوند. مانند :

Good : خوب   ► Better : بهتر
Bad : بد         ► Worse : بدتر
far : دور         ► further : دورتر

توجه : گاهی صفتهای تفضیلی چند سیلابی با less به معنی (کمتر) بجای more به معنی (بیشتر) نوشته می شوند. در این حالت جمله مفهوم منفی خواهد داشت. مثال :

Your book is less expensive than my book.
کتاب شما از کتاب من گرانتر نیست
سه شنبه 10 خرداد 1401  11:58 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها