0

اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

 
rasekhoon_mobile
rasekhoon_mobile
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 845
محل سکونت : اصفهان

اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

My cake is dough
🔸دستم نمک نداره .

I am on my word
🔸من سر حرفم هستم

Pull the other one
🔸خالی نبند!

Don’t look the other way
🔸خودتو به اون راه نزن

Have you chicken out already
🔸هیچی نشده جا زدی؟

How dare you
🔸چجور جرات می کنی این حرف رو بزنی؟

Shake a leg
🔸عجله کن!

I had fortune on my side
🔸بخت یارم بود

Truth hurts
🔸حقیقت تلخ است

Never say die
🔸به دلت بد نده

The apple of sb’s eye 
🔸نور چشمی

 You hit the nail on the head 
🔸 زدی تو خال،درست حدس زدی

Hung up on someone
🔸 به کسی دل بستن

 Curiosity killed the cat
🔸 فضولی موقوف

 Jack of all trades master of none
🔸 همه کاره و هیچ کاره

 play of the job
🔸ماست مالی کردن

 apple polishing
🔸پاچه خواری

 don’t beat around the bushes
🔸برو سر اصل مطلب/ طفره نرو

 shake your leg
🔸عجله کن

 goody to shoes
🔸پاچه خوار

Let me speak frankly
🔸اجازه بده بدون رودر واسی صحبت کنم

Are you out of your mind
🔸عقلتو از دست داده ای؟

Why are you so uptight
🔸چرا اینقدر داغونی( عصبانی)؟

Truth hurts, doesn’t it
🔸حقیقت تلخه، اینطور نیست؟

Let me speak frankly
🔸اجازه بده بدون رودر واسی صحبت کنم

Are you out of your mind
🔸عقلتو از دست داده ای؟

Why are you so uptight
🔸چرا اینقدر داغونی( عصبانی)؟

Truth hurts, doesn’t it
🔸حقیقت تلخه، اینطور نیست؟

As you wish
🔸هرجورراحتی .

Shame on you
🔸خجالت بکش .

I’ve made up my mind
🔸تصمیمم رو گرفتم .

Are you feeling better
🔸بهتری؟

Can i miss it
🔸میشه در رفت؟

Any rewards for me
🔸پس شیرینی من چی؟

I miss you a lot
🔸دلم برات خیلی تنگ شده.

I’ll show you
🔸نشونت میدم.

It’s all your fault
🔸همه اش تقصیرتو هست.

God bless you
🔸خداحفظت کنه.

I have some ideas
🔸یه فکرهایی دارم.

Let’s go in
🔸بریم داخل.

Mind your words
🔸حرف دهنت رو بفهم.

دوشنبه 9 خرداد 1401  9:47 PM
تشکرات از این پست
pooneh1256
pooneh1256
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : دی 1400 
تعداد پست ها : 39

پاسخ به:اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

بهترین و موثر ترین روش برای یادگیری آیلتس دانستن دوره آموزش واژگان آیلتس می باشد که بسیار مهم است 

چهارشنبه 25 خرداد 1401  1:57 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها