0

چند اصطاح کاربردی با under

 
rasekhoon_mobile
rasekhoon_mobile
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 845
محل سکونت : اصفهان

چند اصطاح کاربردی با under

‏🍃under study
☘مورد بررسی و مطالعه


🍂under condition
☘تحت شرایط


🍃under pressure
☘تحت فشار


🍂under observation
☘تحت نظارت


🍃under close observation
☘تحت نظارت شدید


🍂under influence
☘زیر نفوذ
‏🍃under impression
☘تحت تاثیر


🍂under construction
☘در دست ساخت


🍃under discussion
☘تحت بررسى


🍂under control
☘تحت کنترل


🍃under education
☘تحت تعلیم


🍂under supervision
☘تحت نظارت


🍃under protection
☘تحت مراقبت


🍂under police protection
☘ تحت مراقبت پلیس


🍃under heavy police protection
☘تحت مراقبت شدید پلیس

یک شنبه 8 خرداد 1401  11:56 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها