0

هر صبحگاه بر رسول خدا «صلی الله علیه و آله» عرضه می شود

 
458ttyu
458ttyu

هر صبحگاه بر رسول خدا «صلی الله علیه و آله» عرضه می شود


✨🌹 ۸۸۵ - امام صادق «علیه السّلام» فرمود: اعمال بندگان چه نیکوکاران و چه نابکاران در هر صبحگاه بر رسول خدا «صلی الله علیه و آله» عرضه می شود پس، از اعمال خود بیمناک باشید و گفتار خدای عزّوجلّ که می فرماید: و بگو عمل کنید که به زودی خداوند و رسولش عمل شما را می بینند(سوره توبه/۱۰۷) همین است، و حضرت با خواندن این آیه تا اینجا سکوت فرمود.
 

✨🌹 ۸۸۶ - «وشاء» گوید: از امام رضا «علیه السّلام» شنیدم که فرمود: همانا اعمال بر رسول خدا «صلّی الله علیه و آله» عرضه می شود چه اعمال نیکوکاران و چه اعمال نابکاران.
 
 
✨🌹 ۸۸۷ - «یعقوب بن شعیب» گوید: از امام صادق «علیه السّلام» درباره این آیه که می فرماید: عمل کنید به زودی خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما را خواهند دید(سوره توبه/۱۰۷) پرسیدم که مراد از مؤمنان کیانند؟ فرمود: آنان ائمّه «علیهم السّلام» هستند.

سه شنبه 3 خرداد 1401  6:01 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها