0

75بعداً در این فصل مورد خودروبر بحث قرار خواهد گرفت؟

 
khoodrobar
khoodrobar
کاربر جدید
تاریخ عضویت : اسفند 1400 
تعداد پست ها : 3

75بعداً در این فصل مورد خودروبر بحث قرار خواهد گرفت؟

 محیط نگهداری ناب مورد بررسی قرار می گیرد و بعداً در این فصل مورد خودروبر بحث قرار خواهد گرفت. در اولویت های 3، 4 و 5 زمان های تکمیل 3 تا 4 روز، 5 روز تا 2 هفته و 130 برنامه ریزی و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری 2 هفته تا 5 یا 6 هفته. این دسته اخیر است که بیشتر کارهای عقب افتاده را شامل می شود. سن اولویت 5 کار عقب افتاده، تعیین کننده اصلی برای ترتیب زمان بندی است. نوع کار و بحرانی بودن تجهیزات، تعیین‌کننده‌های ثانویه زمان‌بندی برای سفارش‌های کاری در همان سن هستند. یادداشت ویژه در مورد مشاغل ایمنی: مشاغل ایمنی با محیط نگهداری ناب مورد بررسی قرار می گیرد و بعداً در این فصل مورد خودروبر بحث قرار خواهد گرفت. در اولویت های 3، 4 و 5 زمان های تکمیل 3 تا 4 روز، 5 روز تا 2 هفته و 130 برنامه ریزی و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری 2 هفته تا 5 یا 6 هفته. این دسته اخیر است که بیشتر کارهای عقب افتاده را شامل می شود. سن اولویت 5 کار عقب افتاده، تعیین کننده اصلی برای ترتیب زمان بندی است. نوع کار و بحرانی بودن تجهیزات، تعیین‌کننده‌های ثانویه زمان‌بندی برای سفارش‌های کاری در همان سن هستند. یادداشت ویژه در مورد مشاغل ایمنی: مشاغل ایمنی با

پنج شنبه 19 اسفند 1400  11:22 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها