0

تصاویر روز تکریم مادران و همسران شهدا

 
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 20113
محل سکونت : کرمانشاه

تصاویر روز تکریم مادران و همسران شهدا

نسرین توحیدی زاده

روز تکریم مادران و همسران شهدا

۲۶ دی‌ماه روز شهادت ام‌البنین و تکریم مادران شهدا است. در این مجموعه تعدادی از مادران شهدای والامقام به تصویر کشیده شده‌اند.

 

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
 
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

 

بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
بمناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
  •  

 

یک شنبه 26 دی 1400  9:15 AM
تشکرات از این پست
mansoor67
mansoor67
mansoor67
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1388 
تعداد پست ها : 3505
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:تصاویر روز تکریم مادران و همسران شهدا

ام البنین را اینگونه بدانیم

 

 ای شجاعت پیشگان ام البنین  الگو کنید      مادر عباس اوست بر جانبش گل رو کنید

 

ای زنان درهرزمان الگو بجوئید از کرم      این گل  باغ علی را هم بجان، خوش بوکنید

 

 حضرت زهرا بود الگو نساء رابی گمان     بعد زهرا ام عبــــــاس  علـــی الگـــو کنید

 

چهارفرزندش شهید و دل سپرده بر خدا      همچو آن گل استوار، دلها همه آن سو کنید

 

اهل علم است و ادب یاور علی مرتضی       تربیت عبــــــاس کرد الگــــو مرام او کنید

 

عطربوی منزلش خواهان مرام مرتضی       عطــر بوی خانه را الگو زاو خوشبو کنید

 

خادم شیر خدا هم همســـری گل با وفا         با وفائی پیشه و راهـــی به سوی او  کنید

 

شادی وغم با علی بودو یقینش با یقین         اهــــــل دل ، با ام عباسِ علــی  یا هو کنید

 

شاعر و نویسنده:منصور مقدم .

یک شنبه 26 دی 1400  1:24 PM
تشکرات از این پست
hosinsaeidi
دسترسی سریع به انجمن ها