0

نشست مدیران رسانه با رئیس سازمان بسیج

 
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 20049
محل سکونت : کرمانشاه

نشست مدیران رسانه با رئیس سازمان بسیج

 

نشست مدیران رسانه با رئیس سازمان بسیج

به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بسیج رسانه سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ نشست مدیران رسانه با سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرشاد مهدی‌پور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با موضوع «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱» و همچنین هم‌افزایی بیشتر رسانه‌ها برگزار شد. سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم خطاب به نمایندگان رسانه‌ها گفت: بسیج خانه شما است و همانطور که گفتید برنامه‌ای باید بریزیم تا این جلسه‌ها ادامه داشته باشد.

محمدصادق نیک گستر۱۷:۴۷۱۴۰۰-۱۰-۲۱

http://fna.ir/62upc 

ورود سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱

 سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲

مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۳

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۴

پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس در  نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۵

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۶

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۷

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۸

الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۹

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۰

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۱

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۲

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۳

حضور مدیران رسانه ها در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۴

حجت‌الاسلام سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۵

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۶

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۷

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۸

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۱۹

فرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۰

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۱

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۲

مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۳

محمد میرزایی مدیرعامل خبرگزاری برنا در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۴

 سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۵

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۶

نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۷

از راست: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و  سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۸

از راست: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس و  سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۲۹

از راست: حجت‌الاسلام سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۳۰

از راست: حجت‌الاسلام سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۳۱

از راست: پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس و محمد میرزایی مدیرعامل خبرگزاری برنا در نشست رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱۳۲

 

پنج شنبه 23 دی 1400  5:32 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها