0

مدح امام زمان عج

 
rasoll60
rasoll60
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1395 
تعداد پست ها : 2375
محل سکونت : تهران

مدح امام زمان عج

تک سوار جاده ها
شاعر رسول چهارمحالی(ساقی)
تقدیم به امام زمان (عج)
------------------------------ ---
تک سوار جاده های سوت و کور
ای که هستی بهر ما حس غرور
سالها در غیبت و  چشم انتظار
تا رسد از حکم حق وقت ظهور 
تکیه بر کعبه رجز خوانی کنی
عالمی گردد سراسر غرق نور
شیعه را دیگر نبینی دیده زار
 شیعه گردد غرق در شور و سرور
در مدینه در بقیع سازی به حق
چند حرم مشرف بر وادی طور
 قبر مخفی را  نمایان می کنی
روضه ها را می نمایی تو مرور
بوی نرگس باز آ ید بر مشام 
با حضورت میشود وقت ظهور
ای گل زهرا بیا از جاده ها
جاده هایی دور تر از راه دور
روی لب عجل فرج گویم همی
تا شود چشم حسودان تو کور
تک سوار روضه های شهر شام
میشود از ما  تو ننمایی عبور
سالها چشم انتظاری کرده ایم
کی شود پایان قصه جفت و جور
--------------------------------
شاعر رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

دوشنبه 26 مهر 1400  7:26 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها