0

اطلاعات بیمه ای

 
zhenerator
zhenerator

اطلاعات بیمه ای

مقدار و مبلغ خسارت وارد‌شده به خودرو، توسط کارشناسان ارزیابی و خسارت شرکت بیمه تعیین می‌شود. خسارات به طور کلی به دو دسته کلی و جزیی تقسیم می‌شوند.خسارات کلی

اگر در اثر حادثه خودرو کاملا از بین برود و یا هزینه تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده بیشتر از 75% ارزش خودرو باشد یا خودرو تا 60 روز پس از سرقت پیدا نشود، خسارت به عنوان خسارت کلی شناخته می‌شود.

خسارتی که برای حوادث کلی پرداخت می‌شود بستگی به قیمت روز خودرو دارد و حداکثر تا ارزش درج شده در بیمه‌نامه است. بنابراین باید دقت کنید که در زمان خریداینترنتی بیمه‌نامه، ارزش واقعی خودرو را اعلام کنید و در صورت افزایش قیمت نیز با استفاده از الحاقیه سرمایه را افزایش دهید.

در این حالت پس از تایید خسارت کلی، سند خودرو به شرکت بیمه منتقل و مبلغ نهایی خسارت پس از کسر فرانشیز پرداخت می‌شود. همچنین پس از پرداخت خسارت قرارداد بیمه بدنه منحل می‌شود

خسارات جزیی

اگر خسارت وارد شده کمتر از میزان تشخیص خسارت کلی باشد، به آن خسارت جزیی گفته می‌شود. مبلغ نهایی خسارت جزیی پس از ارزیابی خسارت، محاسبه کارمزد، فرانشیز، استهلاک و … تعیین و پرداخت می‌شود. استهلاک برای قطعات تعویضی (بجز شیشه و شیشه چراغ‌ها) پس از سال پنجم به صورت سالیانه 5 درصد (حداکثر 25درصد) محاسبه می‌شود.

مهلت پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه

شرکت بیمه باید تا حداکثر 15 روز پس از ارزیابی خسارت و تکمیل اطلاعات، مبلغ خسارت را به بیمه‌گذار پرداخت کند. البته در سرقت کلی زمان پرداخت 60 روز بعد از اعلام سرقت و پیدا نشدن خودرو است

شرکت بیمه می‌تواند به جای پرداخت نقدی، در صورت امکان خودرو را تعمیر و یا با خودروی مشابه (هم قیمت خسارت) تعویض کند و به بیمه‌گذار تحویل دهد

اگر مبلغ درج شده در خرید اینترنتی بیمه‌ نامه کمتر از ارزش روز خودرو باشد، بر اساس قانون نسبی، مبلغ خسارت از نسبت ارزش روز خودرو و ارزش خودرو در زمان شروع بیمه‌نامه پرداخت می‌شود

وظایف بیمه‌گذار در هنگام وقوع خسارت

اعلام خسار

فرد باید در صورت وقوع حادثه تا حداکثر 5 روز خسارت را به شرکت بیمه اطلاع دهد.

صداقت در اعلام خسار

فرد باید میزان خسارت را به دقت و درستی اعلام کند. اگر خسارت اعلام شده کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی خسارت باشد ممکن است در روند دریافت خسارت وقفه ایجاد شود.

جلوگیری از وقوع حادثه

فرد باید تمام تلاش خود را بکند تا از وقوع حادثه و خسارت جلوگیری کند و در صورت ایجاد خسارت نیز تا حد امکان از گسترش آن جلوگیری کند.

عدم جابجایی خودرو

پس از وقوع حادثه فرد به هیچ عنوان نباید خودرو را جابجا کند. (بجز در مواقعی که دستور نیروی انتظامی باشد)

 

شنبه 17 مهر 1400  11:36 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها