0

اعداد در عربی

 
mahdisadeghi
mahdisadeghi
کاربر جدید
تاریخ عضویت : مرداد 1400 
تعداد پست ها : 1
محل سکونت : اصفهان

اعداد در عربی

عدد در زبان عربی به دو دسته ی اصلی و ترتيبی تقسيم می شود:

1-اعداد اصلی:

 اعدادی هستند كه برای شمارش چيزی از آنها استفاده می شود وعبارتند از:

 

عدد

معدود

مذكر يا مؤنث بودن معدود

إعراب معدود

1و2

مطابق با عدد

مطابقِ عدد

این دو عدد معدود  ندارند

3-10

جمع

بر عكسِ عدد

مجرور

11و12

مفرد

مطابقِ عدد

منصوب

13-19

مفرد

بر عكسِ جزء اول عدد

منصوب

20و30و40-90

مفرد

يكسان

منصوب

21و22 ... 91و92

مفرد

مطابق با جزء أول

منصوب

23-29 ... 93-99

مفرد

بر عكس جزء اول عدد

منصوب

100و200 و ... 1000و 1100 و ...

مفرد

يكسان

مجرور

نکته:

اعداد بزرگ به أجزاء كوچكتری تقسيم می شوند ، سپس بر اساس جدول داده شده ، إعراب ، مذكر و مؤنث و معدود هر يک مشخّص می شود.

مثال : در كره زمين 729 433 895 6  نفر زندگی می كنند.

يعيشُ في الكرةِ الأرضيةِ ستّةُ ملياراتٍ و ثمانُمئةٍ و خمسةٌ و تسعونَ مليوناً و أربعُمئةٍ و ثلاثةٌ و ثلاثونَ ألفاً و سبعُمئةٍ و تسعةٌ و عشرونَ شخصاً.

2- اعداد ترتيبی :

اعدادی هستند كه به عنوان صفت بعد از معدود بكار می روند و در إعراب و جنس از معدود خود تبعيّت می كنند . و در زبان فارسی معمولاً به آخر آنها پسوند « -ُ م » افزوده می شود . اين اعداد در زبان عربی عبارتند از:

(1- الأول/ الأولی) (2- الثاني/ الثانية) (3- الثالث/ الثالثة) (4- الرابع/ الرابعة) (5- الخامس / الخامسة) (6- السادس/ السادسة) (7- السابع/ السابعة) (8- الثامن/ الثامنة) (9- التاسع/ التاسعة) (10- العاشر/ العاشرة) (11- الحاديَ عشرَ/ الحاديةَ عشرةَ) (12- الثانيَ عشرَ/ الثانيةَ عشرةَ) (13- الثالثَ عشرَ/ الثالثةَ عشرةَ) ... (20- العشرون) (21- الواحد/ الحادي والعشرون// الواحدة/ الحادية والعشرون) (22- الثاني والعشرون/ الثانية والعشرون) ...(30- الثلاثون) (40- الأربعون) ... (100- المئة) (101- الأول بعد المئة/ الأولی بعد المئة) (102- الثاني بعد المئة/ الثانية بعد المئة) (110- العاشر بعد المئة/ العاشرة بعد المئة) (200- المئتان) (220- العشرون بعد المئتَيْنِ) (1000- الألف) ...

مثال : 1- ساعت12 می باشد. = الساعةُ الثانيةَ عشرةَ تماماً.

2- صفحه ی سه هزار و دويست و پنجاه و چهارُم را خواندم. = قرأتُ الصفحةَ الرابعةَ والخمسينَ بعدَ ثلاثةِ آلافٍ والمئتَيْنِ.

دوشنبه 11 مرداد 1400  6:16 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها