0

محاسبه بازده واکنش

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

محاسبه بازده واکنش

هنگامی که 4.5 گرم Fe2Oرا با مقدار بسیار زیاد H2  در کوره حرارت دهیم 2.60 گرم فلز آهن بدست می آید. بازده واکنش چقدر است؟

 این سوال سوالی از بین المللی 1994 می باشد و به این صورت حل می شود.

از واکنش یک مول Fe2O3 با 3 مول گاز هیدروژن 2 مول آهن جامد و 3 مول بخار آب تشکیل می شود(توضیح معادله موازنه شده واکنش). مطابق توضیح مساله مقدار بسیار زیاد H2 در این فرآیند بکار رفته است. یعنی گاز هیدروژن واکنشگر اضافی و Fe2O3 واکنشگر محدود کننده است. ما از روی واکنشگر محدود کننده مقدار گرم نظری آهن را بدست آورده و سپس بازده را حساب می کنیم.

grFe=4.5grFe2O3*(1molFe2O3/160gr)*2mol Fe/1mol Fe2O3*56gr/1mol Fe=3.15gr

82.6%=100*(2.6/3.15)=100*(گرم نظری/ گرم عملی)=% بازده واکنش

سه شنبه 30 دی 1399  3:59 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها