0

سوال شیمی

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

سوال شیمی

چه تعداد از گونه های زیر را می توان به عنوان x  در فرمول Na2HX قرار داد؟

AsO3 سه بار منفی- نیترید- برمید- فسفات

 

-HAsO32-=H++AsO33  صحیح است چون یون سدیم یک بار مثبت است و در ترکیب یونی حاصل جای بار یون ها عوض می شود و فرمول Na2HAsO3 صحیح است

نیترید نمی تواند صحیح باشد زیرا در واکنش با هیدروژن آمونیاک می دهد که بدون بار است

برمید هم نمی تواند صحیح باشد زیرا در ترکیب با هیدروژن هیدروژن برمید بدون بار تولید می کند

فسفات می تواند صحیح باشد زیرا در ترکیب با هیدروژن-HPO42تولید می کند و فرمولNa2HPO4 صحیح است. لذا تنها دومورد فسفات و یون- AsO33 موارد صحیح است

 

جمعه 2 آبان 1399  9:31 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها