0

شیمی 12 فصل 1

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

شیمی 12 فصل 1

 در اثر سوختن کامل ۱۱ گرم از یک اسید چرب یک عاملی که شامل ۱۶ اتم کربن است(C15COOH) چند گرم کربن دی اکسید تولید می شود؟ (C=12,H=1,O=16 :g/mol)

واکنش فوتواکسیداسیون است و معادله شیمیایی واکنش به صورت زیر است:

C15H31COOH+0.5O2=C15H31OH+CO2با توجه به توضیح مساله گاز اکسیژن واکنشگر اضافی و اسید چرب محدود کنند ه است و محاسبه گرم دی اکسید کربن از روی گرم اسید چرب صورت می گیرد.

 

256grC15H31COOH

44grCO2

11gr

X

X=1.89gr

 

 

پنج شنبه 1 آبان 1399  5:57 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها