0

کتاب ولایت سیاسی در قرآن کریم منتشر شد

 
zahra_53
zahra_53
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 28735
محل سکونت : اصفهان

کتاب ولایت سیاسی در قرآن کریم منتشر شد

 
کتاب ولایت سیاسی در قرآن کریم منتشر شد

کتاب ولایت سیاسی در قرآن کریم نوشته داود مهدوی زادگان به همت انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال جاری منتشر شد.

به گزارش مشرق، کتاب ولایت سیاسی در قرآن کریم از سه فصل تشکیل شده است؛ فصل اول تحلیل لغوی و معناشناختی واژه ولایت در قرآن کریم است. در این فصل تفسیر نسبتاً جدیدی در باب معنا و مفهوم ولایت در قرآن کریم بیان شده است. فصل دوم که پیکره اصلی تحقیق را شامل می‌شود و در جای خود ظرفیت چند فصل را دارد، به بررسی آیاتی که واژه ولایت در آن به کار رفته، پرداخته است.

در این بررسی بیست آیه شریفه مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسنده مدعی است در جای جای بررسی آیات شریفه به نکات جدیدی دست یافته است که قطعاً در ترجمه و تفسیر این آیات تأثیرگذار خواهد بود.

در فصل دوم نشان داده شده که ولایت سیاسی در قرآن کریم امری مسلم و قطعی است. وی معتقد است تأکید تحقیق حاضر بر واژه ولایت در قرآن کریم کاری ابتکاری است.

در فصل سوم مفهوم ولایت در دو رویکرد عرفان و رویکرد کلامی فقهی که از رویکردهای اثرگذار علوم اسلامی است، مورد مناقشه قرار گرفته است.

فهرست این اثر عبارت است از:

پیش گفتار

فصل اول: معناشناسی واژه ولایت

الف) معنای لغوی ولایت

ب) مفهوم شناسی «ولایت» در قرآن کریم

فصل دوم: ولایت؛ سنت الهی

مقدمه

الف) وجوه معناشناختی آیات ولایت

جمع بندی

فصل سوم: مفهوم قرآنی ولایت سیاسی در علوم اسلامی

مقدمه

الف) قرآن کریم و مفهوم عرفانی ولایت

ب) قرآن کریم و مفهوم فقهی کلامی ولایت

نتیجه گیری

نویسنده در پیشگفتار این اثر می‌نویسد: سیاست در عام ترین مفهوم آن تمام شئونات و ساحت‌های رفتاری انسان و جامعه را در بردارد. هر عمل ارادی، که قابلیت اندیشه ورزی را داشته باشد، در حوزه سیاست قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر آن دسته از هستی‌های مقدور که در فرایند تصمیم عقیدتی تحقق می‌یابد قلمرو سیاست را تشکیل می‌دهد، چون گردش و تداوم حوزه سیاست بدون هدایت‌های فکری و کارگزاری ممکن نیست؛ ضرورت شناسایی مرجع اصیل در هدایت گری حوزه سیاست به مسئله‌ای جدی و اساسی تبدیل شده است.

پاسخ به چنین پرسش بنیادی ای یکی از دغدغه‌های اصلی فیلسوفان سیاسی است. آنان از دیرباز در پی فهم متولیان فکری و عملی حوزه سیاست بوده و هستند. آیا دین مبین اسلام و قرآن کریم به منزله اصلی مرجع آسمانی مسلمانان درباره ولایت سیاسی سخنی به میان آمده است؟

نویسنده در این اثر سه دیدگاه مطرح شده را بررسی و در نهایت دیدگاه مختار را بیان می‌کند.

کتاب ولایت سیاسی در قرآن کریم نوشته داود مهدوی زادگان به همت انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال جاری به بهای ۱۹ هزار تومان منتشر شد.

منبع: مهر

   http://bayanbox.ir/view/4901804249511124488/talar-koodak.gif

 

 

اصفهان نگین فیروزه ای جهان

دوشنبه 21 مهر 1399  7:23 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها