در این مأخذ‌شناسی، جناب آقای اباذر نصر اصفهانی تلاش کرده‌ است تمامی آثاری را که دربارۀ اربعین و زیارت اربعین به صورت کتاب، مقاله (مقالات مجلات) یا پایان‌نامه منتشر شده‌اند معرفی نماید. البته این گزارش تنها به ذکر اطلاعات مأخذ‌شناسی آثار بسنده کرده است.

اربعین امام حسین(ع) در فرهنگ شیعی جایگاه بسیار والا و ارزشمندی دارد؛ چون یک بار دیگر خاطرات و حوادث روز عاشورا در این روز زنده شده و به نوعی نقطۀ عطفی در تاریخ اسلام و تشیع گردیده است.

واژۀ اربعین مبنای فرهنگی نیز دارد؛ یعنی در فرهنگ اسلامی بر عدد ۴۰ بسیار تأکید و سفارش شده و در مناسبت‌های مختلف بر آن تکیه شده؛ یکی از آنها زیارت اربعین امام حسین(ع) است و نیز استحباب این زیارت از جمله مواردی است که اهمیت عدد ۴۰ را در فرهنگ اسلامی و معارف شیعی می‌رساند. دو مناسبت در این روز وجود دارد: یکی آمدن جابر بن عبداللّه انصاری برای زیارت امام حسین(ع) از مدینه به کربلا در ۲۰ صفر سال ۶۱ق و بنابر مشهور، رسیدن اهل بیت(ع) در این روز به کربلا و دیگری تعلیم حدیثی از امام صادق(ع) به صفوان بن مهران جمال، برای زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین.

این نوشتار گزارشی از تألیفات پژوهشگران ارجمند دربارۀ این موضوع است. در این مأخذ‌شناسی تلاش کرده‌ایم تمامی آثاری را که دربارۀ اربعین و زیارت اربعین به صورت کتاب، مقاله (مقالات مجلات) یا پایان‌نامه منتشر شده‌اند معرفی کنیم. البته این گزارش تنها به ذکر اطلاعات مأخذ‌شناسی آثار بسنده کرده و پروژه‌ای در زمینۀ کتاب‌شناسی توصیفی اربعین در گروه تاریخ پژوهشکده حج و زیارت در دست اجراست.

الف) کتاب

۱- آه از غروب فراق: نجوای خاموش جابر با مولایش حسین(ع)

سعید مقدس، تهران، مکیال، ۱۳۸۱، ۶۴ ص.

۲- اربعین

رسول جعفریان، تهیه‌شده در معاونت امور فرهنگی، مدیریت آموزش، تهران، نشر مشعر‏، ۱۳۹۰، ۳۳ ص. 

۳- الارب‍ع‍ی‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍یه

م‍ح‍م‍د اش‍راق‍ی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ ارب‍اب‌، ت‍ه‍ران‌، سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه‏، ۱۳۷۹، ۳۵۰ ص.

۴- ارب‍ع‍ی‍ن‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن(ع)

ح‍س‍ن‌ ن‍م‍ازی‌ ش‍اه‍رودی‌، ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍وران‌، ۱۳۷۸، ۱۶ ص.

۵- ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍ازگ‍ش‍ت‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت(ع) از ش‍ام‌ ب‍ه‌ ک‍رب‍لا.

م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ پ‍ورام‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‌، ق‍م‌، ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ۱۳۸۲، ۱۲۴ ص.

۶- ارب‍ع‍ی‍ن‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌.

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍نظی‍م‌ و ت‍رج‍مۀ‌ رض‍ا ت‍ق‍وی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر‏، ۱۳۶۸. 

۷- اربعین در فرهنگ شیعه.

محمد‌محسن حسینی ‌طهرانی، قم، عرش اندیشه‏، ۱۴۲۶ق‏= ۱۳۸۴، ۱۱۷ص؛ قم، مکتب وحی‏، ۱۴۳۲ق‏= ۱۳۹۰، ۱۱۷ص. 

۸- ارب‍ع‍ی‍ن‌ س‍ی‍د ش‍ه‍ی‍دان‌ ک‍رب‍لا.

اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دی‌ه‍م‍دان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌، گلزار کتاب‏، ۱۳۸۶، ۸۱ص. 

۹- الاربعین فی التراث الشیعی.

محمدمحسن حسینی طهرانی، بیروت، دار المحجه البیضاء؛ تهران، مکتب وحی، ۱۴۳۱ق، ۱۵۱ ص.

۱۰- اربعین و چهل درس از کاروان آزادی‌آفرین کربلا.

مرتضی مهدوی‌یگانه، تهران، جمهوری‏، ۱۳۸۷، ۱۲۳ ص. 

۱۱-  اربعینیه الامام الحسین(ع) فی وجدان الاسلام.

عدنان عبدالنبی البلداوی، بغداد، ۲۰۰۹م، ۲۳ ص.

۱۲-  از عاشورا تا اربعین.

محمد سرخوش، بوشهر، انتشارات بوشهر‏‏، ۱۳۸۸، ۱۳۱ ص. 

۱۳-  از کربلا تا مدینه محرق القلوب (اقتباس از کتاب محرق القلوب مهدی نراقی).

احمد بحرینی دشتی، قم، مؤسسه انتشارات عصر ظهور، ۱۳۸۴، ۳۵۲ ص.

۱۴-  ب‍ا خ‍ان‍دان‌ وح‍ی‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن‌.

ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ب‍ری‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۷۹، ۱۷۳ ص.

۱۵- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ اول‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داء(علیه‌السلام).

م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ق‍م‌، ب‍ن‍ی‍اد ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ۱۳۶۸، ۹۶۳ ص؛ ت‍ه‍ران‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۳، ۴۸۸ ص.

۱۶-  ثارالله خون حسین(علیه‌السلام) در رگ‌های اسلام به ضمیمۀ تحقیقی دربارۀ اربعین حسینی.

حسین عندلیب‌همدانی، قم، مسجد مقدس جمکران‏، ‏۱۳۹۲، ۵۱۹ ص. 

۱۷-  چله وصل (اسرار اربعین).

سیدعلیرضا موسوی، اصفهان، انتشارات ذکری‌القلوب‏٬ ۱۳۹۳، ۱۱۰ ص. 

۱۸-  چ‍ه‍ل‌ روز ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌.

م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ن‍گ‍ری‌، ت‍ه‍ران‌، ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌‏، ۱۳۸۱، ۱۴۳ ص. 

۱۹- الخبر الیقین فی رجوع السبایا لزیاره الاربعین: تاریخیا و فقهیا.

حسن البدوی، بیروت، دار الولاء، ۲۰۱۳م، ۲۹۵ ص.

۲۰-  خطوات المتقین فی ثمار زیاره‌ الاربعین.

هادی الشیخ طه، کربلا، العتبه العباسیه المقدسه، ۱۴۳۱ق، ۳۰ ص.

۲۱-  درسنامه اربعین.

مجید جعفر‌پور، قم، بیت‌الاحزان‏، ۱۳۹۰، ۲۵۶ ص. 

۲۲-  دیوان اربعین الامام‌الحسین(علیه‌السلام). 

ام‌سرور، قم، انتشارات حضرت عباس علیه‌السلام‏، ۱۴۳۲ق ‏= ۱۳۹۰، ۲۰۰ ص. 

۲۳-  راز ب‍ک‍اء: م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب(علیهاالسلام) از واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن. 

م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ری‌، ت‍ب‍ری‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، ۲۲۴ ص.

۲۴-  رسم دلدادگی: روایتی ادبی از اربعین حسینی از نگاه جابر بن عبدالله انصاری.

علیرضا مرتضوی، تهران، ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، ‏۱۳۹۰، ۴۰ ص. 

۲۵-  ریاض ‌العارفین فی زیاره ‌الاربعین.

عادل علوی، قم، مؤسسه اسلامی تبلیغ و ارشاد‏، ۱۴۳۱ق. ‏= ۱۳۸۹، ۱۵۰ص. 

۲۶- زی‍ارت‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌: آی‍ن‍ه‌ ع‍رف‍ان‌ و آی‍ت‌ ای‍م‍ان‌.

ب‍ا ت‍ب‍ی‍ان‍ی‌ از م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اح‍م‍دی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، ق‍م‌، دارال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر، ۱۴۲۳ق‌/ ۱۳۸۱؛ قم، آیات بینات‏، ۱۴۳۰ق، ۴۸ ص. 

۲۷- زیاره الاربعین: دراسه موضوعیه فی اثبات مشروعیت‌ها.

کمال زهر، بیروت، امجاد، ۱۴۲۲ق، ۷۰ ص.

۲۸-  زیارت در اربعین: فضیلت زیارت اربعین حسینی در کربلا. 

محمدعلی نورانی ‌یگانه ‌قمی، قم، اثر قلم‏، ۱۳۹۲، ۸۷ ص. 

۲۹-  زی‍ن‍ب(علیهاالسلام) در ح‍س‍اس‌ت‍ری‍ن‌ و درخ‍ش‍ان‌ت‍ری‍ن‌ دوران‌ زن‍دگ‍ی‌ خ‍ود ی‍ع‍ن‍ی‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن. 

ب‍درال‍دی‍ن‌ ن‍ص‍ی‍ری‌، ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍رادی‌ ب‍روج‍ردی‌، ک‍اش‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ج‍م‍ع‌ م‍ت‍وس‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ آل‌ م‍ح‍م‍د(ص‌)، ۱۳۸۳، ۳۴۹ ص.

۳۰-  سریر اشک: ماتم‌نامه حسینی از محرم تا اربعین.

به کوشش محمد (عارف) موسوی‌نژاد، با مقدمه‌ای از صادق حسینی‌ اشکوری، قم، مجمع ذخائر اسلامی‏، ۱۳۸۷‏=۱۴۳۰ق، ۱۸۲ ص. 

۳۱-  شرح زیاره الاربعین للامام الحسین(علیهاالسلام).

السید حسون البطاط، بیروت، الفیحاء؛ ۲۰۱۳م. 

۳۲- شرح زیارت اربعین سالار شهیدان همراه با: زیارت عاشورا، دعای توسل، دعای عهد و دعای فرج.

یدالله زمانی گندمانی، قم، چلچراغ، ۱۳۹۰، ۱۲۸ص.

۳۳-  شعر اربعین.

دفتر تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی، زیر نظر نصرالله مردانی، تهران، ‌شاهد، ۱۳۷۷، ۱۶۴ص.

۳۴-  ص‍ف‍ری‍ه‌ از روز ارب‍ع‍ی‍ن‌ ت‍ا آخ‍ر م‍اه‌ ص‍ف‍ر.

ع‍ل‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌؛ م‍ص‍ح‍ح‌ ج‍واد ارت‍ش‍داد، م‍ش‍ه‍د، ج‍ع‍ف‍ری‌، ۱۴۰۶ق = ۱۳۶۴، ۳ جلد.

۳۵- الفلسفه ‌زیاره ‌الاربعین‌: یتناول هذا الکراس ‌العناوین‌ التالیه: ۱- البعد‌العقائدی والفکر لزیاره العتبات ‌المقدسه.

عدنان ساعدی، قم، بزم قلم‏، ۱۳۹۲، ۴۸ ص. 

۳۶- الکاظمیه المقدسه و احیاء ذکری اربعینیه الامام الحسین(علیه‌السلام) لعامی ۱۴۳۰ –۱۴۳۱ق

کاظمین، العتبه الکاظمیه المقدسه، ۱۴۳۱ق، ۷۹ ص.

۳۷- الگوهای آسمانی «فاطمه و اربعین حسینی»: مجموعه سخنرانی‌های خطیب توانا حجت‌الاسلام و المسلمین حاج سید محمدتقی حشمت‌الواعظین ‌طباطبائی ‌قمی.

علی تقدیری، قطب‌الدین‌محمد رستگار، تهران، قطب‌الدین‌محمد رستگار‏، ۱۳۸۹، ۲۲۴ ص. 

۳۸- مجالس الاربعین فی مصیبه رأس الحسین(علیه‌السلام).

نورالله ذاکر قاضی عسگر، اصفهان، بی‌نا، ۱۳۸۳ق، ۱۳۹ ص.

۳۹- مجله صدی الاربعین.

مجموعه مؤلفین، کربلا، العتبه العباسیه المقدسه، قسم الشؤون الفکریه والثقافیه، ۱۴۳۴ق.

۴۰- مجموعه مقالات در زمینه عاشورا، اربعین و نوروز.

محمدفاضل استرآبادی، قم، انتشارات شیعه‌شناسی‏، ۱۳۹۲.

۴۱- مرثیه‌نامه: اربعین و ورود به مدینه محرم و صفر ۱۳۸۸.

مجید عیوضی، تهران، آرام دل، صیام‏، ۱۳۸۸، ۴۸ ص. 

۴۲- مسیر السبایا و یوم الاربعین ویلیه اربعین الحسین فی الادب القریض والشعبی.

م‍ح‍م‍ود ال‍ش‍ری‍ف‍ی‌، قم، ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌، ۱۳۷۳، ۶۴ ص؛ قم، باقیات، مکتبه فدک‏، ۱۴۲۸ق، ۱۷۶ ص. 

۴۳- مسیره‌ الاربعین الحسینیه.

علی حسین الخباز، کربلاء المقدسه، العتبه العباسیه المقدسه ـ قسم الشؤون الفکریه، ۲۰۱۲م.

۴۴- المسیره الملیونیه فی زیاره الاربعین.

عبد مناف عبد محمود الخفاجی، بابل، دار الصادق، ۲۰۱۴م، ۱۲۳ ص.

۴۵- ال‍م‍ش‍ی‌ ال‍ی‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن(علیه‌السلام).

م‍ح‍م‍ود ال‍غ‍ری‍ف‍ی‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ی‌، ق‍م‌، دارال‍ص‍دی‍ق‍ه‌ ال‍ش‍ه‍ی‍ده‌، س‍م‍اح‍ه‌ ال‍م‍رج‍ع‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍ی‍رزا ج‍واد ال‍ت‍ب‍ری‍زی‌، ۱۴۲۵ق‌، ۳۲ ص. 

۴۶- مصائب الحسین(علیه‌السلام) یوم الاربعین.

 الملایه معصومه حبیب الجریدان، بی‌جا، بی‌نا.

۴۷- م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب(علیهاالسلام)، از واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن.

م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ری‌، ت‍ب‍ری‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، ۱۷۰ ص.

۴۸- من آداب زیاره الاربعین.

الشیخ مهدی تاج‌الدین، کربلاء المقدسه، مکتبه العلامه ابن فهد الحلی، ۲۰۱۳م.

۴۹- نخستین اربعین در کربلا.

آیت الله قاضی طباطبایی. مقدمه آیت الله جعفر سبحانی، تلخیص و نگارش مهدی شمس‌الدین، تهران، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، ۱۳۷۵، ۷۱ ص.

۵۰- النور المبین فی شرح زیاره‌الاربعین.

مهدی تاج‌الدین، قم، دارالانصار‏، ۱۴۲۶ق‏، ۲۴۸ ص. 

۵۱- ه‍م‍راه‌ ب‍ا آل‌ع‍ل‍ی(علیه‌السلام) (از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن).

ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ب‍ری‌ ه‍م‍دان‍ی، [ب‍رای‌] س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی ـ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌ س‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی(ع‌)، ت‍ه‍ران‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۷۹، ۱۴۵ ص.

۵۲- یا اهل‌العالم: پیاده‌روی میلیونی اربعین حسینی از دریچه دوربین.

عکس سیداحسان باقری، علی حیاتی؛ گردآوری و بازنویسی متن محمد کرم‌زاده، تهران، بیان معنوی‏، ۱۳۹۱، ۱۰۸ص. 

۵۳- یوم الاربعین عندالحسین(علیه‌السلام)

عبدالرزاق الموسوی المقرم، نجف، مطبعه القضاء، ۱۳۷۷ق، ۴۰ ص.

ب) مقالات

۵۴- «إحیاء الإسلام بإحیاء قضّیه الوحده».

حسن یحیی، صدی الاربعین (کربلا، العتبه العباسیه المقدسه، قسم الشؤون الفکریه والثقافیه، ۱۴۳۴ق)، صص ۹-۱۲.

۵۵- «إحیاء أمر أهل البیت(علیهاالسلام) وتعظیم الشعائر الحسینیه».

السید أحمد الحسینی، صدی الاربعین (کربلا، العتبه العباسیه المقدسه، قسم الشؤون الفکریه والثقافیه، ۱۴۳۴ق)، ص ۱۵-۲۳.

۵۶- «اربعین».

دائره‌المعارف تشیع، جلد ۱، ص ۸۴.

۵۷- «اربعین امام حسین(علیه‌السلام)».

حسین ظفری‌نژاد، ماهنامه پرسمان، ش ۱۰۸، دی ۱۳۹۰، ص ۱۷-۱۸. 

۵۸- «اربعین ابوالشهداء علیه آلاف التحیه و الثناء».

نصرت‌الله نوریانی، آیین اسلام، ش ۲۵۱، ۱۸ آذر ۱۳۲۸، ص ۱-۲.

۵۹- «اربعین از دیدگاه رهبر».

ماهنامه سرباز، ش ۲۰۸، دی ۱۳۹۲، ص ۲۴.

۶۰-«اربعین امام حسین(علیه‌السلام): یک گزارش اجمالی».

رسول جعفریان، مقالات تاریخی، ص ۱۷۱-۱۷۸.

۶۱-«اربعین تداوم قیام حسینی».

پیام انقلاب، ش ۹۶، آبان ۶۲، ص ۴-۷. 

۶۲-«اربعین حسین بن علی (چهلمین روز پیکار سپاه حق با لشگر کفر و ننگ)».

دانشوران، ش ۳، تیر ۱۳۴۳، ص ۷-۱۰. 

۶۳-«اربعین حسینی و روز زیارتی حضرت اباعبدالله الحسین(علیه‌السلام)».

محمود سوری، گلبرگ معرفت، ش ۷۳، فروردین ۱۳۸۵، ص ۳۶-۴۰.

۶۴-«اربعین حسینی».

سیدرضا طاهری، اشارات، ش ۱۴۹، زمستان ۱۳۹۱، ص ۴۹-۶۶. 

۶۵-«اربعین حسینی».

طه تهامی، پیام زن، ش ۲۳۸، دی ۱۳۹۰، ص ۳۰-۳۵.

۶۶-«اربعین حسینی».

محمدابراهیم محمدی، فرهنگ کوثر، ش ۶۴، زمستان ۱۳۸۴، ص ۲۹-۳۵.

۶۷-«اربعین حسینی؛ درس‏‌ها و پیام‏‌ها».

پیام انقلاب، ش ۳۱، بهمن ۱۳۸۸، ص ۲.

۶۸-«اربعین سیدالشهدا(علیه‌السلام)».

نصرت‏الله نوریانی، آیین اسلام، ش ۲۷۱، آذر ۱۳۲۸، ص ۱-۲.

۶۹-«اربعین نور: اربعین حسینی».

گلبرگ معرفت، ش ۶۱، فروردین ۱۳۸۴، ص ۴۹-۵۳.

۷۰-«اربعین و بازگشت کاروان حسینی به کربلا».

حسین تربتی، مبلغان، ش ۱۷۲، آذر و دی ۱۳۹۲، ص ۲۸-۳۵.

۷۱-«اربعین، بلوغ عاشورا».

محمدرضا سنگری، رشد معلم، ش ۱۰۲، تابستان ۱۳۷۳، ص ۴۴-۴۵.

۷۲-«اربعین، تداوم عاشورا».

جواد محدثی، پیام زن، ش۲۰۳، بهمن ۱۳۸۷، ص ۱۴-۱۵.

۷۳-«اربعین، روزی که سرهای مجلسیان درباری فرو افتاد».

نشریه صف، ش ۲۵، دی ۱۳۶۰، ص ۱۰-۱۱.

۷۴-«اربعین، نگاهی به نقش تاریخ‌ساز امام سجاد(علیه‌السلام) بعد از فاجعه کربلا».

نشریه جهاد، ش ۵۹، آذر ۱۳۶۲، ص ۳۲-۳۳.

۷۵-«اربعینیه الامام الحسین(علیه‌السلام) فی وجدان الاسلام».

عدنان عبدالنبی البلداوی، صدی الاربعین (کربلا، العتبه العباسیه المقدسه، قسم الشؤون الفکریه والثقافیه، ۱۴۳۴ق)، ص ۲۵-۳۲.

۷۶-«اسرار اربعین در تاریخ خلقت».

دیدار آشنا، ش ۱۳۵، دی ۱۳۹۰، ص ۱۲-۱۴.

۷۷-«اگر اربعین نبود عاشورا گم می‌شد: مصاحبه با حجت‌الاسلام والمسلمین ارفع».

پاسدار اسلام، ش ۳۶۱، دی ۱۳۹۰، ص ۱۶-۱۹.

۷۸-«با اربعین حسینی».

دوماهنامه نیم‌رخ، ش ۲۶، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵، ص ۳۸-۳۹.

۷۹-«با کاروان اربعین».

پگاه حوزه، ش ۳۱۸، دی ۱۳۹۰، ص ۳۶-۳۷.

۸۰-«پژوهشی در اربعین حسینی(علیه‌السلام)».

محسن رنجبر، تاریخ در آیینه پژوهش، ش ۵، بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۷-۱۹۲.

۸۱-«پیام‌آوران عاشورا (به‌مناسبت اربعین حسینی)».

نشریه جهاد، ش ۴۳، آذر ۱۳۶۱، ص ۱۸-۲۲.

۸۲-«پیام اربعین در زیارت اربعین».

عبدالکریم پاک‌نیا تبریزی، مبلغان، ش ۱۲۴، دی و بهمن ۱۳۸۸، ص ۱۴-۲۵.

۸۳-«پیام اربعین در زیارت اربعین».

عبدالکریم پاک‌نیا تبریزی، مبلغان، ش ۱۲۴، بهمن ۱۳۸۸، ص ۱۴-۲۵.

۸۴-«تأملی پیرامون اربعین».

احسانی، آفاق مهر، ش ۴۸، دی ـ اسفند ۱۳۹۰، ص ۱۱۸-۱۱۹.

۸۵-«التأیید الإلهی لزیاره الاربعین».

الشیخ مکی فاضل، صدی الاربعین (کربلا، العتبه العباسیه المقدسه، قسم الشؤون الفکریه والثقافیه، ۱۴۳۴ق)، ص ۳۳-۴۲.

۸۶-«تحقیق درباره اولین اربعین».

سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، موعود، ش ۸، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۲۴-۲۷.

۸۷-«تحقیقی درباره اربعین حسینی».

محمدتقی سبحانی‌نیا، تاریخ در آیینه پژوهش، ش ۶، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴۷-۱۸۲.

۸۸-«تحلیل مبنای تاریخی اربعین حسینی».

محمد فاضل، رواق اندیشه، ش ۱، خرداد و تیر ۱۳۸۰، ص ۵-۳۲.

۸۹-«جلوه‌های حماسه سیاسی در زیارت اربعین».

علی حائری مجد، اشارات، ش ۱۵۳، زمستان ۱۳۹۲، ‌ص ۳۸-۳۹. 

۹۰-«چگونگی پیدایش و برپایی مراسم اربعین حسینی در زنگبار».

یاسر کنعانی، اخبار شیعیان، ش ۶۳، بهمن ۱۳۸۹، ص ۳۶.

۹۱-«در اربعین چه گذشت».

گلستان قرآن، ش ۶۳، اردیبهشت ۱۳۸۰، ص ۲۷. 

۹۲-«درس اربعین».

معارف، ش ۱۰۰، آذر و دی ۱۳۹۲، ص ۲۲. 

۹۳-«زیاره الأربعین من علامات المؤمن».

کاظم البهادلی، الفرات، ش ۱۱، صفر ۱۴۲۳ق.

۹۴-«زیـاره الأربعین هکذا تحدث عن‌ها المعصومون… و التزم الحسینیون».

تحقیق احمد الحسینی، شعائر، ش ۹، صفر ۱۴۳۲ق، ص ۸-۱۲.

۹۵-«زیاره الأربعین، نبض وحده الأمّه والمُستضعفین».

حسین کورانی، شعائر، ش ۴۶. ربیع‌الاول ۱۴۳۵ق، ص ۶-۷. 

۹۶-«زیارت: نهضت پیاده‌روی اربعین».

جواد محدثی، پیام انقلاب، ش ۱۵۸، اسفند ۱۳۶۴، ص ۶۲-۶۵. 

۹۷-«سر قداست اربعین حسینی».

محمد فاضل‏ استرآبادی، اخبار شیعیان، ‌ش ۱۷، فروردین ۱۳۸۶، ص ۴۰-۴۱.

۹۸-«سفر عشق: روایت از پیاده‌روی اربعین از نجف تا کربلا».

سید محمدجعفر محمودی، آفاق مهر، ش ۵۴، آذر و دی ۱۳۹۲، ص ۶-۱۳.

۹۹-«سلام بر کسی که زخم‌هایش التیام یافت».

رقیه ندیری، اشارات، ش ۱۵۳، زمستان ۱۳۹۲، ‌ص ۲۴-۳۲.

۱۰۰-«سلام برتو که وارث تمام انبیایی: نگاهی به زیارت مهم اربعین که خواندنش یکی از نشانه‌های ایمان است».

فاطمه مرشدی، خیمه، شماره ۸۳، دی ۱۳۹۰، ص ۹۰-۹۱.

۱۰۱-«شیعیان زنگبار و مراسم اربعین».

وقف میراث جاویدان، ش ۳۹-۴۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۱، ص ۹۱-۹۳.

۱۰۲-«عاشورا در زیارت اربعین».

نصرالله شریفی، مجموعه عاشورا، ص ۲۰۱-۲۱۱.

۱۰۳-«فی اربعین الامام الحسین(علیه‌السلام)».

سلمان‌ هادی آل‌طعمه، المنبر الحسینی، ش ۲۱-۲۲، ربیع‌الاول ۱۴۲۸ق، ص ۲۳۸-۲۴۰.

۱۰۴-«مراسم الاربعین فی البحرین».

مجله شعائر، ش ۴۵، صفر ۱۴۳۵ق.

۱۰۵-«مطاف دل‌ها (به مناسبت اربعین حسین)».

مهدی پیشوایی، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال ۴۹، ش ۱۱، دی ۱۳۸۸، ص ۵-۸.

۱۰۶-«معراج انسان‌ها در پیاده‌روی اربعین».

عبدالکریم پاک‌نیا تبریزی، مبلغان، ش ۱۷۲، آذر و دی ۱۳۹۲، ص ۷۴-۸۲.

۱۰۷-«نگاهی به آموزه‌های دعای اربعین».

سیدرضا طاهری، اشارات، ش ۸، زمستان ۱۳۹۱، ص ۵۱-۶۲.

۱۰۸-«نگاهی به زیارت اربعین سالار شهیدان (مبتنی بر آثار و اندیشه‌های حکیم الهی آیت الله جوادی آملی)».

حسین محمودی، اشارات، ش ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۴۷-۵۷.

۱۰۹-نگاهی به کتاب «تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا(علیه‌السلام).

کیهان فرهنگی، ش ۸، آبان ۱۳۶۳، ص ۴۳. 

۱۱۰-«نوح السبایا والصحابه یوم الاربعین».

السید صالح الشهرستانی، صدی الاربعین (کربلا، العتبه العباسیه المقدسه، قسم الشؤون الفکریه والثقافیه، ۱۴۳۴ق)، ص ۱۴۷-۱۵۲.

۱۱۱-«ویژگی‌های امام حسین(علیه‌السلام) در زیارت اربعین».

عبدالکریم پاک‌نیا تبریزی، مبلغان، ش ۱۴۸، بهمن ۱۳۹۰، ص ۱۱۴-۱۲۵.

ج) پایان‌نامه

۱۱۲- ارائه ساختار مناسب مستند دینی ـ آیینی با مطالعه موردی اربعین حسینی در عراق.

حسن امامی، پایان‌نامه کار‌شناسی ارشد، به راهنمایی علی‌اصغر غلامرضایی و مشاوره محمود اربابی، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲.