زمین خودروها را در تبریز بلعید + عکس عجیب
 

نشست زمین در تبریز  سبب شد 4 خودرو آسیب ببینند.

 

مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز گفت: نشست زمین روبروی دانشگاه هنر اسلامی تبریز صدمه جانی نداشته است.

 

نشست زمین در تبریز صدمه جانی نداشت

به گزارش رکنا ، نوروزی مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز گفت: یک مورد حادثه نشست زمین روبروی دانشگاه هنر اسلامی تبریز بر روی کانال آب رخ داد که صدمه جانی نداشت.

او افزود: چهار دستگاه خودرو در محل حادثه وجود داشته اند که با نشست زمین خودرو‌ها به صورت ۴۵ درجه قرار گرفتند، ولی سقوط نکردند.

نوروزی گفت: با اعزام آتش نشانان به محل حادثه، خودرو‌ها به بیرون منتقل شده و محل ایمن سازی شده است.