0

مسجد شاهزاده تبریز

 
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

مسجد شاهزاده تبریز

 
 

این بنا درجنوب عمارت شهربانی تبریز و جانب شرقی کوچه شاهزاده واقع است و جلو خانی بزرگ، کفشکنی وسیع، فضایی باز و فراخ، ستون های سنگی منظم، سرستون های مقرنس و خواجه نشین ها و صفه های داخلی مرتب دارد . درکتاب “تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز ” آمده که شالوده مسجد را قبل ازجنگ ایران و روس و پیش از انعقاد قرارداد ترکمانچای نهادند و دراثر جنگ، وقفه ای درساختمان آن به وجود آمد و اتمام آن مدت ها پس ازدرگذشت نایب السلطنه عباس میرزا، در اواخر دوره محمد شاه، توسط مهدیقلی میرزا صورت گرفت . اما با توجه به وقف نامه قریه ایوق سراب- وقف مسجد شاهزاده- چنین به نظر می رسد که این مسجد درزمان نایب السلطنه ساخته شده و با پیش آمدن جنگ ها و مسافرت های وی و عدم مراقبت، ویرانی هایی درمسجد صورت گرفته که به وسیله مهدیقلی میرزا- برادر محمد شاه- تجدید و مرمت گردیده است .

1145 مسجد شاهزاده تبریز

           
سه شنبه 24 تیر 1399  12:34 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها